Παραπομπή θεμάτων στην Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση702acd6d-049f-4218-8836-d70d3753f205 609079

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην παραπομπή θεμάτων προς την Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), από αρμόδια γνωμοδοτικά / ελεγκτικά όργανα, όπως Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων (ΥΔΟΜ), Ελεγκτές Δόμησης και Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, για τη γνωμοδότηση επί της προσβασιμότητας των κτιρίων, των κοινόχρηστων χώρων και του φυσικού περιβάλλοντος από ΑμεΑ και εμποδιζόμενα άτομα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η Κεντρική Επιτροπή ΥΠΕΝ, ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας νομοθετικές προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην προσβασιμότητα των κτιρίων, των κοινόχρηστων χώρων και του φυσικού περιβάλλοντος από ΑμεΑ και εμποδιζόμενα άτομα

β) παρέχει συνδρομή προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με τις βέλτιστες πρακτικές σχεδιασμού, που αφορούν σε κτίρια, κοινόχρηστους χώρους και σε φυσικό περιβάλλον

γ) εξετάζει τις περιπτώσεις όπου, ασκείται από όποιον έχει έννομο συμφέρον, ιεραρχική προσφυγή κατά των πράξεων των Περιφερειακών Επιτροπών Προσβασιμότητας

δ) γνωμοδοτεί επί ειδικών θεμάτων προσβασιμότητας, που προκύπτουν κατά την εφαρμογή διατάξεων από τα αρμόδια όργανα και ιδίως από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής και τις Υπηρεσίες Δόμησης

ε) γνωμοδοτεί ως προς τις εύλογες διαμορφώσεις

στ) ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στα άρθρα 20 και 26 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση προς τη Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας ΥΠΕΝ

Σημειώσεις

Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλ. διεύθυνση: d.paratiritirio@prv.ypeka.gr, είτε αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή με συστημένη επιστολή προς τη Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος, Τμήμα Ελέγχου και Προστασίας Δομημένου Περιβάλλοντος και Ποιότητας Αστικού Χώρου του ΥΠΕΝ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Παραπομπή θεμάτων στη Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας ΥΠΕΝ του άρθρου 19 του ν. 4495/2017 (Α’ 167)

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,,,


      • 1 Για τις αρμοδιότητες α, β, : Διατύπωση ερωτήματος, Εισηγητικό Σημείωμα, Ενημερωτικό υλικό. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Για τις αρμοδιότητες α, β, : Διατύπωση ερωτήματος, Εισηγητικό Σημείωμα, Ενημερωτικό υλικό.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται όταν το αίτημα προς την Κεντρική Επιτροπή αφορά τις αρμοδιότητες α, β, που εμφανίζονται στην περιγραφή της διαδικασίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • 2 Για τις αρμοδιότητες γ, δ, ε, στ: Μελέτη Προσβασιμότητας, σύμφωνα με την ΥΠΕΝ /ΔΜΕΑΑΠ/ 99709 / 796 /2021( ΦΕΚ 5045 Β΄) Μελέτη

       Για τις αρμοδιότητες γ, δ, ε, στ: Μελέτη Προσβασιμότητας, σύμφωνα με την ΥΠΕΝ /ΔΜΕΑΑΠ/ 99709 / 796 /2021( ΦΕΚ 5045 Β΄)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται όταν το αίτημα προς την Κεντρική Επιτροπή αφορά τις αρμοδιότητες γ, δ, ε, στ, που εμφανίζονται στην περιγραφή της διαδικασίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • 3 Για τις αρμοδιότητες γ, δ : Γνωμοδότηση Περιφερειακής Επιτροπής Προσβασιμότητας με συνημμένα τα αντίστοιχα παραστατικά κατάθεσης. Γνωμοδότηση

       Για τις αρμοδιότητες γ, δ : Γνωμοδότηση Περιφερειακής Επιτροπής Προσβασιμότητας με συνημμένα τα αντίστοιχα παραστατικά κατάθεσης.       Σημειώσεις: Κατατίθεται όταν το αίτημα προς την Κεντρική Επιτροπή αφορά τις αρμοδιότητες γ, δ, που εμφανίζονται στην περιγραφή της διαδικασίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5300

      • 4 Για την αρμοδιότητα ε: Στοιχεία τεκμηρίωσης της αδυναμίας προσαρμογής του χώρου/ κτιρίου & υπεύθυνες δηλώσεις των ιδιοκτητών. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Για την αρμοδιότητα ε: Στοιχεία τεκμηρίωσης της αδυναμίας προσαρμογής του χώρου/ κτιρίου & υπεύθυνες δηλώσεις των ιδιοκτητών.       Σημειώσεις: Όταν το αίτημα προς την Κεντρική Επιτροπή αφορά την αρμοδιότητα ε, που εμφανίζεται στην περιγραφή της διαδικασίας, στην περίπτωση όπου: τεκμηριωμένα, ούτε αναβατόριο ή αναβατόριο πλατφόρμας «χωνευτό» μπορεί να τοποθετηθεί, τότε -εφόσον στο κτίριο στεγάζεται υπηρεσία εξυπηρέτησης κοινού που δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παρ. 5του άρθρου 26 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ν. 4067/2012) - θα πρέπει να εξεταστεί η μεταστέγαση της υπηρεσίας σε προσβάσιμο κτίριο ή η πρόβλεψη εναλλακτικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης των ατόμων με αναπηρία , όπως π.χ. πρόβλεψη εξυπηρέτησης κατ’ οίκον ή μέσω διαδικτύου (ιστοσελίδα σύμφωνη με τις διεθνείς προδιαγραφές προσβασιμότητας (W3C-WAI)ή μέσω προσβάσιμων εφαρμογών ή SMS κ.λπ. απαιτούνται συμπληρωματικά: στοιχεία τεκμηρίωσης της αδυναμίας προσαρμογής του χώρου/κτιρίου, η οποία θα συνοδεύεται από υπεύθυνες δηλώσεις ιδιοκτητών, νομέων κ.λπ., με θεώρηση γνήσιου υπογραφής (ή συμβολαιογραφική πράξη) για τη δέσμευσή τους για εφαρμογή της λύσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 5 Για την αρμοδιότητα στ: Πρόσκληση των συνιδιοκτητών Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Για την αρμοδιότητα στ: Πρόσκληση των συνιδιοκτητών       Σημειώσεις: Όταν το αίτημα προς την Κεντρική Επιτροπή αφορά την αρμοδιότητα στ, που εμφανίζεται στην περιγραφή της διαδικασίας, στην περίπτωση όπου: Σε υφιστάμενα κτίρια όταν δεν υφίσταται η απαιτούμενη συναίνεση των συνιδιοκτητών, προκειμένου να γίνουν οι κατάλληλες διαμορφώσεις, ώστε να καταστούν προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία, οι παρεμβάσεις αυτές, δύναται να πραγματοποιηθούν από τον ενδιαφερόμενο με δαπάνες του, χωρίς τη συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών, κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων στον Κανονισμό του κτιρίου, κατόπιν απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής Προσβασιμότητας του άρθρου 19 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), που εκδίδεται μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου, απαιτείται συμπληρωματικά: • πρόσκληση των λοιπών συνιδιοκτητών για την διατύπωση απόψεων προς την Επιτροπή, τα αποδεικτικά κοινοποίησής της.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 6 Για την αρμοδιότητα στ: Τεχνική έκθεση μηχανικού Έκθεση

       Για την αρμοδιότητα στ: Τεχνική έκθεση μηχανικού


       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όταν το αίτημα προς την Κεντρική Επιτροπή αφορά την αρμοδιότητα στ, που εμφανίζεται στην περιγραφή της διαδικασίας, στην περίπτωση όπου: Σε υφιστάμενα κτίρια όταν δεν υφίσταται η απαιτούμενη συναίνεση των συνιδιοκτητών, προκειμένου να γίνουν οι κατάλληλες διαμορφώσεις ώστε να καταστούν, προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία, οι παρεμβάσεις αυτές, δύναται να πραγματοποιηθούν από τον ενδιαφερόμενο με δαπάνες του, χωρίς τη συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών, κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων στον Κανονισμό του κτιρίου, κατόπιν απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής Προσβασιμότητας του άρθρου 19 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), που εκδίδεται μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου, απαιτείται συμπληρωματικά: • τεχνική έκθεση μηχανικού, με την οποία τεκμηριώνεται ότι η προτεινόμενη διαμόρφωση δεν παρεμποδίζει τη λειτουργία των κοινόχρηστων μερών της πολυκατοικίας και των ιδιοκτησιών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 7 Για την αρμοδιότητα στ: Μελέτη στατικής επάρκειας Μελέτη

       Για την αρμοδιότητα στ: Μελέτη στατικής επάρκειας


       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όταν το αίτημα προς την Κεντρική Επιτροπή αφορά την αρμοδιότητα στ, που εμφανίζεται στην περιγραφή της διαδικασίας, στην περίπτωση όπου: Σε υφιστάμενα κτίρια όταν δεν υφίσταται η απαιτούμενη συναίνεση των συνιδιοκτητών, προκειμένου να γίνουν οι κατάλληλες διαμορφώσεις, ώστε να καταστούν, προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία, οι παρεμβάσεις αυτές, δύναται να πραγματοποιηθούν από τον ενδιαφερόμενο με δαπάνες του, χωρίς τη συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών, κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων στον Κανονισμό του κτιρίου, κατόπιν απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής Προσβασιμότητας του άρθρου 19 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), που εκδίδεται μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου, απαιτείται συμπληρωματικά: • μελέτη στατικής επάρκειας, που αποδεικνύει τη στατική επάρκεια του κτιρίου μετά τις προβλεπόμενες διαμορφώσεις. Αν από την μελέτη στατικής επάρκειας προκύψει ότι απαιτούνται στατικές ενισχύσεις, αυτές πραγματοποιούνται μονομερώς με δαπάνη του ενδιαφερομένου, με την προϋπόθεση ότι οι επεμβάσεις αυτές περιορίζονται εντός του χώρου που έχει την υποχρέωση διαμορφώσεων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • Προεδρικό Διάταγμα 36, παρ. 3β, εδάφιο ηη 132 2017 160 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100160

      • Νόμος 19, παρ. 1, 2, 3 4495 2017 167 Α

       Περιγραφή Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100167

      • Νόμος 117, 118, 119, 120, 121 4759 2020 245 Α

       Περιγραφή Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100245

      • Νόμος 99 4685 2020 92 Α

       Περιγραφή Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100092

      • Νόμος 4 4495 2017 167 Α

       Περιγραφή Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100167

      • Νόμος 17, 26, 27 4067 2012 79 Α

       Περιγραφή Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100079

      • Νόμος 3 4030 2012 249 Α

       Περιγραφή ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100249

      • Νόμος 3 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Προεδρικό Διάταγμα 10 16 1996 10 Α

       Περιγραφή Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100010

      • Υπουργική Απόφαση οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/99709/796 2021 5045 Β

       Περιγραφή Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης Προσβασιμότητας των κτιρίων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205045

      • Υπουργική Απόφαση 1 ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/113130/3420 2020 5287 Β

       Περιγραφή Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200205287

      • Υπουργική Απόφαση 26, 27 63234 2012

       Περιγραφή Έγκριση Τεύχους Τεχνικών Οδηγιών Εφαρμογής του Ν. 4067/12 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός)

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%924%CE%9C%CE%950-%CE%9825

       ΑΔΑ Β4ΜΕ0-Θ25

      • Υπουργική Απόφαση 52907 2009 2621 Β

       Περιγραφή Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090202621

      • Υπουργική Απόφαση 1 Παρ. ιστ Οικ. 5219 2004 114 Δ

       Περιγραφή Κατασκευές που απαιτούνται για την μετακίνηση των ΑΜΕΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά από έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040400114

      • Εγκύκλιος 7, Α.Π.9180 2010

       Περιγραφή Δημοσίευση απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ για ειδικές ρυθμίσεις εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών


      • Εγκύκλιος 3, ΑΠ 13612 2011

       Περιγραφή Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της με αρ. 52907/28-12-2009 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών»(ΦΕΚ 2621 Β΄31-12-2009)"

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/4%CE%911%CE%960-%CE%9F

       ΑΔΑ 4Α1Ζ0-Ο

      • Εγκύκλιος 9, ΑΠ 29467 2012

       Περιγραφή Διευκρινήσεις για την υποβολή μελέτης προσβασιμότητας για ΑμεΑ – η οποία απαιτείται να εμπεριέχεται στις μελέτες που θα υποβάλλονται κατά την εφαρμογή του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012)

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%924%CE%9B30-9%CE%99%CE%91

       ΑΔΑ Β4Λ30-9ΙΑ

      • Εγκύκλιος ΑΜΕΑ , ΑΠ 42382 2013

       Περιγραφή ∆ιευκρινίσεις για την εφαρµογή τoυ άρθρoυ 26 του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού (Ν.4067/2012), που αφορά στις ειδικές ρυθµίσεις για την προσβασιµότητα ΑµεΑ / εµποδιζόµενων ατόµων.


      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Αίτημα για άσκηση αρμοδιότητας (α, β,)


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή • Αίτηση • Διατύπωση ερωτήματος, Εισηγητικό Σημείωμα, Ενημερωτικό υλικό

       Ναι Όχι


      • 3 Αίτημα για άσκηση αρμοδιότητας (γ,δ)


       Περιγραφή • Αίτηση • Μελέτη Προσβασιμότητας σύμφωνα με την ΥΠΕΝ /ΔΜΕΑΑΠ/ 99709 / 796 /2021 ( ΦΕΚ 5045Β΄) • Γνωμοδότηση Περιφερειακής Επιτροπής Προσβασιμότητας με συνημμένα τα αντίστοιχα παραστατικά κατάθεσης

       Ναι Όχι


      • 4 Αίτημα για άσκηση αρμοδιότητας (ε)


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή • Αίτηση • Μελέτη Προσβασιμότητας σύμφωνα με την ΥΠΕΝ /ΔΜΕΑΑΠ/ 99709 / 796 /2021 ( ΦΕΚ 5045Β΄) • Στην περίπτωση όπου: τεκμηριωμένα, ούτε αναβατόριο ή αναβατόριο πλατφόρμας «χωνευτό» μπορεί να τοποθετηθεί, τότε -εφόσον στο κτίριο στεγάζεται υπηρεσία εξυπηρέτησης κοινού που δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παρ. 5 του άρθρου 26 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ν. 4067/2012) - θα πρέπει να εξεταστεί η μεταστέγαση της υπηρεσίας σε προσβάσιμο κτίριο ή η πρόβλεψη εναλλακτικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης των ατόμων με αναπηρία , όπως π.χ. πρόβλεψη εξυπηρέτησης κατ’ οίκον ή μέσω διαδικτύου (ιστοσελίδα σύμφωνη με τις διεθνείς προδιαγραφές προσβασιμότητας (W3C-WAI)ή μέσω προσβάσιμων εφαρμογών ή SMS κ.λπ. απαιτούνται συμπληρωματικά: στοιχεία τεκμηρίωσης της αδυναμίας προσαρμογής του χώρου/κτιρίου, η οποία θα συνοδεύεται από υπεύθυνες δηλώσεις ιδιοκτητών, νομέων κ.λπ., με θεώρηση γνήσιου υπογραφής (ή συμβολαιογραφική πράξη) για τη δέσμευσή τους για εφαρμογή της λύσης.

       Ναι Όχι


      • 5 Αίτημα για άσκηση αρμοδιότητας (στ)


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή • Αίτηση • Μελέτη Προσβασιμότητας σύμφωνα με την ΥΠΕΝ /ΔΜΕΑΑΠ/ 99709 / 796 /2021 ( ΦΕΚ 5045Β΄) • Στην περίπτωση όπου: Σε υφιστάμενα κτίρια όταν δεν υφίσταται η απαιτούμενη συναίνεση των συνιδιοκτητών, προκειμένου να γίνουν οι κατάλληλες διαμορφώσεις ώστε να καταστούν, προσβάσιμα σε Ατομα με αναπηρία, οι παρεμβάσεις αυτές, δύναται να πραγματοποιηθούν από τον ενδιαφερόμενο με δαπάνες του, χωρίς τη συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών, κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων στον Κανονισμό του κτιρίου, κατόπιν απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής Προσβασιμότητας του άρθρου 19 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), που εκδίδεται μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου, απαιτούνται συμπληρωματικά: α) πρόσκληση των λοιπών συνιδιοκτητών για την διατύπωση απόψεων προς την Επιτροπή, τα αποδεικτικά κοινοποίησής της, β) τεχνική έκθεση μηχανικού, με την οποία τεκμηριώνεται ότι η προτεινόμενη διαμόρφωση δεν παρεμποδίζει τη λειτουργία των κοινόχρηστων μερών της πολυκατοικίας και των ιδιοκτησιών και γ) μελέτη στατικής επάρκειας, που αποδεικνύει τη στατική επάρκεια του κτιρίου μετά τις προβλεπόμενες διαμορφώσεις. Αν από την μελέτη στατικής επάρκειας προκύψει ότι απαιτούνται στατικές ενισχύσεις, αυτές πραγματοποιούνται μονομερώς με δαπάνη του ενδιαφερομένου, με την προϋπόθεση ότι οι επεμβάσεις αυτές περιορίζονται εντός του χώρου που έχει την υποχρέωση διαμορφώσεων.

       Ναι Όχι


      • 6 Παραλαβή αιτήματος κια πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 7 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και πληρότητας δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Η παραπομπή του θέματος στη Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας ΥΠΕΝ συντελείται με έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας προς τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, εντός δεκαπενταήμερου από την ημερομηνία που κατατίθεται ή περιέρχεται σε αυτή το σχετικό αίτημα. Με το έγγραφο αυτό, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την εισαγωγή του αιτήματός του στη Επιτροπή, με δυνατότητα αυτοπρόσωπης παρουσίας.

       Όχι Όχι


      • 8 Παρουσίαση θέματος στην Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Τα παραπεμπόμενα αιτήματα οφείλουν να παρουσιάζονται στη Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας ΥΠΕΝ εντός της τασσόμενης στο παραπεμπτικό έγγραφο της Υπηρεσίας προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης ή περιέλευσης του σχετικού αιτήματος στην παραπάνω Υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση γνωμοδότησης και κοινοποίησή της στους ενδιαφερόμενους ( πολίτες/φορείς)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Κεντρική Επιτροπή ΥΠΕΝ, υποχρεούται να εκδίδει άμεσα γνωματεύσεις για τους επανεξεταζόμενους, το αργότερο εντός δεκαπενθημέρου από την ημερομηνία εξέτασής τους.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.