Παραπομπή στρατευσίμου ή εφέδρου σε Υγειονομική Επιτροπή, λόγω αδυναμίας μετακίνησης για κατάταξη για λόγους υγείας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbc569e2f-f7bf-43c3-bf5e-d166dec83c8b 306120

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Στρατολογικές υπηρεσίες, ΚΕΠ, ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος), ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  3

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  3 Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην παραπομπή στρατευσίμου ή εφέδρου σε Επιτροπή Απαλλαγών, λόγω αδυναμίας προσέλευσης για κατάταξη για λόγους υγείας. Απευθύνεται σε όσους αδυνατούν να καταταγούν, μετά από πρόσκληση, σε Μονάδα κατάταξης για λόγους υγείας και δεν νοσηλεύονται σε νοσοκομεία του δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε νοσηλευτικά ιδρύματα του εξωτερικού ή σε κέντρα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων (ΚΕΘΕΑ) του εσωτερικού ή αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού. Εξετάζονται ως προς την αδυναμία μετακίνησής τους για κατάταξη από την υγειονομική επιτροπή του Φρουραρχείου του τόπου διαμονής τους ή από το τοπικό συμβούλιο (εφόσον στον οικείο Δήμο δεν εδρεύει Φρουραρχείο) ή από την ειδική στρατολογική επιτροπή της κατά τόπο προξενικής αρχής (εφόσον διαμένουν στο εξωτερικό). Ακολούθως, συντάσσεται γνωμάτευση και εφόσον πάσχουν από ανίατη βλάβη ή πάθηση, ή η ίαση της βλάβης ή της πάθησής τους προβλέπεται να διαρκέσει πάνω από τέσσερις μήνες, παραπέμπονται από τη Στρατολογική Υπηρεσία στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων για την κρίση της σωματικής τους ικανότητας.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση για την παραπομπή του ενδιαφερομένου σε Υγειονομική Επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων, λόγω της αδυναμίας μετακίνησής του για κατάταξη.

  Σημειώσεις

  Η αίτηση με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται με μέριμνα του ενδιαφερομένου στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, από την σύνταξη της γνωμάτευσης του Φρουραρχείου ή του Τοπικού Συμβουλίου και σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την σύνταξη της Γνωμάτευσης της Ειδικής Στρατολογικής Επιτροπής. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή κατάθεσης που δεν οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας, η γνωμάτευση δεν λαμβάνεται υπόψη. Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης σε ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Παραπομπή στρατευσίμου ή εφέδρου σε Επιτροπή Απαλλαγών λόγω αδυναμίας προσέλευσης για κατάταξη για λόγους υγείας


       Μητρώα που τηρούνται

       Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ- ΣΕΔ)

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Στρατολογικές Ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να έχει υποχρέωση κατάταξης για εκπλήρωση στρατεύσιμης ή εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης και να αδυνατεί για λόγους υγείας να μετακινηθεί για κατάταξη.

        Όχι Όχι

       • 2 Υγειονομικές Ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να μην νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε νοσηλευτικό ίδρυμα του εξωτερικού ή σε κέντρο θεραπείας εξαρτημένων ατόμων (ΚΕΘΕΑ) του εσωτερικού ή αντίστοιχο ίδρυμα του εξωτερικού.

        Όχι Όχι

       • 3 Υγειονομικές Ο ενδιαφερόμενος απαιτείται, κατά τη γνωμάτευση του Φρουραρχείου, του Τοπικού Συμβουλίου ή της Ειδικής Στρατολογικής Επιτροπής, να πάσχει από ανίατη βλάβη ή πάθηση, ή η ίαση της βλάβης ή της πάθησης να προβλέπεται ότι θα διαρκέσει πάνω από τέσσερις μήνες.

        Όχι Όχι

       • 1 Ιατρική γνωμάτευση από το Φρουραρχείο ή το Τοπικό Συμβούλιο του Δήμου που διαμένει ο ενδιαφερόμενος ή, για τους διαμένοντες στο εξωτερικό, της Ειδικής Στρατολογικής Επιτροπής, η οποία εδρεύει στις κατά τόπους Ελληνικές Προξενικές Αρχές, από την οποία να προκύπτει ότι η πάθηση θα διαρκέσει πάνω από τέσσερις (4) μήνες. Πιστοποιητικό υγείας

        Ιατρική γνωμάτευση από το Φρουραρχείο ή το Τοπικό Συμβούλιο του Δήμου που διαμένει ο ενδιαφερόμενος ή, για τους διαμένοντες στο εξωτερικό, της Ειδικής Στρατολογικής Επιτροπής, η οποία εδρεύει στις κατά τόπους Ελληνικές Προξενικές Αρχές, από την οποία να προκύπτει ότι η πάθηση θα διαρκέσει πάνω από τέσσερις (4) μήνες.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/sites/default/files/plhr ent/50.pdf

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Η εξέταση του υπόχρεου σε στράτευση από τους παραπάνω φορείς γίνεται κατά την ημέρα που υποχρεούνται να στρατευτούν και μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία αυτή. Ακολούθως, η αίτηση με τη γνωμάτευση και τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλονται σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, από την σύνταξη της γνωμάτευσης του Φρουραρχείου ή του Τοπικού Συμβουλίου και σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την σύνταξη της Γνωμάτευσης της Ειδικής Στρατολογικής Επιτροπής. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή κατάθεσης που δεν οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας, η γνωμάτευση δεν λαμβάνεται υπόψη.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5511

       • 2 Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή ιδιώτη ιατρού ανάλογης ειδικότητας, που αφορούν την πάθηση του ασθενή. Πιστοποιητικό υγείας

        Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή ιδιώτη ιατρού ανάλογης ειδικότητας, που αφορούν την πάθηση του ασθενή.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/sites/default/files/plhr ent/50.pdf

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5511

       • 3 Σημείωμα Κατάταξης, το οποίο παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου www.stratologia.gr, με χρήση κωδικών TAXISnet (ηλεκτρονική θυρίδα) ή Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ) εφέδρου. Άλλο

        Σημείωμα Κατάταξης, το οποίο παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου www.stratologia.gr, με χρήση κωδικών TAXISnet (ηλεκτρονική θυρίδα) ή Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ) εφέδρου.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/sites/default/files/plhr ent/50.pdf

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7475

       • Νόμος 37 3421 2005 302 Α

        Περιγραφή Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 37 "Αδυναμία μετακίνησης για κατάταξη στρατευσίμων, εφέδρων και ανυποτάκτων, για λόγους υγείας". Όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 26 του ν.4278/14 (ΦΕΚ 157 Α΄/04-08-14) και με τα άρθρα 18 παρ. 12 και 50 παρ. 1α του ν.4609/19 (ΦΕΚ 67 Α΄/03-05-19)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100302

       • Υπουργική Απόφαση 4, 22 Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4-1-06/Απόφαση ΥΦΕΘΑ 2006 34 Β

        Περιγραφή Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων. Άρθρο 4 "Απαλλαγή από τη στράτευση": όπως τροποποιήθηκε με τις Φ.429.1/2/280117/Σ.22/11-01-11 Αποφ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 111/07-02-11, τ.Β΄) με τη Φ.429.1/10/494654/Σ.1156/03-03-17 Αποφ. ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 977/23-03-2017, τ.Β΄), με τη Φ.429.1/42/217818/Σ.4199/23-06-19 Αποφ. ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 2699/02-07-19, τ.Β΄) και με τη Φ.429.1/20/384648/Σ.7553/19-09-22 Απόφ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 5011/26-09-22, τ. Β΄) Άρθρο 22 "Αδυναμία μετακίνησης για κατάταξη στρατευσίμων, εφέδρων και ανυποτάκτων για λόγους υγείας": όπως τροποποιήθηκε με τις Φ.429.1/14/351184/Σ.1204/23-7-2013 Αποφ. ΑΝΥΕΘΑ (Β΄1842), Φ.429.1/10/494654/Σ.1156/03-03-17 Απόφ. ΑΝΥΕΘΑ (Β΄ 977)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200034

       • 1 Υγειονομική εξέταση υπόχρεου σε στράτευση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο στρατεύσιμος ή ο έφεδρος που αδυνατεί για λόγους υγείας να καταταγεί, μετά από πρόσκληση σε μονάδα κατάταξης εξετάζεται από την υγειονομική Επιτροπή του Φρουραρχείου ή του Τοπικού Συμβουλίου (εφόσον στον οικείο Δήμο δεν εδρεύει Φρουραρχείο) ή της Ειδικής Στρατολογικής Επιτροπής του κατά τόπο αρμόδιου Προξενικής Αρχής (εφόσον διαμένουν στο εξωτερικό), με αυτοπρόσωπη παρουσίαση του αιτούντα ενώπιον της. Η εξέταση γίνεται κατά την ημερομηνία που ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται για κατάταξη και μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από αυτή. Για όποιον πάσχει από ανίατη σωματική βλάβη ή πάθηση και είναι καταφανώς ακατάλληλος για στράτευση η εξέταση μπορεί να γίνει και μετά από τις παραπάνω προθεσμίες. Σε περίπτωση που ο αιτών αδυνατεί να προσέλθει στην Επιτροπή για εξέταση, μεταβαίνει ο ιατρός που μετέχει ως μέλος της Επιτροπής (είτε Φρουραρχείου είτε Τοπικού Συμβουλίου είτε Ειδικής Στρατολογικής Επιτροπής) στον τόπο διαμονής του, για επιτόπια εξέταση και συντάσσει αιτιολογημένη γνωμάτευση.

        Σημειώσεις Με τη γνωμάτευση, η οποία συντάσσεται αυθημερόν, πιστοποιούνται τα εξής: α. Η πάθηση ή οι παθήσεις και αν αυτές είναι πρόσκαιρες ή ανίατες. β. Το ιστορικό των παθήσεων και η πιθανή διάρκεια ίασης των πρόσκαιρων παθήσεων. γ. Αν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης για κατάταξη χωρίς κίνδυνο επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του και σε καταφατική περίπτωση να επισημαίνεται ρητά στη γνωμάτευση η υποχρέωση για κατάταξη την ημερομηνία που αναγράφεται στο σημείωμα κατάταξης ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο πρόσκλησης για εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων. δ. Αν υπάρχει δυνατότητα μετάβασης στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή, μόνο για όσους διαμένουν στο εσωτερικό.

        Όχι Όχι


       • 2 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αιτήματος, γνωμάτευσης και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αίτηση με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται με μέριμνα του ενδιαφερομένου στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, από την σύνταξη της γνωμάτευσης του Φρουραρχείου ή του Τοπικού Συμβουλίου και σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την σύνταξη της Γνωμάτευσης της Ειδικής Στρατολογικής Επιτροπής. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή κατάθεσης που δεν οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας, η γνωμάτευση δεν λαμβάνεται υπόψη. Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης σε ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

        Όχι Όχι


       • 3 Παραπομπή στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Με βάση τη γνωμάτευση των επιτροπών και των συμβουλίων, η αρμόδια κατά περίπτωση Στρατολογική Υπηρεσία ενεργεί σε προθεσμία πέντε ημερών από τη λήψη της, ως εξής: α. Αν πρόκειται για ασθενείς που πάσχουν από ανίατη βλάβη ή πάθηση, ή η ίαση της βλάβης ή της πάθησης προβλέπεται κατά τη γνωμάτευση να διαρκέσει πάνω από τέσσερις μήνες και δεν μπορούν να παρουσιαστούν στη μονάδα κατάταξης, ούτε στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων, η αλληλογραφία διαβιβάζεται σ’ αυτή, η οποία γνωματεύει χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσίασή τους. β. Αν πρόκειται για ασθενείς που πάσχουν από ανίατη βλάβη ή πάθηση, ή η ίαση της βλάβης ή της πάθησής τους προβλέπεται να διαρκέσει πάνω από τέσσερις μήνες και μπορούν να παρουσιαστούν στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων, η αλληλογραφία διαβιβάζεται στην Επιτροπή αυτή η οποία γνωματεύει με την αυτοπρόσωπη παρουσία τους.

        Σημειώσεις Αρμόδια για την κρίση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων, ανυπότακτων και εφέδρων είναι η πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους υγειονομική επιτροπή του Στρατού Ξηράς, εκτός αν στον ίδιο τόπο λειτουργεί υγειονομική επιτροπή του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, οπότε αρμόδια είναι η επιτροπή αυτή.

        Όχι Όχι


       • 4 Εξέταση του ενδιαφερομένου από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Όσοι πάσχουν από ανίατη βλάβη ή πάθηση, ή η ίαση της βλάβης ή της πάθησής τους προβλέπεται να διαρκέσει πάνω από τέσσερις μήνες και μπορούν να παρουσιαστούν στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων, παραπέμπονται για να παρουσιαστούν σε αυτή μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία έκδοσης του παραπεμπτικού εγγράφου. Εφόσον δεν παρουσιαστούν, οι Επιτροπές Απαλλαγών επιστρέφουν τα δικαιολογητικά στις Στρατολογικές Υπηρεσίες και αυτές τους κηρύσσουν ανυπότακτους.

        Όχι Όχι


       • 5 Έκδοση γνωμάτευσης και κοινοποίησή της στη Στρατολογική Υπηρεσία

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή υποχρεούται να εκδίδει αυθημερόν γνωματεύσεις, οι οποίες θα πρέπει να περιέρχονται στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες το αργότερο εντός δεκαπενθημέρου από την ημερομηνία εξέτασης των παραπεμπομένων.

        Όχι Όχι


       • 6 Προγραμματισμός στράτευσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Αν η Υγειονομική Επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων κρίνει τον ενδιαφερόμενο ως ικανό κατηγορίας πρώτης (Ι/1) μέχρι και τέταρτης (Ι/4), υποχρεούται να καταταγεί εκτός Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ), με σημείωμα κατάταξης, και οπωσδήποτε εντός πενθημέρου, από της κοινοποιήσεως της γνωμάτευσης στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, χωρίς να έχει το δικαίωμα νέας εξέτασης.

        Ναι Ναι


       • 7 Χορήγηση αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Αν η Υγειονομική Επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων αποφανθεί ότι ο ενδιαφερόμενος δικαιούται τη χορήγηση αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, η Στρατολογική Υπηρεσία του χορηγεί τη σχετική αναβολή, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία που ήταν υποχρεωμένος να καταταγεί αρχικά.

        Ναι Ναι


       • 8 Απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Αν η Υγειονομική Επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων αποφανθεί ότι ο ενδιαφερόμενος κρίνεται ακατάλληλος για στράτευση (Ι/5) για λόγους υγείας, η Στρατολογική Υπηρεσία τον απαλλάσσει από την υποχρέωση στράτευσης, ενώ η απαλλαγή του ισχύει από την ημερομηνία που ήταν υποχρεωμένος να καταταγεί αρχικά.

        Ναι Ναι       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.