Παραχώρηση Αιγίδας σε Εκπαιδευτικούς και Επιστημονικούς Φορείς Αθλητισμού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd3bd982f-8ece-4cb1-a4f3-6fcd6d7f3e5e 477034

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού., ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην παραχώρηση Αιγίδας σε εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς φορείς με αθλητικό αντικείμενο, για την υποβοήθηση του έργου τους που αποσκοπεί στην προώθηση της έρευνας και την ανάπτυξη των επιστημών του αθλητισμού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Παραχώρηση Αιγίδας σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες, προγράμματα, κα.

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή ή και ψηφιακά στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σχετικό έντυπο αίτησης είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της ΓΓΑ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Παραχώρηση Αιγίδας Σε Εκπαιδευτικούς Και Επιστημονικούς Φορείς με Αθλητικό Αντικείμενο

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Οικονομικές Διοργάνωση Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικονομικές O αιτών φορέας πρέπει να μην έχει εκκρεμότητα υποβολής οικονομικού απολογισμού από παλαιότερη επιχορήγηση ή χρηματοδότηση ή κάθε είδους οικονομική ενίσχυση που έχει λάβει από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, καθώς και να μην εκκρεμεί επιστροφή ποσού που τυχόν καταλογίστηκε.

       Όχι Όχι

      • 3 Ποσοτικές Κάθε φορέας, με εξαίρεση τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού, δεν δύναται να υποβάλει περισσότερα από δύο αιτήματα για παραχώρηση αιγίδας για εκδηλώσεις που προτείνει ο ίδιος ή συνδιοργανώνει ανά έτος.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Το γεγονός, να αποτελεί εκδήλωση ή δράση, επιστημονικού χαρακτήρα ή εκδήλωση / δράση που πραγματοποιείται για λόγους αλληλεγγύης ή/και ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος με αθλητικό περιεχόμενο.

       Όχι Όχι

      • 1 Καταστατικό Φορέα Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Καταστατικό Φορέα

       Σχετικός σύνδεσμος: https://gga.gov.gr/athlitismos/aigida

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 2 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://howto.gov.gr/course/view.php?id=2

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του φορέα, (στην οποία δηλώνεται ο τρόπος χρηματοδότησης της εκδήλωσης και αναγράφεται με σαφήνεια η ύπαρξη χορηγών ή υποψηφίων χορηγών, στην περίπτωση μη οριστικοποίησης της χρηματοδότησης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Τα βιογραφικά σημειώματα των προσώπων που συνιστούν την αιτούσα άτυπη ομάδα. Βιογραφικό σημείωμα

       Τα βιογραφικά σημειώματα των προσώπων που συνιστούν την αιτούσα άτυπη ομάδα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://gga.gov.gr/athlitismos/aigida

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 4 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://howto.gov.gr/course/view.php?id=2

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνες δηλώσεις των προσώπων που συνιστούν την άτυπη ομάδα, μέσω των οποίων θα δηλώνεται ότι τα πρόσωπα αυτά δεν εμπίπτουν στα κωλύματα της κείμενης αθλητικής νομοθεσίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Προεδρικό Διάταγμα 4 2018 7 Α

       Περιγραφή Οργανισμός και αρμοδιότητες Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100007

      • 1 Κατάθεση της αίτησης στο πρωτόκολλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση εγγράφου στην Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Χρέωση εγγράφου στο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Χρέωση εγγράφου στον υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Γίνεται ο έλεγχος των δικαιολογητικών από τον υπάλληλο που έχει χρεωθεί το συγκεκριμένο έγγραφο για αίτηση Αιγίδας

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή γίνεται επικοινωνία από τον αιτούντα την Αιγίδα Φορέα.

       Όχι Όχι


      • 6 Πλήρη Δικαιολογητικά στον φάκελο της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 7 Ελλιπή Δικαιολογητικά και ενημέρωση τηλεφωνική του αιτούντα την Αιγίδα Φορεά.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Η επικοινωνία γίνεται τηλεφωνικώς απο τον αρμόδιο υπάλληλο

       Ναι Όχι


      • 8 Δημιουργία Εισήγησης στην Ιεραρχία για την παραχώρηση Αιγίδας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Σε περίπτωση που τα έγγραφα του φορέα είναι ολοκληρωμένα, ή ολοκληρωθούν μετά την επικοινωνία με τον αρμόδιο υπάλληλο, γίνεται η εισήγηση προς την ιεραρχία για την παραχώρηση Αιγίδας.

       Όχι Όχι


      • 9 Σύνταξη εγγράφου για παραχώρηση ή μη Αιγίδας στον αιτούντα φορέα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την επιστροφή του εισηγητικού συντάσσεται έγγραφο η μη για την παραχώρηση Αιγίδας

       Όχι Όχι


      • 10 Διεκπεραίωση εγγράφου και ανάρτηση στο πρόγραμμα Διαύγεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το έγγραφο αναρτάται στη διαύγεια

       Όχι Όχι


      • 11 Αποστολή του εγγράφου στον αιτούντα φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απάντηση στον αιτούντα φορέα αποστέλλεται ηλεκτρονικώς

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.