Παραχώρηση Αιγίδας σε διοργανώσεις Αθλητικής Αναψυχής, Αθλητικού Τουρισμού και Εργασιακού Αθλητισμού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc108f718-6b70-4e17-9e08-ce5a7a77b5d6 726865

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα Αθλητικού Τουρισμού και Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Αιγίδας σε διοργανώσεις Αθλητικής Αναψυχής, Αθλητικού Τουρισμού και Εργασιακού Αθλητισμού. Με τον όρο «αιγίδα της Γ.Γ.Α.» νοείται η παραχώρηση ηθικής στήριξης του επίσημου αρμόδιου για θέματα αθλητισμού κρατικού φορέα της χώρας σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται και υλοποιούνται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και επιταγές του Πλαισίου Χορήγησης Αιγίδας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και δεν συνεπάγεται υποχρεωτική οικονομική ή άλλη υλική ενίσχυση εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Αθλητικού Τουρισμού και Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Έντυπο αίτησης χορήγησης αιγίδας

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Παραχώρηση αιγίδας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

      Επίσημος τίτλος

      Παραχώρηση Αιγίδας σε διοργανώσεις Αθλητικής Αναψυχής, Αθλητικού Τουρισμού και Εργασιακού Αθλητισμού


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Ο αιτών φορέας πρέπει να έχει κατ’ αρχήν νομική προσωπικότητα (όχι φυσικό πρόσωπο) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Ο αιτών φορέας έχει την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφάλειας των συμμετεχόντων (αθλητών, αθλούμενων, εθελοντών και προσωπικού υποστήριξης, θεατών κ.λ.π) και υποχρεούται για την κατάθεση σχετικών εγγράφων.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Αιγίδα σε αθλητικό γεγονός, εκδήλωση ή δράση που διοργανώνεται από άτυπες ομάδες μπορεί να παραχωρηθεί κατ’ εξαίρεση από τα οριζόμενα, αν η εκδήλωση έχει καινοτόμο και πρωτοπόρο χαρακτήρα και αν η ομάδα τεκμηριώνει επαρκώς την ικανότητά της να την φέρει αποτελεσματικά εις πέρας. Άλλα στοιχεία που θα συνεκτιμηθούν είναι ιδίως η μαζικότητα και το κίνητρο των μελών της εν λόγω ομάδας. Ως ομάδα νοείται η συλλογικότητα προσώπων του αθλητισμού, των επιστημών και της εκπαιδευτικής κοινότητας.

       Ναι Ναι

      • 4 Διοικητικές Αιγίδα σε αθλητικό γεγονός, εκδήλωση ή δράση, μπορεί να παραχωρηθεί για αθλητικό γεγονός, εκδήλωση ή δράση που πραγματοποιείται για λόγους αλληλεγγύης ή/και ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος.

       Ναι Ναι

      • 5 Οικονομικές O αιτών φορέας πρέπει να μην έχει εκκρεμότητα υποβολής οικονομικού απολογισμού από παλαιότερη επιχορήγηση ή χρηματοδότηση ή κάθε είδους οικονομική ενίσχυση που έχει λάβει από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, καθώς και να μην εκκρεμεί επιστροφή ποσού που τυχόν καταλογίστηκε. Σε περίπτωση υποβληθέντος, από τον φορέα, διοικητικού (της διοργάνωσης) και οικονομικού απολογισμού, πρέπει αυτός να μην έχει απορριφθεί από την υπηρεσία.

       Όχι Όχι

      • 6 Χρονικές Κάθε φορέας, με εξαίρεση τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού, δεν δύναται να υποβάλει περισσότερα από δύο αιτήματα για παραχώρηση αιγίδας για εκδηλώσεις που προτείνει ο ίδιος ή συνδιοργανώνει ανά έτος. Σε περίπτωση υποβολής τρίτου αιτήματος για παραχώρηση αιγίδας σε ανάλογη εκδήλωση εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους από τον ίδιο φορέα, αυτή θα γίνεται δεκτή για έλεγχο με βάση τις εκθέσεις αξιολόγησης των προηγουμένων δύο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Κρίσιμη ημερομηνία εξέτασης του όρου αποτελεί η ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδήλωσης για την οποία αιτείται η αιγίδα.

       Όχι Όχι

      • 7 Χρονικής προθεσμίας Η αίτηση για τη χορήγηση αιγίδας, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατατίθεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδήλωσης.

       Όχι Όχι

      • 8 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών φορέας να έχει στην κατοχή του κωδικούς TAXISnet για την ηλεκτρονική υποβολή μέσω του gov.gr.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο του καταστατικού ή της ιδρυτικής πράξης του φορέα (με στόχο τον έλεγχο του σκοπού που επιτελεί), σε περίπτωση συλλόγου, αντίγραφο ή απόσπασμα καταστατικού για Ομόρρυθμη (Ο.Ε.) και Ετερόρρυθμη Περιορισμένης Ευθύνης Εταιρεία (Ε.Π.Ε.) καθώς και Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.) για Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) εάν πρόκειται για εκδήλωση στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Αντίγραφο του καταστατικού ή της ιδρυτικής πράξης του φορέα (με στόχο τον έλεγχο του σκοπού που επιτελεί), σε περίπτωση συλλόγου, αντίγραφο ή απόσπασμα καταστατικού για Ομόρρυθμη (Ο.Ε.) και Ετερόρρυθμη Περιορισμένης Ευθύνης Εταιρεία (Ε.Π.Ε.) καθώς και Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.) για Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) εάν πρόκειται για εκδήλωση στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του αιτούντος φορέα. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του αιτούντος φορέα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του αιτούντος φορέα, στην οποία περιγράφεται ο τρόπος χρηματοδότησης της εκδήλωσης και αναγράφεται με σαφήνεια η ύπαρξη χορηγών (ή υποψηφίων χορηγών, στην περίπτωση μη οριστικοποίησης της χρηματοδότησης).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Υπεύθυνες δηλώσεις Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνες δηλώσεις

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνες δηλώσεις των προσώπων που συνιστούν την άτυπη ομάδα, μέσω των οποίων θα δηλώνεται ότι τα πρόσωπα αυτά δεν εμπίπτουν στα κωλύματα της κείμενης αθλητικής νομοθεσίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 7320

      • 4 Βιογραφικά σημειώματα (για Άτυπες Ομάδες) Βιογραφικό σημείωμα

       Βιογραφικά σημειώματα (για Άτυπες Ομάδες)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Βιογραφικά σημειώματα των προσώπων που συνιστούν την άτυπη ομάδα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Παροχής στοιχείων

       Όχι 7597

      • 5 Ο αριθμός λογαριασμού της τράπεζας που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της εκδήλωσης, ο οποίος θα πρέπει να έχει δικαιούχο όχι το φυσικό πρόσωπο αλλά το φορέα διοργάνωσης της εκδήλωσης. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Ο αριθμός λογαριασμού της τράπεζας που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της εκδήλωσης, ο οποίος θα πρέπει να έχει δικαιούχο όχι το φυσικό πρόσωπο αλλά το φορέα διοργάνωσης της εκδήλωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • Νόμος Άρθρο 24 (Μέρος ΣΤ') 4726 2020 181 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αθλητικού Τουρισμού και Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100181

      • Προεδρικό Διάταγμα Άρθρο 70 παρ.2 περ.γ 4 2018 7 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού - Αρμοδιότητες Τμήματος Αθλητικού Τουρισμού και Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100007

      • Εγκύκλιος 237203/13390/1375/56/22-06-2017 2017

       Περιγραφή Πλαίσιο χορήγησης αιγίδας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖ5Ζ4653Π4-ΒΚΞ?inline=true

       ΑΔΑ ΩΖ5Ζ4653Π4-ΒΚΞ

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μέσω gov.gr

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του μέσω gov.gr στη διαδρομή: https://www.gov.gr/ipiresies/politismos-athletismos-kai-tourismos/athletismos/parakhorese-aigidas-tes-genikes-grammateias-athletismou

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει στην κατοχή του κωδικούς TAXISnet.

       Ναι Όχι


      • 3 Υποβολή αίτησης στο πρωτόκολλο της αρμόδιας υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή στο πρωτόκολλο του Γραφείου Υφυπουργού.

       Ναι Όχι


      • 4 Παραλαβή αιτήματος από το κεντρικό πρωτόκολλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η υποβολή του αιτήματος χορήγησης αιγίδας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά γίνεται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή στο πρωτόκολλο του Γραφείου Υφυπουργού.

       Όχι Όχι


      • 5 Πρωτοκόλληση του αιτήματος και χρέωση στην αρμόδια Διεύθυνση από το Κεντρικό πρωτόκολλο ή από το Πρωτόκολλο του Γρ. Υφυπουργού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή και πρωτοκόλληση του αιτήματος για χορήγηση αιγίδας από το Κεντρικό Πρωτόκολλο ή από το Πρωτόκολλο του Υφυπουργού/Γενική Γραμματέα Αθλητισμού και χρέωση αρμοδίως στη Διεύθυνση Άθλησης για Όλους, στη συνέχεια στο Τμήμα Αθλητικού Τουρισμού και Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής και τελικώς σε υπάλληλο του αρμοδίου τμήματος.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος της αίτησης και των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Γίνεται ο έλεγχος των δικαιολογητικών από τον υπάλληλο που έχει χρεωθεί το συγκεκριμένο αίτημα για χορήγηση αιγίδας.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή, γίνεται επικοινωνία με τον αιτούντα την αιγίδα Φορέα.

       Όχι Όχι


      • 7 Πλήρη δικαιολογητικά στον φάκελο της αίτησης       Ναι Όχι


      • 8 Ελλιπή δικαιολογητικά και αποστολή ενημερωτικού εγγράφου στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση μη ολοκληρωμένης κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ο αρμόδιος υπάλληλος επικοινωνεί με τον αιτούντα και αποστέλλεται σχετικό έγγραφο.

       Ναι Όχι


      • 9 Προετοιμασία εισήγησης προς την Ιεραρχία για την παραχώρηση αιγίδας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που τα κατατεθέντα από τον Φορέα ή την Άτυπη ομάδα είναι ολοκληρωμένα, ο αρμόδιος υπάλληλος κάνει εισήγηση προς την Ιεραρχία για την παραχώρηση αιγίδας.

       Σημειώσεις Τελικός υπογράφων είναι ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού.

       Όχι Όχι


      • 10 Σύνταξη εγγράφου για παραχώρηση ή μη αιγίδας στον αιτούντα φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την επιστροφή του Εισηγητικού συντάσσεται έγγραφο για την παραχώρηση ή μη της αιτούμενης αιγίδας.

       Όχι Όχι


      • 11 Διεκπεραίωση εγγράφου και ανάρτηση στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Τόσο στην περίπτωση παραχώρησης αιγίδας όσο και στην περίπτωση της μη παραχώρησης αυτής, το αντίστοιχο έγγραφο πρωτοκολλείται και αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 12 Αποστολή του εγγράφου στον αιτούντα φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η απάντηση είτε θετική είτε αρνητική (στο αίτημα περί παραχώρησης αιγίδας) αποστέλλεται στον αιτούντα Φορέα (ή την Άτυπη Ομάδα) ταχυδρομικώς και ηλεκτρονικώς.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.