Παραχώρηση Χρήσης και Διαχείρισης Τουριστικού Λιμένα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf994b8cb-a3e5-4391-b3e1-1962bd6af1f3 994835

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 4

Κόστος

(
Κυμαινόμενο
)

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης της (χερσαίας και θαλάσσιας) ζώνης του τουριστικού λιμένα, με την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ


Διάρκεια Ισχύος

99 έτη

Τελευταία ενημέρωση

26/04/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτημα για την παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης της (χερσαίας και θαλάσσιας) ζώνης του τουριστικού λιμένα

Σημειώσεις

Οι τουριστικοί λιμένες διακρίνονται σε μαρίνες, καταφύγια και αγκυροβόλια

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Απόφαση παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης της (χερσαίας και θαλάσσιας) ζώνης του τουριστικού λιμένα

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,


      • 1 Χωροταξίας Ύπαρξη χωροθέτησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του τουριστικού λιμένα.

       Όχι Όχι

      • 1 Η Εγγυητική επιστολή είναι ίση με το καταβλητέο στο Δημόσιο αντάλλαγμα.

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Τράπεζα της Ελλάδος

       Είδος κόστους Εγγυητική επιστολή

       Όχι

      • 1 Απόσπασμα πρακτικού/ Απόφαση Δ.Σ. Πρακτικό

       Απόσπασμα πρακτικού/ Απόφαση Δ.Σ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 2 Έναρξη λειτουργίας της εταιρείας Καταστατικό εταιρείας / οργανισμού

       Έναρξη λειτουργίας της εταιρείας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 1130

      • 3 Δήλωση για τη νόμιμη εκπροσώπηση του φορέα Υπεύθυνη Δήλωση

       Δήλωση για τη νόμιμη εκπροσώπηση του φορέα

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου Ασφαλιστήριο συμβόλαιο

       Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www1.eaee.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου μεταφρασμένο και επικυρωμένο επισήμως στην Ελληνική γλώσσα, εάν πρόκειται για ξενόγλωσσο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και συνοδευόμενο από το αποδεικτικό εξόφλησης του ασφαλίστρου. Στο ασφαλιστήριο ο φορέας θα αναφέρεται ως συνασφαλιζόμενος με το Ελληνικό Δημόσιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6183

      • Νόμος 34 2160 1993 118 Α

       Περιγραφή Παραχώρηση προστατευόμενων όρμων Δημιουργία ζωνών αγκυροβολίου και καταφυγίων τουριστικών σκαφών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100118

      • Νόμος 34 4926 2022 82 Α

       Περιγραφή Παραχώρηση προστατευόμενων όρμων - Δημιουργία ζωνών αγκυροβολίου και καταφυγίων τουριστικών σκαφών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100082

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αίτημα του φορέα στην αρμόδια Διεύθυνση για την παραχώρηση χωροθετημένου τουριστικού λιμένα ενδιαφέροντος του

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος των νομιμοποιητικών εγγράφων του φορέα και των δικαιολογητικών που ακολουθούν το αίτημά του

       Όχι Όχι


      • 3 Αρνητική αξιολόγηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • 4 Θετική αξιολόγηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 5 Σύνταξη Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σύνταξη του σχεδίου της Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης (χερσαίας και θαλάσσιας) ζώνης του τουριστικού λιμένα.

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση Υπουργικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποστέλλεται η Υπουργική Απόφαση για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο. Αναρτάται η Υπουργική Απόφαση στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.