Παραχώρηση με εισοδηματικά κριτήρια του δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείων εντός κτηρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες ΟΤΑ Α βαθμού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5a532f2d-c224-4d34-8d49-f05d5131787f 763305

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, Διευθύνσεις Οικονομκών Υπηρεσιών.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην παραχώρηση με εισοδηματικά κριτήρια του δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείου, ευρισκόμενου εντός κτηρίου που στεγάζονται υπηρεσίες των δήμων και απευθύνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών (αμεΑ, πολύτεκνοι, πολεμιστές της Κύπρου).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις Οικονομκών Υπηρεσιών.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

10 έτη

Παρατηρήσεις

Η εν λόγω διαδικασία εφαρμόζεται για το 30% του συνόλου των κυλικείων εντός κτηρίων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες των δήμων, καθώς οι απομένουσες θέσεις (70%) παραχωρούνται με δημοπρασία.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερόμενου για παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείου με εισοδηματικά κριτήρια.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική Διοικητική Προσφυγή του άρθρου 227 του ν.3852/2010
    
    Οι αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των ΟΤΑ μπορούν να προσβληθούν από τους έχοντες έννομο συμφέρον ενώπιον του Επόπτη ΟΤΑ εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση ή την ανάρτησή τους. Ο Επόπτης ΟΤΑ αποφαίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Παραχώρηση με εισοδηματικά κριτήρια του δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείων σε κτήρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες ΟΤΑ Α βαθμού


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Εισοδηματικές Ετήσιο Οικογενειακό εισόδημα

       Όχι Όχι

      • 2 Οικονομικές Δημοτική ενημερότητα (αρ. 285 ν.3463/2006)

       Όχι Όχι

      • 3 Αναπηρίας Άτομα με αναπηρία

       Όχι Όχι

      • 4 Οικογενειακές Πολύτεκνοι

       Ναι Ναι

      • 5 Στρατολογικές Όσοι μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της περιόδου από την 20η Ιουλίου έως την 20η Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.

       Ναι Ναι

      • 1 Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Δελτίο

       Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3201

      • 2 Σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αποδεικτικό εισοδήματος

       Σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.aade.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)


       Σημειώσεις: Έκδοση μέσω της aade.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6430

      • 3 Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας για τους ανάπηρους. Πιστοποιητικό αναπηρίας

       Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας για τους ανάπηρους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1458

      • 4 Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα για τους πολυτέκνους. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα για τους πολυτέκνους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 8619

      • 5 Πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ και βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για τους πολεμιστές της Κύπρου. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ και βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για τους πολεμιστές της Κύπρου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/strateuse/stratologike-katastase/pistopoietiko-stratologikes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 3709

      • Νόμος 75-83 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 76 4257 2014 93 Α

       Περιγραφή Αντικατάσταση υποπαραγράφου ΣΤ2 άρθρου πρώτου ν.4093/2012 "Ρυθμίσεις για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης των κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ αυτών έναντι ανταλλάγματος".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100093

      • Νόμος 3548 2007 68 Α

       Περιγραφή Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100068

      • Νόμος 67 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Άρθρο 67: Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • 1 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για τη διάθεση του 30% των κυλικείων σε κατηγορίες ΑμεΑ, πολυτέκνων, και πολεμιστών της Κύπρου με δημόσια κλήρωση αυτών και εξουσιοδοτεί το δήμαρχο προκειμένου να εκδώσει σχετική Δημόσια Πρόσκληση.

       Σημειώσεις Ανάρτηση στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται Δημόσια Πρόσκληση, βάσει της οποίας θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι.

       Σημειώσεις Ανάρτηση στο Πρόγραμμα Διαύγεια, στον ιστότοπο του Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και δημοσίευση περίληψης της Προκήρυξης στον τοπικό τύπο.

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώριση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση του ενδιαφερόμενου για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείου με εισοδηματικά κριτήρια μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου για εξέταση και σχετική εισήγηση.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος προϋποθέσεων - δικαιολογητικών και σύνταξη πίνακα κατάταξης υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία εξετάζει εάν ο αιτών πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείου με εισοδηματικά κριτήρια. Επίσης, προβαίνει στη σύνταξη πίνακα κατάταξης υποψηφίων και επιλαμβάνεται της διενέργειας κλήρωσης σε περίπτωση ίδιου ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.

       Όχι Όχι


      • 5 Κλήρωση για την παραχώρηση του δικαιώματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης, η αρμόδια υπηρεσία επιλαμβάνεται τυχόν διαδικασίας κλήρωσης, με την οποία καθορίζεται ποιο κυλικείο θα δοθεί σε κάθε δικαιούχο. Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για τη διενέργεια κλήρωσης σε αυτό το στάδιο είναι η παραχώρηση περισσότερων από μιας θέσης εκμετάλλευσης κυλικείων με εισοδηματικά κριτήρια.

       Όχι Όχι


      • 6 Εισήγηση αρμόδιας υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης των παραπάνω βημάτων, η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται στο δήμαρχο την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης στον αιτούντα και την έκδοση σχετικής απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 7 Απόφαση Δημάρχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο δήμαρχος εκδίδει ατομική διοικητική πράξη παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης στον αιτούντα, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

       Σημειώσεις Ανάρτηση στο Πρόγραμμα Διαύγεια και κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.