Πιστοποίηση Ελεγκτικού Προσωπικού ΚΤΕΟ για Οχήματα ADR/ATP

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση78adce49-a4d5-4816-a50b-69749eb913e5 591850

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Πανεπιστήμια, Πανεπιστημιακά Εργαστήρια Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) τα οποία έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ως φορείς κατάρτισης ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR/ΑΤΡ.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού αρχικής/περιοδικής κατάρτισης ελεγκτή ΚΤΕΟ το οποίο απαιτείται προκειμένου ο ελεγκτής κάτοχος του πιστοποιητικού να διενεργεί τεχνική επιθεώρηση σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR και περιοδικό τεχνικό έλεγχο σε οχήματα ευπαθών τροφίμων ATP στο ΚΤΕΟ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ31)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Πανεπιστημιακά Εργαστήρια Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) τα οποία έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ως φορείς κατάρτισης ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR/ΑΤΡ.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Το πιστοποιητικό αρχικής/περιοδικής κατάρτισης ελεγκτή ΚΤΕΟ οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR/ ευπαθών τροφίμων ATP εκδίδεται μετά από παρακολούθηση κατάλληλου προγράμματος κατάρτισης και σχετικές εξετάσεις από φορείς κατάρτισης (Πανεπιστημιακά Εργαστήρια) οι οποίοι έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Στον ιστότοπο του Υπουργείου παρέχονται πληροφορίες για τους φορείς κατάρτισης ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR/ATP και οι σύνδεσμοι μέσω των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τους ιστοτόπους των φορέων για πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα που υλοποιούν, τις ημερομηνίες, τον τρόπο διεξαγωγής κατάρτισης και εξέτασης, το κόστος κατάρτισης και εξέτασης.

Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση συμμετοχής σε πρόγραμμα κατάρτισης ελεγκτή ΚΤΕΟ ADR/ATP.

Σημειώσεις

Η αίτηση συμμετοχής σε πρόγραμμα κατάρτισης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στον φορέα κατάρτισης. Στον ιστότοπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών παρέχεται πληροφόρηση για τους εγκεκριμένους φορείς κατάρτισης και οι σχετικοί σύνδεσμοι των φορέων μέσω των οποίων παρέχεται ειδικότερη πληροφόρηση ανά φορέα σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης κλπ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση πιστοποιητικού αρχικής/περιοδικής κατάρτισης ελεγκτή ΚΤΕΟ οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR/ ευπαθών τροφίμων ATP

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό σύστημα μητρώου ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR και ATP

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Τηλεφωνική επικοινωνία, email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Πιστοποίησης Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος ισχύοντος πιστοποιητικού ελεγκτή βαρέων οχημάτων το οποίο εκδίδεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει παρακολουθήσει κατάλληλο πρόγραμμα κατάρτισης σε φορέα κατάρτισης ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR/ATP. Για την παρακολούθηση προγράμματος περιοδικής κατάρτισης ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος ισχύοντος πιστοποιητικού αρχικής/περιοδικής κατάρτισης ελεγκτή ΚΤΕΟ ADR/ATP ή να μην έχουν παρέλθει δύο (2) έτη από την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού αρχικής κατάρτισης ή του πιστοποιητικού περιοδικής κατάρτισης ελεγκτή ΚΤΕΟ ADR/ATP.

       Όχι Όχι

      • 3 Επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει επιτύχει σε εξετάσεις αρχικής/περιοδικής κατάρτισης ADR/ATP κατά περίπτωση, οι οποίες διενεργούνται από τον φορέα κατάρτισης μετά την ολοκλήρωση της σχετικής κατάρτισης.

       Όχι Όχι

      • 1 Για την πιστοποίηση δεν απαιτείται παράβολο ή άλλου είδους επιβάρυνση, ωστόσο για την παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης καταβάλλεται αποζημίωση το ύψος της οποίας καθορίζεται από τους φορείς κατάρτισης ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR/ATP και διαφοροποιείται ανάλογα με το πρόγραμμα κατάρτισης. Οι φορείς οφείλουν να ανακοινώνουν την πληροφορία αυτή στον ιστότοπό τους.

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.yme.gr/metafores/emporeumatikes-metafores/metafores-epikindynon-emporeymaton-adr/item/7017-elegx-112176

       Όχι

      • 1 Αντίγραφο ισχύοντος πιστοποιητικού ελεγκτή βαρέων οχημάτων από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Πιστοποιητικό

       Αντίγραφο ισχύοντος πιστοποιητικού ελεγκτή βαρέων οχημάτων από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

       Σχετικός σύνδεσμος: https://mitos.gov.gr/index.php/%CE%94%CE%94:%CE%A0%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7 %CE%95%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D %CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D %CE%9A%CE%A4%CE%95%CE%9F

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποίηση Ελεγκτικού Προσωπικού ΚΤΕΟ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Αντίγραφο ισχύοντος ή τελευταίου πιστοποιητικού αρχικής/περιοδικής κατάρτισης ελεγκτή ΚΤΕΟ ADR/ATP Πιστοποιητικό

       Αντίγραφο ισχύοντος ή τελευταίου πιστοποιητικού αρχικής/περιοδικής κατάρτισης ελεγκτή ΚΤΕΟ ADR/ATP

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εάν δεν υπάρχει ισχύον πιστοποιητικό υποβάλλεται το τελευταίο πιστοποιητικό. Για την παρακολούθηση προγράμματος περιοδικής κατάρτισης ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος ισχύοντος πιστοποιητικού αρχικής/περιοδικής κατάρτισης ελεγκτή ΚΤΕΟ ADR/ATP ή να μην έχουν παρέλθει δύο (2) έτη από την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού αρχικής κατάρτισης ή του πιστοποιητικού περιοδικής κατάρτισης ελεγκτή ΚΤΕΟ ADR/ATP.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 8619

      • Απόφαση 7517 2023 226 Β

       Περιγραφή Πρόκειται για την απόφαση με την οποία ρυθμίζεται η κατάρτιση, η εξέταση και η πιστοποίηση του ελεγκτικού προσωπικού των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ για τη διενέργεια ελέγχων σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ΑΤΡ).

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%2265%CE%9B%CE%9F465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%91%CE%9D%CE%A3%22&page=0&sort=relative

       ΑΔΑ 65ΛΟ465ΧΘΞ-ΑΝΣ

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά παραλαμβάνονται από τον φορέα κατάρτισης, στον οποίο έχουν υποβληθεί.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος απαιτούμενων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αίτηση και τα δικαιολογητικά ελέγχονται ως προς την πλήρωση των νόμιμων προϋποθέσεων για τη συμμετοχή των αιτούντων σε πρόγραμμα κατάρτισης σύμφωνα με την υ.α. 7517/2023 (Β 226).

       Όχι Όχι


      • 3 Υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι φορείς κατάρτισης υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR/ATP εντός των χρονικών περιόδων που προβλέπονται στην απόφαση 7517/2023 (Β΄226). Το πρόγραμμα αρχικής κατάρτισης ADR κατανέμεται σε θεωρητικό μέρος ελάχιστης διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) ωρών και πρακτική άσκηση ελάχιστης διάρκειας έξι (6) ωρών. Το πρόγραμμα αρχικής κατάρτισης ATP κατανέμεται σε θεωρητικό μέρος ελάχιστης διάρκειας οκτώ (8) ωρών και πρακτική άσκηση ελάχιστης διάρκειας δύο (2) ωρών. Το πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης ADR έχει ελάχιστη διάρκεια δέκα (10) ώρες. Το πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης ATP έχει ελάχιστη διάρκεια δύο (2) ώρες. Η θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο διαδικτυακά μέσω ψηφιακής πλατφόρμας εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η πρακτική άσκηση διενεργείται σε χώρο που ανακοινώνει ο φορέας, όπου υπάρχουν τα απαιτούμενα για την εκπαίδευση οχήματα.

       Όχι Όχι


      • 4 Διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR/ATP

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι εξετάσεις αρχικής κατάρτισης ADR και ATP ελεγκτή ΚΤΕΟ διενεργούνται δια ζώσης από τον φορέα κατάρτισης μετά την ολοκλήρωση της αρχικής κατάρτισης. Οι εξετάσεις περιοδικής κατάρτισης ADR και ATP ελεγκτή ΚΤΕΟ διενεργούνται από τον φορέα κατάρτισης μετά την ολοκλήρωση της περιοδικής κατάρτισης, σε πραγματικό χρόνο διαδικτυακά με χρήση ψηφιακών πλατφορμών κατάλληλων για εξ αποστάσεως εξέταση.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση πιστοποιητικών ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR/ATP

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Τα πιστοποιητικά αρχικής κατάρτισης ελεγκτή ΚΤΕΟ ADR και ATP και τα πιστοποιητικά περιοδικής κατάρτισης ADR και ATP ελεγκτή ΚΤΕΟ εκτυπώνονται απευθείας από το Πληροφοριακό σύστημα μητρώου ελεγκτών ΚΤΕΟ ADR και ATP του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μετά από εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων από τους φορείς κατάρτισης για τους επιτυχόντες των εξετάσεων.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.