Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd0e67e73-153e-4af0-a9af-14c6595eabd9 923697

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  15 Λεπτά

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  36 Λεπτά

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. εκδίδεται από τον φορολογούμενο και προσκομίζεται από αυτόν στον συμβολαιογράφο. Επί πλέον προσκομίζεται από τους φορολογουμένους σε δίκες επί εμπράγματων αγωγών.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. αποτελεί υποχρέωση συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων ή προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, κατα τη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων σύμφωνα με τα οριζόμενα, όπως ισχύουν, στο άρθρο 54 Α του ν.4174/2013. Το πιστοποιητικό εκδίδεται για τα πέντε (5) προηγούμενα έτη της σύνταξης του συμβολαιογραφικού εγγράφου, εφοσόν το ακίνητο ανήκε στον φορολογούμενο.

  Διάρκεια Ισχύος

  1 Έτος

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Έκδοση πιστοποιητικού άρθρου 54 Α μέσω διαδικτύου

       Επίσημος τίτλος

       Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. μέσω διαδικτύου


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,,,,


       • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει κωδικούς Taxisnet.

        Όχι Όχι

       • 2 Φορολογικές Για να εξαχθεί το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., ηλεκτρονικά απαιτείται ο φορολογούμενος να έχει καταβάλει τις πληρωμές ή νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το συγκεκριμένο ακίνητο, καθώς και να έχει ρυθμίσει τυχόν οφειλές και να είναι ενήμερος ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα υπόλοιπα ακίνητά του.


        Όχι Όχι

       • Νόμος 54 Α 4174 2013 170 Α

        Περιγραφή Υποχρεώσεις τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100170

       • Εγκύκλιος 54 Α E.2211 2020

        Περιγραφή Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4174/2013, Μέρος Α’, (Α΄ 170), ενημερωμένης έως τον ν. 4764/2020 (A΄ 256/23.12.2020)

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%973%CE%A846%CE%9C%CE%A03%CE%96-0%CE%9D%CE%9F?inline=true

        ΑΔΑ 6Η3Ψ46ΜΠ3Ζ-0ΝΟ

       • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής Α.1106 2021 1976 Β

        Περιγραφή Πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α΄ του ν. 4174/2013 (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.). Εκδίδεται ηλεκτρονικά από τη διαδικτυακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ μέσω του ΟΠΣ Περιουσιολογίου σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενεργό χρήστη των υπηρεσιών του Taxisnet, με τους προσωπικούς κωδικούς τους, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου.

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/662946%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%946%CE%A3?inline=true

        ΑΔΑ 662946ΜΠ3Ζ-Δ6Σ

       • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής Α.1082 2022 3324 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση της Α. 1106/2021 (Β΄ 1976) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, αναφορικά με το πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α΄ του ν. 4174/2013 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ).

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A84146%CE%9C%CE%A03%CE%96-7%CE%919?inline=true

        ΑΔΑ ΨΨ4146ΜΠ3Ζ-7Α9

       • 1 Είσοδος στο διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Ο χρήστης ή το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά γι αυτό, επιλέγει την ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. (Σύνδεσμος).

        Όχι Όχι


       • 2 Πολίτες /Ακίνητα /Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Ο χρήστης επιλέγει από το πεδίο "Πολίτες" το πεδίο "Ακίνητα" και στη συνέχεια επιλέγει την εφαρμογή "Δήλωση Ε9 / ΕΝΦΙΑ".

        Όχι Όχι


       • 3 Είσοδος στην εφαρμογή Δήλωση Ε9 / ΕΝΦΙΑ


        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η σύνδεση γίνονται οι εξής κινήσεις: 1. Αναγραφή των προσωπικών του κωδικών του TAXIS 2. Επιλογή "Σύνδεση" 3. Επιλογή "Είσοδος" και ανοίγει η σελίδα "Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου".

        Όχι Όχι


       • 4 Επιλογή τρέχοντος έτους        Περιγραφή Ο χρήστης από τις επιλογές αριστερά επιλέγει πάντα το τρέχον έτος για τη λήψη πιστοποιητικού. (ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν επιλέγεται το έτος ή τα έτη για τα οποία αιτείται ο φορολογούμενο το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.).

        Όχι Όχι


       • 5 Δημιουργία Πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.


        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Ο χρήστης από τις καρτέλες στα δεξιά επιλέγει "Πιστοποιητικά" και από τις "Διαθέσιμες ενέργειες" στα αριστερά επιλέγει "Έκδοση νέου πιστοποιητικού για χρήση στο έτος (τρέχον έτος)". Προϋπόθεση για την υλοποίηση αυτού του βήματος αποτελεί η γνώση του Α.Τ.ΑΚ., για το ακίνητο για το οποίο ο χρήστης θέλει να εκδώσει Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α..

        Όχι Όχι


       • 6 Επιλογή της αιτίας (χρήση) για την έκδοση πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. .        Περιγραφή Ο χρήστης επιλέγει από τον κατάλογο που ανοίγει στο πεδίο "Χρήση" την αιτία / χρήση για την οποία θέλει να εκδώσει το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α..

        Όχι Όχι


       • 7 Εισαγωγή Α.Τ.ΑΚ. για το οποίο αιτείται το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α..


        Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

        Περιγραφή Ο χρήστης συμπληρώνει τον Α.Τ.ΑΚ. του ακινήτου για το οποίο θέλει να εκδώσει πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α..

        Όχι Όχι


       • 8 Επιλογή δικαιώματος για έκδοση πιστοποιητικού        Περιγραφή Ο χρήστης αφού ολοκληρώσει το βήμα 7, από τις "Διαθέσιμες ενέργειες" στα αριστερά της οθόνης επιλέγει "Επιλογή δικαιώματος για έκδοση πιστοποιητικού".

        Όχι Όχι


       • 9 Έκδοση πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. / Εκτύπωση / Ακύρωση        Περιγραφή Αφού ο χρήστης έχει ολοκληρώσει όλα τα προηγούμενα βήματα, έχει τη δυνατότητα από τις επιλογές στα αριστερά της οθόνης είτε από τις "Εκτυπώσεις" να κάνει "Προεπισκόπηση πιστοποιητικού" , είτε από τις "Διαθέσιμες ενέργειες" να επιλέξει απευθείας την "Έκδοση Πιστοποιητικού". Εφόσον επιλέξει την ενέργεια "Έκδοση Πιστοποιητικού" εκδίδεται το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., το οποίο μπορεί είτε να το εκτυπώσει, είτε να το αποθηκεύσει. Αν ο χρήστης, εφόσον έχει κάνει όλα τα βήματα, δεν επιθυμεί την έκδοση του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., έχει τη δυνατότητα να επιλέξει από τις "Διαθέσιμες ενέργειες" στα αριστερά της οθόνης "Ακύρωση έκδοσης πιστοποιητικού", ώστε να ακυρώσει την έκδοση του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α..

        Όχι Όχι


       • 10 Έξοδος από το Ο.Π.Σ. Περιουσιολόγιο        Περιγραφή Ο χρήστης εφόσον έχει τελειώσει με όλες τις διαθέσιμες ενέργειες για την έκδοση του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιλέγει "Έξοδος" πάνω αριστερά στην οθόνη της εφαρμογής ΟΠΣ Περιουσιολόγιο.

        Όχι Ναι


       • Δήλωση Ε9 / ΕΝΦΙΑ


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.