Πιστοποιητικό Ναυτικής Εργασίας Πλοίου και Δήλωση Συμμόρφωσης – Μέρος 2 (DMLC-02)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb2a2747e-50a6-43b5-be2c-799dc44dfcce 637320

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΔΕΔΑΠΛΕ)., ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 έως 5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη πιστοποίηση πλοίων στο πλαίσιο του Κανονισμού 5.1.3 και του Προτύπου Α5.1.3 της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΔΕΔΑΠΛΕ).

Διάρκεια Ισχύος

5 έτη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση πιστοποίησης όπως είναι στο Παράρτημα 3 της Εγκυκλίου MLC/01/2013/2-8-2013


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Έγγραφο παραπόνων
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση /Θεώρηση Πιστοποιητικού Ναυτικής Εργασίας Πλοίου και της Δήλωσης Συμμόρφωσης – Μέρος 2 (DMLC-02)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Ο αιτών πρέπει να είναι ο πλοιοκτήτης του πλοίου, που σημαίνει ο ιδιοκτήτης του πλοίου ή άλλος οργανισμός ή πρόσωπο, όπως ο διαχειριστής, ο πράκτορας ή ο ναυλωτής γυμνού πλοίου, ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη λειτουργίας του πλοίου από τον ιδιοκτήτη και ο οποίος, αναλαμβάνοντας τέτοια ευθύνη, αποδέχθηκε να αναλάβει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους πλοιοκτήτες σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, ανεξάρτητα με το εάν οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός ή πρόσωπα εκπληρώνουν ορισμένα από τα καθήκοντα ή τις υποχρεώσεις για λογαριασμό του πλοιοκτήτη. Βλέπε Άρθρο ΙΙ (1) (ι) της Σύμβασης.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης Ναυτικής Εργασίας – Μέρος Ι. Έγγραφο

       Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης Ναυτικής Εργασίας – Μέρος Ι.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 2 Δήλωση Συμμόρφωσης Ναυτικής Εργασίας-Μέρος ΙΙ. Δήλωση

       Δήλωση Συμμόρφωσης Ναυτικής Εργασίας-Μέρος ΙΙ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 3 Εγχειρίδιο Συμμόρφωσης με τις διατάξεις της Σύμβασης και των εθνικών Κανονισμών όπως αυτές αναφέρονται στη Δήλωση Ναυτικής Εργασίας – Μέρος Ι, το οποίο δύναται να είναι είτε αυτοτελές, είτε να παραπέμπει στο Εγχειρίδιο Ασφαλούς Διαχείρισης που προβλέπεται από τον Κώδικα ISM. Όλα τα σχετικά έγγραφα, στοιχεία κ.λ.π. τεκμηρίωσης εφαρμογής των παραπάνω κατά την κρίση του πλοιοκτήτη. Κανονισμός λειτουργίας

       Εγχειρίδιο Συμμόρφωσης με τις διατάξεις της Σύμβασης και των εθνικών Κανονισμών όπως αυτές αναφέρονται στη Δήλωση Ναυτικής Εργασίας – Μέρος Ι, το οποίο δύναται να είναι είτε αυτοτελές, είτε να παραπέμπει στο Εγχειρίδιο Ασφαλούς Διαχείρισης που προβλέπεται από τον Κώδικα ISM. Όλα τα σχετικά έγγραφα, στοιχεία κ.λ.π. τεκμηρίωσης εφαρμογής των παραπάνω κατά την κρίση του πλοιοκτήτη.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5658

      • Προεδρικό Διάταγμα 03/2017 2017 6 Α

       Περιγραφή Αποδοχή τροποποιήσεων του Κώδικα που εφαρμόζει τους Κανονισμούς 2.5 και 4.2 και παραρτημάτων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 (MLC, 2006), που υιοθετήθηκαν από την Ειδική Τριμερή Επιτροπή την 11η Απριλίου 2014 (Τροποποιήσεις 2014 της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100006

      • Υπουργική Απόφαση 2242.7-2.1/5625/2017 2017 159 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Κανονισμού για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170200159

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 641.28/ΑΣ3196/2014 2014 3405 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της ΚΥΑ 4113.305/01/2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου Κανονισμοί για την εφαρμογή των απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας – Υποχρεώσεις Κράτους Σημαίας και Λιμένα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140203405

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 4113.305/01/2013 2013 1553 Β

       Περιγραφή Κανονισμοί για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας – Υποχρεώσεις Κράτους Σημαίας και Λιμένα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201553

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3522.2/08/2013 2013 1671 Β

       Περιγραφή Κανονισμός για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201671

      • Διεθνής Σύμβαση Μ LC/01/2013 2013

       Περιγραφή Πιστοποίηση πλοίων από ΔΕΔΑΠΛΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας 2006.

       Νομικές παραπομπές https://www.hcg.gr/el/gia-ton-polith/sas-endiaferei/naytikh-ergasia/symbash-naytikhs-ergasias-2006/egkyklioi-circulars/

      • Νόμος 4078/2012 2012 179 Α

       Περιγραφή Κύρωση της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100179

      • 1 Παραλαβή της αίτησης με τα δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβάλλεται η Αίτηση Πιστοποίησης κατά MLC με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά της, καθώς και την συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Δήλωση Συμμόρφωσης Ναυτικής Εργασίας – Μέρος ΙΙ, από τον πλοιοκτήτη, στο Τμήμα Δ’ της ΔΕΔΑΠΛΕ, όπου καταγράφει τα μέτρα που υιοθετήθηκαν από αυτόν προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνεχής συμμόρφωση του πλοίου με την Διεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (MLC) και τις εθνικές απαιτήσεις, καθώς και τα μέτρα που προτείνονται για συνεχής βελτίωση. (Έντυπο Ανασκόπησης).

       Όχι Όχι


      • 2 Ανάθεση σε επιθεωρητή και έγκριση μετακίνησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την αίτηση της εταιρείας για επιθεώρηση πλοίου εκδίδεται με μέριμνα του Τμηματάρχη ανάθεση του έργου σε επιθεωρητή/ες σύμφωνα με το έντυπο Ε-07-01, ενώ παράλληλα προωθείται από το τμήμα η έγκριση της μετακίνησης του επιθεωρητή από τα κατά περίπτωση αρμόδια κλιμάκια της Υπηρεσίας.

       Όχι Όχι


      • 3 Προγραμματισμός Επιθεώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο επιθεωρητής σε συνεργασία με την εταιρεία θα προετοιμάσει τον Προγραμματισμό Επιθεώρησης MLC, 2006 (έντυπο MLC 01).

       Όχι Όχι


      • 4 Διενέργεια επιθεώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Επιθεωρητής διενεργεί τον έλεγχο του πλοίου και συμπληρώνει τα προβλεπόμενα έντυπα. (η Αναφορά επιθεώρησης η MLC 02, απεικονίζοντας το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της επιθεώρησης. MLC 01, MLC 03, Δήλωση πλοιάρχου ή πλοιοκτήτη (έντυπο MLC 04) Ο επιθεωρητής στην αναφορά επιθεώρησης, που συντάσσει τοποθετείται επί της αναγκαιότητας ή μη διενέργειας επιπρόσθετης επιθεώρησης. Σε καταφατική περίπτωση θα πρέπει να αναφέρει και τους λόγους που την επιβάλλουν. Σε περιπτώσεις ανάγκης διενέργειας επιπρόσθετης επιθεώρησης ενημερώνεται εγγράφως ο πλοιοκτήτης του πλοίου.

       Όχι Όχι


      • 5 Εισήγηση για έκδοση ή θεώρηση του πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τέλος ο επιθεωρητής προτείνει την έκδοση /ανανέωση του Πιστοποιητικού Ναυτικής Εργασίας ή μη.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση Πιστοποιητικό Ναυτικής Εργασίας – ΠΝΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Τμηματάρχης του Δ’ της ΔΕΔΑΠΛΕ, σε συνεργασία με τον Διευθυντή ΔΕΔΑΠΛΕ αξιολογούν τα υποβληθέντα στοιχεία και αποφασίζουν περί: Της έκδοσης ή μη του ΠΝΕ και σε αρνητική περίπτωση τις επιπλέον απαιτήσεις. Της διάρκειας του ΠΝΕ, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε έτη. Των προϋποθέσεων που θα πρέπει να ικανοποιούνται κατά την διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού (συχνότητα ελέγχων κ.λ.π).

       Όχι Όχι


      • 7 Πιστοποίηση Μέρους ΙΙ και έκδοση της Δήλωσης Συμμόρφωσης Ναυτικής Εργασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον τα αποτελέσματα της επιθεώρησης κριθούν ικανοποιητικά, πιστοποιείται το Μέρος ΙΙ και εκδίδεται η Δήλωση Συμμόρφωσης Ναυτικής Εργασίας. Η διαδικασία υλοποιείται στο Τμήμα Δ’ της ΔΕΔΑΠΛΕ του Κλάδου Γ’ του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία είναι ο εισηγητής του Τμήματος Δ΄ της ΔΕΔΑΠΛΕ, ο Προϊστάμενος Τμήματος Δ’ της ΔΕΔΑΠΛΕ και ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της ΔΕΔΑΠΛΕ. Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας ελέγχεται το πλοίο, από την Αρχή της Σημαίας, στο αν εφαρμόζει, την Διεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του 2006, που αφορά στις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των ναυτικών στο πλοίο, προκειμένου να πιστοποιηθεί.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.