Πιστοποιητικό ιθαγένειας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3e759a76-9c1a-4e14-964e-5a1842436144 949746 Certificate of nationality

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, ΚΕΠ

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

10 ημέρες

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

7 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού ιθαγένειας, από την οικογενειακή μερίδα του πολίτη όπου έχει κανονική εγγραφή. Το πιστοποιητικό που εκδίδεται έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και αποστέλλεται ηλεκτρονικά, είτε εκτυπώνεται για κάθε χρήση.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Εάν δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού άμεσα ηλεκτρονικά, μπορείτε να το εκδώσετε σε δεύτερο χρόνο μέσω ΚΕΠ ή του Δήμου που είστε δημότης. Όταν ολοκληρωθεί η έκδοση του πιστοποιητικού από το ΚΕΠ / Δήμο, αυτό θα σταλεί στη θυρίδα σας και θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και sms. Για αυτές τις περιπτώσεις επιλέξτε “Αίτηση προς ΚΕΠ / Δήμο”. Ανατρέξτε στα "Βήματα" και στο "Έγχαρτο διάγραμμα διαδικασίας".

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού ιθαγένειας

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στον σύνδεσμο https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/esoterikon/pistopoietiko-ithageneias και επιλέγεται η "Αίτηση προς ΚΕΠ/Δήμο".

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποίηση με gov.gr Wallet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πιστοποιητικό ιθαγένειας

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση πιστοποιητικού ιθαγένειας


      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       D5

       ,,,


      • 1 Υπηκοότητας Ο αιτών θα πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης, εγγεγραμμένος σε δημοτολόγια δήμου της χώρας.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών θα πρέπει να διαθέτει προσωπικούς κωδικούς ταυτοποίησης στο Taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • Νόμος 27 3284 2004 217 Α

       Περιγραφή Ο Δήμαρχος εκδίδει τα πιστοποιητικά της Ελληνικής ιθαγένειας των δημοτών βάσει του δημοτολογίου, στα οποία αναφέρεται και η νομική βάση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά αποδεικνύουν την Ελληνική Ιθαγένεια μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100217

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 και 2 14720/ΕΞ2020/20 2255 Β

       Περιγραφή Άρθ.1. Χορήγηση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Άρθ. 2. Διαδικασία στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20200202255

      • Υπουργική Απόφαση 10703/ΕΞ2021/21 1460 Β

       Περιγραφή Διαπιστωτική πράξη έναρξης χορήγησης από τα ΚΕΠ αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20210201460

      • Εγκύκλιος 38708/ΕΓΚ.208/22-06-2020

       Περιγραφή Χορήγηση πιστοποιητικών Δημοτολογίου και αποσπασμάτων Ληξιαρχικών Πράξεων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

       ΑΔΑ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΦΧΒ46ΜΤΛ6-Ω9Π?inline=true

      • 1 Είσοδος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Επισκέπτεστε το σχετικό σύνδεσμο https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/esoterikon/pistopoietiko-ithageneias και επιλέγετε "Αίτηση προς ΚΕΠ/Δήμο".

       Όχι Όχι


      • 2 Ταυτοποίηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Για να προχωρήσετε στην ταυτοποίηση επιλέξτε "Σύνδεση".

       Όχι Όχι


      • 3 Εισαγωγή Κωδικών του Taxisnet

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εισάγετε τους προσωπικούς σας κωδικούς του Taxisnet στα πεδία "Χρήστης" και "Κωδικός" και επιλέξτε "Σύνδεση".

       Όχι Όχι


      • 4 Αυθεντικοποίηση Χρήστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ενημερώνεστε ότι για το σκοπό της ηλεκτρονικής ταυτοποίησής σας, η εφαρµογή "Εφαρμογές Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης" θα αποκτήσει πρόσβαση στα βασικά στοιχεία Μητρώου (ΑΦΜ, Όνοµα, Επώνυµο, Πατρώνυµο, Μητρώνυµο, Έτος Γέννησης), που παρέχονται από το φορολογικό µητρώο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ που διαχειρίζεται η Α.Α.∆.Ε. Επιλέγετε "Συνέχεια" και κατόπιν "Αποστολή".

       Όχι Όχι


      • 5 Επιβεβαίωση των στοιχείων σύνδεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον τα στοιχεία με τα οποία έχετε συνδεθεί (Όνομα, Επώνυμο, ΑΦΜ) είναι ορθά, επιλέγετε "Συνέχεια".

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος προσωπικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ελέγχετε εάν τα αναγραφόμενα στοιχεία σας (Όνομα, Επώνυμο, Όνομα πατρός, Όνομα μητρός, Α.Φ.Μ. ημερομηνία γέννησης) στη φόρμα είναι σωστά

       Σημειώσεις Σε αυτό το βήμα σας δίνεται η δυνατότητα να αποθηκεύσετε προσωρινά την αίτηση, επιλέγοντας "Προσωρινή Αποθήκευση" ή να την ακυρώσετε, επιλέγοντας "Ακύρωση".

       Όχι Όχι


      • 7 Σωστή αναγραφή προσωπικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον τα αναγραφόμενα στοιχεία σας είναι σωστά, επιλέγετε "ΝΑΙ" και κατόπιν επιλέγετε "Συνέχεια".

       Ναι Όχι


      • 8 Λανθασμένη αναγραφή προσωπικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αν τα στοιχεία που αναγράφονται δεν είναι σωστά, τότε θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ΔΟΥ που ανήκετε, για να τα διορθώσετε. Δεν διεκπεραιώνονται αιτήσεις που υποβάλλονται με λανθασμένα στοιχεία.

       Ναι Ναι


      • 9 Στοιχεία επικοινωνίας για ειδοποιήσεις σχετικά με το αίτημά σας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Καταχωρείτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και το τηλέφωνο επικοινωνίας σας, προκειμένου να ειδοποιηθείτε, τόσο για την έκδοση του αποτελέσματος, όσο και στην περίπτωση όπου υπάρχει κάποια εκκρεμότητα με την αίτηση που θα υποβάλετε. Επίσης, συναινείτε, επιλέγοντας "ΝΑΙ", να χρησιμοποιηθούν τα παραπάνω στοιχεία σας για την αποστολή SMS και e-mail στο πλαίσιο της απαραίτητης επικοινωνίας για την ενημέρωση της πορείας της αίτησής σας. Κατόπιν, επιλέγετε "Συνέχεια".

       Σημειώσεις Σε αυτό το βήμα σας δίνεται η δυνατότητα να αποθηκεύσετε προσωρινά την αίτηση, επιλέγοντας "Προσωρινή Αποθήκευση" ή να την ακυρώσετε, επιλέγοντας "Ακύρωση".

       Όχι Όχι


      • 10 Έγγραφο Ταυτοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στον "Τύπο Εγγράφου Ταυτοποίησης" επιλέγετε από τη λίστα το έγγραφο ταυτοποίησης που διαθέτετε και στη συνέχεια καταχωρείτε τον αριθμό του εγγράφου αυτού, την εκδούσα Αρχή ή τη χώρα προέλευσης, την ημερομηνία έκδοσης και την ημερομηνία λήξης και κατόπιν επιλέγετε "Συνέχεια".

       Σημειώσεις Σε αυτό το βήμα σας δίνεται η δυνατότητα να αποθηκεύσετε προσωρινά την αίτηση, επιλέγοντας "Προσωρινή Αποθήκευση" ή να την ακυρώσετε, επιλέγοντας "Ακύρωση".

       Όχι Όχι


      • 11 Επιλογή προσώπου που αφορά το πιστοποιητικό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Επιλέγετε για ποιον θέλετε να εκδώσετε το Πιστοποιητικό Ιθαγένειας (για εσάς ή για το παιδί σας), και επιλέγετε "Συνέχεια".

       Σημειώσεις Σε αυτό το βήμα σας δίνεται η δυνατότητα να αποθηκεύσετε προσωρινά την αίτηση, επιλέγοντας "Προσωρινή Αποθήκευση" ή να την ακυρώσετε, επιλέγοντας "Ακύρωση".

       Όχι Όχι


      • 12 Επιπλέον Προσωπικά στοιχεία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Επιλέγετε από τη λίστα την Περιφέρεια, την Περιφερειακή Ενότητα και το Δήμο όπου είστε εγγεγραμμένος/η και κατόπιν επιλέγετε "Συνέχεια".

       Σημειώσεις Σε αυτό το βήμα σας δίνεται η δυνατότητα να αποθηκεύσετε προσωρινά την αίτηση, επιλέγοντας "Προσωρινή Αποθήκευση" ή να την ακυρώσετε, επιλέγοντας "Ακύρωση".

       Όχι Όχι


      • 13 Επιλογή ΚΕΠ ή Δήμου


       Περιγραφή Επιλέγετε από τη λίστα την Περιφέρεια, την Περιφερειακή Ενότητα, το Δήμο και το κατάστημα του Δήμου/ΚΕΠ της περιοχής σας προκειμένου να σας εξυπηρετήσει και επιλέγετε "Συνέχεια".

       Σημειώσεις Σε αυτό το βήμα σας δίνεται η δυνατότητα να αποθηκεύσετε προσωρινά την αίτηση, επιλέγοντας "Προσωρινή Αποθήκευση" ή να την ακυρώσετε, επιλέγοντας "Ακύρωση".

       Όχι Όχι


      • 14 Προεπισκόπηση της Αίτησης και Υποβολή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Βλέπετε την αίτηση που δημιουργήθηκε βάσει των στοιχείων που καταχωρήσατε στα προηγούμενα βήματα και επιλέγετε "Υποβολή".

       Σημειώσεις Σε αυτό το βήμα αναγράφεται ο αριθμός της υπόθεσής σας και ότι εξουσιοδοτείτε τον ΚΕΠ/Δήμο (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής σας.

       Όχι Ναι


      • 15 Η Αίτηση Υποβλήθηκε

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό


       Περιγραφή Η αίτησή σας υποβλήθηκε, αναγράφεται ο κωδικός αυτής και τα δηλωθέντα στοιχεία σας. Σας δίνεται η δυνατότητα να αποθηκεύσετε το αρχείο της αίτησης στην συσκευή σας σε μορφή pdf και/ή να δημιουργήσετε μια νέα αίτηση προς το ΚΕΠ/Δήμο.

       Σημειώσεις Σας αποστέλλεται sms από το GOV GR με το link όπου εμφανίζεται η αίτησή σας. Όταν ολοκληρωθεί η έκδοση του πιστοποιητικού από το ΚΕΠ / Δήμο, αυτό θα σταλεί στη θυρίδα σας και θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και sms.

       Όχι Ναι


      • 1 Είσοδος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-esoterikon/esoterikon/pistopoietiko-ithageneias

       Περιγραφή Μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό ιθαγένειας για εσάς ή τα ανήλικα παιδιά σας, από την οικογενειακή μερίδα που έχετε την κανονική σας εγγραφή. Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet. Επιλέγετε "Είσοδος στην Υπηρεσία".

       Όχι Όχι


      • 2 Ταυτοποίηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Για να προχωρήσετε στην ταυτοποίηση επιλέξτε "Σύνδεση".

       Όχι Όχι


      • 3 Εισαγωγή Κωδικών του Taxisnet

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Εισάγετε τους προσωπικούς σας κωδικούς του Taxisnet στα πεδία "Χρήστης" και "Κωδικός" και επιλέξτε "Σύνδεση".

       Όχι Όχι


      • 4 Αυθεντικοποίηση Χρήστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ενημερώνεστε ότι για το σκοπό της ηλεκτρονικής ταυτοποίησής σας, η εφαρµογή "Εφαρμογές Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης" θα αποκτήσει πρόσβαση στα βασικά στοιχεία Μητρώου (ΑΦΜ, Όνοµα, Επώνυµο, Πατρώνυµο, Μητρώνυµο, Έτος Γέννησης) που παρέχονται από το φορολογικό µητρώο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ που διαχειρίζεται η Α.Α.∆.Ε. Επιλέγετε "Συνέχεια" και κατόπιν "Αποστολή".

       Όχι Όχι


      • 5 Επιβεβαίωση των στοιχείων σύνδεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον τα στοιχεία με τα οποία έχετε συνδεθεί (Όνομα, Επώνυμο, ΑΦΜ) είναι ορθά, επιλέγετε "Συνέχεια".

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος προσωπικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ελέγχετε εάν τα αναγραφόμενα στοιχεία σας (Όνομα, Επώνυμο, Όνομα πατρός, Όνομα μητρός, Α.Φ.Μ. ημερομηνία γέννησης) στη φόρμα είναι σωστά και επιλέγετε "Έκδοση".

       Όχι Όχι


      • 7 Λήψη Πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Λαμβάνετε το αιτούμενο πιστοποιητικό σε μορφή pdf επιλέγοντας "Λήψη Αρχείου".

       Σημειώσεις To πιστοποιητικό φέρει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης, ημερομηνία έκδοσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και μπορείτε: είτε να το αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να το εκτυπώσετε και να το καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.