Πιστοποιητικό περί αναβολής προσδιορισθείσας πολιτικής υποθέσεως

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9ca4afbf-90ee-4164-ae33-50fab78d5960 538318

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Από 2 έως 5 €

Εκτιμώμενος χρόνος

3 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού, με το οποίο να βεβαιώνεται η αναβολή πολιτικής υποθέσεως, η οποία έχει προσδιορισθεί ενώπιον Εφετείου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Σε περιπτώσεις αναζήτησης φυσικού αρχείου προ της 16-09-2013, αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα είναι το Τμήμα Γενικού Αρχείου και ο εκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης ανέρχεται σε 15 ημερολογιακές ημέρες. Στην περίπτωση που τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι ελλιπή παρέχεται από το σύστημα η δυνατότητα πολλαπλής επιλογής π.χ απαιτούνται δικαιολογητικά ή ελλιπή στοιχεία και η επεξήγησή τους σε πίνακα παρατηρήσεων και απευθείας ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση από αιτούντα (Διάδικο, παραστάντα Δικηγόρο ή τρίτο δικηγόρο)

Σημειώσεις

Για τα Εφετεία Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης & Ευβοίας η αίτηση δύναται να υποβληθεί και ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.solon.gov.gr του ΟΠΣ του έργου ΟΣΔΔΥΠΠ, με τη χρήση διαπιστευτηρίων του TAXISnet

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    NACE

    • 01.6 Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή
    • 84.23 Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Πιστοποιητικό περί αναβολής προσδιορισθείσας πολιτικής υποθέσεως


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Δικαστικές Ο αιτών πρέπει να είναι διάδικος ή δικηγόρος

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Ο αιτών να είναι έχων έννομο συμφέρον. Η διαπίστωση της εν λόγω προϋπόθεσης γίνεται από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας.

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για τα Εφετεία Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης & Ευβοίας η αίτηση δύναται να υποβληθεί και ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.solon.gov.gr του ΟΠΣ του έργου ΟΣΔΔΥΠΠ, με τη χρήση διαπιστευτηρίων του TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Μεγαρόσημο πολλαπλών αξιών, χρησιμοποιείται άπαξ σε μια υπηρεσία παραλαβής. Απαιτείται στην ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης και ηλεκτρονική παραλαβή του πιστοποιητικού μέσω της πύλης www.solon.gov.gr. Στο γκισέ το παράβολο αυξάνεται κατά 2 ευρώ για κάθε επιπλέον αντίγραφο του πιστοποιητικού. 5 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1375

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 2 Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Μεγαρόσημο) 3 ευρώ Εναλλακτικά στο γκισέ απαιτείται με την υποβολή της αίτησης , παράβολο των 3 ευρώ. 3 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2032

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 3 Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Μεγαρόσημο) 2 ευρώ Εναλλακτικά στο γκισέ απαιτείται για κάθε αντίγραφο πιστοποιητικού, παράβολο των 2 ευρώ. 2 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2033

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 1 Ταυτοποίηση αιτούντα Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ταυτοποίηση αιτούντα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τα Εφετεία Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Εύβοιας, η ταυτοποίηση πραγματοποιείται με κωδικούς TAXISnet μέσω της διαδικτυακής πύλης www.solon.gov.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι διάδικος / παραστάς δικηγόρος Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι διάδικος / παραστάς δικηγόρος

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Για τα Εφετεία Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Εύβοιας, η εξουσιοδότηση επισυνάπτεται ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της αίτησης μέσω της διαδικτυακής πύλης www.solon.gov.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3070

      • 3 Αντίγραφο δικογράφου Έγγραφο

       Αντίγραφο δικογράφου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τα Εφετεία Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Εύβοιας, το αντίγραφο της εφετειακής απόφασης επισυνάπτεται ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της αίτησης μέσω της διαδικτυακής πύλης www.solon.gov.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • Προεδρικό Διάταγμα 241 και 250 503 1985 182 Α

       Περιγραφή Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19850100182

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή της αίτησης με ηλεκτρονικό τρόπο


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Για τα Εφετεία Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης & Ευβοίας η αίτηση δύναται να υποβληθεί και ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.solon.gov.gr του ΟΠΣ του έργου ΟΣΔΔΥΠΠ, με τη χρήση διαπιστευτηρίων του TAXISnet.

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή της αίτησης (με φυσικό τρόπο) - Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αίτησης από αιτούντα (Διάδικο, παραστάντα Δικηγόρο ή τρίτο δικηγόρο).

       Σημειώσεις Για τα Εφετεία Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης & Ευβοίας η αίτηση δύναται να υποβληθεί και ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.solon.gov.gr του ΟΠΣ του έργου ΟΣΔΔΥΠΠ, με τη χρήση διαπιστευτηρίων του TAXISnet.

       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση αίτησης μέσω πληροφοριακού συστήματος όπου υφίστανται.

       Σημειώσεις Εφόσον αφορά σε ηλεκτρονική αίτηση, δρομολόγηση αυτής, μέσω του πληροφοριακού συστήματος του έργου ΟΣΔΔΥΠΠ, στα Εφετεία Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης & Εύβοιας.

       Όχι Όχι


      • 5 Δρομολόγηση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Δρομολόγηση αίτησης στον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος – Ανάθεση σε Υπάλληλο

       Σημειώσεις Μέσω λογισμικού όπου υφίστανται πληροφοριακό σύστημα.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει την πληρότητα του αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση πιστοποιητικού μέσω πληροφοριακού συστήματος όπου υφίστανται.

       Σημειώσεις Σε περιπτώσεις αναζήτησης φυσικού αρχείου προ της 16-09-2013, αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα είναι το Τμήμα Γενικού Αρχείου και ο εκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης ανέρχεται σε 15 ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής αίτησης, λήψη πιστοποιητικού μέσω της πύλης www.solon.gov.gr και χρήση των διαπιστευτηρίων του TAXISnet. Εφόσον τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι ελλιπή παρέχεται από το σύστημα η δυνατότητα πολλαπλής ενημέρωσης π.χ απαιτούνται δικαιολογητικά ή ελλιπή στοιχεία και η επεξήγησή τους σε πίνακα παρατηρήσεων και απευθείας ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος.

       Όχι Όχι


      • 8 Παραλαβή του πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών παραλαμβάνει το πιστοποιητικό ή το τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση, με φυσικό ή ηλεκτρονικό τρόπο.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.