Πιστοποιητικό περί καταθέσεως ή μη καταθέσεως ενδίκου μέσου κατά πολιτικής αποφάσεως

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa842f877-acf3-4cdb-9e6b-ec464bfd9e1d 120744

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Από 2 έως 5 €

Εκτιμώμενος χρόνος

3 ημέρες

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

2 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού για την κατάθεση ή μη ενδίκου μέσου κατά Εφετειακής αποφάσεως. Απευθύνεται σε πολίτες και σε νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ


Παρατηρήσεις

Σε περιπτώσεις αναζήτησης αποφάσεων που έχουν εκδοθεί έως το έτος 2015 στο Εφετείο Αθηνών, αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα είναι το Τμήμα Γενικού Αρχείου και ο εκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης ανέρχεται σε 15 ημερολογιακές ημέρες.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Υποβολή αίτησης στο γκισέ από τον αιτούντα (διάδικο, παραστάντα δικηγόρο ή τρίτο δικηγόρο).

Σημειώσεις

Για τα Εφετεία Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Εύβοιας, η ταυτοποίηση πραγματοποιείται με κωδικούς TAXISnet μέσω της διαδικτυακής πύλης www.solon.gov.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    NACE

    • 84.23 Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Πιστοποιητικό περί καταθέσεως ή μη καταθέσεως ενδίκου μέσου κατά πολιτικής αποφάσεως


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Δικαστικές Ο αιτών πρέπει να είναι διάδικος ή δικηγόρος (παραστάς ή άλλος δικηγόρος κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του διαδίκου ή συνεργάτης του παραστά δικηγόρου κατόπιν εξουσιοδότησης του τελευταίου)

       Όχι Όχι

      • 1 Μεγαρόσημο πολλαπλών αξιών, χρησιμοποιείται άπαξ σε μια υπηρεσία παραλαβής. Απαιτείται στην ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης και ηλεκτρονική παραλαβή του πιστοποιητικού μέσω της πύλης www.solon.gov.gr. Στο γκισέ το παράβολο αυξάνεται κατά 2 ευρώ για κάθε επιπλέον αντίγραφο του πιστοποιητικού. Κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων λόγω του κορωνοϊού, η ανωτέρω διαδικασία πραγματοποιείται ατελώς. 5 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1375

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 2 Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Μεγαρόσημο) 3 ευρώ Εναλλακτικά στο γκισέ απαιτείται με την υποβολή της αίτησης , παράβολο των 3 ευρώ. Κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων λόγω του κορωνοϊού, πραγματοποιείται ατελώς 3 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2032

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 3 Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Μεγαρόσημο) 2 ευρώ Εναλλακτικά στο γκισέ απαιτείται για κάθε αντίγραφο πιστοποιητικού, παράβολο των 2 ευρώ. Κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων λόγω του κορωνοϊού, πραγματοποιείται ατελώς 2 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2033

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 1 Ταυτοποίηση αιτούντα Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ταυτοποίηση αιτούντα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τα Εφετεία Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Εύβοιας, η ταυτοποίηση πραγματοποιείται με κωδικούς TAXISnet μέσω της διαδικτυακής πύλης www.solon.gov.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι διάδικος/ παραστάς δικηγόρος. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι διάδικος/ παραστάς δικηγόρος.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Για τα Εφετεία Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Εύβοιας, η εξουσιοδότηση επισυνάπτεται ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της αίτησης μέσω της διαδικτυακής πύλης www.solon.gov.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3070

      • 3 Αντίγραφο Εφετειακής απόφασης Απόφαση

       Αντίγραφο Εφετειακής απόφασης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τα Εφετεία Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Εύβοιας, το αντίγραφο της εφετειακής απόφασης επισυνάπτεται ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της αίτησης μέσω της διαδικτυακής πύλης www.solon.gov.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Προεδρικό Διάταγμα 495 και επ. 503 1985 182 Α

       Περιγραφή Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19850100182

      • Νόμος άρθρο 101 σε συνδ. με άρθρο 13 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης - Αποδεικτική ισχύς ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων Τροποποίηση Κ.Πολ.Δ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • 1 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αίτησης από αιτούντα (διάδικο, παραστάντα δικηγόρο ή τρίτο δικηγόρο)

       Σημειώσεις Για τα Εφετεία Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης & Ευβοίας η αίτηση δύναται να υποβληθεί και ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.solon.gov.gr του ΟΠΣ του έργου ΟΣΔΔΥΠΠ, με τη χρήση διαπιστευτηρίων του TAXISnet.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση αίτησης μέσω πληροφοριακού συστήματος όπου υφίστανται.

       Όχι Όχι


      • 3 Δρομολόγηση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Δρομολόγηση αίτησης στον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος – Ανάθεση σε Υπάλληλο

       Σημειώσεις Μέσω λογισμικού όπου υφίστανται πληροφοριακό σύστημα.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Σε περιπτώσεις αναζήτησης αποφάσεων που έχουν εκδοθεί έως το έτος 2015, αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα είναι το Τμήμα Γενικού Αρχείου και ο εκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης ανέρχεται σε 15 ημερολογιακές ημέρες.

       Όχι Όχι


      • 5 Λήψη πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Λήψη πιστοποιητικού από τον αιτούντα ή τρίτο με εξουσιοδότηση.

       Όχι Όχι


      • 1 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος www.solon.gov.gr

       Σημειώσεις Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μέσω της διαδικτυακής πύλης www.solon.gov.gr πραγματοποιείται για τα Εφετεία Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Εύβοιας

       Όχι Όχι


      • 2 Δρομολόγηση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Δρομολόγηση αίτησης μέσω του πληροφοριακού συστήματος του έργου ΟΣΔΔΥΠΠ, στα Εφετεία Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης & Εύβοιας)

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος νομοτύπου και πληρότητας αίτησης και επισυναπτόμενων       Σημειώσεις Η πληρότητα του παραβόλου θα ελέγχεται όταν επανέλθει.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση / Ψηφιακή Υπογραφή Πιστοποιητικού – Ενημέρωση Εξωστρέφειας www.solon.gov.gr

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Σύνδεσμος www.solon.gov.gr

       Περιγραφή Λήψη πιστοποιητικού μέσω της πύλης www.solon.gov.gr και χρήση των διαπιστευτηρίων του TAXISnet

       Σημειώσεις Κατ’ εξαίρεση όπου απαιτείται έρευνα σε φυσικό αρχείο, 10 ημερολογιακές ημέρες για την έκδοση του πιστοποιητικού

       Ναι Ναι


      • 5 Ενημέρωση για μη Πληρότητα αίτησης/ δικαιολογητικών / άυλου ενσήμου (όταν επανέλθει)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Στην περίπτωση που τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι ελλειπή παρέχεται από το σύστημα η δυνατότητα πολλαπλής επιλογής π.χ απαιτούνται δικαιολογητικά ή ελλειπή στοιχεία και η επεξήγησή τους σε πίνακα παρατηρήσεων και απευθείας ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.