Πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc6f633ce-98e7-454a-835a-7d6806dc67e7 122711

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Γραμματεία

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού σπουδαστικής κατάστασης σε σπουδαστές της ΑΣΠΑΙΤΕ για κάθε νόμιμη χρήση, για φορολογική χρήση ή στρατολογική χρήση.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γραμματεία


Τελευταία ενημέρωση

25/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Τίτλος

Αίτηση σπουδαστή

Σημειώσεις

Η υποβολή του αιτήματος δύναται να γίνει ψηφιακά, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλη της δημόσιας διοίκησης gov.gr, είτε εξ αποστάσεως, με τη χρήση κωδικών taxisnet, είτε μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας τη σχολής με τη χρήση των ακαδημαϊκών κωδικών. Επίσης, μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω ΚΕΠ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης (ΑΣΠΑΙΤΕ) Χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών ΑΣΠΑΙΤΕ

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών (σπουδαστικής κατάστασης) ΑΣΠΑΙΤΕ


      Νομοθεσία

       ,,,,,,,,,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Ο/η ενδιαφερόμενος/η να είναι σπουδαστής/σπουδάστρια του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

       Όχι Όχι

      • 1 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του/της, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του/της εξουσιοδοτούντος/σας και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης. Εξουσιοδότηση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του/της, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του/της εξουσιοδοτούντος/σας και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Ως αποδεικτικό νόμιμης εκπροσώπησης, μπορεί να προσκομιστεί επίσης και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • Νόμος 4 3027 2002 152 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Άρθρο 4 : Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Κατάργηση της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 29 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α/17-09-2013, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20130100193), το άρθρο 55 παρ.16 του ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α/23-12-2003, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20030100297), το άρθρο 27 παρ.3,4 του ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159 Α/06-09-2016, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20160100159), το άρθρο 7 παρ.3-5 του ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α/20-11-2003, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20030100267), το άρθρο 2 παρ.5 του ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α/22-07-2004, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20040100138) και με Π.Δ. 101/13 (ΦΕΚ 135 Α/05-06-2013, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20130100135)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100152

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Σελίδες 11900-11901 Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/12801 2002 882 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ’αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/75/18838/09 (ΦΕΚ 2192 Β/2-10-2009, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20090202192) : Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ Α1/12801 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 882/Β’/ 15.7.2002) των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τις διοικητικές διαδικασίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020200882

      • Απόφαση 1, 3 Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/24247 2013 2255 Β

       Περιγραφή Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Άρθρο 1 παρ. 8 Άρθρο 3 : Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών για τις διαδικασίες που διεκπεραιώνονται μέσω αυτών και για τις οποίες απαιτούνται, ως δικαιολογητικά, τα πιστοποιητικά της παρ. 1 του άρθρου 1, αναζητούν εφεξής αυτά μόνον εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να τα χρησιμοποιήσει σε φορείς που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130202255

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Ψηφιακό αίτημα του πολίτη       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή αίτησης του πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Ο πολίτης υποβάλει τη σχετική αίτηση στη Γραμματεία της Σχολής ή στο ΚΕΠ.

       Ναι Όχι


      • 4 Αναζήτηση σπουδαστή στο μητρώο σπουδαστών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση βεβαίωσης


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.