Πιστοποιητικό ύψους σύνταξης για την καταβολή των εξόδων κηδείας

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4139d77a-704d-4d43-8486-1d5c0393a9b9 863140

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  2

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  10
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού ύψους σύνταξης για την καταβολή των εξόδων κηδείας. Απευθύνεται σε πολίτες.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Για την είσπραξη εξόδων κηδείας είναι απαραίτητη η χορήγηση του πιστοποιητικού εξόδων κηδείας. Το πιστοποιητικό αυτό, μαζί με τα υπόλοιπα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την είσπραξη των εξόδων κηδείας υποβάλλονται στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση για διακοπή καταβολής σύνταξης και έκδοση πιστοποιητικού ύψους σύνταξης για την καταβολή των εξόδων κηδείας

  Σημειώσεις

  Αίτηση για διακοπή καταβολής σύνταξης και χορήγηση πιστοποιητικού εξόδων κηδείας

  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Δικαστική Προσφυγή

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή απόρριψη

     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Πιστοποιητικό ύψους σύνταξης για την καταβολή των εξόδων κηδείας


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • 1 Άλλο Ο/Η θανών/ούσα να λάμβανε ειδική σύνταξη από το Δημόσιο (πολεμικοί συνταξιούχοι και λοιπά πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016).

        Όχι Όχι

       • 2 Άλλο Η βεβαίωση για τα έξοδα κηδείας χορηγείται εφόσον γινόταν κράτηση για εισφορές ασθένειας στον θανόντα.

        Όχι Όχι

       • Νόμος 1 3075 2002 297 Α

        Περιγραφή Συντάξεις Δημοσίου,Καλλιτεχνών,Ναυτικών κλπ.Ασφάλιση Εμμίσθων Δικηγόρων Δημοσίου. Στην περ. γ΄της παρ. 10 του άρθρου 1, ορίζεται η καταβολή εξόδων κηδείας στην οικογένεια του θανόντος Λογοτέχνη - Καλλιτέχνη σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους πολιτικούς συνταξιούχους του Δημοσίου.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHghqNAYvmYB3dtvSoClrL8e4YY2si74Fd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVaCCM6Bfpt2DSaDp-nd6QCgCqCbEqGUNat9799PAO U

       • Νόμος 20-21 1043 1980 87 Α

        Περιγραφή Περί τροποποιήσεως , συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως διατάξεων τινών της "περί αναπήρων και θυμάτων πολέμου ισχυούσης νομοθεσίας". Στα άρθρα 20 και 21, ορίζεται η καταβολή εξόδων κηδείας για τα αποβιώσαντα συνταξιοδοτούμενα θύματα πολέμου.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHTYtwQ1DmBJndtvSoClrL8-SrPzKAEPjjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijAtBhAYoIZ07SrRyflGj0c6r65tQwHMjwWfNFtkYmkg9

       • 1 Έλεγχος προσωπικών στοιχείων και σχετικών προϋποθέσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


        Όχι Όχι


       • 2 Χορήγηση ή μη πιστοποιητικού ύψους σύνταξης για την καταβολή των εξόδων κηδείας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Ναι       • 1 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

        Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Επίδειξη εγγράφου

        Προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.