Πιστοποιητικό ύψους σύνταξης για την καταβολή των εξόδων κηδείας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4139d77a-704d-4d43-8486-1d5c0393a9b9 863140

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  2

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  10 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού ύψους σύνταξης για την καταβολή των εξόδων κηδείας. Απευθύνεται σε πολίτες.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Για την είσπραξη εξόδων κηδείας είναι απαραίτητη η χορήγηση του πιστοποιητικού εξόδων κηδείας. Το πιστοποιητικό αυτό, μαζί με τα υπόλοιπα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την είσπραξη των εξόδων κηδείας υποβάλλονται στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση για διακοπή καταβολής σύνταξης και έκδοση πιστοποιητικού ύψους σύνταξης για την καταβολή των εξόδων κηδείας

  Σημειώσεις

  Αίτηση για διακοπή καταβολής σύνταξης και χορήγηση πιστοποιητικού εξόδων κηδείας

  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Δικαστική Προσφυγή

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή απόρριψη


     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Πιστοποιητικό ύψους σύνταξης για την καταβολή των εξόδων κηδείας


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • 1 Άλλο Ο/Η θανών/ούσα να λάμβανε ειδική σύνταξη από το Δημόσιο (πολεμικοί συνταξιούχοι και λοιπά πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016).


        Όχι Όχι

       • 2 Άλλο Η βεβαίωση για τα έξοδα κηδείας χορηγείται εφόσον γινόταν κράτηση για εισφορές ασθένειας στον θανόντα.


        Όχι Όχι

       • Νόμος 1 3075 2002 297 Α

        Περιγραφή Συντάξεις Δημοσίου,Καλλιτεχνών,Ναυτικών κλπ.Ασφάλιση Εμμίσθων Δικηγόρων Δημοσίου. Στην περ. γ΄της παρ. 10 του άρθρου 1, ορίζεται η καταβολή εξόδων κηδείας στην οικογένεια του θανόντος Λογοτέχνη - Καλλιτέχνη σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους πολιτικούς συνταξιούχους του Δημοσίου.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100297

       • Νόμος 20-21 1043 1980 87 Α

        Περιγραφή Περί τροποποιήσεως , συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως διατάξεων τινών της "περί αναπήρων και θυμάτων πολέμου ισχυούσης νομοθεσίας". Στα άρθρα 20 και 21, ορίζεται η καταβολή εξόδων κηδείας για τα αποβιώσαντα συνταξιοδοτούμενα θύματα πολέμου.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19800100087

       • 1 Έλεγχος προσωπικών στοιχείων και σχετικών προϋποθέσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


        Όχι Όχι


       • 2 Χορήγηση ή μη πιστοποιητικού ύψους σύνταξης για την καταβολή των εξόδων κηδείας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Ναι       • 1 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

        Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 1701

       • 2 Προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Επίδειξη εγγράφου

        Προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5233

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.