Πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4a368c2e-662c-444e-ba98-017e20afd7d7 436826

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

45 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην πλήρωση κενών θέσεων θητείας σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, αρχικά με μονοετή θητεία και στη συνέχεια με τετραετή θητεία κατόπιν θετικής αξιολόγησης και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων όλων των κλάδων και των ειδικοτήτων της δημόσιας εκπαίδευσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων του ΥΠΑΙΘΑ Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

4 έτη

Παρατηρήσεις

Στη διάρκεια της θητείας του σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ο εκπαιδευτικός δύναται να υποβάλλει αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή. Αν ο εκπαιδευτικός μετατεθεί, τίθεται στη διάθεση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου και τοποθετείται οριστικά κατά το επόμενο έτος του έτους λήξης της θητείας του, ύστερα από αίτησή του κατά τη διαδικασία του π.δ. 50/1996 (Α’ 45). Για τη μετάθεση των παραπάνω εκπαιδευτικών, ως υπηρεσία ενός έτους στην κατεχόμενη οργανική θέση κατά το άρθρο 8 του π.δ. 50/1996 λογίζεται και η θητεία τους σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.

Τελευταία ενημέρωση

16/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για θέσεις θητείας σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.

Σημειώσεις

Για την υποβολή των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στο: aitiseispps@minedu.gov.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς ΠΣΔ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αίτηση εκπαιδευτικού για τοποθέτηση σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία, Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα.

      Επίσημος τίτλος

      Πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Έκδοση σχετική απόφασης της Δ.Ε.Π.Π.Σ. η οποία ορίζει αναλυτικά τις κενές θέσεις θητείας συνοδευόμενη από αναλυτικούς πίνακες. Με την εν λόγω απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ορίζονται οι κενές θέσεις θητείας ανά κλάδο, ειδικότητα και σχολική μονάδα μετά από εισήγηση των οικείων ΕΠ.Ε.Σ. σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες της σχολικής μονάδας μετά την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1β του άρθρου 87 του νόμου 4954/2022 (Α΄136).

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋπηρεσίας Τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αιτηθούν σε θέσεις εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της Π.Δ.Ε. την οποία επιλέγουν.

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Ειδικά οι νεοδιοριζόμενοι πρέπει: α) να αιτηθούν σε κενή θέση Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της περιοχής διορισμού τους στην οποία και τοποθετούνται κατά το δεύτερο έτος διορισμού τους και β) να κριθούν κατάλληλοι προς μονιμοποίηση στο τέλος του δεύτερου έτους διορισμού τους, άλλως η θητεία τους διακόπτεται αυτοδίκαια.

       Όχι Όχι

      • 5 Εργασιακές Ειδικά οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων που δύνανται να διορίζονται στις δυο βαθμίδες (π.χ. ΠΕ06, ΠΕ11 κ.ά) μπορούν να αιτηθούν σε διαφορετική βαθμίδα από αυτή του διορισμού τους, στην περίπτωση που η προκηρυσσόμενη θέση είναι κοινής ειδικότητας και δεν υποβληθούν υποψηφιότητες από εκπαιδευτικούς της βαθμίδας της προκηρυσσόμενης θέσης.

       Όχι Όχι

      • 6 Επαγγελματικές Οι αιτούντες πρέπει να προηγούνται στον αξιολογικό πίνακα βάσει των προτιμήσεών τους και με τα κάτωθι κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 της υπ΄ αριθμ. 79429/Ε2/23-6-2020 (Β΄2548) και διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες, οι οποίες έχουν ως εξής: α) η επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, β) το επιστημονικό-συγγραφικό έργο, γ) το καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο και η συμβολή στην ανάπτυξη του σχολείου, δ) η υπηρεσιακή κατάσταση, η διδακτική εμπειρία και το καθοδηγητικό έργο και ε) η γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υποψηφίου.

       Όχι Όχι

      • 7 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο πανελλήνιο σχολικό δίκτυο (ΠΣΔ).

       Σύνδεσμος https://www.sch.gr/

       Όχι Όχι

      • 1 Βιογραφικό Σημείωμα Βιογραφικό σημείωμα

       Βιογραφικό Σημείωμα

       Σχετικός σύνδεσμος: https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=el

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 2 Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών (Π.Υ.Μ.) Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών (Π.Υ.Μ.)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://depps.minedu.gov.gr/wp-content/uploads/2024/07/%CE%A0%CE%A5%CE%9C-%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5 %CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-.docx

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (Π.Υ.Μ.) εκδίδεται από την οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει ο/η υποψήφιος/α εκπαιδευτικός μετά από αίτησή του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 3 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) με την οποία βεβαιώνεται η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και των λοιπών δικαιολογητικών. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) με την οποία βεβαιώνεται η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και των λοιπών δικαιολογητικών.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 α) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης. β) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών. γ) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ). δ) Αποδεικτικά συγγραφικού έργου, εισηγήσεων σε πρακτικά συνεδρίων, δημιουργίας εκπαιδευτικού λογισμικού και αρθρογραφίας με αναφορά στον αριθμό ISBN και ISSN, κατά περίπτωση. ε) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στη διδακτική, τη διοικητική εμπειρία και το συμβουλευτικό-καθοδηγητικό έργο, από τα οποία πρέπει να προκύπτει ο χρόνος έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση. στ) Συμβάσεις ή βεβαιώσεις συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, παροχής επιμορφωτικού έργου και καινοτόμου εκπαιδευτικού έργου και διακρίσεις. ζ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της κρίσης της Π.Ε.Π.Π.Σ. περί της επιστημονικής συγκρότησης, της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       α) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης. β) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών. γ) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ). δ) Αποδεικτικά συγγραφικού έργου, εισηγήσεων σε πρακτικά συνεδρίων, δημιουργίας εκπαιδευτικού λογισμικού και αρθρογραφίας με αναφορά στον αριθμό ISBN και ISSN, κατά περίπτωση. ε) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στη διδακτική, τη διοικητική εμπειρία και το συμβουλευτικό-καθοδηγητικό έργο, από τα οποία πρέπει να προκύπτει ο χρόνος έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση. στ) Συμβάσεις ή βεβαιώσεις συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, παροχής επιμορφωτικού έργου και καινοτόμου εκπαιδευτικού έργου και διακρίσεις. ζ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της κρίσης της Π.Ε.Π.Π.Σ. περί της επιστημονικής συγκρότησης, της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Τα δικαιολογητικά αυτά είναι απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων και εξειδικεύονται στη σχετική προκήρυξη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • Νόμος Κεφάλαιο Β'- άρθρα 14, 15 και 19 4692 2020 111 Α

       Περιγραφή "Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, Διδακτικό προσωπικό"

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100111

      • Νόμος 87 4954 2022 136 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 19 ν. 4692/2020

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100136

      • Υπουργική Απόφαση 79429/Ε2 2020 2548 Β

       Περιγραφή Επιλογή Διδακτικού Προσωπικού για τοποθέτηση με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200202548

      • Νόμος 42 5029 2023 55 Α

       Περιγραφή Στελέχωση των Πρότυπων Σχολείων και των Πειραματικών Σχολείων - Τροποποίηση παρ. 3 και 18 άρθρου 19 ν. 4692/2020 και παρ. 5 άρθρου 62 ν. 4589/2019.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100055

      • 1 Δημοσίευση της προκήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ανάρτηση της προκήρυξης στην πλατφόρμα.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή Ηλεκτρονικής Αίτησης για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτησή τους, με σειρά προτίμησης, για πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού σε μέχρι πέντε συνολικά σχολεία, Πρότυπα ή Πειραματικά της Π.Δ.Ε., στην οποία υπάγονται ή της Π.Δ.Ε. την οποία επιλέγουν, σύμφωνα με προκυρησσόμενες θέσεις, οι οποίες ανακοινώνονται σε ειδικό προσαρμοσμένο Παράρτημα στην Πρόσκληση.

       Όχι Όχι


      • 3 Κατάρτιση πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι οικείες Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), σε συνεδρίασή τους, επιλέγουν τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε. και καταρτίζουν: Γ1. ΠΙΝΑΚΑ Ι δεκτών, με ονοματεπώνυμο κατ΄ αλφαβητική σειρά, υποψηφίων στην οικεία Π.Δ.Ε και Γ2. ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ μη δεκτών υποψηφίων στην οικεία Π.Δ.Ε, με τους κωδικούς της αίτησής τους κατ΄ αύξουσα σειρά με την αιτιολογία απόρριψής τους.

       Σημειώσεις Οι παραπάνω πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και της οικείας Π.Δ.Ε.

       Όχι Όχι


      • 4 Παραλαβή ενστάσεων κατά των πινάκων μη δεκτών υποψηφίων ενώπιον της οικείας Π.Ε.Π.Π.Σ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά των πινάκων των μη δεκτών υποψηφίων.

       Όχι Όχι


      • 5 Εκδοση αιτιολογημένης απόφαση των ΠΕΠΠΣ επί των ενστάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι οικείες Π.Ε.Π.Π.Σ. αποφαίνονται αιτιολογημένα, επί των ενστάσεων, αναπροσαρμόζουν τους πίνακες και ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους μέσω της πλατφόρμας των αιτήσεων.

       Όχι Όχι


      • 6 Κατάρτιση προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ. καταρτίζει προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των δεκτών υποψηφίων, κατά κλάδο και ειδικότητα, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη μοριοδότηση.

       Όχι Όχι


      • 7 Υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων, κατά των προσωρινών αξιολογικών πινάκων, εφόσον κρίνουν ότι συντρέχει περίπτωση, ενώπιον της οικείας Π.Ε.Π.Π.Σ., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους.

       Όχι Όχι


      • 8 Ανάρτηση τελικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ. με την παραλαβή των ενστάσεων αποφαίνεται, αιτιολογημένα, επί αυτών, αναπροσαρμόζει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων και ενημερώνει τους ενδιαφερομένους μέσω της πλατφόρμα των αιτήσεων. Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες με την μοριοδότηση των υποψηφίων αναρτώνται στην ιστοσελίδα των οικείων Π.Δ.Ε. και της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

       Όχι Όχι


      • 9 Διενέργεια συνέντευξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μέσω της συνέντευξης αξιολογείται η γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υποψηφίου σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 4 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 79429/Ε2/23-6-2020 (Β΄2548) Υπουργικής Απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 10 Σύνταξη Τελικών Αξιολογικών Πινάκων Κατάταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι οικείες Π.Ε.Π.Π.Σ. συντάσουν τους τελικούς αξιολογικούς Πίνακες Κατάταξης.

       Όχι Όχι


      • 11 Κύρωση Τελικών Αξιολογικών Πινάκων Κατάταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την κατάρτισή τους οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης υποβάλλονται, αμελλητί, από τον πρόεδρο της Π.Ε.Π.Π.Σ. στην Δ.Ε.Π.Π.Σ. προς κύρωση, κατόπιν άσκησης ελέγχου νομιμότητας. Οι ανωτέρω πίνακες, ύστερα από την κύρωσή τους, αναρτώνται το συντομότερο δυνατό στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και της οικείας Π.Δ.Ε., για ενημέρωση των υποψηφίων.

       Όχι Όχι


      • 12 Τοποθέτηση με θητεία εκπαιδευτικών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. γίνεται μετά από άσκηση ελέγχου νομιμότητας, με απόφαση του/της Προϊσταμένου/νης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με βάση τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης και τις δηλωθείσες προτιμήσεις.

       Σημειώσεις Οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών ισχύουν από την κύρωσή τους μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, που έπεται της κύρωσής τους. Οι πίνακες δύνανται να αξιοποιούνται στη διάρκεια του ανωτέρω διδακτικού έτους για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικών που προκύπτουν στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Η θητεία των νεοεισερχόμενων σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. εκπαιδευτικών είναι μονοετής. Στη διάρκεια της μονοετούς θητείας τους, οι εκπαιδευτικοί υποβάλλονται σε αξιολόγηση της παιδαγωγικής διδακτικής και υπηρεσιακής τους επάρκειας, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 20 του ν. 4692/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Αν η αξιολόγηση είναι θετική, οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται, έπειτα από αίτησή τους, για τετραετή θητεία, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 13, στα οικεία Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν η αξιολόγηση είναι αρνητική ή αν οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης στα οικεία Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. με τετραετή θητεία, οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στην οργανική τους θέση. Στην περίπτωση αυτήν, ο εκπαιδευτικός δεν έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για τοποθέτηση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με θητεία καθώς και υποψηφιότητα για την επιλογή σε θέση Διευθυντή Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. για τα επόμενα δύο (2) σχολικά έτη. Επισημαίνεται τέλος ότι εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει ολοκληρώσει μία μονοετή θητεία ή ένα διδακτικό έτος με απόσπαση με θετική αξιολόγηση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., δεν εκπληρώνει εκ νέου μονοετή εισαγωγική θητεία, αν τοποθετηθεί μεταγενέστερα με θητεία σε άλλο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ..

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.