Πληρωμή εξόδων κηδείας (ταφή ή αποτέφρωση)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9a58a223-8fea-4769-b46e-edd20accddf3 478441

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αποζημίωση για έξοδα κηδείας, σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου (όπου προβλέπεται) των εντασσόμενων φορέων στον e-ΕΦΚΑ (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου και εξωιδρυματικού επιδόματος) και εν ενεργεία ασφαλισμένου μόνο του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με ημερομηνία θανάτου από την 1/7/2020 και εφεξής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση καταβολής εξόδων κηδείας


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Σε περίπτωση αμφισβήτησης της πράξης που εκδίδεται ηλεκτρονικά, υποβάλλεται ενδικοφανής προσφυγή (ένσταση) εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, που αρχίζει από τη συντέλεση της πλήρους, πραγματικής ή τεκμαιρόμενης, γνώσης της απόφασης) ενώπιον του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4387/2016 όπως ισχύει.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πληρωμή εξόδων κηδείας-ταφής ή αποτέφρωσης

      Αποζημίωση για έξοδα κηδείας Πληρωμή εξόδων κηδείας συνταξιούχου e-ΕΦΚΑ

      Πληρωμή εξόδων κηδείας ασφαλισμένου τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

      Επίσημος τίτλος

      Πληρωμή εξόδων κηδείας

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Συνταξιούχων
      Μητρώο ΚΕΠΑ
      Μητρώο Ασφαλισμένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά), Βιντεοκλήση

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ασφαλιστικές Κράτηση για εισφορές ασθένειας στον θανόντα.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Ο αιτών πρέπει να είναι αυτός που επιμελήθηκε τα έξοδα κηδείας

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβάλλεται το αίτημα από τον επιμεληθέντα της κηδείας εφόσον το Γραφείο Τελετών έχει καταχωρήσει το τιμολόγιο.

       Όχι Όχι

      • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Απαιτείται η κατοχή και χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Απαιτείται η γνώση του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ θανόντος.

       Όχι Όχι

      • 1 ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο αιτών πρέπει να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 2 Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος που να δηλώνει ότι επιμελήθηκε την κηδεία-ταφή ή αποτέφρωση και ότι δεν δικαιούται να εισπράξει τα έξοδα κηδείας από οποιοδήποτε άλλο φορέα εσωτερικού ή εξωτερικού. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος που να δηλώνει ότι επιμελήθηκε την κηδεία-ταφή ή αποτέφρωση και ότι δεν δικαιούται να εισπράξει τα έξοδα κηδείας από οποιοδήποτε άλλο φορέα εσωτερικού ή εξωτερικού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης το κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης είναι ενσωματωμένο στην ηλεκτρονική φόρμα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Αποδεικτικό ασφάλισης ΑΜΚΑ του ενδιαφερομένου Αποδεικτικό ΑΜΚΑ

       Αποδεικτικό ασφάλισης ΑΜΚΑ του ενδιαφερομένου

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης με φυσική παρουσία απαιτείται απλή αναφορά του ΑΜΚΑ του αιτούντος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7294

      • 4 Αποδεικτικό ΑΦΜ του ενδιαφερομένου Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Αποδεικτικό ΑΦΜ του ενδιαφερομένου

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση υποβολής της αίτησης με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ απαιτείται απλή αναφορά του ΑΦΜ του αιτούντος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • Υπουργική Απόφαση 21919/7423 2020 2272 Β

       Περιγραφή Καθορισμός της ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση εξόδων κηδείας από τον e- ΕΦΚΑ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200202272

      • Νόμος 52 4387 2016 85 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του ΕΦΚΑ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 5322 ΕΞ 2021/21 2021 778 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας αίτησης αποζημίωσης εξόδων κηδείας ταφής ή αποτέφρωσης και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210200778

      • 1 Είσοδος στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr       Όχι Όχι


      • 2 Καταχώριση παραστατικού από Γραφείο Τελετών


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπεύθυνος του γραφείου που επιμελήθηκε την τελετή, εισέρχεται στην ψηφιακή πύλη gov.gr με χρήση των κωδικών taxisnet της επιχείρησης και καταχωρεί τα στοιχεία του παραστατικού που εκδόθηκε για την κηδεία-ταφή ή αποτέφρωση.

       Όχι Όχι


      • 3 Εισαγωγή δικαιούχου για συμπλήρωση της αίτησης


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αιτών εισέρχεται στην ψηφιακή πύλη gov.gr με χρήση των προσωπικών του κωδικών taxisnet.

       Όχι Όχι


      • 4 Εισαγωγή ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 5 Συμπλήρωση ηλεκτρονικά της Υπεύθυνης Δήλωσης


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αιτών δηλώνει ότι είναι αυτός που επιμελήθηκε την κηδεία-ταφή ή αποτέφρωση, επιλέγοντας το σχετικό πεδίο.

       Όχι Όχι


      • 6 Εισαγωγή ΑΜΚΑ και ΑΦΜ θανόντος       Όχι Όχι


      • 7 Ανάκτηση στοιχείων θανόντα


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η εφαρμογή ανακτά τα υπόλοιπα στοιχεία του θανόντα και ελέγχει τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

       Όχι Όχι


      • 8 Οριστικοποίηση και απόδοση αριθμού αιτήματος


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση οριστικοποιείται και αποδίδεται αριθμός αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση Εγκριτικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας       Όχι Όχι


      • 10 Καταβολή ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.