Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών που κατάγονται από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και κατοικούν σε αυτές

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5644465f-920e-415c-87d0-1cd8086cf1a9 281063

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

10

Κόστος

100 €

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς υπηκόους χώρας της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, οι οποίοι κατοικούν σε μία από τις διάδοχες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Κατάλογος διάδοχων κρατών πρώην Σοβιετικής Ένωσης: 1. Αζερμπαϊτζάν, 2. Αρμενία, 3. Γεωργία, 4. Εσθονία, 5. Καζακστάν, 6. Κιργιστάν, 7. Λετονία, 8. Λευκορωσία, 9. Λιθουανία, 10. Μολδαβία, 11. Ουζμπεκιστάν, 12. Ουκρανία, 13. Ρωσία, 14. Τατζικιστάν, 15. Τουρκμενιστάν

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 15 παρ.1, Ν.3284/2004)

Σημειώσεις

Υπόδειγμα της αίτησης πολιτογράφησης διατίθεται στις σελίδες 28-35 της αρ.274 Εγκυκλίου ΥΠΕΣ (Φ.79174/50331/7-8-2020) Η παρούσα αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας του τόπου μόνιμης κατοικίας του αιτούντος. Η αίτηση, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, υπογράφεται από τον αιτούντα με ταυτόχρονη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του, συνοδεύεται από τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά και συμπληρώνεται με ευθύνη του αιτούντος ομογενούς, με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών του αρ.15 παρ.1 ν.3284/04 (Κ.Ε.Ι.)

      Επίσημος τίτλος

      Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών που κατάγονται από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και κατοικούν σε αυτές

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ
      Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ιθαγένειας
      Εκλογικοί Κατάλογοι

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Υπηκοότητας Ο/η αιτών/ούσα πρέπει να είναι ομογενής υπήκοος χώρας της πρώην Σοβιετικής Ένωσης

       Όχι Όχι

      • 2 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο/η αιτών/ούσα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος χώρας της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και ταυτόχρονα να διαμένει σε περιοχή που ανήκει στα όρια της χωρικής αρμοδιότητας της Προξενικής Αρχής στην οποία κατατίθεται η αίτηση

       Όχι Όχι

      • 3 Ηλικιακές Ο/η αιτών/ούσα πρέπει να είναι ενήλικος/η

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ισχύουν τα κωλύματα της περ.β της παρ.1 του άρ.5 του ν.3284/2004 (ΦΕΚ Α΄ 217/10.11.2004)

       Όχι Όχι

      • 5 Εθνικής ασφάλειας Στο πρόσωπο του/ης αιτούντος/σας πρέπει να μην συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας

       Όχι Όχι

      • 6 Άλλο Να μην τελεί υπό απέλαση

       Όχι Όχι

      • 1 Τριπλότυπο είσπραξης 100 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Δήλωση πολιτογράφησης Δήλωση

       Δήλωση πολιτογράφησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: H υποβολή της δήλωσης πολιτογράφησης, η οποία συντάσσεται και υπογράφεται ενώπιον του Έλληνα Προξένου (βλ. σχετικώς την αρ.34/2014 εγκύκλιο) προηγείται της κατάθεσης της αίτησης, και τούτο διότι κατά την υποβολή της αίτησης πρέπει να εκδηλώνεται κατά τρόπο ρητό και πανηγυρικό η βούληση του αιτούντος για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας. Ήδη από τα ανωτέρω καθίσταται σαφής η υποχρέωση αυτοπρόσωπης παρουσίας για την υποβολή της αίτησης και σύνταξης της δήλωσης πολιτογράφησης. Δεν επιτρέπεται να πρωτοκολληθεί αίτηση για την οποία δεν εισπράττεται ταυτόχρονα και το επιβαλλόμενο παράβολο (τριπλότυπο είσπραξης αξίας 100€), το οποίο δεν πρέπει να συγχέεται σε καμία περίπτωση με τα προβλεπόμενα προξενικά τέλη ανά κατηγορία πράξης (όπως αυτά ρητά ορίζονται με το ΠΔ 16/2014 του ΥΠΕΞ και την αρ.2/2014 εγκύκλιο του).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 2 Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες Φωτογραφία

       Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/myphoto-gia-polites

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: MyPhoto για πολίτες

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 3 Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος αλλοδαπού διαβατηρίου του αιτούντος με την επίσημη μετάφρασή του Ταξιδιωτικό έγγραφο

       Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος αλλοδαπού διαβατηρίου του αιτούντος με την επίσημη μετάφρασή του

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4746

      • 4 Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης του αιτούντος, νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο Πιστοποιητικό

       Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης του αιτούντος, νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Έγγραφα αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά εφόσον υποβάλλονται σε πρωτότυπη μορφή, φέρουν τις νόμιμες κατά περίπτωση επικυρώσεις και συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους. Ειδικά για το ζήτημα αυτό, εντούτοις, κρίνεται σκόπιμη η υπενθύμιση των ακόλουθων επισημάνσεων: Τα προσκομιζόμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά επικυρώνονται απαραιτήτως επί του πρωτοτύπου και όχι σε φωτοτυπία. Τονίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.3712/2008, αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, όπως αυτά ορίζονται από τη Σύμβαση της Χάγης, που έχει κυρωθεί με το ν. 1497/ 1984 (ΦΕΚ 108 Α΄), μεταφράζονται εφόσον φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης APOSTILLE, όταν προέρχονται από αρχή χώρας συμβεβλημένης με τη Σύμβαση αυτή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να φέρουν επικύρωση από την ελληνική προξενική αρχή στη χώρα προέλευσης του εγγράφου ή από την προξενική αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα, η οποία θέτει τη σχετική σφραγίδα βεβαίωσης του γνήσιου της υπογραφής του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας έκδοσης, επί του πρωτοτύπου εγγράφου, στο οποίο έχει προηγουμένως τεθεί η σφραγίδα του αρμοδίου προς έκδοση οργάνου. Για έγγραφα χωρών για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει αντιρρήσεις για την προσχώρησή τους στη Σύμβαση της Χάγης και για όσο διάστημα δεν έχουν αρθεί οι αντιρρήσεις αυτές, η επικύρωση γίνεται μόνον από την οικεία ελληνική αρχή. Επικαιροποιημένος κατάλογος χωρών που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης παρέχεται από την επίσημη ιστοσελίδα της Σύμβασης (https://www.hcch.net/e...s/status-table/?cid=41) εφιστώντας όμως την προσοχή σας όχι μόνο στην κατάσταση προσχώρησης (π.χ. Κιργιστάν και Τατζικιστάν), αλλά και στον παράλληλο έλεγχο των ισχυουσών επιφυλάξεων (π.χ. δεν γίνεται δεκτή η επισημείωση Apostille για τις περιοχές της Αμπχαζίας και της Ν. Οσσετίας στη Γεωργία).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 5 Πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου των γονέων του αιτούντος, νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο Πιστοποιητικό

       Πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου των γονέων του αιτούντος, νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Έγγραφα αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά εφόσον υποβάλλονται σε πρωτότυπη μορφή, φέρουν τις νόμιμες κατά περίπτωση επικυρώσεις και συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους. Ειδικά για το ζήτημα αυτό, εντούτοις, κρίνεται σκόπιμη η υπενθύμιση των ακόλουθων επισημάνσεων: Τα προσκομιζόμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά επικυρώνονται απαραιτήτως επί του πρωτοτύπου και όχι σε φωτοτυπία. Τονίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.3712/2008, αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, όπως αυτά ορίζονται από τη Σύμβαση της Χάγης, που έχει κυρωθεί με το ν. 1497/ 1984 (ΦΕΚ 108 Α΄), μεταφράζονται εφόσον φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης APOSTILLE, όταν προέρχονται από αρχή χώρας συμβεβλημένης με τη Σύμβαση αυτή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να φέρουν επικύρωση από την ελληνική προξενική αρχή στη χώρα προέλευσης του εγγράφου ή από την προξενική αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα, η οποία θέτει τη σχετική σφραγίδα βεβαίωσης του γνήσιου της υπογραφής του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας έκδοσης, επί του πρωτοτύπου εγγράφου, στο οποίο έχει προηγουμένως τεθεί η σφραγίδα του αρμοδίου προς έκδοση οργάνου. Για έγγραφα χωρών για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει αντιρρήσεις για την προσχώρησή τους στη Σύμβαση της Χάγης και για όσο διάστημα δεν έχουν αρθεί οι αντιρρήσεις αυτές, η επικύρωση γίνεται μόνον από την οικεία ελληνική αρχή. Επικαιροποιημένος κατάλογος χωρών που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης παρέχεται από την επίσημη ιστοσελίδα της Σύμβασης (https://www.hcch.net/e...s/status-table/?cid=41) εφιστώντας όμως την προσοχή σας όχι μόνο στην κατάσταση προσχώρησης (π.χ. Κιργιστάν και Τατζικιστάν), αλλά και στον παράλληλο έλεγχο των ισχυουσών επιφυλάξεων (π.χ. δεν γίνεται δεκτή η επισημείωση Apostille για τις περιοχές της Αμπχαζίας και της Ν. Οσσετίας στη Γεωργία).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης του ανιόντος του αιτούντος, από τον οποίο έλκει την ελληνική καταγωγή, νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο Πιστοποιητικό

       Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης του ανιόντος του αιτούντος, από τον οποίο έλκει την ελληνική καταγωγή, νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Έγγραφα αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά εφόσον υποβάλλονται σε πρωτότυπη μορφή, φέρουν τις νόμιμες κατά περίπτωση επικυρώσεις και συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους. Ειδικά για το ζήτημα αυτό, εντούτοις, κρίνεται σκόπιμη η υπενθύμιση των ακόλουθων επισημάνσεων: Τα προσκομιζόμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά επικυρώνονται απαραιτήτως επί του πρωτοτύπου και όχι σε φωτοτυπία. Τονίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.3712/2008, αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, όπως αυτά ορίζονται από τη Σύμβαση της Χάγης, που έχει κυρωθεί με το ν. 1497/ 1984 (ΦΕΚ 108 Α΄), μεταφράζονται εφόσον φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης APOSTILLE, όταν προέρχονται από αρχή χώρας συμβεβλημένης με τη Σύμβαση αυτή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να φέρουν επικύρωση από την ελληνική προξενική αρχή στη χώρα προέλευσης του εγγράφου ή από την προξενική αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα, η οποία θέτει τη σχετική σφραγίδα βεβαίωσης του γνήσιου της υπογραφής του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας έκδοσης, επί του πρωτοτύπου εγγράφου, στο οποίο έχει προηγουμένως τεθεί η σφραγίδα του αρμοδίου προς έκδοση οργάνου. Για έγγραφα χωρών για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει αντιρρήσεις για την προσχώρησή τους στη Σύμβαση της Χάγης και για όσο διάστημα δεν έχουν αρθεί οι αντιρρήσεις αυτές, η επικύρωση γίνεται μόνον από την οικεία ελληνική αρχή. Επικαιροποιημένος κατάλογος χωρών που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης παρέχεται από την επίσημη ιστοσελίδα της Σύμβασης (https://www.hcch.net/e...s/status-table/?cid=41) εφιστώντας όμως την προσοχή σας όχι μόνο στην κατάσταση προσχώρησης (π.χ. Κιργιστάν και Τατζικιστάν), αλλά και στον παράλληλο έλεγχο των ισχυουσών επιφυλάξεων (π.χ. δεν γίνεται δεκτή η επισημείωση Apostille για τις περιοχές της Αμπχαζίας και της Ν. Οσσετίας στη Γεωργία).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 7 Πρωτότυπο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου αλλοδαπής αρχής, νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο Πιστοποιητικό

       Πρωτότυπο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου αλλοδαπής αρχής, νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Έγγραφα αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά εφόσον υποβάλλονται σε πρωτότυπη μορφή, φέρουν τις νόμιμες κατά περίπτωση επικυρώσεις και συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους. Ειδικά για το ζήτημα αυτό, εντούτοις, κρίνεται σκόπιμη η υπενθύμιση των ακόλουθων επισημάνσεων: Τα προσκομιζόμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά επικυρώνονται απαραιτήτως επί του πρωτοτύπου και όχι σε φωτοτυπία. Τονίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.3712/2008, αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, όπως αυτά ορίζονται από τη Σύμβαση της Χάγης, που έχει κυρωθεί με το ν. 1497/ 1984 (ΦΕΚ 108 Α΄), μεταφράζονται εφόσον φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης APOSTILLE, όταν προέρχονται από αρχή χώρας συμβεβλημένης με τη Σύμβαση αυτή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να φέρουν επικύρωση από την ελληνική προξενική αρχή στη χώρα προέλευσης του εγγράφου ή από την προξενική αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα, η οποία θέτει τη σχετική σφραγίδα βεβαίωσης του γνήσιου της υπογραφής του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας έκδοσης, επί του πρωτοτύπου εγγράφου, στο οποίο έχει προηγουμένως τεθεί η σφραγίδα του αρμοδίου προς έκδοση οργάνου. Για έγγραφα χωρών για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει αντιρρήσεις για την προσχώρησή τους στη Σύμβαση της Χάγης και για όσο διάστημα δεν έχουν αρθεί οι αντιρρήσεις αυτές, η επικύρωση γίνεται μόνον από την οικεία ελληνική αρχή. Επικαιροποιημένος κατάλογος χωρών που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης παρέχεται από την επίσημη ιστοσελίδα της Σύμβασης (https://www.hcch.net/e...s/status-table/?cid=41) εφιστώντας όμως την προσοχή σας όχι μόνο στην κατάσταση προσχώρησης (π.χ. Κιργιστάν και Τατζικιστάν), αλλά και στον παράλληλο έλεγχο των ισχυουσών επιφυλάξεων (π.χ. δεν γίνεται δεκτή η επισημείωση Apostille για τις περιοχές της Αμπχαζίας και της Ν. Οσσετίας στη Γεωργία).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 8 Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, περί τυχόν εξελληνισμού των ονοματεπωνυμικών στοιχείων του αιτούντος Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, περί τυχόν εξελληνισμού των ονοματεπωνυμικών στοιχείων του αιτούντος

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 9 Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται η τυχόν ύπαρξη συγγενικού προσώπου του αιτούντος, το οποίο έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, και σε καταφατική περίπτωση με μνεία της σχετικής απόφασης Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται η τυχόν ύπαρξη συγγενικού προσώπου του αιτούντος, το οποίο έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, και σε καταφατική περίπτωση με μνεία της σχετικής απόφασης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 10 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας αλλοδαπής αρχής, κατάλληλα επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

       Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας αλλοδαπής αρχής, κατάλληλα επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9347

      • Νόμος 39 4604 2019 50 Α

       Περιγραφή Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20190100039

      • Νόμος 15 3284 2004 217 Α

       Περιγραφή Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100217

      • Νόμος 36 4674 2020 53 Α

       Περιγραφή Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100053

      • Εγκύκλιος 274 2020

       Περιγραφή Φ.79174/50331/7-8-2020: Νέες διατάξεις πολιτογράφησης ομογενών προερχόμενων από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης: άρθρο 39 του ν.4604/2019, όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του άρθρου 36 του ν.4674/2020 – Γνωμοδότηση αριθ. 86/2020 Ν.Σ.Κ.

       Νομικές παραπομπές https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2020/08/egk274-07082020.pdf

      • Υπουργική Απόφαση Φ.130181/2020/26863/30-04-2020 2020

       Περιγραφή Ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης

       ΑΔΑ 6ΘΖΞ46ΜΤΛ6-3ΚΘ

      • 1 Κατάθεση αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Κατάθεση από τον/την αιτούντα/ούσα στην αρμόδια Προξενική Αρχή, της αίτησης συνοδευόμενης από τη δήλωση πολιτογράφησης και το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και το αποδεικτικό πληρωμής του τριπλότυπου είσπραξης

       Σημειώσεις Η αίτηση κατατίθεται αυτοπροσώπως, καταχωρείται στο βιβλίο ελέγχου του Προξενείου και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου

       Όχι Όχι


      • 2 Εξέταση αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Ελέγχονται τα δικαιολογητικά ως προς την πληρότητα και ως προς την καταλληλότητα καθώς και η πλήρωση όλων των τυπικών προϋποθέσεων (μόνιμη διαμονή, εσωτερικό διαβατήριο των ανιόντων ή και του ίδιου από το οποίο προκύπτει αναγραφή ελληνικής εθνικότητας, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας αλλοδαπής αρχής ή άλλο κατάλληλο πιστοποιητικό αλλοδαπής αρχής από το οποίο αποδεικνύεται, σύμφωνα με το αλλοδαπό δίκαιο, η μόνιμη διαβίωση στη συγκεκριμένη χώρα κ.λ.π.)

       Σημειώσεις Αν απαιτούνται διευκρινήσεις ή συμπληρώσεις, πραγματοποιείται αλληλογραφία με τον αιτούντα ή/και με κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο

       Όχι Όχι


      • 3 Έκθεση Προξένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Πρόσκληση του αιτούντος για συνέντευξη ενώπιον του Προξένου (ή του διευθύνοντος το προξενικό γραφείο της οικείας αρχής) και σύνταξη της Έκθεσης του Προξένου

       Σημειώσεις Η συνέντευξη, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προξενικής έκθεσης και με βάση αυτή τεκμηριώνεται η οριστική κρίση του προξένου. Όπως έχει κριθεί και νομολογιακά, καθίσταται κρίσιμη η απαρέγκλιτη αποτύπωση όλου ανεξαιρέτως του περιεχομένου της, δηλαδή του συνόλου των ερωτήσεων και των απαντήσεων, στο πλαίσιο επίσημου πρακτικού, το οποίο συνυπογράφεται από τον Πρόξενο και τον γραμματέα που τηρεί τα πρακτικά της συνέντευξης. Η συνέντευξη οργανώνεται στη βάση των τεσσάρων ρητώς προβλεπόμενων ουσιαστικών προϋποθέσεων πολιτογράφησης, όπως αναφέρονται στη σχετική Υ.Α.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση στην Κ.Δ.Ι.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η αίτηση με τη δήλωση πολιτογράφησης, το τριπλότυπο είσπραξης παράβολου, τα λοιπά δικαιολογητικά και την έκθεση προξένου διαβιβάζονται από την Προξενική Αρχή στην Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας.

       Σημειώσεις Προωθείται στο Τμήμα Πολιτογράφησης Ομογενών για το τελικό στάδιο εξέτασής της και την έκδοση απόφασης από τη Γενική Διευθύντρια.

       Όχι Όχι


      • 5 Απόρριψη αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Απόρριψη της αίτησης σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης

       Σημειώσεις Διαβίβαση της απορριπτικής απόφασης στην αρμόδια Προξενική αρχή με οδηγία να κοινοποιηθεί επί αποδείξει στον αιτούντα

       Ναι Όχι


      • 6 Αποδοχή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται απόφαση κτήσης ελληνικής ιθαγένειας

       Ναι Όχι


      • 7 Δημοσίευση στο Ε.Τ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Διαβιβάζεται στο Εθνικό Τυπογραφείο η περίληψη της απόφασης προς δημοσίευση σε ΦΕΚ

       Ναι Όχι


      • 8 Ανακοίνωση πολιτογράφησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Διαβίβαση στην αρμόδια Προξενική Αρχή της ανακοίνωσης πολιτογράφησης, ώστε να κληθεί ο αιτών σε ορκωμοσία

       Ναι Όχι


      • 9 Ορκωμοσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Καλείται ο/η αιτών/ούσα στην Προξενική αρχή για ορκωμοσία

       Ναι Όχι


      • 10 Ανακοίνωση πολιτογράφησης για δημοτολογική εγγραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Διαβιβάζονται στην αρμόδια υπηρεσία (Μητρώα Αρρένων ή Π.Δ.Ι.) το πρακτικό ορκωμοσίας και τα λοιπά πιστοποιητικά και δικαιολογητικά, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή του/ης αιτούντα/σας στο Δήμο

       Ναι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.