Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών που κατάγονται από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και κατοικούν στην Ελλάδα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe6047d54-b47c-46ab-bcb0-c0fb67c8506d 687434

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

10

Κόστος

100 €

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς υπηκόους χώρας της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, οι οποίοι έχουν εισέλθει νόμιμα στην Ελλάδα πριν την 31/5/2019 και κατοικούν μόνιμα στη χώρα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Κατάλογος διάδοχων κρατών πρώην Σοβιετικής Ένωσης: 1. Αζερμπαϊτζάν, 2. Αρμενία, 3. Γεωργία, 4. Εσθονία, 5. Καζακστάν, 6. Κιργιστάν, 7. Λετονία, 8. Λευκορωσία, 9. Λιθουανία, 10. Μολδαβία, 11. Ουζμπεκιστάν, 12. Ουκρανία, 13. Ρωσία, 14. Τατζικιστάν, 15. Τουρκμενιστάν

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 15 παρ.2, Ν.3284/2004)

Σημειώσεις

Υπόδειγμα της αίτησης πολιτογράφησης διατίθεται στις σελίδες 36-43 της αρ.274 Εγκυκλίου ΥΠΕΣ (Φ.79174/50331/7-8-2020) Η παρούσα αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας του τόπου μόνιμης κατοικίας του αιτούντος

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών του αρ.15 παρ.2 ν.3284/04 (Κ.Ε.Ι.)

      Επίσημος τίτλος

      Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών που κατάγονται από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και κατοικούν στην Ελλάδα

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ
      Εκλογικοί Κατάλογοι
      Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ιθαγένειας

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Υπηκοότητας Ο/η αιτών/ούσα πρέπει να είναι ομογενής υπήκοος χώρας της πρώην Σοβιετικής Ένωσης

       Όχι Όχι

      • 2 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο/η αιτών/ούσα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και ταυτόχρονα να διαμένει σε δήμο που ανήκει στα όρια της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας στην οποία κατατίθεται η αίτηση

       Όχι Όχι

      • 3 Ηλικιακές Ο/η αιτών/ούσα πρέπει να είναι ενήλικος/η

       Όχι Όχι

      • 4 Χρονικής προθεσμίας Ο/η αιτών/ούσα θα πρέπει να έχει εισέλθει στην Ελλάδα νόμιμα πριν την 31/5/2019

       Όχι Όχι

      • 5 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ισχύουν τα κωλύματα της περ.β της παρ.1 του άρ.5 του ν.3284/2004 (ΦΕΚ Α΄ 217/10.11.2004) και στο πρόσωπο του/ης αιτούντος/σας πρέπει να μην συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας και να μην τελεί υπό απέλαση

       Όχι Όχι

      • 6 Χρήσης Έγγραφα αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά εφόσον τούτα υποβάλλονται σε πρωτότυπη μορφή, φέρουν τις νόμιμες κατά περίπτωση επικυρώσεις και συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους. Η χρήση του όρου "δεκτά" εν προκειμένω συνεπάγεται ότι εξετάζονται περαιτέρω, άλλως θεωρούνται ως ακαταλλήλως υποβληθέντα και συνεπάγονται μη πληρότητα/απόρριψη αίτησης

       Όχι Όχι

      • 1 Υποβολή/Επανυποβολή Ομογενών, Πολιτών Ε.Ε., Ανιθαγενών/Πολ. Προσφύγων,Αντιρρήσεις 100 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2161

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες Φωτογραφία

       Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 2 Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος αλλοδαπού διαβατηρίου του αιτούντος με την επίσημη μετάφρασή του Ταξιδιωτικό έγγραφο

       Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος αλλοδαπού διαβατηρίου του αιτούντος με την επίσημη μετάφρασή του

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4746

      • 3 Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης του αιτούντος, νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο Πιστοποιητικό

       Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης του αιτούντος, νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Έγγραφα αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά εφόσον υποβάλλονται σε πρωτότυπη μορφή, φέρουν τις νόμιμες κατά περίπτωση επικυρώσεις και συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους. Ειδικά για το ζήτημα αυτό, εντούτοις, κρίνεται σκόπιμη η υπενθύμιση των ακόλουθων επισημάνσεων: Τα προσκομιζόμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά επικυρώνονται απαραιτήτως επί του πρωτοτύπου και όχι σε φωτοτυπία. Τονίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.3712/2008, αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, όπως αυτά ορίζονται από τη Σύμβαση της Χάγης, που έχει κυρωθεί με το ν. 1497/ 1984 (ΦΕΚ 108 Α΄), μεταφράζονται εφόσον φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης APOSTILLE, όταν προέρχονται από αρχή χώρας συμβεβλημένης με τη Σύμβαση αυτή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να φέρουν επικύρωση από την ελληνική προξενική αρχή στη χώρα προέλευσης του εγγράφου ή από την προξενική αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα, η οποία θέτει τη σχετική σφραγίδα βεβαίωσης του γνήσιου της υπογραφής του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας έκδοσης, επί του πρωτοτύπου εγγράφου, στο οποίο έχει προηγουμένως τεθεί η σφραγίδα του αρμοδίου προς έκδοση οργάνου. Για έγγραφα χωρών για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει αντιρρήσεις για την προσχώρησή τους στη Σύμβαση της Χάγης και για όσο διάστημα δεν έχουν αρθεί οι αντιρρήσεις αυτές, η επικύρωση γίνεται μόνον από την οικεία ελληνική αρχή. Επικαιροποιημένος κατάλογος χωρών που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης παρέχεται από την επίσημη ιστοσελίδα της Σύμβασης (https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41) εφιστώντας όμως την προσοχή σας όχι μόνο στην κατάσταση προσχώρησης (π.χ. Κιργιστάν και Τατζικιστάν), αλλά και στον παράλληλο έλεγχο των ισχυουσών επιφυλάξεων (π.χ. δεν γίνεται δεκτή η επισημείωση Apostille για τις περιοχές της Αμπχαζίας και της Ν. Οσσετίας στη Γεωργία).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 4 Πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου των γονέων του αιτούντος, νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο Πιστοποιητικό

       Πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου των γονέων του αιτούντος, νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Έγγραφα αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά εφόσον υποβάλλονται σε πρωτότυπη μορφή, φέρουν τις νόμιμες κατά περίπτωση επικυρώσεις και συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους. Ειδικά για το ζήτημα αυτό, εντούτοις, κρίνεται σκόπιμη η υπενθύμιση των ακόλουθων επισημάνσεων: Τα προσκομιζόμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά επικυρώνονται απαραιτήτως επί του πρωτοτύπου και όχι σε φωτοτυπία. Τονίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.3712/2008, αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, όπως αυτά ορίζονται από τη Σύμβαση της Χάγης, που έχει κυρωθεί με το ν. 1497/ 1984 (ΦΕΚ 108 Α΄), μεταφράζονται εφόσον φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης APOSTILLE, όταν προέρχονται από αρχή χώρας συμβεβλημένης με τη Σύμβαση αυτή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να φέρουν επικύρωση από την ελληνική προξενική αρχή στη χώρα προέλευσης του εγγράφου ή από την προξενική αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα, η οποία θέτει τη σχετική σφραγίδα βεβαίωσης του γνήσιου της υπογραφής του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας έκδοσης, επί του πρωτοτύπου εγγράφου, στο οποίο έχει προηγουμένως τεθεί η σφραγίδα του αρμοδίου προς έκδοση οργάνου. Για έγγραφα χωρών για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει αντιρρήσεις για την προσχώρησή τους στη Σύμβαση της Χάγης και για όσο διάστημα δεν έχουν αρθεί οι αντιρρήσεις αυτές, η επικύρωση γίνεται μόνον από την οικεία ελληνική αρχή. Επικαιροποιημένος κατάλογος χωρών που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης παρέχεται από την επίσημη ιστοσελίδα της Σύμβασης (https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41) εφιστώντας όμως την προσοχή σας όχι μόνο στην κατάσταση προσχώρησης (π.χ. Κιργιστάν και Τατζικιστάν), αλλά και στον παράλληλο έλεγχο των ισχυουσών επιφυλάξεων (π.χ. δεν γίνεται δεκτή η επισημείωση Apostille για τις περιοχές της Αμπχαζίας και της Ν. Οσσετίας στη Γεωργία).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 5 Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης του ανιόντος του αιτούντος, από τον οποίο έλκει την ελληνική καταγωγή, νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο Πιστοποιητικό

       Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης του ανιόντος του αιτούντος, από τον οποίο έλκει την ελληνική καταγωγή, νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Έγγραφα αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά εφόσον υποβάλλονται σε πρωτότυπη μορφή, φέρουν τις νόμιμες κατά περίπτωση επικυρώσεις και συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους. Ειδικά για το ζήτημα αυτό, εντούτοις, κρίνεται σκόπιμη η υπενθύμιση των ακόλουθων επισημάνσεων: Τα προσκομιζόμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά επικυρώνονται απαραιτήτως επί του πρωτοτύπου και όχι σε φωτοτυπία. Τονίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.3712/2008, αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, όπως αυτά ορίζονται από τη Σύμβαση της Χάγης, που έχει κυρωθεί με το ν. 1497/ 1984 (ΦΕΚ 108 Α΄), μεταφράζονται εφόσον φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης APOSTILLE, όταν προέρχονται από αρχή χώρας συμβεβλημένης με τη Σύμβαση αυτή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να φέρουν επικύρωση από την ελληνική προξενική αρχή στη χώρα προέλευσης του εγγράφου ή από την προξενική αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα, η οποία θέτει τη σχετική σφραγίδα βεβαίωσης του γνήσιου της υπογραφής του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας έκδοσης, επί του πρωτοτύπου εγγράφου, στο οποίο έχει προηγουμένως τεθεί η σφραγίδα του αρμοδίου προς έκδοση οργάνου. Για έγγραφα χωρών για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει αντιρρήσεις για την προσχώρησή τους στη Σύμβαση της Χάγης και για όσο διάστημα δεν έχουν αρθεί οι αντιρρήσεις αυτές, η επικύρωση γίνεται μόνον από την οικεία ελληνική αρχή. Επικαιροποιημένος κατάλογος χωρών που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης παρέχεται από την επίσημη ιστοσελίδα της Σύμβασης (https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41) εφιστώντας όμως την προσοχή σας όχι μόνο στην κατάσταση προσχώρησης (π.χ. Κιργιστάν και Τατζικιστάν), αλλά και στον παράλληλο έλεγχο των ισχυουσών επιφυλάξεων (π.χ. δεν γίνεται δεκτή η επισημείωση Apostille για τις περιοχές της Αμπχαζίας και της Ν. Οσσετίας στη Γεωργία).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Πρωτότυπο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου αλλοδαπής αρχής, νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο Πιστοποιητικό

       Πρωτότυπο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου αλλοδαπής αρχής, νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Έγγραφα αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά εφόσον υποβάλλονται σε πρωτότυπη μορφή, φέρουν τις νόμιμες κατά περίπτωση επικυρώσεις και συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους. Ειδικά για το ζήτημα αυτό, εντούτοις, κρίνεται σκόπιμη η υπενθύμιση των ακόλουθων επισημάνσεων: Τα προσκομιζόμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά επικυρώνονται απαραιτήτως επί του πρωτοτύπου και όχι σε φωτοτυπία. Τονίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.3712/2008, αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, όπως αυτά ορίζονται από τη Σύμβαση της Χάγης, που έχει κυρωθεί με το ν. 1497/ 1984 (ΦΕΚ 108 Α΄), μεταφράζονται εφόσον φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης APOSTILLE, όταν προέρχονται από αρχή χώρας συμβεβλημένης με τη Σύμβαση αυτή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να φέρουν επικύρωση από την ελληνική προξενική αρχή στη χώρα προέλευσης του εγγράφου ή από την προξενική αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα, η οποία θέτει τη σχετική σφραγίδα βεβαίωσης του γνήσιου της υπογραφής του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας έκδοσης, επί του πρωτοτύπου εγγράφου, στο οποίο έχει προηγουμένως τεθεί η σφραγίδα του αρμοδίου προς έκδοση οργάνου. Για έγγραφα χωρών για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει αντιρρήσεις για την προσχώρησή τους στη Σύμβαση της Χάγης και για όσο διάστημα δεν έχουν αρθεί οι αντιρρήσεις αυτές, η επικύρωση γίνεται μόνον από την οικεία ελληνική αρχή. Επικαιροποιημένος κατάλογος χωρών που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης παρέχεται από την επίσημη ιστοσελίδα της Σύμβασης (https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41) εφιστώντας όμως την προσοχή σας όχι μόνο στην κατάσταση προσχώρησης (π.χ. Κιργιστάν και Τατζικιστάν), αλλά και στον παράλληλο έλεγχο των ισχυουσών επιφυλάξεων (π.χ. δεν γίνεται δεκτή η επισημείωση Apostille για τις περιοχές της Αμπχαζίας και της Ν. Οσσετίας στη Γεωργία).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 7 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, περί τυχόν εξελληνισμού των ονοματεπωνυμικών στοιχείων του αιτούντος

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 8 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται η τυχόν ύπαρξη συγγενικού προσώπου του αιτούντος, το οποίο έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, και σε καταφατική περίπτωση με μνεία της σχετικής απόφασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 9 Αποδεικτικά έγγραφα νόμιμης εισόδου στη χώρα πριν την 31.05.2019 Αποδεικτικό

       Αποδεικτικά έγγραφα νόμιμης εισόδου στη χώρα πριν την 31.05.2019

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 10 Τίτλος νόμιμης διαμονής σε ισχύ Άδεια διαμονής

       Τίτλος νόμιμης διαμονής σε ισχύ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4178

      • Νόμος 39 4604 2019 50 Α

       Περιγραφή Πολιτογράφηση ομογενών προερχομένων από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100039

      • Νόμος 3284 2004 217 Α

       Περιγραφή Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100217

      • Νόμος 36 4674 2020 53 Α

       Περιγραφή Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100053

      • Εγκύκλιος 274 2020

       Περιγραφή Φ.79174/50331/7-8-2020: Νέες διατάξεις πολιτογράφησης ομογενών προερχόμενων από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης: άρθρο 39 του ν.4604/2019 όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του άρθρου 36 του ν.4674/2020 – Γνωμοδότηση αριθ. 86/2020 Ν.Σ.Κ.


      • Υπουργική Απόφαση Φ.130181/2020/26863/30-04-2020 2020

       Περιγραφή Ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%226%CE%98%CE%96%CE%9E46%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-3%CE%9A%CE%98%22&page=0

       ΑΔΑ 6ΘΖΞ46ΜΤΛ6-3ΚΘ

      • Εγκύκλιος 582 2022

       Περιγραφή Πολιτογράφηση ομογενών που προέρχονται από χώρες της τ. ΕΣΣΔ (αρ.15 παρ. 2 Κ.Ε.Ι.)

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=ada:%229%CE%A0%CE%A5%CE%9F46%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%A3%CE%954%22&page=0

       ΑΔΑ 9ΠΥΟ46ΜΤΛ6-ΣΕ4

      • 1 Κατάθεση αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κατάθεση από τον/την αιτούντα/ούσα στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας, της αίτησης συνοδευόμενης από το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και το αποδεικτικό πληρωμής του e-Παράβολου

       Σημειώσεις Η αίτηση κατατίθεται αυτοπροσώπως, καταχωρείται στο ΟΠΣ Ιθαγένεια και εκδίδονται αριθμός πρωτοκόλλου και αριθμός φακέλου

       Όχι Όχι


      • 2 Εξέταση αιτήματος από εισηγητή


       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αφού ο φάκελος χρεωθεί σε εισηγητή, ελέγχονται τα δικαιολογητικά ως προς την πληρότητα και ως προς την καταλληλότητα καθώς και η πλήρωση όλων των τυπικών προϋποθέσεων (είσοδος στη χώρα, νόμιμη και μόνιμη διαμονή κ.λ.π.)

       Σημειώσεις Αν απαιτούνται διευκρινήσεις ή συμπληρώσεις, πραγματοποιείται αλληλογραφία με τον αιτούντα ή/και με κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος ποινικού μητρώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ηλεκτρονικό ερώτημα μέσω του ΟΠΣ Ιθαγένεια στο Αυτοτελές τμήμα Ποινικού μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος μη συνδρομής λόγων δημόσιας τάξης και εθνικής ασφάλειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ηλεκτρονικό ερώτημα μέσω του ΟΠΣ Ιθαγένεια στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας περί μη συνδρομής στο πρόσωπο του αιτούντος λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας

       Όχι Όχι


      • 5 Απόρριψη για τυπικές προϋποθέσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αν δεν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις (πλήρη δικαιολογητικά, ποινικό μητρώο, λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας) εκδίδεται απόφαση απόρριψης του αιτήματος από την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας

       Σημειώσεις Η σχετική απόφαση εκδίδεται και υπογράφεται από τον αρμόδιο Περιφερειακό Διευθυντή, με εντολή της Γενικής Διευθύντριας Ιθαγένειας

       Ναι Ναι


      • 6 Επιτροπή Πολιτογράφησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εφόσον πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις, ο/η αιτών/ούσα καλείται σε συνέντευξη ενώπιον την αρμόδιας Επιτροπής Πολιτογράφησης αρ.12 Κ.Ε.Ι. προκειμένου να ελεγχθεί η πλήρωση των ουσιαστικών προϋποθέσεων πολιτογράφησης

       Σημειώσεις Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης αναφέρονται αναλυτικά στην αρ,πρωτ,Φ.130181/2020/26863/30-04-2020 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ:6ΘΖΞ46ΜΤΛ6-3ΚΘ)

       Ναι Όχι


      • 7 Εισήγηση Επιτροπής Πολιτογράφησης       Όχι Όχι


      • 8 Αρνητική εισήγηση Επιτροπής Πολιτογράφησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Επιτροπή Πολιτογράφησης εισηγείται αρνητικά για την πολιτογράφηση του αιτούντα ως ομογενή. Με το αρ.28 του ΚΕΙ παρέχεται η δυνατότητα υποβολής έγγραφων αντιρρήσεων κατά της αρνητικής εισήγησης της Επιτροπής Πολιτογράφησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη γνώσης του εγγράφου, ενώπιον του Συμβουλίου Ιθαγένειας, προσκομίζοντας e-παράβολο 100€, στον κωδικό 2161

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που υποβληθούν αντιρρήσεις ενώπιον του Συμβουλίου Ιθαγένειας, αυτές εξετάζονται και αποφαίνεται το Συμβούλιο είτε υπέρ του αιτούντα είτε υπέρ της Επιτροπής Πολιτογράφησης. Η θετική εισήγηση του Συμβουλίου ιθαγένειας οδηγεί στο βήμα 11: Απόφαση κτήσης Ε.Ι (και κατ επέκταση στα 12 και 13) , ενώ η αρνητική οδηγεί στο βήμα 9: Απόρριψη

       Ναι Όχι


      • 9 Απόρριψη για ουσιαστικές προϋποθέσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται απόφαση απόρριψης της αίτησης πολιτογράφησης σε περίπτωση που η Επιτροπή Πολιτογράφησης εισηγηθεί αρνητικά και ο αιτών δεν υποβάλλει αντιρρήσεις ενώπιον του Συμβουλίου Ιθαγένειας

       Ναι Ναι


      • 10 Θετική εισήγηση Επιτροπής Πολιτογράφησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Επιτροπή Πολιτογράφησης εισηγείται θετικά για την πολιτογράφηση του αιτούντα ως ομογενή

       Ναι Όχι


      • 11 Απόφαση κτήσης ελληνικής ιθαγένειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται σχέδιο απόφασης από την Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας, το οποίο υπογράφεται από τον Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας "με εντολή της Γενικής Διευθύντριας Ιθαγένειας"

       Σημειώσεις Μεσολαβεί διαβίβαση όλου του φακέλου στην Κ.Δ.Ι. προς έλεγχο και έκδοση της απόφασης. Ιδιαίτερη προσοχή στον εξελληνισμό των ονοματεπωνυμικών στοιχείων του αιτούντος

       Ναι Όχι


      • 12 Δημοσίευση στο Ε.Τ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Διαβιβάζεται στο Εθνικό Τυπογραφείο η περίληψη της απόφασης προς δημοσίευση σε ΦΕΚ

       Όχι Όχι


      • 13 Ορκωμοσία και Ανακοίνωση πολιτογράφησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ καλείται ο/η αιτών/ούσα σε ορκωμοσία, από την Περιφερειακή Διεύθυνση στην οποία είχε καταθέσει το αίτημά του και ακολουθεί το έγγραφο Ανακοίνωσης Πολιτογράφησης προς το Δήμο εγγραφής και τα Μητρώα Αρρένων, αν πρόκειται για άνδρες

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.