Πρακτική Άσκηση Φοιτητών στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών σε εθελοντική βαση

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4d756fa9-3162-4ad5-ba0c-fc24f58bfd08 475693

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την εθελοντική πρακτική άσκηση στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ


Διάρκεια Ισχύος

Κυμαινόμενη υπό προϋποθέσεις

Παρατηρήσεις

Δίδεται η δυνατότητα σε Έλληνες φοιτητές όλων των βαθμίδων να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών στην Αθήνα.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αρκεί ένα απλό αίτημα του ενδιαφερομένου φοιτητή/τριας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σημειώσεις

Ηλεκτρονική διεύθυνση academy@mfa.gr. Δεν υπάρχει ειδικό έντυπο αίτησης

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Πρακτική Άσκηση Φοιτητών στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών σε εθελοντική βαση

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Υπηκοότητας Απαραίτητη η ελληνική υπηκοότητα

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Απαιτείται η ιδιότητα του φοιτητή (προπτυχιακού, μεταπτυχιακού, διδακτορικού, μεταδιδακτορικού)

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Αφορά φοιτητές που φοιτούν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των χωρών του Ε.Ο.Χ. και της Ελβετίας

       Όχι Όχι

      • 1 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Βεβαίωση Σπουδών κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος Αποδεικτικό σπουδών

       Βεβαίωση Σπουδών κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 3 Βιογραφικό Σημείωμα στα ελληνικά με φωτογραφία Βιογραφικό σημείωμα

       Βιογραφικό Σημείωμα στα ελληνικά με φωτογραφία

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 4 Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα η οποία θα είναι σε ισχύ κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης της πρακτικής άσκησης. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα η οποία θα είναι σε ισχύ κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης της πρακτικής άσκησης.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 5 Συστατική Επιστολή από διδάσκοντα Καθηγητή Συστατική επιστολή

       Συστατική Επιστολή από διδάσκοντα Καθηγητή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8711

      • 6 Ο φοιτητής υπογράφει δια ζώσης Υπεύθυνη Δήλωση με το εξής κείμενο: Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω εξασφαλίσει τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ασφάλειες υγείας, γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων και προσωπικού ατυχήματος στον εργασιακό χώρο, τις δαπάνες των οποίων θα καλύψω ο ίδιος/η ίδια. Δηλώνω, επίσης, ότι παραιτούμαι οποιασδήποτε χρηματικής ή άλλης απαίτησης από το Υπουργείο Εξωτερικών και το ελληνικό δημόσιο, σχετικά με την υλοποιήση του εγκεκριμένου προγράμματος της πρακτικής μου άσκησης Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Ο φοιτητής υπογράφει δια ζώσης Υπεύθυνη Δήλωση με το εξής κείμενο: Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω εξασφαλίσει τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ασφάλειες υγείας, γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων και προσωπικού ατυχήματος στον εργασιακό χώρο, τις δαπάνες των οποίων θα καλύψω ο ίδιος/η ίδια. Δηλώνω, επίσης, ότι παραιτούμαι οποιασδήποτε χρηματικής ή άλλης απαίτησης από το Υπουργείο Εξωτερικών και το ελληνικό δημόσιο, σχετικά με την υλοποιήση του εγκεκριμένου προγράμματος της πρακτικής μου άσκησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 9102

      • Νόμος 10 4998 2022 221 Α

       Περιγραφή Διπλωματική Ακαδημία - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 44 και παρ. 1 άρθρου 45 ν. 4781/2021

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100221

      • Νόμος 44 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Οργάνωση και υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης Ελλήνων Φοιτητών στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΞ από τη Διπλωματική Ακαδημία.Διεύθυνση και σκοπός της Διπλωματικής Ακαδημίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • 1 Εκδήλωση ενδιαφέροντος με αποστολή e-mail από ενεργούς φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι ενεργοί φοιτητές εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για εθελοντική πρακτική στο ΥΠΕΞ, με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος δηλώνοντας το διάστημα που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους.

       Όχι Όχι


      • 2 Απαιτούμενα δικαιολογητικά και προγράμματα πρακτικής άσκησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Η Δ.Α. αποστέλλει απαντητικό mail αναγράφοντας τα προγράμματα (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) με το ανάλογο χρονικό διάστημα (2-4 μήνες) τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ώστε να πραγματοποιήσει κάποιος φοιτητής πρακτική άσκηση στο ΥΠΕΞ .

       Όχι Όχι


      • 3 Συγκέντρωση και έλεγχος δικαιολογητικών


       Περιγραφή Η Δ.Α. συγκεντρώνει και ελέγχει τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά των φοιτητών (βλ. προϋποθέσεις) προκειμένου να γίνει η έναρξη της πρακτικής τους

       Όχι Όχι


      • 4 Διενέργεια συνέντευξης/ενημέρωσης από αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Α. (διαδικτυακά, ή διά ζώσης)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών, διενεργείται συνέντευξη/ενημέρωση από αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Α., προκειμένου να ενημερώσει τους φοιτητές για τα αντικείμενα των Δ/νσεων του ΥΠΕΞ, καθώς και για τα διαδικαστικά της πρακτικής πριν την έναρξή της (π.χ. επιθυμητό χρονικό διάστημα, έκδοση κάρτας εισόδου, υπόδειγμα έκθεσης επίδοσης, έγγραφο οδηγιών για την έναρξη και τη λήξη της πρακτικής κλπ). Επιπλέον, συζητά μαζί τους και ενημερώνεται για τα ενδιαφέροντα και τα μελλοντικά τους σχέδια για επαγγελματική αποκατάσταση, ώστε σε συνδυασμό με τα βιογραφικά τους να τοποθετηθούν σε ανάλογες Δ/νσεις του ΥΠΕΞ.

       Όχι Όχι


      • 5 Επεξεργασία στοιχείων και τελική έγκριση για πραγματοποίηση πρακτικής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με το πέρας της συνεντεύξεως, μελετώνται από τον Δ/ντή της Δ.Α. και τον αρμόδιο υπάλληλο όλα τα βιογραφικά και τα ενδιαφέροντα των φοιτητών, προκειμένου να δοθεί η τελική έγκριση για πραγματοποίηση πρακτικής. Εν συνεχεία, σε συνδυασμό με τις υπηρεσιακές ανάγκες του Υπουργείου, εκδίδονται αναλόγως οι εντολές τοποθέτησης των εγκριθέντων υποψηφίων ασκουμένων.

       Σημειώσεις Επισημαίνεται ότι πρωταρχικό ρόλο έχουν πάντα οι άμεσες υπηρεσιακές ανάγκες του Υπουργείου, που αξιολογούνται από τον Δ/ντή της Δ.Α., πριν την τοποθέτηση των φοιτητών.

       Όχι Όχι


      • 6 Παραλαβή εντολής τοποθέτησης, έναρξη πρακτικής άσκησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι φοιτητές ειδοποιούνται με ηλεκτρονικό μήνυμα για την παραλαβή της εντολής τοποθέτησής τους, κατόπιν ραντεβού, και την έναρξη της πρακτικής άσκησης την ίδια ημέρα.

       Σημειώσεις Οι φοιτητές μεταβαίνουν στην αρμόδια Διεύθυνση για έκδοση προσωρινής κάρτας εισόδου στα κτήρια του ΥΠΕΞ.

       Όχι Όχι


      • 7 Πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Οι φοιτητές πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση για όποιο πρόγραμμα έχουν επιλέξει με το ανάλογο χρονικό διάστημα, στις Δ/νσεις του ΥΠΕΞ που έχουν τοποθετηθεί.

       Σημειώσεις Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος πρακτικής δίδεται η δυνατότητα στους φοιτητές να πάρουν παράταση.

       Όχι Όχι


      • 8 Ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης. Χορήγηση βεβαίωσης πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με την ολοκλήρωση του χρονικού διαστήματος πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές λαμβάνουν από τη Δ.Α. Βεβαίωση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης, καταθέτοντας πρώτα έκθεση επίδοσης ή/και συστατική επιστολή από τους προϊσταμένους των Δ/νσεων που ολοκλήρωσαν την πρακτική τους, καθώς και την κάρτα εισόδου που είχε εκδοθεί με την έναρξη της πρακτικής.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.