Προγράμματα Επιμόρφωσης Ειδικού Ενδιαφέροντος Δ.ΥΠ.Α. που υλοποιούνται ενδοεπιχειρησιακά ή από τρίτους/άλλους φορείς

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe2438e98-fab3-4488-b8f0-8dc0cb1ce7c8 352579

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση εκπαίδευσης προσωπικού., ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

7 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διοργάνωση προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης ειδικού ενδιαφέροντος από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), τα οποία απευθύνονται σε υπαλλήλους του Οργανισμού και υλοποιούνται με τη συνεργασία εξωτερικών εκπαιδευτών/τριών ή τρίτων φορέων, εφόσον αυτά δεν παρέχονται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση εκπαίδευσης προσωπικού.


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Προγράμματα Επιμόρφωσης Ειδικού Ενδιαφέροντος Δ.ΥΠ.Α. που υλοποιούνται ενδοεπιχειρησιακά ή από τρίτους/άλλους φορείς.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Προγράμματα Επιμόρφωσης Ειδικού Ενδιαφέροντος ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) που υλοποιούνται ενδοεπιχειρησιακά ή από άλλους φορείς


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Εργασιακές Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα είναι μόνιμοι υπάλληλοι της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) οι οποίοι επιλέγονται από τις Υπηρεσίες τους για να εκπαιδευτούν σε θέματα ειδικού ενδιαφέροντος τα οποία σχετίζονται με τα αντικείμενα των οργανικών μονάδων που ανήκουν και υλοποιούνται με τη συνεργασία εξωτερικών εκπαιδευτών/τριών ή τρίτων φορέων.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Τα προγράμματα που υλοποιούνται ενδοεπιχειρησιακά δεν παρέχονται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.

       Όχι Όχι

      • 1 Υποβολή έγγραφου υπηρεσιακού αιτήματος από την αρμόδια Οργανική Μονάδα ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) προς τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) για την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης ειδικού ενδιαφέροντος Υπηρεσιακό έγγραφο

       Υποβολή έγγραφου υπηρεσιακού αιτήματος από την αρμόδια Οργανική Μονάδα ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) προς τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) για την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης ειδικού ενδιαφέροντος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • Προεδρικό Διάταγμα Άρθρα 1 και 2 77 1992 37 Α

       Περιγραφή Προεδρικό Διάταγμα υπ. αριθμ. 77/92 (ΦΕΚ 37/Α/06.03.1992) "περί σύστασης Μονάδων Εκπαίδευσης στον ΟΑΕΔ, ΠΙΚΠΑ, ΤΕΒΕ, ΟΛΠ, ΟΓΑ".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19920100037

      • Νόμος Άρθρο 47 3528 2007 26 Α

       Περιγραφή Περιγραφή Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 26/Α/09.02.2007) Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων Εκπαίδευση προσωπικού - Άρθρο 47 Υπηρεσιακή εκπαίδευση: Η υπηρεσιακή εκπαίδευση είναι δικαίωμα του υπαλλήλου. Η εκπαίδευση γίνεται με τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευση, επιμόρφωσης, μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100026

      • Νόμος Άρθρο 4 2956 2001 258 Α

       Περιγραφή Άρθρο 4 Αρμοδιότητες Οργάνων Διοίκησης ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ). Παράγραφος 2: Περιγράφει αρμοδιότητες του Διοικητή της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ). Εδάφιο δ: (Ο Διοικητής) αποφασίζει τη χορήγηση άδειας απουσίας και μετακίνησης εκτός έδρας του προσωπικού της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100258

      • Προεδρικό Διάταγμα Άρθρο 39 57 2007 59 Α

       Περιγραφή Η συμμετοχή των υπαλλήλων στα προγράμματα Επιμόρφωσης είναι υποχρεωτική.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100059

      • 1 Αίτηση αρμόδιας οργανικής μονάδας ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) προς τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) για την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης ειδικού ενδιαφέροντος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα προγράμματα εκπαίδευσης-επιμόρφωσης ειδικού ενδιαφέροντος (όπως προγράμματα ΕΣΠΑ, Ποιότητας, Στοχοθεσίας, Αξιολόγησης της Απόδοσης, Διοίκησης έργων, Αξιοποίησης της Ψηφιακής Τεχνολογίας), που υλοποιούνται από τρίτους φορείς/εξωτερικούς εκπαιδευτές/τριες, πραγματοποιούνται μετά από αιτήματα των Διευθύνσεων/ Υπηρεσιών/Οργανικών Μονάδων της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) προς τη Δ/νση Εκπαίδευσης Προσωπικού ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), με βάση τη διαγνωσμένη ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης και πιστοποίησης των επαγγελματικών δεξιοτήτων του Προσωπικού της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) στα προτεινόμενα θέματα, είτε κατά τη κατάρτιση του ετήσιου εκπαιδευτικού προγραμματισμού είτε εκτάκτως.

       Όχι Όχι


      • 2 Εισήγηση από την Αρμόδια Οργανική Μονάδα, τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού και τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών προς το ΔΣ ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) για την Επιλογή Τρίτου Φορέα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Γίνεται κοινή εισήγηση από την Αρμόδια Διεύθυνση /Υπηρεσία/Οργανική Μονάδα, τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού και τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών προς το ΔΣ του Οργανισμού για την έγκριση της αναγκαιότητας και της σκοπιμότητας υλοποίησης του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος με τη διαδικασία ανάθεσης σε Τρίτο Φορέα/ Εξωτερικούς Εκπαιδευτές/τριες. Στην εισήγηση αναφέρονται η σκοπιμότητα υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος, το συνολικό εκτιμώμενο κόστος, η εκτιμώμενη διάρκεια της εκπαίδευσης και οι θεματικές ενότητες του προγράμματος. Ως Αρμόδια Διεύθυνση νοείται η εκάστοτε Διεύθυνση/Οργανική μονάδα που έχει διατυπώσει την εκπαιδευτική ανάγκη/αίτημα.

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώρηση στοιχείων - από την αρμόδια Διεύθυνση - στο πληροφοριακό σύστημα προμηθειών του Οργανισμού για την επιλογή του Φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Καταχώρηση στοιχείων - από την αρμόδια Διεύθυνση - στο πληροφοριακό σύστημα προμηθειών του Οργανισμού για την επιλογή του Φορέα/Εξωτερικών Εκπαιδευτών/τριών, για τη διεξαγωγή του προτεινόμενου επιμορφωτικού προγράμματος με τη συνεργασία τρίτων φορέων (με απευθείας ανάθεση ή με διενέργεια διαγωνισμού). Ως Αρμόδια Διεύθυνση νοείται η εκάστοτε Διεύθυνση/Οργανική μονάδα που έχει διατυπώσει την εκπαιδευτική ανάγκη/αίτημα.

       Όχι Όχι


      • 4 Υπογραφή σύμβασης συνεργασίας για την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος μεταξύ ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) & Τρίτου Φορέα/Εξωτερικών Εκπαιδευτών/τριών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συμμετοχή στην Κατάρτιση Σύμβασης Ανάθεσης Υλοποίησης του προτεινόμενου Εκπαιδευτικού Προγράμματος μεταξύ της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) και του Τρίτου Φορέα/Εξωτερικών Εκπαιδευτών/τριών στην οποία περιγράφονται αναλυτικά: το Νομικό Πλαίσιο, το Αντικείμενο του Έργου της Υλοποίησης του εκάστοτε Εκπαιδευτικού Προγράμματος, το Συνολικό Κόστος, η Διάρκεια της Σύμβασης, ο Τρόπος Υλοποίησης του Εκπαιδευτικού έργου και η Παρακολούθηση του Έργου από την ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση της Εγκριτικής Απόφασης Διοικητή ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), για την υλοποίηση του συγκεκριμένου Επιμορφωτικού Προγράμματος σε συνεργασία με Τρίτο Φορέα/Εξωτερικούς Εκπαιδευτές/τριες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) και Τρίτου Φορέα/Εξωτερικών Εκπαιδευτών/τριών, εκδίδεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Προσωπικού, η εγκριτική Απόφαση Διοικητή ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) για την ανάθεση του εκπαιδευτικού διδακτικού έργου σε τρίτους φορείς καθώς και για την έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Στην ανωτέρω απόφαση αναφέρεται ρητά ότι η συμμετοχή των εκπαιδευομένων υπαλλήλων ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) είναι υποχρεωτική και απαλλάσσονται από την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας των συμμετεχόντων/ουσών υπαλλήλων σε εκπαιδευτικά προγράμματα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την έκδοση της εγκριτικής Απόφασης Διοικητή ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) για τη συμμετοχή των υπαλλήλων του Οργανισμού σε εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδίδονται οι αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας των συμμετεχόντων/ουσών υπαλλήλων, με μέριμνα της Διεύθυνσης Διοικητικού του Οργανισμού για τους υπαλλήλους Διοίκησης ή των αρμόδιων Περιφερειακών Διευθύνσεων ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), όταν πρόκειται για αποφάσεις μετακινήσεων εκτός έδρας του προσωπικού των λοιπών Υπηρεσιών του Οργανισμού.

       Όχι Όχι


      • 7 Αξιολόγηση του επιμορφωτικού προγράμματος ειδικού ενδιαφέροντος που υλοποιείται σε συνεργασία με Τρίτους Φορείς/Εξωτερικούς Εκπαιδευτές/τριες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση των δράσεων εκπαίδευσης/επιμόρφωσης, που υλοποιούνται με τη συνεργασία τρίτων φορέων/εξωτερικών εκπαιδευτών/τριών, αξιολογείται το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης από όλους τους συμμετέχοντες/ουσες υπαλλήλους, με τη συμπλήρωση των εντύπων Ε01/Δ.600_01 «Αξιολόγηση Εκπαίδευσης» - Έντυπο 1: Αξιολόγηση προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους/ες, και - Έντυπο 2: Αξιολόγηση Προγράμματος από τους εκπαιδευτές/τριες, τα οποία στη συνέχεια αποστέλλονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

       Όχι Όχι


      • 8 Αποστολή Βεβαίωσης Παρακολούθησης Προγράμματος από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού σε κάθε συμμετέχοντα/ουσα υπάλληλο του Οργανισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, στην περίπτωση που η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού έχει την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος εκπαίδευσης-επιμόρφωσης, αποστέλλει σε κάθε συμμετέχοντα-ουσα υπάλληλο την πρωτότυπη Βεβαίωση Παρακολούθησης του Επιμορφωτικού Προγράμματος.

       Ναι Όχι


      • 9 Λήψη της Βεβαίωσης Παρακολούθησης του Επιμορφωτικού Προγράμματος από τον Τρίτο Φορέα Υλοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, στην περίπτωση που την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος εκπαίδευσης-επιμόρφωσης έχει τρίτος/άλλος φορέας, οι πρωτότυπες βεβαιώσεις παρακολούθησης αποστέλλονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού από τον Τρίτο Φορέα Υλοποίησης.

       Ναι Όχι


      • 10 Ενημέρωση του Μητρώου Υπαλλήλων ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) και του Ατομικού Φακέλου του Εκπαιδευόμενου Υπαλλήλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) προωθεί στη Διεύθυνση Διοικητικού του Οργανισμού, αντίγραφα των Βεβαιώσεων Παρακολούθησης του συγκεκριμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος, προκειμένου ενημερωθεί το Μητρώο Υπαλλήλων ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) και οι Βεβαιώσεις Ολοκλήρωσης του Προγράμματος να προστεθούν στο ατομικό φάκελο κάθε υπαλλήλου.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.