Προγράμματα οικονομικών ενισχύσεων ΠΣΕΑ μέσω ΕΛ.ΓΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση869c2bac-54bd-444f-81ef-83141b380de2 362127

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

8 έως 10

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

45 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τις δηλώσεις των ζημιών στη φυτική παραγωγή και στο ζωικό κεφάλαιο που καλύπτονται από τον ΕΛ.Γ.Α στα πλαίσια των προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων της Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) .

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ( ΕΛ.Γ.Α.)


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Προγράμματα οικονομικών ενισχύσεων ΠΣΕΑ μέσω ΕΛ.ΓΑ


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Προγράμματα οικονομικών ενισχύσεων ΠΣΕΑ μέσω ΕΛ.ΓΑ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
      Μητρώο Ζωϊκού Κεφαλαίου (ΟΠΣ Κτηνιατρικής)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Επαγγελματικές Δικαίωμα αποζημίωσης έχουν όσοι αποδεδειγμένα: έχουν υποβάλει την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 10 του νόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160/20-9-2010)

       Όχι Όχι

      • 2 Οικονομικές Έχουν εμπρόθεσμα εξοφλήσει την εισφορά του έτους ζημιάς και έχουν εκπληρώσει τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις προηγούμενων ετών

       Όχι Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος του οικονομικού έτους ζημιάς Αποδεικτικό εισοδήματος

       Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος του οικονομικού έτους ζημιάς

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6430

      • 2 Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, στο λογαριασμό του οποίου θα κατατεθεί το ποσό της ενίσχυσης όπου αναγράφεται ο IBAN Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, στο λογαριασμό του οποίου θα κατατεθεί το ποσό της ενίσχυσης όπου αναγράφεται ο IBAN

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 3 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 4 Φωτοαντίγραφο του Εντύπου Ε1 του οικονομικού έτους ζημιάς Αποδεικτικό εισοδήματος

       Φωτοαντίγραφο του Εντύπου Ε1 του οικονομικού έτους ζημιάς

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6430

      • 5 Φωτοαντίγραφο του Εντύπου Ε1 του προηγούμενου της ζημιάς οικονομικού έτους Αποδεικτικό εισοδήματος

       Φωτοαντίγραφο του Εντύπου Ε1 του προηγούμενου της ζημιάς οικονομικού έτους

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6430

      • 6 Φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε9 (Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων) και συμπληρωματικά ή τροποποιητικά αυτού, εάν υπάρχουν Αποδεικτικό εισοδήματος

       Φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε9 (Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων) και συμπληρωματικά ή τροποποιητικά αυτού, εάν υπάρχουν

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που δεν διαπιστώνεται η κατοχή της εκμετάλλευσης από το Ε9 θα προσκομίζονται αποδεικτικά κατοχής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6430

      • 7 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, πρέπει να προσκομίσει την εν λόγω δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 8 βεβαίωση της οικείας Διεύθυνσης Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης ότι ο παραγωγός υποβάλλει Δήλωση Αμπελοκαλλιέργειας και Εσοδείας Βεβαίωση

       βεβαίωση της οικείας Διεύθυνσης Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης ότι ο παραγωγός υποβάλλει Δήλωση Αμπελοκαλλιέργειας και Εσοδείας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η εν λόγω βεβαίωση προβλέπεται ειδικά για τους παραγωγούς σταφυλιών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 9703

      • 9 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο

       Ασφαλιστήριο συμβόλαιο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όσοι παραγωγοί δεν εμπίπτουν στο καθεστώς υποχρεωτικής ασφάλισης από τον ΕΛ.ΓΑ πρέπει να προσκομίσουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο που να καλύπτει κύρια στοιχεία εκμετάλλευσής τους κατά τη χρονική περίοδο που ζημιώθηκε η εκμετάλλευση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 6183

      • 10 Φωτοαντίγραφο δήλωσης ΟΣΔΕ του έτους ζημιάς Δήλωση

       Φωτοαντίγραφο δήλωσης ΟΣΔΕ του έτους ζημιάς

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 1 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώριση στοιχείων πολίτη, δημιουργία και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή φακέλου υπόθεσης στην αρμόδια υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 5 Παράδοση διοικητικού εγγράφου στον πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.