Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8331b296-bddb-41ae-a202-9dd451a113b6 395112

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην πρόσληψη εκπαιδευτικών για την άσκηση διδακτικών καθηκόντων στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας του Ηρακλείου (Πρωτοβάθμιος και Δευτεροβάθμιος Κύκλος) για ένα σχολικό έτος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου.

Σημειώσεις

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν την αίτησή και τα δικαιολογητικά τους στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης ή/και να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@kritis.pde.sch.gr.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Ικανότητας Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ως μητρική γλώσσα την αγγλική, την γαλλική, την γερμανική, την ισπανική και την ιταλική γλώσσα ανάλογα με το εκπαιδευτικό έργο που καλούνται να ασκήσουν.

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους παρέχει τη δυνατότητα να ασκούν εκπαιδευτικό έργο της ειδικότητας που καλούνται να διδάξουν

       Όχι Όχι

      • 3 Επαγγελματικές Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα διορισμού κατά τις διατάξεις του Κώδικα Καταστάσης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ

       Όχι Όχι

      • 1 Οι υποψήφιοι υποβάλλουν το Βιογραφικό Σημείωμα Βιογραφικό σημείωμα

       Οι υποψήφιοι υποβάλλουν το Βιογραφικό Σημείωμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 2 Αντίγραφα των τίτλων σπουδών του υποψηφίου Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφα των τίτλων σπουδών του υποψηφίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 3 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, το οποίο χορηγείται: α) στην ποινική διαδικασία και β) για έκδοση Διοικητικής Πράξης Δημόσιας Αρχής, όπου από το νόμο απαιτείται ως δικαιολογητικό. Η διάρκεια ισχύος του αντιγράφου είναι κατά κανόνα 3μηνη. Δυνατότητα να εκδώσουν ηλεκτρονικά αντίγραφα έχουν και φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, στις περιπτώσεις που το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου αποτελεί εκ του νόμου απαραίτητο δικαιολογητικό για την ολοκλήρωση διοικητικής πράξης της αρμοδιότητάς τους. Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, ο ενδιαφερόμενος κλείνει ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθεί από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, το οποίο χορηγείται: α) στην ποινική διαδικασία και β) για έκδοση Διοικητικής Πράξης Δημόσιας Αρχής, όπου από το νόμο απαιτείται ως δικαιολογητικό. Η διάρκεια ισχύος του αντιγράφου είναι κατά κανόνα 3μηνη. Δυνατότητα να εκδώσουν ηλεκτρονικά αντίγραφα έχουν και φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, στις περιπτώσεις που το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου αποτελεί εκ του νόμου απαραίτητο δικαιολογητικό για την ολοκλήρωση διοικητικής πράξης της αρμοδιότητάς τους. Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, ο ενδιαφερόμενος κλείνει ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθεί από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι θα καταθέσουν αντίγραφο ποινικού μητρώου κατά την ανάληψη υπηρεσίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 4 Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή. Πιστοποιητικό υγείας

       Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι θα υποβάλουν το πιστοποιητικό υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή κατά την ανάληψη υπηρεσίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • Νόμος 3376 2005 191 Α

       Περιγραφή Ίδρυση Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100191

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 81651/Z2/18-8-2005 2005 1158 Β

       Περιγραφή Σύνθεση, καθορισμός θέσεων και ορισμός προσόντων του εκπαιδευτικού προσωπικού των κύκλων προσχολικής αγωγής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και του διοικητικού προσωπικού του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050201158

      • Υπουργική Απόφαση 82335/Ζ2 2005 1173 Β

       Περιγραφή Τυπικά και ειδικά προσόντα του Διευθυντή και των Υποδιευθυντών του Σ.Ε.Π., διαδικασία και όργανα επιλογής αυτών και του εκπαιδευτικού προσωπικού του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας και καθορισμός αρμοδιοτήτων των οργάνων διοίκησής του

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050201173

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 48/102381/Z2 2009 1853 Β

       Περιγραφή Σύνθεση, καθορισμός θέσεων και ορισμός προσόντων του εκπαιδευτικού προσωπικού του κύκλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ΣΕΠ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090201853

      • 1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η διαδικασία ξεκινά με την έκδοση της πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων.

       Όχι Όχι


      • 2 Μοριοδότηση Υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Συναρμόδιος Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης μοριοδοτεί τις υποψηφιότητες

       Όχι Όχι


      • 3 Συνέντευξη υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Συναρμόδιος Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι για τις θέσεις συμμετέχουν σε συνέντευξη για την υποστήριξη της υποψηφιότητας τους

       Όχι Όχι


      • 4 Κύρωση Πινάκων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Συναρμόδιος Φορέας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Οι πίνακες των υποψηφίων υποβάλλονται από την ΠΔΕ Κρήτης υποβάλλονται για κύρωση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι Πίνακες έχουν ισχύ για ένα (1) σχολικό έτος.

       Όχι Όχι


      • 5 Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης προσλαμβάνονται σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας του ΣΕΠ οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής, κατά φθίνουσα σειρά και μέχρι πλήρωσης των κενών θέσεων.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.