Προσωρινή Παραχώρηση Χρήσης Αρχαιολογικών Μουσείων για την Πραγματοποίηση Πολιτιστικών ή Άλλων Εκδηλώσεων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5317de5c-49ff-4d15-a62a-fc00f051df1d 531754

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Από 1.000 έως 3.000 €

Εκτιμώμενος χρόνος

21 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην προσωρινή παραχώρηση χρήσης Αρχαιολογικών Μουσείων για πολιτιστικές ή άλλες εκδηλώσεις όπως συναυλίες, παραστάσεις θεάτρου και χορού, καλλιτεχνικά δρώμενα, εκθέσεις, λογοτεχνικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, συνέδρια, τιμητικές ή επετειακές εκδηλώσεις, εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα, οι οποίες θα πρέπει να διακρίνονται για την ποιότητα, την αισθητική και καλλιτεχνική τους αξία και απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να διεξάγουν πολιτιστικές ή άλλες εκδηλώσεις σε Αρχαιολογικά Μουσεία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Τίτλος

Στο σχετικό έντυπο αίτησης πρέπει να αναφέρονται απαραιτήτως: 1) τα πλήρη στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το παραστατικό είσπραξης, 2) ο τίτλος και το είδος της εκδήλωσης, 3) η ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδήλωσης, 4) γενική περιγραφή της εκδήλωσης, 5) το πρόγραμμα-ρεπερτόριο, 6) οι συντελεστές, 7) ο τεχνολογικός εξοπλισμός (συμπεριλαμβανομένων και κάθε είδους εφέ), 8) οι σκηνικές εγκαταστάσεις (προσαρμοσμένες στο αιτούμενο μουσείο).


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διαδικασία προσωρινής παραχώρησης χρήσης Αρχαιολογικών Μουσείων για την πραγματοποίηση πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων συμβατών με το χαρακτήρα τους ως μουσείων

      Επίσημος τίτλος

      Προσωρινή Παραχώρηση Χρήσης Αρχαιολογικών Μουσείων για την Πραγματοποίηση Πολιτιστικών ή Αλλων Εκδηλώσεων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Οι εκδηλώσεις να είναι συμβατές με τον χαρακτήρα των μουσείων στα οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν και να διακρίνονται για την ποιότητα, την αισθητική και την καλλιτεχνική τους αξία.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικονομικές Να προκαταβληθεί από τον αιτούντα το σύνολο των αναλογούντων τελών υπέρ του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας H σχετική αίτηση να υποβληθεί τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

       Όχι Όχι

      • 1 Ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει τα αναλογούντα τέλη, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., στον τραπεζικό λογαριασμό του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν τη διενέργεια της εκδήλωσης και αναγράφει στο παραστατικό της πληρωμής τον αριθμό της εγκριτικής απόφασης στην οποία αφορούν τα τέλη που καταβάλλει. Αντίγραφο του αποδεικτικού πληρωμής κοινοποιείται αμελλητί στον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και στις αρμόδιες Περιφερειακές/Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες, προκειμένου να επιτραπεί η πρόσβαση για την προετοιμασία της εκδήλωσης. Τα καταβληθέντα τέλη δεν επιστρέφονται παρά μόνο σε περίπτωση ακύρωσης της εκδήλωσης για λόγους ανωτέρας βίας 1000 € - 3000 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση ή ενυπόγραφη επιστολή του καλλιτεχνικού υπευθύνου (ερμηνευτή, σκηνοθέτη, επικεφαλής μουσικού συγκροτήματος, διευθυντή ορχήστρας, χορευτή κ.λπ.) ότι είναι σε γνώση του η προτεινόμενη εκδήλωση για τις προτεινόμενες ημερομηνίες. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση ή ενυπόγραφη επιστολή του καλλιτεχνικού υπευθύνου (ερμηνευτή, σκηνοθέτη, επικεφαλής μουσικού συγκροτήματος, διευθυντή ορχήστρας, χορευτή κ.λπ.) ότι είναι σε γνώση του η προτεινόμενη εκδήλωση για τις προτεινόμενες ημερομηνίες.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις της Απόφασης αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ56/357180/256204/7869/3303 (ΦΕΚ 4521/Β/16.10.2018). Οι προϋποθέσεις αφορούν στη διασφάλιση των αρχαίων, στη μη παρεμπόδιση της λειτουργίας του παραχωρούμενου αρχαιολογικού χώρου ή Μουσείου, στην τήρηση καθαριότητας και ευταξίας, στη λήψη μέτρων ασφάλειας για την προστασία τόσο του αρχαιολογικού χώρου-Μουσείου όσο και των συμμετεχόντων - παρισταμένων στην εκδήλωση και στην καταβολή των σχετικών τελών. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις της Απόφασης αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ56/357180/256204/7869/3303 (ΦΕΚ 4521/Β/16.10.2018). Οι προϋποθέσεις αφορούν στη διασφάλιση των αρχαίων, στη μη παρεμπόδιση της λειτουργίας του παραχωρούμενου αρχαιολογικού χώρου ή Μουσείου, στην τήρηση καθαριότητας και ευταξίας, στη λήψη μέτρων ασφάλειας για την προστασία τόσο του αρχαιολογικού χώρου-Μουσείου όσο και των συμμετεχόντων - παρισταμένων στην εκδήλωση και στην καταβολή των σχετικών τελών.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Υπεύθυνη Δήλωση περί του αναλογούντος Φ.Π..Α. ως προς την καταβολή των τελών Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση περί του αναλογούντος Φ.Π..Α. ως προς την καταβολή των τελών

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Δικαιολογητικά για την απαλλαγή από την καταβολή τελών. Βεβαίωση

       Δικαιολογητικά για την απαλλαγή από την καταβολή τελών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Βεβαίωση ότι η εκδήλωση δεν θα έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα ή ότι το σύνολο των εσόδων θα διατεθεί για κοινωφελή σκοπό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 9703

      • Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ56/357180/256204/7869/3303/2018 2018 4521 Β

       Περιγραφή Εγκριση όρων, διαδικασιών και καθορισμού των οργάνων χορήγησης άδειας για προσωρινή παραχώρηση χρήσης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μουσείων για την πραγματοποίηση πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180204521

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 8,11 ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463/28.12.2011 2011 3046 Β

       Περιγραφή Τέλη για πραγματοποίηση εκδηλώσεων Εκπτωση και απαλλαγή από την καταβολή τελών για πραγματοποίηση εκδηλώσεων Η Κ.Υ.Α. τροποποιήθηκε με την υπ αρ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/12569/7.2.2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 648/Β/7.3.2012)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110203046

      • Υπουργική Απόφαση 1 ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/25/4746/23.1.2004 2004 88 Β

       Περιγραφή Πρόσβαση και χρήση μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040200088

      • Νόμος 46 3028 2002 153 Α

       Περιγραφή Πρόσβαση και χρήση μνημείων και χώρων Το άρθρο 46 τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 4708/2020 (ΦΕΚ 140/Α/21.7.2020)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100153

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αίτησης


       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται από τον αιτούντα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε φυσική μορφή στην αρμόδια Περιφερειακή/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία

       Σημειώσεις Η αίτηση υποβάλλεται τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν την πραγματοποίηση της εκδήλωσης

       Όχι Όχι


      • 2 Ελεγχος της αίτησης από την αρμόδια Περιφερειακή/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία       Όχι Όχι


      • 3 Εκδοση Απόφασης από την αρμόδια Περιφερειακή/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία


       Περιγραφή Η Απόφαση θα περιέχει υποχρεωτικά τον προσδιορισμό του ποσού των καταβλητέων τελών για την παραχώρηση.

       Ναι Όχι


      • 4 Διαβίβαση αιτήματος στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων για ειδικούς λόγους


       Περιγραφή Οταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας του μουσείου το αίτημα διαβιβάζεται προς εξέταση στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων

       Ναι Όχι


      • 5 Εκδοση Απόφασης


       Περιγραφή Μετά από γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων εκδίδεται Απόφαση από την αρμόδια Περιφερειακή/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία

       Ναι Όχι


      • 6 Διαβίβαση αίτησης στην αρμόδια Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων


       Περιγραφή Η αρμόδια Περιφερειακή/Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία διαβιβάζει το αίτημα μαζί με την εισήγησή της (απόψεις και υπολογισμό των τελών στην αρμόδια Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτωνών όταν η αίτηση προσωρινής παραχώρησης χρήσης αφορά σε Μουσεία χώρων εγγεγραμμένων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και στο Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς Αθηνών.

       Ναι Όχι


      • 7 Ανάθεση του φακέλου υπόθεσης σε αρμόδιο υπάλληλο και προετοιμασία του προς εισαγωγή στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο


       Περιγραφή Το έγγραφο της Περιφερειακής/Ειδικής Περιφερειακής Υπηρεσίας πρωτοκολλείται και χρεώνεται στον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ο οποίος ετοιμάζει φάκελο προκειμένου το θέμα να εισαχθεί προς εξέταση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο

       Ναι Όχι


      • 8 Εκδοση Γνωμοδότησης Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου


       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου συντάσσεται από τον Γραμματέα αυτού και υπογράφεται από τον εισηγητή του θέματος και τον Πρόεδρο/Προεδρεύοντα του Συμβουλίου

       Ναι Όχι


      • 9 Εκδοση Απόφασης


       Περιγραφή Μετά από γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου εκδίδεται Απόφαση η οποία υπογράφεται από το αρμόδιο όργανο (Γενικός Διευθυντής Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

       Ναι Όχι


      • 10 Ενημέρωση του αιτούντος και των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.