Προσωρινή άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου που εισήχθη από χώρα μη μέλος Ε.Ε. χωρίς άδεια εισαγωγής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf4141e4f-1363-40ce-89c7-bb0ee9bbb5f2 305551

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Γραφεία Ελέγχου Διαβατηρίων, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.Α.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

2,04 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση σε ιδιώτες μη μόνιμους κατοίκους Ελλάδας (αλλοδαπούς ή ομογενείς με ξένη υπηκοότητα ή Έλληνες μόνιμους κατοίκους εξωτερικού) προσωρινής άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου, που εισήχθη από χώρα μη μέλος της Ε.Ε., χωρίς άδεια υπό τον όρο της επανεξαγωγής αυτού. Η άδεια αυτή περιλαμβάνει και την εισαγωγή και επανεξαγωγή του εν λόγω όπλου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.Α.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Σημειώσεις

Στην αίτηση δηλώνονται τα στοιχεία αυτού (Επίθετο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθ. Ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και εκδούσα Αρχή, επάγγελμα, τηλέφωνο και email), των προς εισαγωγή αντικειμένων καθώς και το χρονικό διάστημα παραμονής του στην Ελλάδα και ο λόγος για τον οποίο επιθυμεί να κατέχει τα αντικείμενα αυτά. Η αίτηση μπορεί να αφορά ένα (1) κυνηγετικό όπλο, μία ανταλλακτική κάννη και πεντακόσια (500) φυσίγγια αυτού για προσωπική χρήση του ενδιαφερομένου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής εντός μηνός από την επίδοση της απόφασης. Από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή εκδίδεται σε κάθε περίπτωση απάντηση, θετική (έκδοση άδειας) ή αρνητική (έκδοση απόφασης απόρριψης του αιτήματος) Η έλλειψη απάντησης δεν συνεπάγεται τη σιωπηρή έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Προσωρινή άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου που προβλέπεται από το άρθρο 2 παρ. 6 εδαφ. α του ν.2168/93 (εισήχθη από χώρα μη μέλος Ε.Ε. χωρίς άδεια εισαγωγής)

      Επίσημος τίτλος

      Προσωρινή άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου που εισήχθη από χώρα μη μέλος Ε.Ε. χωρίς άδεια εισαγωγής


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Ηλικιακές Ο αιτών να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

       Όχι Όχι

      • 2 Υπηκοότητας Ο αιτών να είναι αλλοδαπός, ομογενής με ξένη υπηκοότητα ή Έλληνας μόνιμος κάτοικος εξωτερικού.

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Να τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

       Όχι Όχι

      • 4 Τεχνικές Το κατεχόμενο κυνηγετικό όπλο να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 § 1 εδαφ. β του ν. 2168/1993.

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια κατοχής όπλων αρ.7,8 Ν.2168/93, αγοράς αρ.11 Ν.2168/1993,6μηνιαία θεώρηση,Λοιπές άδειες,πιστ/τικά,βεβαιώσεις -Ένσημο ΕΛ.ΑΣ 2.04 €

       Κωδικός e-παραβόλου 6025

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία να περιέχει τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή και του εισαγωγέα, το είδος, την ονομασία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αντικειμένων. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία να περιέχει τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή και του εισαγωγέα, το είδος, την ονομασία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αντικειμένων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στη δήλωση επισυνάπτονται φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία για το είδος οπλισμού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι το προς κατοχή όπλο πληροί τις προϋποθέσεις του όπλου για θήρα. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι το προς κατοχή όπλο πληροί τις προϋποθέσεις του όπλου για θήρα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Άρθρο 1, παρ. 1, εδαφ. β΄ του ν. 2168/1993.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Δήλωση προσωρινής εισαγωγής και με τον όρο της επανεξαγωγής που υποβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή. Υπεύθυνη Δήλωση

       Δήλωση προσωρινής εισαγωγής και με τον όρο της επανεξαγωγής που υποβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες. Φωτογραφία

       Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • Νόμος 6 3242 2004 102 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του ν. 2690/1999 "Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας" όσο αφορά το καθορισμό χρονικής προθεσμίας για τη διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100102

      • Νόμος 4 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • Νόμος 1, 2, 19 2168 1993 147 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100147

      • Υπουργική Απόφαση 1, 2 παρ. ΙΙ περ. 3 υποπερ. δ 3009/2/23-α΄ 1994 696 Β

       Περιγραφή Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του ν. 2168/1993 και 456/1976 αδειών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940200696

      • 1 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτησή του στην αρμόδια Υπηρεσία Διαβατηριακού Ελέγχου για την έκδοση της άδειας κατοχής.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Υπηρεσία Διαβατηριακού Ελέγχου μετά την παραλαβή του αιτήματος προβαίνει στον έλεγχο πληρότητας και ορθότητας αυτού.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση απορριπτικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Η αρμόδια Υπηρεσία Διαβατηριακού Ελέγχου μετά τον έλεγχο του αιτήματος εκδίδει (θετική ή αρνητική) απόφαση.

       Ναι Όχι


      • 4 Έκδοση θετικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η αρμόδια Υπηρεσία Διαβατηριακού Ελέγχου μετά τον έλεγχο του αιτήματος εκδίδει απόφαση (θετική ή αρνητική).

       Ναι Όχι


      • 5 Επίδοση στον ενδιαφερόμενο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η εκδοθείσα απόφαση επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής εντός μηνός από την επίδοση της απόφασης.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.