Προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbbdf4605-9533-4b15-99fc-63ec0f7ca807 460595 Emergency travel document

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 5 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Προσωρινών Ταξιδιωτικών Εγγράφων (ΠΤΕ), από τις Έμμισθες Προξενικές Αρχές, σε Έλληνες πολίτες που στερούνται έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου σε έκτακτες περιπτώσεις και για ανθρωπιστικούς λόγους, ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα ή στον τόπο μονίμου διαμονής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

Η2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

5 ημέρες

Παρατηρήσεις

Υπό κανονικές συνθήκες, το Εθνικό Προσωρινό Ταξιδιωτικό Έγγραφο δεν εκδίδεται σε μόνιμους κατοίκους της περιοχής όπου εδρεύει η Προξενική Αρχή. Eκδίδεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Η διάρκεια ισχύος του προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου δεν υπερβαίνει, συνήθως, τις 15 ημέρες και δεν αντικαθιστά την έκδοση κανονικού ελληνικού διαβατηρίου. Επισημαίνεται, επίσης, ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 6 του ν. 4251/2014 του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (Α΄ 80) δεν απαγορεύεται η είσοδος στην Ελλάδα προσώπου που αποδεικνύεται ότι έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια του κ-μ της Ε.Ε. και αν ακόμη στερείται διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για χορήγηση προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου.

Σημειώσεις

Ακόμα και αν ο ενδιαφερόμενος αιτηθεί της εκδόσεως Προσωρινού Ταξιδιωτικού εγγράφου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, θα πρέπει να προσέλθει στην αρμόδια Προξενική Αρχή για να γίνει η ταυτοποίηση του και να το παραλάβει.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο φέρει φωτογραφία και στοιχεία του αιτούντος

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εθνικό Προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       A1

       ,,,,,,


      • 1 Υπηκοότητας Έλληνες πολίτες και σε πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι κατείχαν Ελληνικό ταξιδιωτικό έγγραφο, σε αναγνωρισμένους από την Ελλάδα πρόσφυγες ή δικαιούχους διεθνούς προστασίας.

       Όχι Όχι

      • 2 Άλλο Έκτακτη ανάγκη όπως: ατύχημα, ασθένεια, θάνατος, κλοπή, απώλεια, ολική καταστροφή, υπεξαίρεση κ.λ.π. του διαβατηρίου και μη δυνατότητα έγκαιρης αντικατάστασής του.

       Όχι Όχι

      • 3 Επαγγελματικές Κατ΄ εξαίρεση δύναται να εκδοθεί για αποδεδειγμένα σοβαρές επείγουσες επαγγελματικές, οικογενειακές και λοιπές περιπτώσεις.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Δύο μάρτυρες με εν ισχύ διαβατήριο ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητος που θα βεβαιώνουν την ταυτοπροσωπία του ενδιαφερομένου, στην περίπτωση που ο αιτών δεν διαθέτει οποιοδήποτε ταυτοποιητικό έγγραφο.

       Όχι Όχι

      • 5 Ηλικιακές Σε περίπτωση ανηλίκου, απαιτείται η εγγραφή στα ελληνικά δημοτολόγια καθώς και η φυσική παρουσία και των δύο γονέων ή του ενός με συγκατάθεση του έτερου ή από τον ασκούντα την επιμέλεια ή την επιτροπεία αυτού.

       Όχι Όχι

      • 1 Δύο (2) φωτογραφίες Φωτογραφία

       Δύο (2) φωτογραφίες

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/myphoto-gia-polites

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: MyPhoto για πολίτες

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 2 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, παλαιά ληγμένα διαβατήρια, άδεια οδήγησης ή οτιδήποτε δημόσιο έγγραφο με φωτογραφία και τα στοιχεία του ενδιαφερομένου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, παλαιά ληγμένα διαβατήρια, άδεια οδήγησης ή οτιδήποτε δημόσιο έγγραφο με φωτογραφία και τα στοιχεία του ενδιαφερομένου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ελλείψει ταυτοποιητικου εγγράφου, δύο μάρτυρες με εν ισχύ διαβατήριο ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητος που να βεβαιώνουν την ταυτοπροσωπία του ενδιαφερομένου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Βεβαίωση της πλησιέστερης επιχώριας αλλοδαπής Αστυνομικής Αρχής ότι, δηλαδή, δηλώθηκε η απώλεια ή η κλοπή του ελληνικού διαβατηρίου του αιτούντος. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της πλησιέστερης επιχώριας αλλοδαπής Αστυνομικής Αρχής ότι, δηλαδή, δηλώθηκε η απώλεια ή η κλοπή του ελληνικού διαβατηρίου του αιτούντος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 9703

      • 4 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 για τον τόπο, τον χρόνο και τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 για τον τόπο, τον χρόνο και τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 7320

      • 5 Εκτυπωμένο εισιτήριο ταξιδίου. Εισητήριο

       Εκτυπωμένο εισιτήριο ταξιδίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5740

      • 6 Πιστοποιητικό γεννήσεως ή οικογενειακής καταστάσεως, το οποίο εκδίδεται με μερίμνα των Έμμισθων Προξενείων. Πιστοποιητικό γέννησης

       Πιστοποιητικό γεννήσεως ή οικογενειακής καταστάσεως, το οποίο εκδίδεται με μερίμνα των Έμμισθων Προξενείων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/pistopoietiko-genneses

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό γέννησης

       Σημειώσεις: Για βρέφη και ανήλικους θα πρέπει να έχει προηγηθεί η εγγραφή στα ελληνικά δημοτολόγια. Στις περιπτώσεις αυτές, απαιτείται η φυσική παρουσία και των δύο γονέων ή του ενός με συγκατάθεση του έτερου ή από τον ασκούντα την επιμέλεια ή την επιτροπεία αυτού. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κατά τόπον αρμόδια Πρεσβεία/ Προξενική Αρχή ή επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της προκειμένου να λάβετε περισσότερες πληροφορίες. Στις περιπτώσεις μη εγγεγραμμένων ή μη τακτοποιημένων ληξιαρχικά προσώπων, δεν εκδίδονται Προσωρινά Ταξιδιωτικά Έγγραφα. Θα πρέπει να ακολουθείται η συνήθης διαδικασία εγγραφής στα ελληνικά δημοτολόγια πριν την έκδοση διαβατηρίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Ηλικιακές

       Όχι 9439

      • Νόμος 1 παρ. 1 3103 2003 23 Α

       Περιγραφή Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις. "...Οι αρμοδιότητες που αφορούν τα... προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών και τα ταξιδιωτικά έγγραφα έκτακτης ανάγκης εξακολουθούν να ανήκουν στο Υπουργείο Εξωτερικών."

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100023

      • Νόμος 3 παρ. β΄ 2968 2001 280 Α

       Περιγραφή Κύρωση των Αποφάσεων των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών - Μελών, συνερχόμενων στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκ μέρους των διπλωματικών και προξενικών αντιπροσωπειών και περί θεσπίσεως του προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100280

      • Νόμος 299-300 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.mfa.gr/images/docs/eukairies stadiodromias/organismos-ypex.pdf

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 10302 2020 2036 Β

       Περιγραφή Διαδικασία χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων σε δικαιούχους καθεστώτος του πρόσφυγα, σε δικαιούχους επικουρικής προστασίας καθώς και σε αιτούντες διεθνή προστασία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200202036

      • Ευρωπαϊκή Οδηγία 997 2019

       Περιγραφή Θέσπιση προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου της ΕΕ και για την κατάργηση της απόφασης 96/409/ΚΕΠΠΑ

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0997&from=ES

      • 1 Παραλαβή αιτήματος από τον πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος παραλαμβάνει την αίτηση από τον πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή δικαιολογητικών και όπου χρήζει κάνουμε φωτοαντίγραφα προς αρχειοθέτηση.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος για την ορθότητα των απαιτουμένων δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος συντάσει το προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος ελέγχει την ορθότητα των εγγραφομμένων.

       Όχι Όχι


      • 6 Εκτύπωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τον έλεγχο, ο υπάλληλος προβαίνει στην εκτύπωση του εγγράφου.

       Όχι Όχι


      • 7 Επίδειξη του προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος επιδεικνύει το συνταχθέν έγγραφο στον ενδιαφερόμενο για έλεγχο και τη σύμφωνη γνώμη του.

       Όχι Όχι


      • 8 Υπογραφή ενδιαφερομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά τη σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερομένου υπογράφεται από αυτόν.

       Όχι Όχι


      • 9 Επικόλληση φωτογραφίας, υπογραφή και σφραγίδες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επικολλάται η φωτογραφία, υπογράφεται από τον υπάλληλο και σφραγίζεται τόσο η φωτογραφία όσο και η υπογραφή του υπαλλήλου.

       Όχι Όχι


      • 10 Παράδοση και αρχειοθέτηση αντιγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παράδοση, από τον υπάλληλο, του ταξιδιωτικού εγγράφου στον ενδιαφερόμενο και γίνεται η αρχειοθέτηση του αντιγράφου με τα σχετικά δικαιολογητικά στο αρχείο του Προξενείου.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.