Πρόληψη και ανάληψη δράσης αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcbc09c3d-053a-4c3b-81a4-6da7be56b097 639908

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Συντονιστικό γραφείο αντιμετώπισης περιβαλλοντικών ζημιών., ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

16 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν, ώστε να αποτραπεί η δυσμενής μεταβολή ή η υποβάθμιση των φυσικών πόρων (συνεπεία ανθρώπινης δραστηριότητας) ή σε περίπτωση περιβαλλοντικής ζημίας να επανέλθουν οι φυσικοί πόροι στην πρότερη κατάστασή τους, μέσω της λήψης των κατάλληλων μέτρων αποκατάστασης. Σκοπός των ενεργειών είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η ποιότητα ζωής των πολιτών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Συντονιστικό γραφείο αντιμετώπισης περιβαλλοντικών ζημιών.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο χρόνος υλοποίησης της παρούσας διαδικασίας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως είναι : η έκταση της περιβαλλοντικής ζημιάς που προκλήθηκε, η πληρότητα των διαθέσιμων στοιχείων, η πιθανή ανάγκη διενέργειας συμπληρωματικής περιβαλλοντικής επιθεώρησης κλπ

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Ο φορέας εκμετάλλευσης της δραστηριότητας, ο οποίος σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οφείλει να λάβει μέτρα για την πρόληψη ή και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας προκληθείσας από την δραστηριότητά του, δύναται μετά την έκδοση της εν λόγω Απόφασης να υποβάλλει προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της ισχύουσας νομοθεσίας.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ενέργειες για την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας

      Επίσημος τίτλος

      Πρόληψη και ανάληψη δράσης αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,,,,


      • 1 Περιβαλλοντικές Προϋπόθεση έναρξης της διαδικασίας είναι να έχει προκύψει μετά από την διενέργεια περιβαλλοντικής επιθεώρησης, απειλή ή πρόκληση περιβαλλοντικής ζημίας από άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας του πεδίου εφαρμογής του ΠΔ 148/2009.

       Όχι Όχι

      • 1 Διαβιβαστικό των αποτελεσμάτων της περιβαλλοντικής επιθεώρησης που κατέδειξε πρόκληση περιβαλλοντικής ζημιάς ή απειλή τέτοιας. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Διαβιβαστικό των αποτελεσμάτων της περιβαλλοντικής επιθεώρησης που κατέδειξε πρόκληση περιβαλλοντικής ζημιάς ή απειλή τέτοιας.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Από τον αρμόδιο φορέα που διενήργησε την περιβαλλοντική επιθεώρηση, διαβιβάζονται προς το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικής Ζημίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα αποτελέσματα αυτής (με φωτογραφίες, μετρήσεις και λοιπά στοιχεία), τα οποία καταδεικνύουν την πρόκληση περιβαλλοντικής ζημιάς από τη δραστηριότητα ή την απειλή πρόκλησης τέτοιας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • Προεδρικό Διάταγμα 58 132 2017 160 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο άρθρο 58 του οποίου, ορίζονται οι αρμοδιότητες του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100160

      • Προεδρικό Διάταγμα 8,9 148 2009 190 Α

       Περιγραφή Πρόκειται για το Προεδρικό Διάταγμα σχετικά για την περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και αποκατάσταση περιβαλλοντικών ζημιών. Τα συγκεκριμένα άρθρα καθορίζουν τα αρμόδια όργανα και τις ενέργειες στις οποίες αυτά προβαίνουν για την ανάληψη δράσης αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς ή την πρόληψη αυτής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090100190

      • 1 Παραλαβή των αποτελεσμάτων της περιβαλλοντικής επιθεώρησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή η υπηρεσία περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης παραλαμβάνουν τα αποτελέσματα της περιβαλλοντικής επιθεώρησης που διενήργησαν οι αρμόδιες αρχές διενέργειας περιβαλλοντικής επιθεώρησης (Τμήματα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος των Σωμάτων Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περιβαλλοντικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών, κ.α), από τα οποία προκύπτει πρόκληση ή απειλή περιβαλλοντικής ζημιάς. Σημαντικά στοιχεία στο στάδιο αυτό αποτελούν ο εντοπισμός του υπεύθυνου πρόκλησης της ζημίας, το είδος και η έκταση της ζημίας .

       Σημειώσεις Στην περίπτωση αποστολής των αποτελεσμάτων στη Αποκεντρωμένη Διοίκηση, θα πρέπει να γίνεται κοινοποίηση και στο ΣΥΓΑΠΕΖ.

       Όχι Όχι


      • 2 Εξέταση των αποτελεσμάτων της περιβαλλοντικής επιθεώρησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα αποτελέσματα της περιβαλλοντικής επιθεώρησης που διαβιβάστηκαν στην αρμόδια αρχή για την περιβαλλοντική ευθύνη, χρεώνονται σε αρμόδιο υπάλληλο και εξετάζονται.

       Σημειώσεις Αρμόδιες αρχές για την περιβαλλοντική ευθύνη, σύμφωνα με τη νομοθεσία είναι το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η υπηρεσία περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας εντοπίζεται η ζημία ή η απειλή περιβαλλοντικής ζημίας

       Όχι Όχι


      • 3 Διαπίστωση επάρκειας απόδειξης άμεσης απειλής πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημιάς.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια αρχή, αφού εξετάσει τα αποτελέσματα της περιβαλλοντικής επιθεώρησης που της απεστάλησαν, εξάγει το συμπέρασμα ότι δεν έχει προκληθεί περιβαλλοντική ζημία, αλλά υφίσταται απειλή ζημίας και πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα αποτροπής της.

       Σημειώσεις Τα μέτρα αυτά, αν πρόκειται για υπόθεση εθνικής σημασίας, θα ληφθούν από το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, ενώ αν πρόκειται για υπόθεση περιφερειακής σημασίας, θα ληφθούν από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

       Ναι Όχι


      • 4 Αποστολή σχεδίου Απόφασης καθορισμού μέτρων πρόληψης περιβαλλοντικής ζημιάς.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια αρχή για την περιβαλλοντική ευθύνη συντάσσει σχέδιο Απόφασης λήψης μέτρων πρόληψης περιβαλλοντικής ζημιάς και το διαβιβάζει για υπογραφή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εάν πρόκειται για υπόθεση εθνικής σημασίας ή στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εάν πρόκειται για υπόθεση περιφερειακής σημασίας

       Ναι Όχι


      • 5 Έκδοση Απόφασης καθορισμού μέτρων πρόληψης περιβαλλοντικής ζημιάς.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ελέγχει και εκδίδει την Απόφαση που καθορίζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν άμεσα για πρόληψη της περιβαλλοντικής ζημιάς από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, όταν πρόκειται για υπόθεση εθνικής σημασίας. Η Απόφαση αυτή κοινοποιείται στον φορέα εκμετάλλευσης, προκειμένου να λάβει τα μέτρα που ορίζει, ενώ κατά αυτής δύναται να ασκήσει τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα.

       Σημειώσεις Εάν πρόκειται για υπόθεση περιφερειακής σημασίας, η Απόφαση που καθορίζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν άμεσα για την πρόληψη της περιβαλλοντικής ζημιάς από την συγκεκριμένη δραστηριότητα, ελέγχεται και εκδίδεται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η Απόφαση αυτή κοινοποιείται στον φορέα εκμετάλλευσης, προκειμένου να λάβει τα μέτρα που ορίζει, ενώ κατά αυτής δύναται να ασκήσει τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα. Σε κάθε περίπτωση η Απόφαση κοινοποιείται και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που πρέπει να λάβουν γνώση.

       Ναι Ναι


      • 6 Διαπίστωση πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημιάς επιπέδου αρμοδιότητας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια περιβαλλοντική υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αφού εξετάσει τα αποτελέσματα της περιβαλλοντικής επιθεώρησης, εξάγει το συμπέρασμα ότι πρόκειται για περιβαλλοντική ζημία περιφερειακής σημασίας και άρα θα πρέπει να ληφθούν μέτρα αποκατάστασης, τα οποία και εισηγείται.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που κριθεί ότι απαιτούνται επιπλέον στοιχεία, δύναται να διενεργηθεί συμπληρωματική περιβαλλοντική επιθεώρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Τμήματα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος των Σωμάτων Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών, κ.α)

       Ναι Όχι


      • 7 Εισήγηση στην Περιφερειακή Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης συντάσσει εισήγηση στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία σχετικά με την πρόκληση περιβαλλοντικής ζημίας, καθώς και πρόταση μέτρων αποκατάστασης, η οποία διαβιβάζεται στην αρμόδια Περιφερειακή Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την λήψη των απαραίτητων μέτρων. Την εισήγηση κοινοποιεί και στο Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να λάβει γνώση.

       Σημειώσεις Η Περιφερειακή Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών είναι ένα συλλογικό όργανο που συγκροτείται σε επίπεδο Περιφέρειας της εκάστοτε Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αρμόδιο να γνωμοδοτεί επί θεμάτων πρόληψης και αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας.

       Ναι Όχι


      • 8 Αποστολή προς τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχεδίου Απόφασης .

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη την γνωμοδότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, συντάσσει και εισηγείται στον Συντονιστή σχέδιο Απόφασης καθορισμού των μέτρων αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς.

       Ναι Όχι


      • 9 Έκδοση Απόφασης καθορισμού μέτρων αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ελέγχει και εκδίδει Απόφαση που καθορίζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

       Σημειώσεις Η Απόφαση αυτή κοινοποιείται στον φορέα εκμετάλλευσης, προκειμένου να λάβει τα μέτρα που ορίζει, όπως επίσης και στο Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να λάβει γνώση. Κατά της Απόφασης ο φορέας εκμετάλλευσης δύναται να ασκήσει τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα.

       Ναι Ναι


      • 10 Διαπίστωση επάρκειας στοιχείων περιβαλλοντικής ζημιάς.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, αφού εξετάσει τα αποτελέσματα της περιβαλλοντικής επιθεώρησης που διαβιβάστηκαν, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το σύνολο των πληροφοριών είναι επαρκές για την τεκμηρίωση πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημιάς και δεν προκύπτει ανάγκη διενέργειας συμπληρωματικής περιβαλλοντικής επιθεώρησης.

       Σημειώσεις Οι υπάλληλοι του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, με την ιδιότητα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, διενεργούν επιτόπια συμπληρωματική επιθεώρηση στην δραστηριότητα, αν αυτό έχει κριθεί απαραίτητο ή σκόπιμο και εφόσον κατά τον αρχικό έλεγχο δεν έχει συλλεχθεί επαρκής τεκμηρίωση σχετικά με το είδος και την έκταση της περιβαλλοντικής ζημίας που έχει προκληθεί.

       Ναι Όχι


      • 11 Διενέργεια συμπληρωματικής περιβαλλοντικής επιθεώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Οι υπάλληλοι του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, με την ιδιότητα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, διενεργούν επιτόπια συμπληρωματική επιθεώρηση στην δραστηριότητα, αν αυτό έχει κριθεί απαραίτητο ή σκόπιμο, προκειμένου να συλλέξουν κάθε απαραίτητο στοιχείο σχετικά με το είδος και την έκταση της περιβαλλοντικής ζημίας που έχει προκληθεί, ώστε να καθοριστούν κατάλληλα μέτρα αποκατάστασής της.

       Σημειώσεις Η διενέργεια περιβαλλοντικής επιθεώρησης αποτελεί μια ξεχωριστή διαδικασία, η οποία περιγράφεται αναλυτικά στο πρόγραμμα ΜΙΤΟΣ, με κωδικό 995805

       Ναι Όχι


      • 12 Εξέταση αποτελεσμάτων της συμπληρωματικής περιβαλλοντικής επιθεώρησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών συγκεντρώνει, εξετάζει και αξιολογεί όλα τα στοιχεία της συμπληρωματικής περιβαλλοντικής επιθεώρησης (σε συνδυασμό με αυτά του απεστάλησαν αρχικά), καθώς και τα λοιπά στοιχεία από άλλες αρμόδιες υπηρεσίες που ενδεχομένως απαιτούνται.

       Ναι Όχι


      • 13 Εισήγηση στην Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών συντάσσει και διαβιβάζει στα μέλη της Επιτροπής Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, εισήγηση στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία σχετικά με την πρόκληση περιβαλλοντικής ζημίας, καθώς και πρόταση μέτρων αποκατάστασης , προκειμένου να γνωμοδοτήσουν για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων.

       Σημειώσεις Η Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών αποτελεί ένα συλλογικό όργανο, αρμόδιο για να γνωμοδοτήσει επί θεμάτων αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας.

       Όχι Όχι


      • 14 Αποστολή πρόσκλησης για συνεδρίαση της Επιτροπής Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών αποστέλλει πρόσκληση συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, καθορίζοντας την ημερομηνία, ώρα, τον τόπο και το θέμα της συνεδρίασης. Παράλληλα αποστέλλει εισήγηση/πρόταση μέτρων που πρέπει να ληφθούν με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Σημειώσεις Η πρόσκληση αποστέλλεται μαζί με την εισήγηση σε όλα τα μέλη της επιτροπής, σε τυχόν άλλους συναρμόδιους φορείς, καθώς και στον φορέα εκμετάλλευσης της δραστηριότητας που προκάλεσε την περιβαλλοντική ζημία, ώστε να παραστεί ο υπεύθυνος προκειμένου να εκφράσει απόψεις σχετικά με το θέμα.

       Όχι Όχι


      • 15 Συνεδρίαση της Επιτροπής Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών συνεδριάζει και γνωμοδοτεί σχετικά με το θέμα, αφού λάβει υπόψη τις απόψεις του υπεύθυνου φορέα εκμετάλλευσης της δραστηριότητας, όπως και τα λοιπά στοιχεία της υπόθεσης.

       Σημειώσεις Ο υπεύθυνος του φορέα εκμετάλλευσης παρουσιάζει στην Επιτροπή τις απόψεις του και στην συνέχεια αποχωρεί από τη συνεδρίαση.

       Όχι Όχι


      • 16 Έκδοση πρακτικών της συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών συντάσσει τα πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, με την γνωμοδότησή τους σχετικά με την έκδοση Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τη λήψη μέτρων αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς που προκλήθηκε.

       Όχι Όχι


      • 17 Αποστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχεδίου Απόφασης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, λαμβάνοντας υπόψη την γνωμοδότηση της Επιτροπής Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχέδιο Απόφασης καθορισμού των μέτρων αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς.

       Όχι Όχι


      • 18 Έκδοση Απόφασης καθορισμού μέτρων αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ελέγχει και εκδίδει Απόφαση, η οποία καθορίζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς που προκλήθηκε από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

       Σημειώσεις Η Απόφαση κοινοποιείται στον φορέα εκμετάλλευσης, προκειμένου να λάβει τα μέτρα που ορίζονται σε αυτήν, όπως και σε κάθε άλλο αρμόδιο φορέα που πρέπει να λάβει γνώση. Κατά της Απόφασης δύναται να ασκηθούν τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.