Πρόσβαση κοινού σε δεδομένα του SIS II

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5cf39e2b-6f97-47e0-bb39-7c9fa6709bf6 539269 Public Access to SIS II data

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ SIRENE, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε αιτήματα φυσικών προσώπων για πρόσβαση στα δεδομένα που τους αφορούν και που είναι καταχωρημένα στο Σύστημα Πληροφοριών Schengen (SIS II), βάσει καταχωρήσεων που γίνονται δυνάμει της Απόφασης 533/2007/ΔΕΥ και του Κανονισμού (Ε.Κ.) 1987/2006. Τα δεδομένα αυτά σχετίζοναι με καταχωρήσεις ατόμων ή αντικειμένων (Ε.Ε.Σ., απαγόρευση εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στην επικράτεια Schengen κ.ο.κ.).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ SIRENE

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση πρόσβασης στα δεδομένα που τηρούνται στο εθνικό σύστημα πληροφοριών Σένγκεν στην Ελλάδα.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αιτήματα προσώπων για πρόσβαση στα δεδομένα που τους αφορούν και που είναι καταχωρημένα στο Σύστημα Πληροφοριών Schengen (SIS II), βάσει καταχωρήσεων που γίνονται δυνάμει της Απόφασης 533/2007/ΔΕΥ και του Κανονισμού (Ε.Κ.) 1987/2006

      Επίσημος τίτλος

      Αιτήματα πρόσβασης κοινού σε δεδομένα SIS II


      Μητρώα που τηρούνται

      Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       D1, D4

       ,,,,,,


      • 1 Άλλο Οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε πολίτης μπορεί να υποβάλλει αίτημα, προκειμένου να διαπιστώσει εάν και για ποιο λόγο είναι καταχωρημένος/η στο SIS II.

       Όχι Όχι

      • 1 Πληρεξούσιο σε δικηγόρο για κατάθεση της αίτησης και λήψη απάντησης. Εξουσιοδότηση

       Πληρεξούσιο σε δικηγόρο για κατάθεση της αίτησης και λήψη απάντησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται στην περίπτωση της εκπροσώπησης του/της ενδιαφερόμενου/ης από πληρεξούσιο δικηγόρο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3070

      • Προεδρικό Διάταγμα 178 2014 281 Α

       Περιγραφή Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100281

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 58 533 2007

       Περιγραφή Απόφαση 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2007 σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II)

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007D0533&from=EL

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 41 1987 2006

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΚ) 1987/2006 της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερηςγενιάς (SIS II)

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1987&from=EN

      • Νόμος 4624 2019 137 Α

       Περιγραφή Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100137

      • 1 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο/η ενδιαφερόμενος/η επισκέπτεται τη σελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας και επιλέγοντας τον σύνδεσμο, συμπληρώνει, είτε αυτός/ή είτε ο/η πληρεξούσιος δικηγόρος, την αίτηση που επισυνάπτεται και την αποστέλλει στο Τμήμα SIRENE

       Όχι Όχι


      • 2 Εξέταση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, που έχει δημιουργήσει την καταχώρηση.

       Όχι Όχι


      • 3 Αποστολή θετικής απάντησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απάντηση για τη δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία αποστέλλεται στον/στην ενδιαφερόμενο/η ή στον/στην πληρεξούσιο/α δικηγόρο του.

       Ναι Ναι


      • 4 Αποστολή αρνητικής απάντησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρνητική απάντηση για πρόσβαση στα δεδομένα αποστέλλεται στον/ην ενδιαφερόμενο/η ή στον/ην πληρεξούσιο δικηγόρο του.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.