Πρόσκαιρη παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων χωρίς δημοπρασία για διεξαγωγή εκδηλώσεων.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηaca08157-c24b-4c61-998b-cda9d8f68a67 172323

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην πρόσκαιρη έως 10 ημέρες παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου του δήμου για εκδηλώσεις κοινωνικής αλληλεγγύης ή δράσεων τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για διεξαγωγή εκδηλώσεων


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 ν. 3852/2010
    
    Ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 ν. 3852/2010. Προσφυγή κατά αποφάσεων συλλογικών ή μονομελών οργάνων των ΟΤΑ από όσους έχουν έννομο συμφέρον.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Πρόσκαιρη παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων χωρίς δημοπρασία για διεξαγωγή εκδηλώσεων.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,,,


      • 1 Τέλος χρήσης του άρθρου 13 του β.δ. 20/10/1958 (Α 171), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 1080/1980 και όπως ιδίως η παρ. 10 τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του ν. 4483/2017 (Α 107). Το τέλος ορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και εξαρτάται από την επιφάνεια, τη θέση κλπ του καταλαμβανόμενου χώρου αλλά και από τον κοινωφελή ή μη χαρακτήρα της εκδήλωσης.

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης, Βάσει συνθήκης, Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Τα δικαιολογητικά καθορίζονται από τον δήμο βάσει της σχετικής απόφασης καθορισμού των όρων και της διαδικασίας παραχώρησης των κοινόχρηστων χώρων για τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις που προβλέπονται στην παρούσα διαδικασία. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Τα δικαιολογητικά καθορίζονται από τον δήμο βάσει της σχετικής απόφασης καθορισμού των όρων και της διαδικασίας παραχώρησης των κοινόχρηστων χώρων για τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις που προβλέπονται στην παρούσα διαδικασία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • Βασιλικό Διάταγμα 13 παρ.10 εδ. β,γ 24.9 1958 171 Α

       Περιγραφή Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19580100171

      • Νόμος 79 3463 2006 114 Α

       Περιγραφή Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • Νόμος 67 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Άρθρο 67: Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • 1 Έκδοση κανονιστικής απόφασης δήμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο δήμος εκδίδει κανονιστική απόφαση στην οποία προσδιορίζονται, μεταξύ άλλων, και οι κοινόχρηστοι χώροι των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης για εκδηλώσεις κοινωνικής αλληλεγγύης ή δράσεων τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής.

       Σημειώσεις Η κανονιστική απόφαση αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποστέλλεται για έλεγχο νομιμότητας. Επίσης δημοσιεύεται στον τύπο και στο δημοτικό κατάστημα.

       Όχι Όχι


      • 2 Απόφαση δημοτικού συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το δημοτικό συμβούλιο - βάσει της προαναφερθείσας κανονιστικής απόφασης του δήμου - καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία παραχώρησης των κοινόχρηστων χώρων που διατίθενται απευθείας και χωρίς δημοπρασία για πρόσκαιρη χρήση για εκδηλώσεις κοινωνικής αλληλεγγύης ή δράσεων τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής, καθώς επίσης και το ύψος του τέλους.

       Σημειώσεις H απόφαση αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώριση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση του δικαιούχου που ζητά την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά περίπτωση, διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου για εξέταση.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος προϋποθέσεων και δικαιολογητικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία εξετάζει εάν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων στους αιτούντες αναλόγως της δραστηριότητας που θα λάβει χώρα.

       Όχι Όχι


      • 5 Εισήγηση αρμόδιας υπηρεσίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία μετά τον έλεγχο εισηγείται στον δήμαρχο την παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου κατά περίπτωση και την έκδοση σχετικής απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 6 Απόφαση δημάρχου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο δήμαρχος εκδίδει πράξη παραχώρησης στον αιτούντα, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

       Σημειώσεις Η απόφαση του δημάρχου αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.