Πρόσκτηση αρχείων στα ΓΑΚ για διατήρηση εις το διηνεκές (μέσω αγοράς)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe023fde8-b3a1-41c4-acb1-3ce35991822a 482863

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Τμήμα Εποπτείας Ενεργών και Ημιενεργών Αρχείων Επιλογής Εισαγωγής και Εκκαθάρισης Ανενεργών Αρχείων., ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην πρόσκτηση αρχείων ή αρχειακών συλλογών ή αρχειακών τεκμηρίων με αγορά από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή μέσω δημοπρασιών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Εποπτείας Ενεργών και Ημιενεργών Αρχείων Επιλογής Εισαγωγής και Εκκαθάρισης Ανενεργών Αρχείων.


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για αγορά από τα ΓΑΚ αρχείων προερχόμενων από ιδιωτική σύλλογή

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στα ΓΑΚ - Διεύθυνση Εποπτείας

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αγορά αρχείων ή εγγράφων με ιστορική αξία από τα ΓΑΚ για εμπλουτισμό των συλλογών των ΓΑΚ και προς διατήρηση εις το διηνεκές.

      Επίσημος τίτλος

      Πρόσκτηση Αρχείων στα ΓΑΚ για διατήρηση εις το διηνεκές (μέσω αγοράς)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη, Εισήγηση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,


      • Νόμος 160-168, 171, παρ. 2 & 4, 191-193 4610 2019 70 Α

       Περιγραφή Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100070

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή - πρωτοκόλληση αιτήματος φυσικού ή νομικού προσώπου για αγορά αρχείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 3 Εντοπισμός και επισήμανση του προς πώληση αρχείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 4 Ενδελεχής έλεγχος για την αυθεντικότητα, αξιοπιστία, αξία και νομιμότητα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης ΓΑΚ για αγορά των αρχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 6 Αγορά αρχείου - σύνταξη και υπογραφή νομιμοποιητικών εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 7 Καταγραφή και έλεγχος από τα ΓΑΚ του προς μεταφορά αρχείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 8 Εγκιβωτισμός και μεταφορά των αρχείων στα ΓΑΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 9 Υπογραφή Πρωτοκόλλου Παράδοσης - Παραλαβής ή Πωλητηρίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 10 Παράδοση στο Τμήμα Επεξεργασίας Αρχείων των ΓΑΚ για διατήρηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.