Πρόσληψη ερευνητών στους εποπτευόμενους απο την Γ.Γ.Ε.Κ ΕκΤ Φορείς

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcc6605c8-985a-465e-b39d-9408724b33d9 745500

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών αυτού), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 + (
3
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε πρόσληψη ερευνητικού προσωπικού (ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων) και διαφοροποιείται σε σχέση με την διαδικασία πρόσληψης των άλλων κατηγοριών προσωπικού των ερευνητικών φορέων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών αυτού)

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία περιγράφεται στον ν.4310/2014 όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν.4386/2016 και ισχύει

Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση υποψηφιότητας

Σημειώσεις

Οι αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΑΠΕΛΛΑ https://apella.minedu.gov.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Πρόσληψη ερευνητών στους εποπτευόμενους από την Γ.Γ.Ε.Κ. ερευνητικούς φορείς


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Ο/Η ενδιαφερόμενος/η να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Οι ερευνητές κατατάσσονται σε τρείς βαθμίδες (Α,Β, και Γ). Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τον αρχικό διορισμό του ερευνητή σε κάθε βαθμίδα περιγράφονται αναλυτικά στην παρ.2 του άρθρου 18 του ν.4310/2014, όπως ισχύει

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου Αστυνομική ταυτότητα

       Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1860

      • 2 Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην υπεύθυνη δήλωση να δηλώνεται από τους υποψηφίους ότι: 1. Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας) 2. Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί από αυτές (μόνο για τους άνδρες υποψηφίους) 3. Δεν υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Αντίγραφα τίτλων σπουδών Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφα τίτλων σπουδών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η γνησιότητα των τίτλων σπουδών αναζητείται υπηρεσιακά για τον υποψήφιο που θα προσληφθεί.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 4 Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (στα ελληνικά ή στα αγγλικά) Βιογραφικό σημείωμα

       Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (στα ελληνικά ή στα αγγλικά)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 5 Υπόμνημα για το δημοσιευμένο έργο σε επιστημονικά περιοδικά (στην ελληνική ή/ και στην αγγλική γλώσσα) Έγγραφο

       Υπόμνημα για το δημοσιευμένο έργο σε επιστημονικά περιοδικά (στην ελληνική ή/ και στην αγγλική γλώσσα)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 6 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9224

      • 7 Αντίγραφο ποινικού μητρώου Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού μητρώου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 8 Η διαδικασία αφορά στην πιστοποίηση της στρατολογικής κατάστασης ή την πιστοποίηση όλων ή μερικών στρατολογικών μεταβολών. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται πιστοποιητικό από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, λαμβανομένων υπ΄όψη των διατάξεων περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για την απόφαση περί της αναγραφής σε αυτό όλων ή μερικών μεταβολών, εφόσον δεν προκύπτει ρητά από την αίτηση, λαμβάνεται υπ όψη ο σκοπός χρήσης του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό εκδίδεται αυθημερόν και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με τον τρόπο που ο ίδιος έχει επιλέξει. Ενδέχεται ωστόσο να απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που ελλείπουν στρατολογικές μεταβολές από το στρατολογικό μητρώο του αιτούντος. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά στην πιστοποίηση της στρατολογικής κατάστασης ή την πιστοποίηση όλων ή μερικών στρατολογικών μεταβολών. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται πιστοποιητικό από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, λαμβανομένων υπ΄όψη των διατάξεων περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για την απόφαση περί της αναγραφής σε αυτό όλων ή μερικών μεταβολών, εφόσον δεν προκύπτει ρητά από την αίτηση, λαμβάνεται υπ όψη ο σκοπός χρήσης του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό εκδίδεται αυθημερόν και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με τον τρόπο που ο ίδιος έχει επιλέξει. Ενδέχεται ωστόσο να απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που ελλείπουν στρατολογικές μεταβολές από το στρατολογικό μητρώο του αιτούντος.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/strateuse/stratologike-katastase/pistopoietiko-stratologikes-katastases

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3709

      • Νόμος 18 4310 2014 258 Α

       Περιγραφή Διαδικασία πρόσληψης ερευνητικού προσωπικού

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100258

      • Νόμος 16 4386 2016 83 Α

       Περιγραφή Διαδικασία πρόσληψης ερευνητικού προσωπικού

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100083

      • Υπουργική Απόφαση 134664 2020 695 Β

       Περιγραφή Λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» για τη διαχείριση των διαδικασιών πρόσληψης και προαγωγής του ερευνητικού προσωπικού των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους και των τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τις επιτροπές κρίσης και τις εισηγητικές επιτροπές.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200200695

      • 1 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ερευνητικού φορέα για πλήρωση θέσεων ερευνητικού προσωπικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τις εισηγήσεις των Διευθυντών των Ινστιτούτων αποφασίζει πόσες και ποιές θέσεις ερευνητικού προσωπικού θα προκηρύξει

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αιτήματος στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Υποβολή αιτήματος στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία (εν προκειμένω στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έκδοση βεβαίωσης ύπαρξης πιστώσεων

       Σημειώσεις Ο ερευνητικός φορέας αιτείται την έκδοση βεβαίωσης περί ύπαρξης πιστώσεων από την ΓΔΟΥ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το αίτημα υποβάλλεται μέσω της Γενικής Γραμματείας ΄Ερευνας και Καινοτομίας

       Όχι Όχι


      • 3 Εκδοση προκήρυξης πλήρωσης θέσεων ερευνητικού προσωπικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκδίδεται απόφαση του Διευθυντή του Ερευνητικού Φορέα με την οποία προκηρύσσεται η πλήρωση των θέσεων ερευνητικού προσωπικού

       Όχι Όχι


      • 4 Ανάρτηση της προκήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ανάρτηση της προκήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον ιστότοπο του ερευνητικού φορέα, στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας ΄Ερευνας και Καινοτομίας

       Όχι Όχι


      • 5 Παραλαβή υποψηφιοτήτων (μέσω συστήματος "ΑΠΕΛΛΑ")

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας       Όχι Όχι


      • 6 Συγκρότηση επιτροπών κρίσης των υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Οι επιτροπές κρίσης ορίζονται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του οικείου Ινστιτούτου,εφόσον πρόκειται για ερευνητικό φορέα ή από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον πρόκειται για τεχνολογικό φορέα. Η διαδικασία περιγράφεται στο άρθρο 29 του ν.4310/2014 όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 21 του ν.4386/2016

       Όχι Όχι


      • 7 Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής από το Επιστημονικό Συμβούλιο του οικείου Ινστιτούτου για την υποβοήθηση της αξιολόγησης των υποψηφίων

       Όχι Όχι


      • 8 Αξιολόγηση υποψηφίων σπό την αρμόδια επιτροπή κρίσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 9 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για πρόσληψη του επιλεγέντος υποψηφίου σε θέση ερευνητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο       Όχι Όχι


      • 10 Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης πρόσληψης του ερευνητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.