Πρόσληψη συμβασιούχων ορισμένου χρόνου σε αρχές εξωτερικής υπηρεσίας υπουργείου εξωτερικών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3cb40127-a5ba-42b1-bb40-0fa237fd82c1 340127

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην πρόσληψη συμβασιούχων ορισμένου χρόνου σε εξωτερικές υπηρεσίες του υπουργείου Εξωτερικών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

2 έτη

Παρατηρήσεις

Πρόκειται για διαδικασία όπου, έπειτα από συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών με τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, προσλαμβάνονται από τις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας επιτόπιοι ως συμβασιούχοι υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση προς πρόσληψη

Σημειώσεις

Η αίτηση πρόσληψης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στην Αρχή Εξωτερικής Υπηρεσίας Υπ. Εξωτερικών, που προκηρύσσει την θέση. Ο υποψήφιος θα πρέπει να αναφέρει ρητά σε ποιά Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας του ΥΠ. ΕΞ. ενδιαφέρεται να υποβάλλει την αίτηση του και για ποιά θέση. Η αίτηση θα πρέπει να είναι εμπρόθεσμη σύμφωνα με την ημερομηνία που αναφέρεται στην προκήρυξη.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Σύμβαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Πρόσληψη συμβασιούχων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου σε Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση, Εισήγηση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • 1 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου, να είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας που εδρεύει η Αρχή Ε.Υ.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Για τις θέσεις Επιστημονικού Συνεργάτη σε Γραφείο ΟΕΥ και Γραμματέα-Μεταφραστή σε Γραφείο Δημόσιας Διπλωματίας θα πρέπει οι υποψήφιοι να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος και να έχουν συναφή εμπειρία.

       Όχι Όχι

      • 3 Ηλικιακές Να έχουν κατώτατο όριο ηλικίας 21ο, ανώτατο όριο 60ο.

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Αντίγραφο ποινικού μητρώου.

       Όχι Όχι

      • 5 Εκπαιδευτικές Άριστή γνώση της τοπικής γλώσσας. Επιπρόσθετο προσόν γνώση αγγλικής γαλλικής ή γερμανικής κατα περίπτωση θα αξιολογηθεί.

       Όχι Όχι

      • 6 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Κατοχη κωδικων χρηστη TAXISnet

       Όχι Όχι

      • 1 Αίτηση προς πρόσληψη Αίτηση

       Αίτηση προς πρόσληψη

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αίτηση πρόσληψης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στην Αρχή Εξωτερικής Υπηρεσίας Υπ. Εξωτερικών, που προκηρύσσει την θέση. Ο υποψήφιος θα πρέπει να αναφέρει ρητά σε ποιά Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας του ΥΠ. ΕΞ. ενδιαφέρεται να υποβάλλει την αίτηση του και για ποιά θέση. Η αίτηση θα πρέπει να είναι εμπρόθεσμη σύμφωνα με την ημερομηνία που αναφέρεται στην προκήρυξη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 2 Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας/διαμονής/ εγκατάστασης στη χώρα διαπίστευσης της Αρχής. Δημοτικά πιστοποιητικά

       Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας/διαμονής/ εγκατάστασης στη χώρα διαπίστευσης της Αρχής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι υποψήφιοι απαιτείται να είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας όπου εδρεύει η οικεία Αρχή ή να διαμένουν σε αυτή και να διαθέτουν άδεια εργασίας. Προς απόδειξη της μόνιμης κατοικίας μπορούν να προσκομιστούν στοιχεία, πέραν της ιθαγένειας, κατά περίπτωση ανάλογα με τη χώρα. Ενδεικτικά αναφέρονται : φορολογική ενημερότητα, εγγραφή στο Δήμο, εγγραφή σε φορέα ασφάλισης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4705

      • 3 Αποδεικτικό ηλικίας : ( Ταυτότητα/ διαβατήριο, ληξιαρχική πράξη) Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αποδεικτικό ηλικίας : ( Ταυτότητα/ διαβατήριο, ληξιαρχική πράξη)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τις ειδικότερες θέσεις των υπαλλήλων Διοικητικής Υποστήριξης στα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και των Γραμματέων-Μεταφραστών στα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας, ως κατώτατο όριο πρόσληψης προσδιορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο) έτος ηλικίας τους, συμπληρωμένο. Για τις θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών στα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και Γραμματέων-Μεταφραστών στα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας, το αντίστοιχο όριο είναι το εικοστό τρίτο (23ο) έτος συμπληρωμένο. Οι Έλληνες πολίτες, υπόχρεοι στρατιωτικής θητείας, πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις σχετικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές. Ως ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης προσδιορίζεται το εξηκοστό (60ό) έτος,

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 4 Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Βιογραφικό σημείωμα

       Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 5 Τίτλος σπουδων ή επαγγελματική εμπειρία. Αποδεικτικό σπουδών

       Τίτλος σπουδων ή επαγγελματική εμπειρία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ειδικά για τις θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών στα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και Γραμματέων-Μεταφραστών στα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας οι υποψήφιοι απαιτείται να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος, ή να έχουν επαγγελματική εμπειρία, συναφή με το αντικείμενο που περιγράφεται στη σύμβαση πρόσληψης,

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 6 Άριστη γνώση της τοπικής γλώσσας. Αποδεικτικό σπουδών

       Άριστη γνώση της τοπικής γλώσσας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι υποψήφιου θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα της χώρας όπου εδρεύει η Αρχή. Η γνώση μίας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική αποτελεί πρόσθετο προσόν κατά περίπτωση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • Νόμος 422, 19 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας υφίστανται θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, που έχουν συσταθεί με το π.δ. 194/1998 (Α’ 144). Για τις θέσεις της παρ. 2 προσλαμβάνονται, επιτοπίως, μόνιμοι κάτοικοι της χώρας όπου εδρεύει η συγκεκριμένη Αρχή, εφόσον γνωρίζουν την τοπική γλώσσα, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της εν λόγω Αρχής. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και το ύψος της αντιμισθίας των ανωτέρω υπαλλήλων, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της Αρχής, και αφού ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες της αγοράς εργασίας. Η πρόσληψη γίνεται με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου διαρκείας δύο (2) ετών, η οποία καταρτίζεται από τον προϊστάμενο της Αρχής και η οποία δύναται να ανανεώνεται, κατ’ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων. Ειδικά για τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και τα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας μπορεί να συσταθούν και θέσεις πτυχιούχων επιστημονικών συνεργατών και εξειδικευμένων στελεχών, οι οποίοι απαιτείται να: α) είναι Έλληνες πολίτες, μόνιμοι κάτοικοι της Χώρας, ή πολίτες της χώρας όπου εδρεύει το Γραφείο, β) είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος ή να έχουν επαγγελματική εμπειρία, συναφή με το αντικείμενο που περιγράφεται στη σύμβαση πρόσληψης, γ) γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα της χώρας όπου εδρεύει η αρχή, στο πλαίσιο της οποίας λειτουργεί το Γραφείο και, εφόσον δεν γνωρίζουν ελληνικά, τουλάχιστον αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά. Η γνώση μίας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική αποτελεί πρόσθετο προσόν. Για τους πολίτες της χώρας όπου εδρεύει η Αρχή, στο πλαίσιο της οποίας λειτουργεί το Γραφείο, οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να έχουν ως μητρική τη γλώσσα της χώρας αυτής, γνώση δε της ελληνικής γλώσσας συνιστά πρόσθετο προσόν. Ως προς το επιτόπιο προσωπικό το οποίο καλύπτει ανάγκες διοικητικής υποστήριξης των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και των Γραφείων Δημόσιας Διπλωματίας, οι προσλαμβανόμενοι, πρέπει, εκτός των προϋποθέσεων των περ. α’ και γ’ της παρ. 4, να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης και να γνωρίζουν χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Για την πρόσληψη του επιτόπιου προσωπικού που υποστηρίζει τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και τα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας απαιτείται και εισήγηση του προϊσταμένου αυτών προς τον προϊστάμενο της Αρχής. Για τις προαναφερόμενες κατηγορίες των επιτόπιων υπαλλήλων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και των υπαλλήλων διοικητικής υποστήριξης των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και των Γραφείων Δημόσιας Διπλωματίας, ως κατώτατο όριο πρόσληψης προσδιορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο) έτος ηλικίας τους, συμπληρωμένο. Για τους επιστημονικούς συνεργάτες και τα εξειδικευμένα στελέχη των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και των Γραφείων Δημόσιας Διπλωματίας, το αντίστοιχο όριο είναι το εικοστό τρίτο (23ο) έτος συμπληρωμένο. Οι Έλληνες πολίτες, υπόχρεοι στρατιωτικής θητείας, πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις σχετικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές. Ως ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης προσδιορίζεται το εξηκοστό (60ό) έτος, εκτός εξαιρέσεων που προϋποθέτουν πρόβλεψη στην επιτόπια νομοθεσία ή έκτακτη ανάγκη της Αρχής. Σε κάθε περίπτωση, το ανώτατο όριο προσδιορίζεται από το άρθρο 49 του π.δ. 410/1998 (Α’ 191). Οι προσλαμβανόμενοι σύμφωνα με τις παρ. 3, 4, 5 και 6, εφόσον έχουν την ελληνική ιθαγένεια, μπορούν, με αίτησή τους, να υπαχθούν στην ελληνική νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης ή να ασφαλισθούν σε επιτόπιο ασφαλιστικό φορέα, αν παρέχεται η σχετική δυνατότητα. Οι αλλοδαποί διέπονται από την επιτόπια κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία. Το ποσοστό του ασφαλίστρου που αναλογεί στον εργοδότη δεν δύναται να υπερβαίνει το αντίστοιχο, προβλεπόμενο για τους ασφαλισμένους στον e-ΕΦΚΑ ποσοστό, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από την επιτόπια νομοθεσία, και, σε κάθε περίπτωση, βαρύνει το ελληνικό Δημόσιο. Στη συναπτόμενη μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου σύμβαση γίνεται αναφορά της υποχρέωσης ασφάλισης του εργαζομένου εκ μέρους του ελληνικού Δημοσίου. Για τη ρύθμιση θεμάτων ασφάλισης, συνταξιοδότησης, αποζημίωσης, καθώς και των λοιπών εργατικών ζητημάτων, για μεν τους αλλοδαπούς εφαρμόζεται το αλλοδαπό δίκαιο, για δε τους Έλληνες πολίτες το δίκαιο το οποίο καθορίζεται από τη σύμβαση. Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος συμβασιούχοι Αορίστου Χρόνου της Εξωτερικής Υπηρεσίας διατηρούν το κατά νόμο συμβατικό και μισθολογικό καθεστώς τους μέχρι την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από την Eξωτερική Yπηρεσία, οπότε οι θέσεις αυτές μετατρέπονται σε Ορισμένου Χρόνου της Αρχής όπου υπηρετούν. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της Αρχής, δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος της αντιμισθίας των ανωτέρω, σε συμμόρφωση με τις υποχρεωτικού χαρακτήρα διατάξεις της επιτόπιας νομοθεσίας που ρυθμίζουν το μισθολογικό καθεστώς.Δεν δύνανται να προσληφθούν όσοι έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Οι προσλαμβανόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν στην οικεία Αρχή υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τη μη συνδρομή στο πρόσωπό τους κωλύματος, λόγω καταδίκης για τα ως άνω εγκλήματα. Αν η δήλωση είναι ψευδής ή ανακριβής, η σύμβαση εργασίας είναι αυτοδικαίως άκυρη και η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά από τον προϊστάμενο της οικείας Αρχής. Ο προϊστάμενος της οικείας Αρχής εκδίδει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη του προσωπικού, η οποία αναρτάται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τόσο στον διαδικτυακό τόπο όσο και στον πίνακα ανακοινώσεων της Αρχής. Το προσωπικό που θα προσληφθεί επιλέγεται από τον προϊστάμενο της οικείας Αρχής, ο οποίος καταρτίζει και υπογράφει τη σύμβαση εργασίας, κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. (όπως έχει τροποποιηθεί από τον ν. 4998 ( Α ΄221))

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • Προεδρικό Διάταγμα 410 1988 191 Α

       Περιγραφή Κώδικας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19880100191

      • 1 Αίτημα Αρχής Εξωτερικής Υπηρεσίας ΥΠΕΞ προς ΣΤ1 Δ/νση Προσωπικού για πρόσληψη συμβασιούχου υπαλλήλου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το υποβαλλόμενο αίτημα του Επικεφαλής της Αρχής για πλήρωση της θέσης συμβασιούχου θα πρέπει να αφορά ενεργοποιημένη κενή θέση και να περιέχει τεκμηριωμένη εισήγηση για το ύψος της αντιμισθίας του συμβασιούχου αφού ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες της αγοράς εργασίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Εγκριση της ΣΤ1 Δ/νσης προς την Αρχή για προκήρυξη θέσης ΣΟΧ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Χορηγείται έγκριση προκήρυξης θέσης από την ΣΤ 1 Διεύθυνση ΥΠ.ΕΞ. προς την Αρχή Ε.Υ. υπό την προυπόθεση ότι η εν λόγω πρόσληψη εντάσσσεται εντός του ορίου, που τίθεται από τον ετήσια Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών. Με την τελευταία εγκρίνεται ο μέγιστος αριθμός προσλήψεων από Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας ΥΠΕΞ επιτοπίου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε αντικατάσταση αποχωρούντων συμβασιούχων υπαλλήλων.

       Όχι Όχι


      • 3 Προκήρυξη θέσης ΣΟΧ από την Αρχή.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο


       Περιγραφή Η Αρχή προκηρρύσει την εγκριθείσα θέση, βάσει των οριζομένων στο Π.Δ. 410/88. Η εν λόγω προκήρυξη περιλαμβάνει περιγραφή της θέσης, των απαιτούμενων προϋποθέσεων και θέτει καταληκτική ημερομηνία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Αναρτάται για τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες τόσο στον διαδικτυακό τόπο της Αρχής όσο και με ανακοίνωση στα γραφεία της Αρχής.

       Όχι Όχι


      • 4 Επιλογή από την Αρχή υποψηφίου για πρόσληψη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο


       Περιγραφή Η Αρχή, μετά τη λήξη της προθεσμίας που έθετε η προκήρυξη, προβαίνει σε σύσταση Τριμελούς Επιτροπής με αντικείμενο τον έλεγχο της νομιμότητας και πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών και την επιλογή του πλέον κατάλληλου εκ των υποψηφίων , σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο Επικεφαλής της Αρχής αποστέλλει το εν λόγω πρακτικό Τριμελούς Επιτροπής στη ΣΤ1 Δ/νση του Υπουργείου Εξωτερικών,στην οποία και εισηγείται πρόσληψη συγκεκριμένου ατόμου ως ΣΟΧ.

       Όχι Όχι


      • 5 'Ελεγχος/Σύνταξη /Υπογραφή /και Αποστολή από το Υπ. Εξωτερικών της Κοινής Υπουργικής Απόφασης πρόσληψης ΣΟΧ προς το Υπουργείο Οικονομικών (συναρμόδιο φορέα)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ΣΤ1 Δ/νση Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών ελέγχει την αποσταλείσα εισήγηση της Αρχής και εφόσον κριθεί πλήρης και νόμιμη ακολουθεί η σύνταξη Κ.Υ.Α. Συντάσεται από την ΣΤ1 Δ/νση Κοινή Υπουργική Απόφαση περί πρόσληψης ΣΟΧ, η οποία υπογράφεται από τον Υπουργό Εξωτερικών και αποστέλλεται στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών για συνυπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 6 Επιστροφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης /Αποστολή για δημοσίευση σε ΦΕΚ /Ανάρτηση στη Διαύγεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επιστρέφεται η Κ.Υ.Α από το Υπ. Οικονομικών στο Υπ. Εξωτερικών το οποίο και την αποστέλλει προς Δημοσίευση σε ΦΕΚ. Εν συνεχεία αναρτάται στην Διαύγεια.

       Όχι Όχι


      • 7 Εγκριτικό της ΣΤ1 Δ/νσης περί Πρόσληψης ΣΟΧ προς Αρχή .

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστέλλεται από την ΣΤ1 Δ/νση Προσωπικού στην Αρχή εγκριτικό πρόσληψης ΣΟΧ συνοδευόμενο από την Κ.Υ.Α. που έχει αναρτηθεί στην Διαύγεια.

       Όχι Όχι


      • 8 Υπογραφή Σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου


       Περιγραφή Υπογράφεται Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διετούς ισχύος μεταξύ του Προϊσταμένου της Αρχής και του συμβασιούχου, η οποία αποστέλλεται στις ΣΤ1 & ΣΤ4 Δ/νσεις. Η σύμβαση αυτή δύναται να ανανεώνεται.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.