Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις (ΔΥΠΑ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση32c7429f-1e62-460c-93ab-16e991c5e636 347502

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ)- Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης – ΚΠΑ2

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

30 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις Επιχειρήσεις από τη ΔΥΠΑ, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Οι εξειδικευμένοι εργασιακοί σύμβουλοι εργοδοτών της Δ.ΥΠ.Α. παρέχουν στις επιχειρήσεις συμβουλευτικές υπηρεσίες για : Αναζήτηση προσωπικού χωρίς επιδότηση από την Δ.ΥΠ.Α. (άνοιγμα και περιγραφή θέσεων εργασίας) • Ενημέρωση για Προγράμματα Επιχορήγησης επιχειρήσεων για δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας • Ενημέρωση για Προγράμματα Επιχορήγησης επιχειρήσεων για διατήρηση των θέσεων εργασίας • Ενημέρωση για Προγράμματα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας - Πρακτικής Άσκησης • Ενημέρωση για Προγράμματα Επιχορήγησης επιχειρήσεων για δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων.

Τελευταία ενημέρωση

16/07/2024

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Ενημέρωση πολίτη (λογισμικό)

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις (ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ))

      Επίσημος τίτλος

      Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς Εργοδότες

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εργοδοτών/ Κοινών Επιχειρήσεων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Βιντεοκλήση, Τηλεφωνική επικοινωνία, email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες αφορούν εργοδότες, οι οποίοι αναζητούν προσωπικό για πρόσληψη.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α), ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι κάτοχος προσωπικών κωδικών taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων εκτός από έγγραφο ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο κλπ), θα πρέπει να επιδεικνύουν ή να αποστέλλουν τα έγγραφα της επιχείρησης από τα οποία προκύπτει ότι είναι νόμιμοι ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι αυτής. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων εκτός από έγγραφο ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο κλπ), θα πρέπει να επιδεικνύουν ή να αποστέλλουν τα έγγραφα της επιχείρησης από τα οποία προκύπτει ότι είναι νόμιμοι ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι αυτής.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-apo-ton-organismo-apaskholeses-ergatikou-dunamikou-oaed

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Κατά την εξυπηρέτηση μέσω της Υπηρεσίας myDYPAlive, οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, θα πρέπει να επιδεικνύουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρχή της βιντεοκλήσης. (Σχετιζόμενη διαδικασία 780312: Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ))

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 49926/14976/17-12-2020/2020 (ΦΕΚ 5517/Β) 2020 5517 Β

       Περιγραφή Διαδικασία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εγγεγραμμένους ανέργους και επιχειρήσεις από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) με τηλεδιάσκεψη.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200205517

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ενέργεια από φυσικό/νομικό πρόσωπο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εργοδότης επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να κλείσει ραντεβού με εργασιακό σύμβουλο εργοδοτών (μέσω τηλεδιάσκεψης ή δια ζώσης).

       Όχι Όχι


      • 2 Ορισμός ραντεβού με τηλεδιάσκεψη από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Για να εξυπηρετηθεί ο εργοδότης την ημέρα και ώρα που επιθυμεί, μέσω βίντεοκλήσης/ τηλεδιάσκεψης της υπηρεσίας myDYPAlive θα πρέπει να κλείσει ραντεβού μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή: «Πολίτης και καθημερινότητα» «Εξ αποστάσεως Εξυπηρέτηση Πολιτών» «Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α)». (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-apo-ton-organismo-apaskholeses-ergatikou-dunamikou-oaed) Για να επιτραπεί η είσοδος απαιτούνται τα διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (κωδικοί TAXISnet)

       Σημειώσεις Η Υπηρεσία που θα πρέπει να επιλέξει ο εργοδότης μετά την είσοδό του στην πλατφόρμα είναι "Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις" και στη συνέχεια να ορίσει την επιθυμητή ημέρα και ώρα του ραντεβού μέσω τηλεδιάσκεψης. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ζητείται η επίδειξη εγγράφων ταυτοποίησης, ανάλογα την περίπτωση (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, άδεια παραμονής, καταστατικό εταιρείας κλπ).

       Ναι Όχι


      • 3 Ορισμός ραντεβού στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) μέσω της Πλατφόρμας Φυσικού Ραντεβού Δ.ΥΠ.Α. τ.ΟΑΕΔ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μέσω της Πλατφόρμας Φυσικών ραντεβού της Δ.ΥΠ.Α. μπορεί να κλειστεί ψηφιακό ραντεβού για την εξυπηρέτηση στα υποκαταστήματα ΚΠΑ2 με φυσική παρουσία. (https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/stoiheia-politon-kai-ex-apostaseos-exypiretisi/platforma-fysikoy-ranteboy-dypa) Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει την υπηρεσία που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί ορίζοντας τη διεύθυνση της επιχείρησής του σε περίπτωση εργοδότη και επιλέγοντας την διαθέσιμη ημερομηνία και ώρα.

       Σημειώσεις Θα χρειαστείτε: - τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet. - την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) - τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου - τον ΑΦΜ της επιχείρησή σας

       Ναι Όχι


      • 4 Ορισμός ραντεβού μετά από τηλεφωνική επικοινωνία ή αποστολή email

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο εργοδότης που επιθυμεί να κλείσει ραντεβού για παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. προς επιχειρήσεις, μπορεί να στείλει email ή να καλέσει στο ΚΠΑ2 που ανήκει η επιχείρηση και ο αρμόδιος υπάλληλος θα ορίσει ένα ραντεβού τη διαθέσιμη ημέρα και ώρα που θα δηλώσει ο εργοδότης ότι επιθυμεί.

       Ναι Όχι


      • 5 Παροχή συμβουλευτικής υπηρεσίας προς επιχειρήσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ανάλογα με τον τρόπο που έχει επιλέξει ο εργοδότης να εξυπηρετηθεί (μέσω τηλεδιάσκεψης ή δια ζώσης) παρέχεται η Υπηρεσία της Συμβουλευτικής επιχειρήσεων/ εργοδοτών, από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους εργοδοτών της Δ.ΥΠ.Α.

       Σημειώσεις Mέσα από τη συγκεκριμένη Υπηρεσία παρέχονται οι εξής δυνατότητες : • Αναζήτηση προσωπικού χωρίς επιδότηση από την Δ.ΥΠ.Α. (άνοιγμα και περιγραφή θέσεων εργασίας) • Ενημέρωση για Προγράμματα Επιχορήγησης επιχειρήσεων για δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας • Ενημέρωση για Προγράμματα Επιχορήγησης επιχειρήσεων για διατήρηση των θέσεων εργασίας • Ενημέρωση για Προγράμματα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας - Πρακτικής Άσκησης • Ενημέρωση για Προγράμματα Επιχορήγησης επιχειρήσεων για δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.