Συμπλήρωση ειδικού εντύπου με τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα ατόμου για την παράδοσή του σε Διπλωματική Αρχή

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6f2d8660-a85f-42be-8cad-de85165fbbcc 517369

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τις περιπτώσεις που το άτομο επιθυμεί να μεταβεί (συνήθως για λόγους εργασίας) σε μία Χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) και ζητείται από τη Διπλωματική Αρχή της Χώρας προορισμού στην Ελλάδα η προσκόμιση δελτίου δακτυλικών αποτυπωμάτων. Απευθύνεται σε πολίτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Το άτομο προσκομίζει ειδικό έντυπο (σύμφωνα με τις οδηγίες της Διπλωματικής Αρχής) για τη λήψη των δακτυλικών του αποτυπωμάτων. Εναλλακτικά, τα δακτυλικά του αποτυπώματα δύναται να ληφθούν στο ειδικό προς τούτο έντυπο των Εγκληματολογικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. Αρμόδιες για τη σύνταξη και συμπλήρωση των ανωτέρω εντύπων είναι: η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, στην Αθήνα (email: dee2@astynomia.gr), η Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας, στη Θεσσαλονίκη (email: yeebedakt@astynomia.gr), τα Τμήματα Εγκληματολογικών Ερευνών των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων και τα Γραφεία Εγκληματολογικών Ερευνών των Διευθύνσεων Αστυνομίας των νομών της Χώρας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Το φυσικό πρόσωπο συμπληρώνει αίτηση στην οποία δηλώνει την οικειοθελή του δακτυλοσκόπηση για τον συγκεκριμένο λόγο.

Σημειώσεις

Η αίτηση χορηγείται από την Υπηρεσία.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Συμπλήρωση ειδικού εντύπου με τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα ατόμου για την παράδοσή του σε Διπλωματική Αρχή


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Το φυσικό πρόσωπο συντάσσει μία υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνει υπεύθυνα ότι επιθυμεί τη λήψη των δακτυλικών του αποτυπωμάτων και εξηγεί τους λόγους (συνήθως για λόγους εργασίας). Επίσης, δηλώνει ότι μετά το πέρας της δακτυλοσκόπησης, θα παραλάβει ο ίδιος το συμπληρωμένο δελτίο δακτυλικών αποτυπωμάτων. Υπεύθυνη Δήλωση

       Το φυσικό πρόσωπο συντάσσει μία υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνει υπεύθυνα ότι επιθυμεί τη λήψη των δακτυλικών του αποτυπωμάτων και εξηγεί τους λόγους (συνήθως για λόγους εργασίας). Επίσης, δηλώνει ότι μετά το πέρας της δακτυλοσκόπησης, θα παραλάβει ο ίδιος το συμπληρωμένο δελτίο δακτυλικών αποτυπωμάτων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Η Υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής του φυσικού προσώπου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Έντυπο λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων που εφαρμόζεται σε Χώρα εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, το οποίο προσκομίζεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο (σύμφωνα με τις οδηγίες της Διπλωματικής Αρχής στην Ελλάδα της Χώρας προορισμού του ενδιαφερόμενου) για τη λήψη των δακτυλικών του αποτυπωμάτων. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Έντυπο λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων που εφαρμόζεται σε Χώρα εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, το οποίο προσκομίζεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο (σύμφωνα με τις οδηγίες της Διπλωματικής Αρχής στην Ελλάδα της Χώρας προορισμού του ενδιαφερόμενου) για τη λήψη των δακτυλικών του αποτυπωμάτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 3 Όταν η λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων πραγματοποιηθεί σε έντυπο που εφαρμόζεται στην Ελληνική Επικράτεια και εφόσον υπάρχει απαίτηση για τη μετάφρασή του, το φυσικό πρόσωπο οφείλει να προσκομίσει και μία φωτογραφία - τύπου διαβατηρίου - η οποία επισυνάπτεται στο επάνω μέρος του εντύπου, σε εμφανές σημείο, και τίθεται σε αυτήν η επίσημη σφραγίδα της Υπηρεσίας. Φωτογραφία

       Όταν η λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων πραγματοποιηθεί σε έντυπο που εφαρμόζεται στην Ελληνική Επικράτεια και εφόσον υπάρχει απαίτηση για τη μετάφρασή του, το φυσικό πρόσωπο οφείλει να προσκομίσει και μία φωτογραφία - τύπου διαβατηρίου - η οποία επισυνάπτεται στο επάνω μέρος του εντύπου, σε εμφανές σημείο, και τίθεται σε αυτήν η επίσημη σφραγίδα της Υπηρεσίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 4 Το φυσικό πρόσωπο προσκομίζει έγγραφο ταυτοποίησης, όπως Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας, Διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο, το οποίο ελέγχεται από τον αρμόδιο υπάλληλο. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Το φυσικό πρόσωπο προσκομίζει έγγραφο ταυτοποίησης, όπως Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας, Διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο, το οποίο ελέγχεται από τον αρμόδιο υπάλληλο.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Προεδρικό Διάταγμα 27, παράγραφος 1 342 1977 109 Α

       Περιγραφή Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Π.Δ. 342 / 18-3-77 σε πλήρη εγκληματολογική σήμανση (δακτυλοσκόπηση, ανθρωπομέτρηση, περιγραφή, φωτογράφηση και λήψη δείγματος γραφής και υπογραφής) υπόκειται μεταξύ άλλων και κάθε άτομο το οποίο αιτείται εγγράφως τη σήμανσή του και εφόσον συντρέχουν σοβαροί προς τούτο λόγοι (παράγραφος 1, εδάφιο θ').

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100109

      • Νόμος 55 παράγραφοι 1 και 6 4624 2019 137 Α

       Περιγραφή Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις. Ειδικότερα, το υποκείμενο των δεδομένων κατόπιν αιτήσεώς του έχει δικαίωμα να ενημερωθεί για τα δεδομένα προσωπικού του χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία και τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση στο υποκείμενο των δεδομένων την απόφασή του με την οποία αρνείται ή περιορίζει την πρόσβαση. Ο λόγος αναφοράς του σχετικού Νόμου, βρίσκει εφαρμογή στην εν λόγω διαδικασία καθώς η Υπηρεσία που παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά του ενδιαφερόμενου, τηρεί Αρχείο με αυτά, ήτοι αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και σχετικό αποδεικτικό παραλαβής της φόρμας αποτυπωμάτων από τον ενδιαφερόμενο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100137

      • Νόμος 11, παράγραφος 1 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Αναφορικά με τα ισχύοντα για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ Α' 138).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • Νόμος 16, παράγραφος 3 3345 2005 138 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100138

      • 1 Παραλαβή αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης από το φυσικό πρόσωπο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το φυσικό πρόσωπο υποβάλλει τη σχετική αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς του, τα οποία λαμβάνονται από το Δελτίο της Αστυνομικής του ταυτότητας ή το Διαβατήριό του ή άλλο επίσημο έγγραφο. Στην αίτηση εξηγεί το λόγο που αιτείται τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων του, ήτοι, προκειμένου να παραδώσει αυτά σε Διπλωματική Αρχή. Στη συνέχεια συντάσσει μία υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία δηλώνει υπεύθυνα ότι επιθυμεί τη λήψη των δακτυλικών του αποτυπωμάτων από την Υπηρεσία και εξηγεί το λόγο. Δηλώνει επίσης ότι, μετά το πέρας της δακτυλοσκόπησης, θα παραλάβει ο ίδιος το δελτίο των δαλτυλικών του αποτυπωμάτων από την Υπηρεσία που διενήργησε τη λήψη.Στην περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο είναι ανήλικος στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία ενός (1) νόμιμου κηδεμόνα καθώς και να υπογράφεται και από τους δύο. Το γνήσιο της υπογραφής βεβαιώνεται από την Υπηρεσία που δέχεται την υπεύθυνη δήλωση.

       Σημειώσεις Η αίτηση χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία παραλαβής. Η αίτηση δύναται να υποβληθεί στην Εγκληματολογική Υπηρεσία της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.). Οι Εγκληματολογικές Υπηρεσίες της Δ.Ε.Ε είναι: η κεντρική Υπηρεσία στην Αθήνα (email: dee2@astynomia.gr), η Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη (email: yeebedakt@astynomia.gr), τα Τμήματα Εγκληματολογικών Ερευνών των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων και τα Γραφεία Εγκληματολογικών Ερευνών των Διευθύνσεων Αστυνομίας των νομών της Χώρας.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχονται από τον αρμόδιο αστυνομικό υπάλληλο τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων είναι η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση που προαναφέρθηκε.

       Όχι Όχι


      • 3 Δακτυλοσκόπηση ατόμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πραγματοποιείται η λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων στο ανάλογο έντυπο.

       Όχι Όχι


      • 4 Δακτυλοσκόπηση σε έντυπο που εφαρμόζεται στην Ελληνική Επικράτεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που η λήψη των δακτυλικών πραγματοποιείται σε έντυπο που εφαρμόζεται στην Ελληνική Επικράτεια, αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας του ενδιαφερομένου, τα οποία λαμβάνονται από το Δελτίο της Αστυνομικής του ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου. Στο εν λόγω έντυπο θα τεθεί και η υπογραφή του Τμηματάρχη της Υπηρεσίας και στη συνέχεια θα επικυρωθεί το γνήσιο της υπογραφής αυτού από τον αρμόδιο Διευθυντή της Υπηρεσίας. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται εφόσον θα απαιτηθεί επίσημη μετάφραση του εντύπου από το Υπουργείο Εξωτερικών. Επίσης, στο επάνω μέρος του δακτυλοσκοπικού δελτίου και σε εμφανές σημείο επισυνάπτεται απαραιτήτως φωτογραφία του δακτυλοσκοπηθέντος την οποία φροντίζει να προσκομίσει ο ίδιος στην Υπηρεσία. Μετά το πέρας της δακτυλοσκόπησης τίθεται η επίσημη σφραγίδα της Υπηρεσίας επί της φωτογραφίας του δακτυλοσκοπηθέντος στο δακτυλοσκοπικό δελτίο.

       Σημειώσεις Το εν λόγω έντυπο αποτελεί το ειδικό έντυπο των Εγκληματολογικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας για τη λήψη δακτυλικών-παλαμικών αποτυπωμάτων.

       Ναι Όχι


      • 5 Δακτυλοσκόπηση σε έντυπο που εφαρμόζεται σε χώρα εκτός της Ελληνικής Επικράτειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αναγράφονται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς του, τα οποία λαμβάνονται από το Δελτίο της Αστυνομικής του ταυτότητας ή του Διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου. Στην ένδειξη αιτία σήμανσης αναγράφεται η ακριβής αιτία, όπως αυτή διατυπώνεται στην αίτησή του προς την Υπηρεσία.

       Σημειώσεις Προς υποβοήθηση του ενδιαφερόμενου: εάν το έντυπο των δακτυλικών αποτυπωμάτων εφαρμόζεται από τις Αρχές των ΗΠΑ, όλα τα ανωτέρω στοιχεία συμπληρώνονται μόνο με στυλό μαύρου χρώματος.

       Ναι Όχι


      • 6 Παραλαβή του συμπληρωμένου εντύπου με τα ληφθέντα αποτυπώματα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το έντυπο συμπληρωμένο με τα ληφθέντα δακτυλικά αποτυπώματα παραλαμβάνεται από το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο με σχετικό αποδεικτικό παραλαβής.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.