Συμπλήρωση - υποβολή Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) στρατευσίμων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση74a8da5a-f39a-4066-a1bb-bf06c8e587ac 396819

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Προξενεία, ΚΕΠ, Στρατολογικές υπηρεσίες, ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Ενιαία Ψηφιακή Πύλη δημόσιας διοίκησης (ΕΨΠ - gov.gr) Οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το 2006 (κλάση 2027) μπορούν να καταθέσουν το Δελτίο Απογραφής από 02 Ιανουαρίου 2024 έως και 31 Μαρτίου 2024. Πρόσβαση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της δημόσιας διοίκησης (ΕΨΠ - gov.gr).

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απογραφή στρατευσίμων, κατά την οποία οι στρατεύσιμοι υποχρεούνται να συμπληρώνουν και να καταθέτουν δελτία απογραφής, στα οποία αναγράφουν με ακρίβεια τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της στράτευσης και να καταθέτουν τα σχετικά δικαιολογητικά ή αποδεικτικά έγγραφα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία απογραφής, πραγματοποιείται εμπρόθεσμα κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, κατά το οποίο οι στρατεύσιμοι διανύουν το 19ο έτος της ηλικίας τους (π.χ. οι γεννηθέντες το έτος 2006, ανήκοντες στην κλάση 20227, απογράφονται το έτος 2024, από την 01 Ιαν έως τις 31 Μαρ.).

Όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, για τα οποία πιθανολογείται η ακαταλληλότητα για στράτευση, συνυποβάλλουν ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, ώστε να κριθεί σε ύστερο χρόνο, βάσει γνωμοδότησης της Διεύθυνσης Υγειονομικού/ΓΕΕΘΑ, ποιοί εξ αυτών θα παραπεμφθούν για εξέταση και κρίση της σωματικής τους ικανότητας, με ή χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσίαση, στην πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους Υγειονομική Επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων πριν την πρόσκληση της κλάσης τους για κατάταξη.


Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να γνωστοποιούν κατά την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail) και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση ενημέρωσή τους αναφορικά με τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις, ώστε να αποφευχθούν πιθανές συνέπειες από τη μη ενημέρωση (πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, μη παραλαβή Σημειώματος Κατάταξης κλπ).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Κατάθεση Δελτίου Απογραφής στρατευσίμων

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Κατάθεση Δελτίου Απογραφής, Κατάθεση Δελτίου Απογραφής στρατευσίμων.

      Επίσημος τίτλος

      Συμπλήρωση - υποβολή Δελτίου Απογραφής (ΔΑ)


      Μητρώα που τηρούνται

      Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ- ΣΕΔ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Η διαδικασία απογραφής πραγματοποιείται εμπρόθεσμα κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, κατά το οποίο οι στρατεύσιμοι διανύουν το δέκατο ένατο έτος της ηλικίας τους (π.χ. οι γεννηθέντες το έτος 2006, ανήκοντες στην κλάση 2027, απογράφονται το έτος 2024, από την 01 Ιαν έως τις 31 Μαρ).

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο ενδιαφερόμενος για την ψηφιακή υποβολή της αίτησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης δημόσιας διοίκησης (ΕΨΠ - gov.gr) πρέπει να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Ο απογραφόμενος να έχει εκδώσει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), καθώς και Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο.

       Όχι Όχι

      • 1 Δελτίο ταυτότητας ή ελληνικό διαβατήριο Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Δελτίο ταυτότητας ή ελληνικό διαβατήριο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αναγραφή του αριθμού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, του ΑΦΜ, του ΑΜΚΑ και των στοιχείων επικοινωνίας (email, αριθμός κινητού τηλεφώνου) στο Δελτίο Απογραφής είναι υποχρεωτική.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Αποδεικτικό Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Έγγραφο

       Αποδεικτικό Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αναγραφή του αριθμού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, του ΑΦΜ, του ΑΜΚΑ και των στοιχείων επικοινωνίας (email, αριθμός κινητού τηλεφώνου) στο Δελτίο Απογραφής είναι υποχρεωτική.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 3 Αποδεικτικό ΑΜΚΑ ή βεβαίωση ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr. Έγγραφο

       Αποδεικτικό ΑΜΚΑ ή βεβαίωση ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Η αναγραφή του αριθμού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, του ΑΦΜ, του ΑΜΚΑ και των στοιχείων επικοινωνίας (email, αριθμός κινητού τηλεφώνου) στο Δελτίο Απογραφής είναι υποχρεωτική.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 4 Ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις (μόνο στην περίπτωση που ο απογραφόμενος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, λόγω των οποίων πιθανολογείται η ακαταλληλότητα για στράτευση). Πιστοποιητικό υγείας

       Ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις (μόνο στην περίπτωση που ο απογραφόμενος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, λόγω των οποίων πιθανολογείται η ακαταλληλότητα για στράτευση).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιατρικές

       Όχι 5511

      • Νόμος 10, 11 3421 2005 302 Α

       Περιγραφή Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 10 : Δελτία και δικαιολογητικά απογραφής. Άρθρο 11 : Κρίση της ικανότητας για στράτευση πριν από την πρόσκληση για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100302

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ. 429.1/47/354987/Σ.2252/09-12-13 ΚΥΑ Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη (Β΄3176) 2013 3176 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων καταγραφής, στρατολογικής παρακολούθησης και απογραφής στρατευσίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203176

      • Υπουργική Απόφαση 3 Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4-1-06 αποφ. ΥΦΕΘΑ 2006 34 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων. Άρθρο 3 : Κρίση της ικανότητας για στράτευση πριν από την πρόσκληση για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την υπ’αριθμ. Φ.429.1/20/384648/Σ.7553/22 (ΦΕΚ 5011 Β/26-9-2022, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205011) απόφαση ΥΕΘΑ και με το άρθρο 3 παρ.7 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/15/302592/Σ.2421/18 (ΦΕΚ 1484 Β/27-4-2018, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20180201484) απόφαση ΑΝΥΕΘΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200034

      • 1 Κατάθεση Δελτίου Απογραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η κατάθεση Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει διαδικτυακά, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης ΕΨΠ - gov.gr ή απευθείας μέσω του συνδέσμου https://www.stratologia.gr/el/taxis_login_redirect , με τη χρήση κωδικών taxisnet. Εναλλακτικά, είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος με αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου προσώπου στη Στρατολογική Υπηρεσία, είτε μέσω email, είτε μέσω Προξενικής Αρχής (για τους διαμένοντες στο εξωτερικό), είτε μέσω ΚΕΠ (η εξυπηρέτηση από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης, για την οποία απαιτείται η προηγούμενη καταχώριση ψηφιακού ραντεβού στο myKEPlive).

       Σημειώσεις Αποδεικτικό κατάθεσης Δελτίου Απογραφής δεν εκδίδεται από τις Στρατολογικές Υπηρεσίες και τα ΚΕΠ, καθώς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το εκτυπώνουν από την ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσω του πεδίου "Υπηρεσίες-Πληροφορίες"→"Πληροφορίες για την απογραφή μου" (https://www.stratologia.gr/el/enimerwsi_apografis), πληκτρολογώντας το Στρατιωτικό Αριθμό τους ή τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ή τον Αριθμό του Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.

       Όχι Όχι


      • 2 Ενημέρωση Στρατολογικού Μητρώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Καταχωρίζονται στο Στρατολογικό Μητρώο του δηλούντος τα δηλωθέντα στοιχεία και η μεταβολή της κατάθεσης ΔΑ.

       Όχι Όχι


      • 3 Πέρας διαδικασίας       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.