Συμπλήρωση - υποβολή Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) στρατευσίμων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση74a8da5a-f39a-4066-a1bb-bf06c8e587ac 396819

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Στρατολογικές υπηρεσίες, Προξενεία, ΚΕΠ, ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

  Αριθμός δικαιολογητικών

  4

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  3 μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην απογραφή στρατευσίμων, κατά την οποία οι στρατεύσιμοι υποχρεούνται να συμπληρώνουν και να καταθέτουν δελτία απογραφής, στα οποία αναγράφουν με ακρίβεια τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της στράτευσης και να καταθέτουν τα σχετικά δικαιολογητικά ή αποδεικτικά έγγραφα.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Παρατηρήσεις

  Η διαδικασία απογραφής, πραγματοποιείται εμπρόθεσμα κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, κατά το οποίο οι στρατεύσιμοι διανύουν το 19ο έτος της ηλικίας τους (π.χ. οι γεννηθέντες το έτος 2004, ανήκοντες στην κλάση 2025, απογράφονται το έτος 2022, από την 01 Ιαν έως τις 31 Μαρ.).

  Όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, για τα οποία πιθανολογείται η ακαταλληλότητα για στράτευση, συνυποβάλλουν ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, ώστε να κριθεί σε ύστερο χρόνο, βάσει γνωμοδότησης της Διεύθυνσης Υγειονομικού/ΓΕΕΘΑ, ποιοί εξ αυτών θα παραπεμφθούν για εξέταση και κρίση της σωματικής τους ικανότητας, με ή χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσίαση, στην πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους Υγειονομική Επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων πριν την πρόσκληση της κλάσης τους για κατάταξη.


  Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να γνωστοποιούν κατά την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail) και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση ενημέρωσή τους αναφορικά με τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις, ώστε να αποφευχθούν πιθανές συνέπειες από τη μη ενημέρωση (πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, μη παραλαβή Σημειώματος Κατάταξης κλπ).

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Κατάθεση Δελτίου Απογραφής στρατευσίμων

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση Μητρώου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Κατάθεση Δελτίου Απογραφής

       Επίσημος τίτλος

       Συμπλήρωση - υποβολή Δελτίου Απογραφής (ΔΑ)


       Μητρώα που τηρούνται

       Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ- ΣΕΔ)

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), email

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,


       • 1 Χρονικής προθεσμίας Η διαδικασία απογραφής πραγματοποιείται εμπρόθεσμα κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, κατά το οποίο οι στρατεύσιμοι διανύουν το δέκατο ένατο έτος της ηλικίας τους (π.χ. οι γεννηθέντες το έτος 2004, ανήκοντες στην κλάση 2025, απογράφονται το έτος 2022, από την 01 Ιαν έως τις 31 Μαρ).

        Όχι Όχι

       • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο ενδιαφερόμενος να έχει στην κατοχή του κωδικούς TAXISnet.

        Όχι Όχι

       • 3 Διοικητικές Ο απογραφόμενος να έχει εκδώσει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), καθώς και Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο.

        Όχι Όχι

       • 1 Δελτίο ταυτότητας ή ελληνικό διαβατήριο Ταυτοποιητικό έγγραφο

        Δελτίο ταυτότητας ή ελληνικό διαβατήριο

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/el/faq

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Η αναγραφή του αριθμού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, του ΑΦΜ, του ΑΜΚΑ και των στοιχείων επικοινωνίας (email, αριθμός κινητού τηλεφώνου) στο Δελτίο Απογραφής είναι υποχρεωτική.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2244

       • 2 Βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ. Βεβαίωση

        Βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/el/faq

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Η αναγραφή του αριθμού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, του ΑΦΜ, του ΑΜΚΑ και των στοιχείων επικοινωνίας (email, αριθμός κινητού τηλεφώνου) στο Δελτίο Απογραφής είναι υποχρεωτική.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9703

       • 3 Βεβαίωση ΑΜΚΑ, η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr. Βεβαίωση

        Βεβαίωση ΑΜΚΑ, η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/el/faq

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


        Σημειώσεις: Η αναγραφή του αριθμού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, του ΑΦΜ, του ΑΜΚΑ και των στοιχείων επικοινωνίας (email, αριθμός κινητού τηλεφώνου) στο Δελτίο Απογραφής είναι υποχρεωτική.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9703

       • 4 Ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις (μόνο στην περίπτωση που ο απογραφόμενος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, λόγω των οποίων πιθανολογείται η ακαταλληλότητα για στράτευση). Πιστοποιητικό υγείας

        Ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις (μόνο στην περίπτωση που ο απογραφόμενος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, λόγω των οποίων πιθανολογείται η ακαταλληλότητα για στράτευση).

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/el/faq

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5511

       • Νόμος 10, 11 3421 2005 302 Α

        Περιγραφή Ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τα Δελτία και δικαιολογητικά Απογραφής.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100302

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ. 429.1/47/354987/Σ.2252/09-12-13 ΚΥΑ Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη (Β΄3176) 2013 3176 Β

        Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων καταγραφής, στρατολογικής παρακολούθησης και απογραφής στρατευσίμων

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203176

       • Υπουργική Απόφαση 3 Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4-1-06 αποφ. ΥΦΕΘΑ 2006 34 Β

        Περιγραφή Άρθρο 3 "Κρίση της ικανότητας για στράτευση πριν από την πρόσκληση για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις" όπως τροποποιήθηκε με: -την παρ. 1 του άρθρου 1 της Φ.429.1/15/302592/ Σ.2421/20-04-18 Απόφαση ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1484/27-04-18, τ. Β΄) -την παρ. 1 του άρθρου 1 της Φ.429.1/20/384648/Σ.7553/19-09-22 Απόφ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 5011/26-09-22, τ. Β΄) Περιγράφεται η διαδικασία εξέτασης της σωματικής ικανότητας όσων υποβάλλουν με το Δελτίο Απογραφής ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, από τις οποίες προκύπτουν σημαντικά προβλήματα υγείας και πιθανολογείται η αδυναμία κατάταξής τους.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200034

       • 1 Κατάθεση Δελτίου Απογραφής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η κατάθεση Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει διαδικτυακά, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης ΕΨΠ - gov.gr ή απευθείας μέσω του συνδέσμου https://www.stratologia.gr/el/taxis_login_redirect , με τη χρήση κωδικών taxisnet. Εναλλακτικά, είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος με αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου προσώπου στη Στρατολογική Υπηρεσία, είτε μέσω email, είτε μέσω Προξενικής Αρχής (για τους διαμένοντες στο εξωτερικό), είτε μέσω ΚΕΠ (η εξυπηρέτηση από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης, για την οποία απαιτείται η προηγούμενη καταχώριση ψηφιακού ραντεβού στο myKEPlive).

        Σημειώσεις Αποδεικτικό κατάθεσης Δελτίου Απογραφής δεν εκδίδεται από τις Στρατολογικές Υπηρεσίες και τα ΚΕΠ, καθώς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το εκτυπώνουν από την ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσω του πεδίου "Υπηρεσίες-Πληροφορίες"→"Πληροφορίες για την απογραφή μου" (https://www.stratologia.gr/el/enimerwsi_apografis), πληκτρολογώντας το Στρατιωτικό Αριθμό τους ή τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ή τον Αριθμό του Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.

        Όχι Όχι


       • 2 Ενημέρωση Στρατολογικού Μητρώου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Καταχωρίζονται στο Στρατολογικό Μητρώο του δηλούντος τα δηλωθέντα στοιχεία και η μεταβολή της κατάθεσης ΔΑ.

        Όχι Όχι


       • 3 Πέρας διαδικασίας        Όχι Ναι


       • Κατάθεση Δελτίου Απογραφής στρατευσίμων Οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το 2005 (κλάση 2026) μπορούν να καταθέσουν το Δελτίο Απογραφής από 02 Ιανουαρίου 2023 έως και 31 Μαρτίου 2023. Πρόσβαση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της δημόσιας διοίκησης (ΕΨΠ - gov.gr).

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.