Συντονισμός ενεργειών κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe53a2d53-2345-4985-91f7-157ea8645e34 221584

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 έτη

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις ενέργειες συντονισμού των αρμόδιων Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, ώστε να ολοκληρώσουν επιτυχώς την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών που βρίσκονται στην αρμοδιότητά τους και για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες/αμετάκλητες Αποφάσεις κατεδάφισης, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, αλλά και την αποκατάσταση της νομιμότητας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η παρούσα διαδικασία αφορά στις αυθαίρετες κατασκευές, εγκαταστάσεις και κτίσματα εντός δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων, εντός ζώνης αιγιαλού, παραλίας και θαλάσσιου χώρου, εντός εθνικών δρυμών, αρχαιολογικών χώρων, ρεμάτων και εν γένει προστατευόμενων περιοχών.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Συντονισμός των κατεδαφίσεων που διενεργούνται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας.

      Επίσημος τίτλος

      Συντονισμός των αρμόδιων Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τη διενέργεια κατεδαφίσεων αυθαιρέτων κατασκευών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση, Ηλεκτρονική ειδοποίηση / Ενημέρωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Οι τελεσίδικες / αμετάκλητες Αποφάσεις - Πρωτόκολλα κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών, συγκεντρώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας και αποστέλλονται στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων των Σωμάτων Βορείου και Νοτίου Ελλάδος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για έναρξη και ολοκλήρωση της παρούσας διαδικασίας.

       Όχι Όχι

      • 1 Κατάλογος τελεσίδικων / αμετάκλητων πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Κατάλογος τελεσίδικων / αμετάκλητων πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.


       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Η αρμόδια Υπηρεσία της κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης αποστέλλει στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων κατάλογο με τα τελεσίδικα /αμετάκλητα πρωτόκολλα κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών αρμοδιότητάς της, ώστε αυτά να αξιολογηθούν για ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα εκτέλεσης κατεδάφισής τους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 Πρόταση ιεράρχισης των πρωτοκόλλων κατεδάφισης. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Πρόταση ιεράρχισης των πρωτοκόλλων κατεδάφισης.


       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Πρόκειται για την πρόταση της αρμόδιας Υπηρεσίας της κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία αποστέλλει τον κατάλογο των τελεσίδικων / αμετάκλητων πρωτοκόλλων κατεδάφισης που περιγράφεται ως πρώτο δικαιολογητικό, ως προς την ιεράρχηση της κατεδάφισής τους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • Νόμος 125 4495 2017 167 Α

       Περιγραφή Το άρθρο του νόμου αυτού, με την παράγραφο 6 καταργεί το άρθρο 38 του ν.4178 (που αναφέρεται παρακάτω), αλλά με την παράγραφο 2 διατηρεί τις υπάρχουσες διοικητικές δομές με τις αρμοδιότητές τους, μέχρι τη λειτουργία των Παρατηρητηρίων Δομημένου Περιβάλλοντος (που δεν έχουν μέχρι σήμερα συσταθεί)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100167

      • Προεδρικό Διάταγμα 58 132 2017 160 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στου οποίου το άρθρο 58 ορίζονται οι αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, του Τμήματος Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων των Σωμάτων Βορείου και Νοτίου Ελλάδος της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100160

      • 1 Παραλαβή τελεσίδικων / αμετάκλητων πρωτοκόλλων κατεδάφισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Σώμα Επιθεώρησης Βορείου ή Νοτίου Ελλάδος παραλαμβάνει από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, καταλόγους Αποφάσεων - Πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών αρμοδιότητάς τους, οι οποίες έχουν τελεσιδικήσει / καταστεί αμετάκλητες και τις χρεώνει στο αντίστοιχο Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων (Βορείου ή Νοτίου Ελλάδος). Παραλαμβάνει παράλληλα πρόταση ιεράρχησής τους, βάσει αλγορίθμου που έχει από εκπονηθεί από το Τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 2 Αξιολόγηση της υποβληθείσας πρότασης ιεράρχησης των πρωτοκόλλων κατεδάφισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων του αρμόδιου Σώματος Επιθεώρησης Βορείου ή Νοτίου Ελλάδος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αξιολογεί τα στοιχεία που του διαβιβάστηκαν σύμφωνα με το 1ο βήμα της παρούσας διαδικασίας και διατυπώνει τυχόν αντιρρήσεις σχετικά με την ιεράρχηση των πρωτοκόλλων κατεδάφισης, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν ειδικές ή έκτακτες περιπτώσεις, προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.

       Σημειώσεις Το αρμόδιο Τμήμα ενημερώνει βάση δεδομένων που τηρεί σχετικά με τη συνολική πορεία των τελεσίδικων / αμετάκλητων πρωτοκόλλων κατεδάφισης όλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.

       Όχι Όχι


      • 3 Σχεδιασμός πρότασης προγράμματος χρηματοδότησης κατεδαφίσεων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων, βάσει των στοιχείων που έχει παραλάβει αναφορικά με τις Αποφάσεις κατεδάφισης, σχεδιάζει πρόταση προγράμματος χρηματοδότησης κατεδαφίσεων σε συνεργασία με το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο και πρόκειται να χρηματοδοτήσει τα έργα κατεδάφισης.

       Όχι Όχι


      • 4 Πρόσκληση προς τις αρμόδιες Yπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, για κατάθεση αιτημάτων χρηματοδότησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση του Σώματος Επιθεωρητών του ΥΠΕΝ, κατόπιν σχετικής εισήγησης των Τμημάτων Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων, εκδίδει πρόσκληση προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, για υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης για την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών, εντός οριζόμενης προθεσμίας, βάσει συγκεκριμένης κατανομής ποσού χρηματοδότησης ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Η πρόσκληση αυτή αναρτάται παράλληλα στον διαδικτυακό χώρο του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου ανακοινώνεται και ο διαδικτυακός σύνδεσμος στον οποίο οι αρμόδιες Yπηρεσίες καλούνται να υποβάλλουν τα αιτήματά τους.

       Σημειώσεις Η πρόσκληση συμπεριλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες, προϋποθέσεις, όρους και απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής αιτημάτων.

       Όχι Όχι


      • 5 Παραλαβή και αξιολόγηση των αιτημάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων παραλαμβάνει και εξετάζει την ορθότητα και την πληρότητα των υποβληθέντων αιτημάτων, σε σχέση με την πρόσκληση. Παράλληλα έρχεται σε επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, εάν προκύψει ανάγκη χορήγησης επιπρόσθετων στοιχείων και δικαιολογητικών ή για περιπτώσεις αιτημάτων παράτασης (οπότε δίδεται συνολική παράταση της προθεσμίας), καθώς και για άλλα κατά περίπτωση θέματα.

       Σημειώσεις Η αξιολόγηση των αιτημάτων γίνεται από Επιθεωρητές του Τμήματος Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων, οι οποίοι έχουν οριστεί ως αξιολογητές.

       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή στο Πράσινο Ταμείο εισήγησης και πίνακα αξιολόγησης των υποβληθέντων αιτημάτων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Μετά την εξέταση των αιτημάτων από τους αξιολογητές του Τμήματος Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων ως προς την ορθότητα, πληρότητα και τήρηση προϋποθέσεων της πρόσκλησης, αποστέλλεται προς το Πράσινο Ταμείο σχετική εισήγηση και πίνακας των αιτημάτων χρηματοδότησης, για την ένταξή τους στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα,

       Όχι Όχι


      • 7 Παραλαβή Απόφασης του Πράσινου Ταμείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων παραλαμβάνει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την οποία έλαβε κατόπιν συνεδρίασής του σχετικά με την έγκριση των αιτημάτων χρηματοδότησης κατεδαφίσεων που έχουν υποβληθεί από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας. Η εν λόγω Απόφαση, διαβιβάζεται αρμοδίως στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις προς ενημέρωσή τους.

       Όχι Όχι


      • 8 Παροχή κατευθυντήριων οδηγιών και συντονισμού της διαγωνιστικής διαδικασίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων συντονίζει την διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας των αρμόδιων υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την ανάδειξη αναδόχου του έργου των κατεδαφίσεων, σύμφωνα με την Απόφαση του Πράσινου Ταμείου, παρέχοντας κατευθυντήριες οδηγίες και υποβοήθηση όπου αυτό ζητηθεί και μόνο ως προς το τεχνικό αντικείμενο της σύμβασης. Κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας ή μετά την ολοκλήρωσή της, υπάρχει η περίπτωση τροποποίησης του τεχνικού αντικειμένου της σύμβασης λόγω έκτακτων συνθηκών και γεγονότων, με υποστήριξη και συντονισμό επίσης από το Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος εδώ συντονισμός από το Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων, εφαρμόζεται σε βήμα το οποίο αποτελεί ξεχωριστή διαδικασία Διευθύνσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας) και ο χρόνος διεκπεραίωσης που αναγράφεται είναι κατ’ εκτίμηση και όχι δεσμευτικός, διότι δεν μπορεί ο παρών φορέας να δώσει ακριβή στοιχεία διαδικασίας που εκτελείται από άλλο φορέα.

       Όχι Όχι


      • 9 Συντονισμός της διενέργειας του έργου των κατεδαφίσεων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων συντονίζει τη διενέργεια του έργου των κατεδαφίσεων που υλοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, παρέχοντας οδηγίες και κατευθύνσεις όπου αυτό ζητηθεί και μόνο ως προς το τεχνικό αντικείμενο της σύμβασης.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος εδώ συντονισμός από το Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων, εφαρμόζεται σε βήμα το οποίο αποτελεί ξεχωριστή διαδικασία Διευθύνσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (διενέργεια κατεδαφίσεων) και ο χρόνος διεκπεραίωσης που αναγράφεται είναι κατ’ εκτίμηση και όχι δεσμευτικός, διότι δεν μπορεί ο παρών φορέας να δώσει ακριβή στοιχεία διαδικασίας που εκτελείται από άλλο φορέα. Εξαρτάται δε, από τον όγκο των προς κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών, καθώς και από την ύπαρξη ή όχι δικαστικών προσφυγών και αναστολών.

       Όχι Όχι


      • 10 Λήψη ενημέρωσης από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις σχετικά με την υλοποίηση του έργου των κατεδαφίσεων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στο τέλος του οικονομικού έτους, το Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων λαμβάνει ενημέρωση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, σχετικά με το ποσοστό υλοποίησης του έργου των κατεδαφίσεων και ακολούθως επιβεβαιώνει το Πράσινο Ταμείο περί του ποσού που τυχόν μεταφέρεται στο επόμενο έτος εφόσον η σύμβαση παραμένει σε ισχύ.

       Σημειώσεις Με τη λήξη της σύμβασης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, το Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων ενημερώνει το Πράσινο Ταμείο περί τυχόν αδιάθετο ποσό, ώστε να επιστραφεί σε αυτό.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.