Τέλεση πολιτικού γάμου για ετερόφυλα πρόσωπα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση07eba427-5d82-4a38-8a9b-d9cc9cc111f8 742758

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην τέλεση πολιτικού γάμου, που πραγματοποιείται με τη δήλωση των μελλοντικών συζύγων ετέρου φύλου, ότι συμφωνούν για τον γάμο αυτό, ενώπιον δύο μαρτύρων και του δημάρχου ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

 1. Οι μελλοντικοί σύζυγοι επιλέγουν τον δήμο που θα τελεστεί ο πολιτικός γάμος τους, προσκομίζοντας την από κοινού αίτησή τους μαζί με τις εκδοθείσες άδειες γάμου τους.
 2. Η τέλεση του πολιτικού γάμου δεν εμποδίζει την ιερολογία του ίδιου γάμου κατά τη θρησκεία ή το δόγμα των συζύγων.

Τελευταία ενημέρωση

10/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Κοινή αίτηση - δήλωση για τέλεση πολιτικού γάμου και των δύο συζύγων

Σημειώσεις

Η κοινή αίτηση υποβάλλεται στο δήμο που πρόκειται να τελεστεί ο γάμος και απευθύνεται προς τον δήμαρχο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Η αίτηση συνοδεύεται από τις άδειες γάμου που χορηγήθησαν στον καθένα πρόσωπο από το δήμο του τόπου κατοικίας του.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Τέλεση πολιτικού γάμου

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Κατάθεση κοινής αίτησης στο Δήμο, με την οποία ζητείται τέλεση του πολιτικού γάμου και οριστικοποιείται η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος που θα γίνει ο γάμος.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Άδειες γάμου και των δύο συζύγων (πρωτότυπες και εξάμηνης διάρκειας ισχύος)

       Όχι Όχι

      • 3 Ταυτοπροσωπίας Παρουσίας των δύο συζύγων με επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου και κατάθεση αντιγράφου αυτού.

       Όχι Όχι

      • 4 Οικονομικές Κόστος Τέλεσης Πολιτικού Γάμου (Αφορά τον δήμο τέλεσης του πολιτικού γάμου εάν υπάρχει κόστος τέλεσης ή όχι).

       Όχι Όχι

      • 5 Συμμετοχής Παρουσία δύο μαρτύρων, άνω των 18 ετών με επίδειξη ταυτοποιητικού εγγράφου.

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο υπέρ του δήμου που τελείται ο γάμος. Πρόκειται για παράβολο που εισπράττεται από την ταμειακή υπηρεσία του κάθε Δήμου 0 € - 150 €


       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Άδειες γάμου και των δύο ατόμων Άδεια

       Άδειες γάμου και των δύο ατόμων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Άδεια πολιτικού γάμου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • Νόμος 1 1250 1982 46 Α

       Περιγραφή Τέλεση του γάμου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19820100046

      • Προεδρικό Διάταγμα 5,6,7 391 1982 73 Α

       Περιγραφή Τέλεση πολιτικού γάμου, γαμήλια τελετή, σύνταξη της τέλεσης του γάμου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19820100073

      • Νόμος 16 344 1976 143 Α

       Περιγραφή Σύνταξη δήλωσης γάμου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19760100143

      • Νόμος 5089 2024 27 Α

       Περιγραφή Ισότητα στον πολιτικό γάμο, τροποποίηση του Αστικού Κώδικα σε άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20240100027

      • Εγκύκλιος 240 2024

       Περιγραφή Οδηγίες για την εφαρμογή του ν.5089/2024 - ΦΕΚ Α’ 27/16.02.2024 «Ισότητα στον πολιτικό γάμο, τροποποίηση του Αστικού Κώδικα και άλλες διατάξεις» προς τους Δήμους, τα Ληξιαρχεία και τις Ελληνικές Προξενικές Αρχές.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A58%CE%9D46%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%99%CE%A3%CE%9A

       ΑΔΑ 9Υ8Ν46ΜΤΛ6-ΙΣΚ

      • 1 Παραλαβή της Αίτησης για Τέλεση Πολιτικού Γάμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση των μελλοντικών συζύγων είναι κοινή και υποβάλλεται στον επιλεγμένο δήμο από τους ιδίους προς τον Δήμαρχο που θα τελέσει το γάμο. Αναγράφονται τα προσωπικά τους στοιχεία και τα στοιχεία των αδειών γάμου.

       Όχι Όχι


      • 2 Κατάθεση των αδειών γάμου και των λοιπών δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 3 Κλείσιμο Ραντεβού για ημερομηνία και ώρα τέλεσης του πολιτικού γάμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 4 Ημέρα τέλεσης του πολιτικού γάμου


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η τέλεση του πολιτικού γάμου γίνεται χωριστά για το κάθε ζευγάρι που πρόκειται να παντρευτεί την ίδια μέρα. Ο δήμαρχος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του εκφωνεί τα ονόματα του ζευγαριού και ρωτά εάν συνενούν στο γάμο με τον άλλο. Η δήλωση πρέπει να είναι ρητή και ανεπιφύλλαχτη χωρίς αίρεση ή προθεσμία.

       Ναι Όχι


      • 5 Μη παρουσία δεύτερου μελλοντικού συζύγου       Ναι Ναι


      • 6 Παρουσία των δύο υποψήφιων συζύγων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Σημειώσεις Παρουσία δύο ενήλικων προσώπων ως μάρτυρες γεγονότος. Μάρτυρες μπορούν να είναι οποιαδήποτε πρόσωπα ενήλικα, ακόμα και συγγενείς των μελλονύμφων οποιουδήποτε βαθμού.

       Ναι Όχι


      • 7 Αρνητική δήλωση γάμου ενός τουλάχιστον ατόμου       Ναι Ναι


      • 8 Θετική δήλωση γάμου και των δύο συζύγων


       Περιγραφή Μετά τη θετική δήλωση του ζευγαριού ότι συναινεί στη δέσμευση του γάμου τους.

       Ναι Όχι


      • 9 Σύνταξη δήλωσης για την τέλεση του γάμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο δήμαρχος ή ο αντικαταστάτης αυτού, ο οποίος δέχθηκε τη δήλωση για την τέλεση του γάμου υποχρεούνται να συντάξει επί τόπου, δήλωσιν περιέχουσαν πάντα τα στοιχεία της οικείας ληξιαρχικής πράξεως, υπογραφομένην υπ` αυτού. Τη δήλωση που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο υπογράφουν σύζυγοι και οι μάρτυρες.

       Ναι Όχι


      • 10 Χορήγηση αντιγράφου της δήλωσης γάμου στους συζύγους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αντίγραφο της πράξης τέλεσης του γάμου παραδίδεται στους συζύγους για την υποχρέωση δήλωσης του γάμου τους, στο ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης, μέσα σε (40) σαράντα ημέρες.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.