Τέλεση πολιτικού γάμου για πρόσωπα ιδίου φύλου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηae6ad0e0-c34b-406e-902e-da003840e39b 634469

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Από 0 έως 150 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην τέλεση γάμου δύο προσώπων ιδίου φύλο, που πραγματοποιείται με τη δήλωση των μελλοντικών συζύγων ότι συμφωνούν για τον γάμο αυτό, ενώπιον δύο μαρτύρων και του δημάρχου ή του νόμιμου αναπληρωτή του. Οι σχετικές δηλώσεις γίνονται αυτοπροσώπως και χωρίς αίρεση ή προθεσμία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Πλέον, στην ελληνική έννομη τάξη ο γάμος μεταξύ δύο προσώπων ίδιου φύλου, θεωρείται υποστατός, καταχωρίζεται στα ληξιαρχικά βιβλία και τακτοποιείται δημοτολογικά εντός του Μητρώου Πολιτών. Σκοπός του νομοθέτη είναι η επίτευξη της ισότητας στον πολιτικό γάμο και η νομική προστασία των οικογενειών.

Τελευταία ενημέρωση

12/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Κοινή αίτηση για τέλεση πολιτικού γάμου και των δύο συζύγων

Σημειώσεις

Η κοινή αίτηση υποβάλλεται στο δήμο που πρόκειται να τελεστεί ο γάμος και απευθύνεται προς τον δήμαρχο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Η αίτηση συνοδεύεται από τις άδειες γάμου που χορηγήθησαν στον καθένα πρόσωπο από το δήμο του τόπου κατοικίας του.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Τέλεση πολιτικού γάμου

      Επίσημος τίτλος

      Τέλεση πολιτικού γάμου δύο προσώπων ιδίου φύλου

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Κατάθεση κοινής αίτησης στο Δήμο με την οποία ζητάτε την τέλεση του πολιτικού γάμου και οριστικοποιείτε την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο που θέλετε να γίνει ο γάμος.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Άδειες γάμου και των δύο συζύγων (πρωτότυπες και εξάμηνης διάρκειας ισχύος)

       Όχι Όχι

      • 3 Ταυτοπροσωπίας Παρουσίας των δύο συζύγων με επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγρφάφου και κατάθεση αντιγράφου αυτού

       Όχι Όχι

      • 4 Οικονομικές Κόστος Τέλεσης Πολιτικού Γάμου (Αφορά τον δήμο τέλεσης του πολιτικού γάμου εάν υπάρχει κόστος τέλεσης ή όχι)

       Όχι Όχι

      • 5 Συμμετοχής Παρουσία δύο μαρτύρων άνω των 18 ετών με επίδειξη ταυτοποιητικού στοιχείου

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο υπέρ του δήμου που τελείται ο γάμος 0 € - 150 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Όχι

      • 1 Άδειες γάμου και των δύο ατόμων Άδεια

       Άδειες γάμου και των δύο ατόμων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Άδεια πολιτικού γάμου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • Εγκύκλιος 240 2024

       Περιγραφή Οδηγίες για την εφαρμογή του ν. 5089/2024 - ΦΕΚ Α’ 27/16.02.2024 «Ισότητα στον πολιτικό γάμο, τροποποίηση του Αστικού Κώδικα και άλλες διατάξεις» προς τους Δήμους, τα Ληξιαρχεία και τις Ελληνικές Προξενικές Αρχές.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%229%CE%A58%CE%9D46%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%99%CE%A3%CE%9A%22&page=0

       ΑΔΑ 9Υ8Ν46ΜΤΛ6-ΙΣΚ

      • Νόμος 10,13 5089 2024 27 Α

       Περιγραφή Ισότητα στον πολιτικό γάμο, τροποποίηση του Αστικού Κώδικα και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20240100027

      • Προεδρικό Διάταγμα 5,6,7 391 1982 73 Α

       Περιγραφή Τέλεση του πολιτικού γάμου, η γαμήλια τελετή, σύνταξη πράξης τέλεσης του γάμου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19820100073

      • Νόμος 1 1250 1982 46 Α

       Περιγραφή Τέλεση του γάμου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19820100046

      • 1 Παραλαβή της αίτησης για την τέλεση πολιτικού γάμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή όλων των δικαιολογητικών από την αρμόδια υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 3 Κλείσιμο ραντεβού (ημερομηνία και ώρα τέλεσης του πολιτικού γάμου)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 4 Μη παρουσία ενός /μιας μελλοντικού/ης συζύγου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο       Ναι Ναι


      • 5 Παρουσία των 2 (δύο ενήλικων) προσώπων ως μάρτυρες γεγονότος       Ναι Όχι


      • 6 Παρουσία των δύο υποψήφιων συζύγων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Ναι Όχι


      • 7 Αρνητική δήλωση γάμου ενός τουλάχιστον προσώπου       Ναι Ναι


      • 8 Θετική δήλωση γάμου και των δύο συζύγων       Ναι Όχι


      • 9 Σύνταξη δήλωσης για την τέλεση του γάμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη δήλωσης για την τέλεση του γάμου

       Σημειώσεις Ο δήμαρχος ή ο αντικαταστάτης αυτού, ο οποίος δέχθηκε τη δήλωση για την τέλεση του γάμου υποχρεούνται να συντάξει επί τόπου, δήλωσιν περιέχουσαν πάντα τα στοιχεία της οικείας ληξιαρχικής πράξεως, υπογραφομένην υπ` αυτού. Τη δήλωση που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο υπογράφουν σύζυγοι και οι μάρτυρες.

       Ναι Όχι


      • 10 Χορήγηση αντιγράφου της δήλωσης γάμου στους συζύγους για την καταχώριση του γεγονότος στο ληξιαρχείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.