Τακτοποίηση Φακέλου Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού Περιβαλλοντικά Αδειοδοτημένου Έργου ή Δραστηριότητας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση044afe73-07a9-4d15-8d3c-6dc39fb5516e 840592

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή Φακέλου Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού, από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, πριν από την έναρξη της κατασκευής, σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασμού περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου ή δραστηριότητας σε στάδια της τεχνικής μελέτης, που έπονται της έκδοσης ΑΕΠΟ. Με την τακτοποίηση του Φακέλου Συμμόρφωσης ενημερώνεται ο Φάκελος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που τη συνδοδεύει.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Στον φάκελο Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού, τεκμηριώνεται ότι δεν επέρχονται σημαντικές αρνητικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και, επομένως, εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με την ισχύουσα ΑΕΠΟ. Ο φάκελος αυτός αποτελεί στοιχείο για την ενημέρωση του φακέλου της ΜΠΕ.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Τίτλος

Αίτηση υποβολής Φακέλου συμμόρφωσης τελικού σχεδιασμού

Σημειώσεις

Η τακτοποίηση του Φακέλου Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού, για ενημέρωση του Φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) δύναται να γίνεται με διοικητικό έγγραφο της Αρμόδιας Περιβαλλοντικής Αρχής (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ, για έργα Α1 Υποκατηγορίας) και ΔΙΠΕΧΩΣ της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για έργα Α2 Υποκατηγορίας)

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διαδικασία Φακέλου Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού


      Μητρώα που τηρούνται

      Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Η υποβολή φακέλου συμμόρφωσης αφορά σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασμού περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου ή δραστηριότητας σε στάδια της τεχνικής μελέτης που έπονται της έκδοσης ΑΕΠΟ.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Απαιτείται για την εγγραφή και υποβολή, μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου, η κατοχή προσωπικών κωδικών taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Τεχνική Περιγραφή του τελικού σχεδιασμού του αδειοδοτημένου έργου ή δραστηριότητας, συνοδευόμενη από σχετικά τεχνικά σχέδια και τοπογραφικά διαγράμματα, με σαφή ένδειξη των προτεινόμενων τροποποιήσεων Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Τεχνική Περιγραφή του τελικού σχεδιασμού του αδειοδοτημένου έργου ή δραστηριότητας, συνοδευόμενη από σχετικά τεχνικά σχέδια και τοπογραφικά διαγράμματα, με σαφή ένδειξη των προτεινόμενων τροποποιήσεων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • Νόμος 7 4014 2011 209 Α

       Περιγραφή Διαδικασία αξιολόγησης οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής έργου ή δραστηριότητας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100209

      • 1 Παραλαβή του υποβληθέντος Φακέλου Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας, υποβάλει ηλεκτρονικά Φακέλου Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4014/2011.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος φακέλου συμμόρφωσης τελικού σχεδιασμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος των στοπιχείων του φακέλου

       Όχι Όχι


      • 3 Τακτοποίηση Φακέλου Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Τακτοποίηση του Φακέλου Συμμόρφωσης και ενημέρωση του Φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που τη συνδοδεύει.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.