Τιμές τυριών χονδρικής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0e214351-a836-4c7d-b519-00df77afc09b 432904

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

1 λεπτό

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη δήλωση/ καταχώριση της μέσης σταθμισμένης μηνιαίας χονδρικής τιμής ανά είδος τυριού (ΦΕΤΑΣ και ορισμένων άλλων τυριών ΠΟΠ) σε ειδική εφαρμογή του ΥπΑΑΤ, από τις επιχειρήσεις μεταποίησης και παραγωγής τυριών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥπΑΑΤ.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Οι παραγωγικές επιχειρήσεις καταγράφουν τη μέση σταθμισμένη μηνιαία χονδρική τιμή ανά είδος τυριού.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Κωδικοί εισόδου στη ψηφιακή εφαρμογή «Τιμές τυριών χονδρικής» του Υπ. ΑΑΤ.

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Τιμές τυριών χονδρικής


      Νομοθεσία

       ,,,,,,,,,,,,


      • 1 Ποσοτικές Αφορά κάθε επιχείρηση που παράγει περισσότερο από 500 τόνους τυρί ΦΕΤΑ ή/και πάνω από 60 τόνους Γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ, ή/και πάνω από 70 τόνους Μανούρι ΠΟΠ, ή/και πάνω από 80 τόνους Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ, ή/και πάνω από 100 τόνους Κασέρι ΠΟΠ, ή/και πάνω από 150 τόνους Κεφαλογραβιέρα ΠΟΠ, ή/και πάνω από 60 τόνους Κεφαλοτύρι, ή/και πάνω από 100 τόνους Γραβιέρα ετησίως

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Οι επιχειρήσεις μεταποίησης και παραγωγής τυριών πρέπει να είνια εγγεγραμμένοι χρήστες στη ψηφιακή εφαρμογή «Τιμές τυριών χονδρικής» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Όχι Όχι

      • Υπουργική Απόφαση 4 743/46237 2015 841 Β

       Περιγραφή Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 479/2010 της Επιτροπής σχετικά με τις κοινοποιήσεις μεταξύ των Κρατών Μελών και της Επιτροπής, στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150200841

      • 1 Εγγραφή επιχείρησης ή επικαιροποίηση στοιχείων αυτής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Δημιουργία λογαριασμού με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και το e-mail που έχει δηλωθεί /Επικαιροποίηση στοιχείων επιχείρησης.

       Όχι Όχι


      • 2 Καταχώρηση μέσης σταθμισμένης τιμής τυριών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Η καταχώρηση των τιμών γίνεται σε μηνιαία βάση. Η τιμή είναι εκφρασμένη σε € ανά κιλό τυριού τυριού, χωρίς Φ.Π.Α., και συνοδεύεται από την ποσότητα στην οποία αντιστοιχεί η συγκεκριμένη τιμή πώλησης. Για τα τυριά Κεφαλοτύρι και Γραβιέρα προσδιορίζεται το είδος του γάλακτος που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την παρασκευή του.

       Όχι Όχι


      • 3 Υπολογισμός του σταθμισμένου μέσου όρου της τιμής έκαστου τυριού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Το Τμήμα Αξιοποίησης Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων με βάση τα στοιχεία που λαμβάνει υπολογίζει κάθε εβδομάδα το σταθμισμένο μέσο όρο της τιμής του τυριού Φέτα και των υπολοίπων τυριών για όλη τη χώρα και προβαίνει στις ανακοινώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) 479/2010 της Επιτροπής.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.