Τιμητική παροχή σε κληρωτούς και μονίμους στρατιωτικούς που συμμετείχαν στα γεγονότα της Κύπρου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση



8a4612ac-5a53-4c9d-bc35-4d1b01dc2d9d 482070

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση από 01.08.2020 τιμητικής παροχής ποσού διακοσίων ευρώ (200€), στους οπλίτες, στους Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς, στους Έφεδρους Αξιωματικούς, στους ανακαταταγέντες Έφεδρους Αξιωματικούς, στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και στους υπηρετήσαντες στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου εφόσον έλαβαν την ελληνική υπηκοότητα, που συμμετείχαν στα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Κύπρο, κατά το έτος 1964 στην Τηλλυρία και στη Λευκωσία, το 1967 στην Κοφίνου και στους Αγίους Θεοδώρους, καθώς και κατά τη χρονική περίοδο από 20 Ιουλίου 1974 έως 20 Αυγούστου 1974.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για τη χορήγηση της τιμητικής παροχής του άρθρου 95 του ν. 4714/2020.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  1. Αίτηση θεραπείας στη Δ/νση Εισοδηματικής Πολιτικής 2. Άσκηση έφεσης στο αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Άσκηση έφεσης κατά της σιωπηρής απόρριψης στο αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ισόβια τιμητική παροχή σε κληρωτούς και μονίμους στρατιωτικούς που συμμετείχαν στα γεγονότα της Κύπρου κατά τα έτη 1964, 1967 και 1974


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Συμμετοχής Συμμετοχή στα πολεμικά γεγονότα της Κύπρου κατά τα έτη 1964 ή/και 1967 ή/και κατά το χρονικό διάστημα από 20.07.1974 έως 20.08.1974, η οποία αποδεικνύεται με τη βεβαίωση Ζώνης Πρόσω - Επιχειρήσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή με τη βεβαίωση της Εθνικής Φρουράς Κύπρου, κατά περίπτωση.

       Όχι Όχι

      • 2 Υπηκοότητας Ελληνική υπηκοότητα.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση Ζώνης Πρόσω - Επιχειρήσεων που εκδίδεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Βεβαίωση

       Βεβαίωση Ζώνης Πρόσω - Επιχειρήσεων που εκδίδεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η Βεβαίωση εκδίδεται από τις Διευθύνσεις Ιστορίας των Γενικών Επιτελείων των τριών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Βεβαίωση της Εθνικής Φρουράς Κύπρου από την οποία να προκύπτει ότι αιτών ενεπλάκη στα πολεμικά γεγονότα της Κύπρου. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της Εθνικής Φρουράς Κύπρου από την οποία να προκύπτει ότι αιτών ενεπλάκη στα πολεμικά γεγονότα της Κύπρου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό αυτό αφορά τους υπηρετήσαντες στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου που έχουν λάβει την ελληνική υπηκοότητα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Στρατολογικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9703

      • 3 Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (τύπου Α΄). Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (τύπου Α΄).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/strateuse/stratologike-katastase/pistopoietiko-stratologikes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3709

      • 4 Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ελληνικής Ταυτότητας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ελληνικής Ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 5 Φωτοαντίγραφο του Διαβατηρίου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο του Διαβατηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το εναλλακτικό αυτό δικαιολογητικό αφορά τους υπηρετήσαντες στις τάξεις των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που διαθέτουν βεβαίωση Ζώνης Πρόσω - Επιχειρήσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 2244

      • 6 Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού από το οποίο να προκύπτει ο BIC της τράπεζας, ο ΙΒΑΝ του λογαριασμού και το όνομα του δικαιούχου. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού από το οποίο να προκύπτει ο BIC της τράπεζας, ο ΙΒΑΝ του λογαριασμού και το όνομα του δικαιούχου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 7 Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Στρατολογικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 8689

      • Νόμος 88 4864 2021 237 Α

       Περιγραφή Επέκταση της χορήγησης της τιμητικής παροχής του άρθρου 95 του ν. 4714/2020

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100237

      • Υπουργική Απόφαση 71763 2020 5362 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της παρ. 2 της υπ’ αρ. 29309/15.9.2020 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%22%CE%A8%CE%92%CE%9E%CE%9C%CE%97-%CE%9A%CE%A30%22&page=0

       ΑΔΑ ΨΒΞΜΗ-ΚΣ0

      • Υπουργική Απόφαση 29309 2020 4115 Β

       Περιγραφή Καταβολή ισόβιας μηνιαίας τιμητικής παροχής στους Έλληνες οπλίτες λόγω της συμμετοχής τους στα γεγονότα της Κύπρου κατά τα έτη 1964, 1967 και 1974.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%229%CE%A0%CE%9A8%CE%97-%CE%A561%22&page=0

       ΑΔΑ 9ΠΚ8Η-Υ61

      • Νόμος 95 4714 2020 148 Α

       Περιγραφή Ισόβια τιμητική παροχή στους Έλληνες οπλίτες λόγω της συμμετοχής τους στα γεγονότα της Κύπρου κατά τα έτη 1964, 1967 και 1974.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100148

      • 1 Πρωτόκολληση αίτησης


       Περιγραφή Απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου στην αίτηση.

       Όχι Όχι


      • 2 Εξέταση αίτησης χορήγησης τιμητικής παροχής άρθρου 95 του ν. 4714/2020

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εξετάζεται από τον υπάλληλο εάν βεβαιώνεται η συμμετοχή του αιτούντος στα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Κύπρο τα έτη 1964, 1967 και 1974.

       Ναι Όχι


      • 3 Χορήγηση τιμητικής παροχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση πράξης χορήγησης τιμητικής παροχής.

       Όχι Ναι


      • 4 Απόρριψη του αιτήματος


       Περιγραφή Έκδοση απορριπτικής πράξης χορήγησης ή απορριπτικού εγγράφου.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.