Τροποποίηση όρων εγκατάστασης γραφείου/υποκαταστήματος ναυτιλιακής εταιρείας - ν. 27/75, αρ. 25

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση10ea1b0e-f1c0-4aa1-a4cd-638e3271cf92 246240

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Κυμαινόμενο

Προθεσμία διεκπεραίωσης

40 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην τροποποίηση όρων της Υπουργικής Απόφασης της άδειας εγκατάστασης γραφείου/υποκαταστήματος ναυτιλιακής εταιρείας - ν. 27/75, αρ. 25 (π.χ. τροποποίηση αντικειμένου, επωνυμίας, έδρας).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση της εταιρείας, η οποία αναφέρει τα δικαιολογητικά που επισυνάπτει σχετικά με το αίτημα της


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διαιτησία
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Τροποποίηση όρων εγκατάστασης γραφείου/υποκαταστήματος ναυτιλιακής εταιρείας - ν. 27/75, αρ. 25


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 2.000 δολάρια Η.Π.Α. (σε ισοτιμία ευρώ). Το συγκεκριμένο παράβολο δεν απαιτείται, όταν η τροποποίηση των όρων της σχετικής Υπουργικής Απόφασης αφορά τον περιορισμό των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων (αντικείμενο) της εταιρείας. 0 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3478

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking), Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)

       Είδος κόστους e-Παράβολο (κυμαινόμενο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo

       Όχι

      • 1 Πρακτικό του Δ.Σ. της Εταιρείας, δεόντως θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, στο οποίο να αναφέρεται ότι έχει ληφθεί απόφαση τροποποίησης της Υ.Α. εγκατάστασης του Γραφείου της Εταιρείας στην Ελλάδα και να ορίζεται ο εκπρόσωπος της Πρακτικό

       Πρακτικό του Δ.Σ. της Εταιρείας, δεόντως θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, στο οποίο να αναφέρεται ότι έχει ληφθεί απόφαση τροποποίησης της Υ.Α. εγκατάστασης του Γραφείου της Εταιρείας στην Ελλάδα και να ορίζεται ο εκπρόσωπος της

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 2 Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού καλής λειτουργίας (GOOD STANDING) της εταιρείας θεωρημένο, εκδοθέντος εντός διμήνου Πιστοποιητικό

       Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού καλής λειτουργίας (GOOD STANDING) της εταιρείας θεωρημένο, εκδοθέντος εντός διμήνου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 3 Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα αποδέχεται τον διορισμό του, θα αναφέρεται το αντικείμενο του γραφείου στην Ελλάδα και τα πλοία που διαχειρίζεται η εταιρεία (εφόσον είναι διαχειρίστρια εταιρεία) Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα αποδέχεται τον διορισμό του, θα αναφέρεται το αντικείμενο του γραφείου στην Ελλάδα και τα πλοία που διαχειρίζεται η εταιρεία (εφόσον είναι διαχειρίστρια εταιρεία)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Παράβολο Δημοσίου Ταμείου (e παράβολο στον κωδικό 3478) ποσού ύψους ίσου με το αντίτιμο ευρωποίησης 2.000 δολαρίων Η.Π.Α. , μαζί με Βεβαίωση Αγοράς Συναλλάγματος (Β.Α.Σ.) Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Παράβολο Δημοσίου Ταμείου (e παράβολο στον κωδικό 3478) ποσού ύψους ίσου με το αντίτιμο ευρωποίησης 2.000 δολαρίων Η.Π.Α. , μαζί με Βεβαίωση Αγοράς Συναλλάγματος (Β.Α.Σ.)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 5 Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας σε περίπτωση που έχει τροποποιηθεί όρος του, σε σχέση με το καταστατικό που κατατέθηκε κατά την εγκατάσταση της εταιρείας Κανονισμός λειτουργίας

       Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας σε περίπτωση που έχει τροποποιηθεί όρος του, σε σχέση με το καταστατικό που κατατέθηκε κατά την εγκατάσταση της εταιρείας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5658

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 και 2 3122.18/03/13 2013 3263 Β

       Περιγραφή Οι περιπτώσεις 1στ και 2 στ του άρθρου 1 της εν λόγω Κ.Υ.Α. αντικαταστάθηκαν με την αριθ. 2212.2/25747/2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1772 Β).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203263

      • 1 Τροποποίηση άδειας εγκατάστασης γραφείου ή υποκαταστήματος του άρθρου 25, ν. 27/1975

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αφού υποβληθεί το αίτημα της εταιρείας για τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης της άδειας εγκατάστασης της, πραγματοποείται έλεγχος για την πληρότητα των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν.

       Όχι Όχι


      • 2 Τροποποίηση άδειας εγκατάστασης γραφείου ή υποκαταστήματος του άρθρου 25, ν. 27/1975

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπογράφει την σχετική Απόφαση τροποποίησης της άδεις εγκατάστασης του γραφείου της εταιρείας στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι


      • 3 Τροποποίηση άδειας εγκατάστασης γραφείου ή υποκαταστήματος του άρθρου 25, ν. 27/1975

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Μετά την υπογραφή από τον κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η σχετική Απόφαση αποστέλλεται, με την μορφή ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ σε ψηφιακή μορφή, στο Εθνικό Τυπογραφείο, προκειμένου δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

       Όχι Όχι


      • 4 Τροποποίηση άδειας εγκατάστασης γραφείου ή υποκαταστήματος του άρθρου 25, ν. 27/1975

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.