Υποβολή καταστάσεων συμβάσεων εργασίας των ΙΓΕΕ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5da91a83-7099-44a0-bc2a-38a7c6f1f87b 303540

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Ενιαία Ψηφιακή Πύλη δημόσιας διοίκησης (ΕΨΠ - gov.gr) Τα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ) υποχρεούνται, να υποβάλλουν κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου και του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, στην οικεία Υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας, αναλυτική κατάσταση των συμβάσεων εργασίας για τη σύναψη των οποίων μεσολάβησαν το προηγούμενο εξάμηνο.

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 λεπτά

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

15 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή από τα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε.) που έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα και τα υποκαταστήματα αυτών, προς την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου και του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, αναλυτική κατάσταση των συμβάσεων εργασίας για τη σύναψη των οποίων μεσολάβησαν κατά το προηγούμενο εξάμηνο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε)

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

6 μήνες

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αναλυτική κατάσταση των συμβάσεων εργασίας του προηγούμενου εξαμήνου

Σημειώσεις

Αναλυτική κατάσταση των συμβάσεων εργασίας για τη σύναψη των οποίων μεσολάβησε το προηγούμενο εξάμηνο το αιτών Ιδιωτικό Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε.).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς ΣΕΠΕ, Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Καταστάσεις ΙΓΕ, Καταστάσεις ΙΓΕ στην Επιθεώρηση Εργασίας, Καταστάσεις συμβάσεων εργασίας των ΙΓΕΕ

      Επίσημος τίτλος

      Υποβολή καταστάσεων συμβάσεων εργασίας των ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Η υποχρέωση υποβολής από τα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε.) που έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα και τα υποκαταστήματα αυτών, προς την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, αναλυτικής κατάστασης των συμβάσεων εργασίας για τη σύναψη των οποίων μεσολάβησαν το προηγούμενο εξάμηνο, πραγματοποιείται κάθε πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου και του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ψηφιακή υποβολή απαιτείται η κατοχή κωδικών πρόσβασης της επιχείρησης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΣΕΠΕ. Απαιτείται προς τούτο να υφίστανται κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet και επιπλέον, για επιχείρηση και τα στοιχεία εισόδου στον e-ΕΦΚΑ.

       Όχι Όχι

      • 1 Αναλυτική κατάσταση των συμβάσεων εργασίας Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Αναλυτική κατάσταση των συμβάσεων εργασίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αναλυτική κατάσταση των συμβάσεων εργασίας για τη σύναψη των οποίων μεσολάβησε το προηγούμενο εξάμηνο το αιτών Ιδιωτικό Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε.).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • Νόμος 104 4052 2012 41 Α

       Περιγραφή Υποχρεώσεις των Ι.Γ.Ε.Ε. και των ποκαταστημάτων τους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100041

      • 1 Υποβολή της αναλυτικής κατάστασης των σμβάσεων εργασίας


       Περιγραφή Υποβολή από τα Ι.Γ.Ε.Ε. που έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα και από τα υποκαταστήματά τους στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, με επίσκεψη στο κατάστημα της Υπηρεσίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή της αναλυτικής κατάστασης των συμβάσεων εργασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή από την αρμόδια υπηρεσία της σχετικής κατάστασης.

       Όχι Όχι


      • 3 Πρωτοκόλληση της αναλυτικής κατάστασης των συμβάσεων εργασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αρμόδιος Υπάλληλος προβαίνει στην πρωτοκόλληση αυτών.

       Όχι Ναι


      • 1 Εισαγωγή κωδικών πρόσβασης στην ενιαία πύλη της δημόσιας διοίκησης gov.gr

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Συναρμόδιος Φορέας ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε)

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/katastaseis-sumbaseon-ergasias-ton-igee

       Περιγραφή Εισάγετε τους κωδικούς πρόσβασης της επιχείρησης στην ενιαία πύλη της δημόσιας διοίκησης gov.gr.

       Όχι Όχι


      • 2 Επιλογή από menu

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Συναρμόδιος Φορέας ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε)

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος www.sepe.gov.gr

       Περιγραφή Από την αρχική οθόνη, στο αριστερό menu, επιλέγετε «Καταστάσεις συμβάσεων εργασίας ΙΓΕΕ» και στη συνέχεια «Νέα Κατάσταση Συμβάσεων Εργασίας ΙΓΕΕ».

       Όχι Όχι


      • 3 Συμπλήρωση στη «Φόρμα Κατάστασης Συμβάσεων Εργασίας ΙΓΕΕ»

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Συναρμόδιος Φορέας ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε)

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος www.sepe.gov.gr

       Περιγραφή Ανοίγει η «Φόρμα Κατάστασης Συμβάσεων Εργασίας ΙΓΕΕ» και επιλέγετε το εξάμηνο και το έτος αναφοράς. Αυτόματα ενεργοποιείται η ένδειξη για εκπρόθεσμη (ή μη) υποβολή.

       Όχι Όχι


      • 4 Επιλογή παραρτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Συναρμόδιος Φορέας ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε)

       Σύνδεσμος www.sepe.gov.gr

       Περιγραφή Επιλογή παραρτήματος για το οποίο υποβάλλεται η κατάσταση και αυτόματα συμπληρώνονται όλα τα πεδία στην ενότητα «Τόπος Παροχής Εργασίας». Σε περίπτωση που ο τόπος παροχής εργασίας είναι διαφορετικός από το επιλεγμένο παράρτημα που αφορά η κατάσταση, τροποποιείτε και συμπληρώνετε ανάλογα την ενότητα «Τόπος Παροχής Εργασίας».

       Όχι Όχι


      • 5 Επισύναψη αρχείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Συναρμόδιος Φορέας ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε)

       Σύνδεσμος www.sepe.gov.gr

       Περιγραφή Αφού επιλέξετε ότι έχετε κάνει διαμεσολάβηση στο εξάμηνο αναφοράς, συμπληρώνετε τον αριθμό των συμβάσεων εργασίας για τη σύναψη των οποίων μεσολαβήσατε και επισυνάπτετε υποχρεωτικά σε μορφή pdf την αναλυτική κατάσταση των συμβάσεων αυτών.

       Όχι Όχι


      • 6 Προσωρινή αποθήκευση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Συναρμόδιος Φορέας ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε)

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος www.sepe.gov.gr

       Περιγραφή Αν χρειαστεί, η αίτηση μπορεί να αποθηκευτεί προσωρινά και να γίνει η επεξεργασία της σε μεταγενέστερο χρόνο. Η επιλογή της υποβολής ενεργοποιείται μόνο εφόσον αποδεχτείτε τους όρους της αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 7 Υποβολή κατάστασης και λήψη αριθμού πρωτοκόλλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Συναρμόδιος Φορέας ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε)

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος www.sepe.gov.gr

       Περιγραφή Πατώντας «Υποβολή» η κατάσταση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και δρομολογείται στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης. Παράλληλα εμφανίζεται στη λίστα των καταστάσεων συμβάσεων εργασίας ΙΓΕΕ με την ένδειξη της εκπρόθεσμης (ή μη) υποβολής, ενώ είναι δυνατή η εκτύπωσή της από την επιλογή «Προβολή».

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.