Υποβολή στοιχείων αλιευτικής δραστηριότητας στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Αλιείας (Ο.Σ.Π.Α)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση656077d0-423f-4819-b125-1e8744b2f59f 942431

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

3 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία περιγράφει ένα σύνολο στοιχείων αλιευτικής δραστηριότητας που υποβάλλονται, μέσω του υποσυστήματος ΑΛΙΕΙΑ, το οποίο περιλαμβάνει την ηλεκτρονική υποβολή:

α) Ημερολογίων Αλιείας για σκάφη 10μ. και άνω ή για σκάφη με άδεια αλίευσης ανεξαρτήτου μήκους

β) Δηλώσεων Εκφόρτωσης για σκάφη 10μ. και άνω ή για σκάφη με άδεια αλίευσης ανεξαρτήτου μήκους

γ) Προαναγγελίας Εκφόρτωσης για σκάφη άνω των 12μ. που αλιεύουν αποθέματα υπαγόμενα σε πολυετή σχέδια

δ) Προαναγγελίας Μεταφόρτωσης

ε) Δηλώσεων Μεταφόρτωσης και στ) Μηνιαίας δήλωσης παραγωγής αλιευτικών σκαφών κάτω των 10μ.

Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Γενική Δ/νση Αλιείας τηρείται το Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 μήνας

Παρατηρήσεις

Προθεσμίες υλοποίησης: α) Τα δεδομένα του Ημερολόγιου Αλιείας_ΗΑ τηρούνται στην συσκευή ERS στο σκάφος και υποβάλλονται ηλεκτρονικά για κάθε ημέρα του αλιευτικού ταξιδιού ή i) πριν τον κατάπλου και την εκφόρτωση για τα μονοήμερα ταξίδια ή ii) πριν τις 12 τη νύχτα («τέλος ημέρας») για τα πολυήμερα ταξίδια και πριν τον κατάπλου και την εκφόρτωση για την τελευταία ημέρα του πολυήμερου ταξιδιού. β) i) Η Δήλωση Εκφόρτωσης_ΔΕ συμπληρώνεται το συντομότερο δυνατόν και υποβάλλεται ηλεκτρονικά το αργότερο εντός 24 ωρών μετά την εκφόρτωση για κάθε αλιευτικό ταξίδι. Η εκφόρτωση μπορεί να αφορά το σύνολο ή μέρος των αλιευμάτων του σκάφους. ii) Για τον ερυθρό τόνο (BFT) απαιτείται υποβολή της προαναγγελίας εκφόρτωσης τέσσερις (4) ώρες τουλάχιστον πριν την εκφόρτωση. iii) Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής Ημερολογίου Αλιείας_ΗΑ – Δήλωσης Εκφόρτωσης_ΔΕ όταν το σκάφος είναι ακινητοποιημένο και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν προϊόντα αλιείας πάνω στο σκάφος και έχει υποβληθεί η δήλωση εκφόρτωσης του τελευταίου αλιευτικού ταξιδιού. iv) Για την ορθή καταχώρηση της αλιευτικής προσπάθειας, ο αριθμός προσπαθειών και οι ώρες καταχωρούνται ως σύνολο την ημέρα που ολοκληρώνεται η προσπάθεια δηλ. στην ημέρα που ανασύρονται (μαζεύονται) τα αλιευτικά εργαλεία. γ) Η δήλωση μεταφόρτωσης το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο 48 ώρες μετά τη μεταφόρτωση. δ) Τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν από την προβλεπόμενη ώρα άφιξης στον λιμένα. ε)Τα μηνιαία δελτία παραγωγής υποβάλλονται μέχρι τις 12 του μήνα που έπεται του μήνα αναφοράς και επισημαίνεται ότι μηνιαίες δηλώσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά ακόμη και εάν δεν υπάρχει παραγωγή το μήνα αναφοράς.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ψηφιακή δήλωση στοιχείων αλιευτικής δραστηριότητας στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Αλιείας (Ο.Σ.Π.Α)

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Κωδικός πρόσβασης στο ΟΣΠΑ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Υποβολή στοιχείων αλιευτικής δραστηριότητας στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Αλιείας (Ο.Σ.Π.Α)

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Ηλεκτρονική ειδοποίηση / Ενημέρωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Επαγγελματικές Απαιτείται αλιευτική άδεια σκάφους

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την πρόσβαση του πλοιοκτήτη του α/κ σκάφους στις εφαρμογές συμπλήρωσης και υποβολής ΗΑ-ΔΕ-ΔΜ απαιτείται να έχει λάβει αναγνωριστικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο ΟΣΠΑ από τις υπηρεσίες αλιείας των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων και στη συνέχεια να χορηγήσει ο ίδιος κωδικό στον κυβερνήτη του σκάφους στην περίπτωση που είναι διαφορετικός από τον πλοιοκτήτη. Σημειώνουμε ότι για να μπορέσει να πάρει κωδικό ο κυβερνήτης θα πρέπει να είναι καταχωρημένος στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο .

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Ημερολόγιο Αλιείας υποβάλλεται στο ΟΣΠΑ για σκάφη 10μ. και άνω ή για σκάφη με άδεια αλίευσης ανεξαρτήτου μήκους.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Δηλώσεις Εκφόρτωσης υποβάλλονται στο ΟΣΠΑ για σκάφη 10μ. και άνω ή για σκάφη με άδεια αλίευσης ανεξαρτήτου μήκους.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Προαναγγελία Εκφόρτωσης υποβάλλεται στο ΟΣΠΑ για σκάφη άνω των 12μ. που αλιεύουν αποθέματα υπαγόμενα σε πολυετή σχέδια (τόννου, ξιφία, μακρύπτερου τόννου).

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Μηνιαία δήλωση παραγωγής υποβάλλεται στο ΟΣΠΑ για αλιευτικά σκάφη κάτω των 10μ..

       Όχι Όχι

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 15, 17, 18, 22, 23, 24 1224 2009

       Περιγραφή Θέσπιση κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την τήρηση των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Ηλεκτρονική συμπλήρωση και διαβίβαση των δεδομένων του ημερολόγιου αλιείας Προαναγγελία Προαναγγελία εκφόρτωσης σε άλλο κράτος μέλος Ηλεκτρονική συμπλήρωση και διαβίβαση των στοιχείων της δήλωσης μεταφόρτωσης Συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης εκφόρτωσης Ηλεκτρονική συμπλήρωση και διαβίβαση των στοιχείων της δήλωσης εκφόρτωσης

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1224

       ΑΔΑ Αριθμός CELEX: 32009R1224

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 404 2011

       Περιγραφή Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 404/2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

       Νομικές παραπομπές http://data.europa.eu/eli/reg impl/2011/404/oj

       ΑΔΑ Αριθμός CELEX: 32011R0404

      • Υπουργική Απόφαση 1, 2, 4, 5, 6, 7 2287/40083/7/4 2015 695 Β

       Περιγραφή Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ενωσιακών διατάξεων του κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (Ο.Σ.Π.Α) και για την υποβολή δεδομένων από τις επιχειρήσεις του τομέα αλιείας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150200695

       ΑΔΑ 7ΡΜΠ465ΦΘΗ-Γ0Ξ

      • Εγκύκλιος 3854/78225/13/7 2015

       Περιγραφή Εγκύκλιος ηλεκτρονικής καταγραφής και υποβολής ημερολογίου αλιείας, προαναγγελίας εκφόρτωσης – μεταφόρτωσης τόνου (BFT), δήλωσης μεταφόρτωσης, δήλωσης εκφόρτωσης και δήλωσης ανάληψης – πώλησης προϊόντων αλιείας.

       Νομικές παραπομπές https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/6718465%CE%A6%CE%98%CE%97-%CE%A6%CE%A86

       ΑΔΑ 6718465ΦΘΗ-ΦΨ6

      • Υπουργική Απόφαση 1,2,3,4,5,6,7,8 39/65036/5/4 2021 931 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2287/40083/07-04-2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ενωσιακών διατάξεων του κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (Ο.Σ.Π.Α) και για την υποβολή δεδομένων από τις επιχειρήσεις του τομέα αλιείας» (Β’ 695)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210200931

       ΑΔΑ ΨΙΥΚ4653ΠΓ-ΖΧ5

      • Εγκύκλιος 1978/121322/7/5 2021

       Περιγραφή Εγκύκλιος για την υποχρέωση υποβολής μηνιαίας δήλωσης παραγωγής.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%229%CE%A9%CE%A974653%CE%A0%CE%93-%CE%9D%CE%A44%22&page=0

       ΑΔΑ 9ΩΩ74653ΠΓ-ΝΤ4

      • Εγκύκλιος 1977/121320/7/5 2021

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθ. 3854/78225/13-07-2015 (ΑΔΑ 6718465ΦΘΗ-ΦΨ6) Εγκυκλίου "Ηλεκτρονικής καταγραφής και υποβολής ημερολογίου αλιείας, προαναγγελίας εκφόρτωσης – μεταφόρτωσης τόνου (BFT), δήλωσης μεταφόρτωσης, δήλωσης εκφόρτωσης και δήλωσης ανάληψης – πώλησης προϊόντων αλιείας".

       Νομικές παραπομπές https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/63%CE%9894653%CE%A0%CE%93-%CE%995%CE%92

       ΑΔΑ 63Θ94653ΠΓ-Ι5Β

      • 1 Είσοδος στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Αλιείας (Ο.Σ.Π.Α)


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Με την εισαγωγή του κωδικού ΟΣΠΑ ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία του ΟΣΠΑ.

       Όχι Όχι


      • 2 Ηλεκτρονική υποβολή μηνιαίας δήλωσης παραγωγής αλιευτικών σκαφών κάτω των 10μ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Υπόχρεοι υποβολής της μηνιαίας δήλωσης παραγωγής είναι οι πλοιοκτήτες των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών με ολικό μήκος μικρότερο των 10 μέτρων (έως και 9,99 μέτρα), εξαιρουμένων των σκαφών με άδεια αλίευσης που τηρούν ηλεκτρονικό ημερολόγιο – δήλωση εκφόρτωση (ERS). Στην περίπτωση περισσότερων του ενός πλοιοκτητών, η μηνιαία δήλωση παραγωγής καταχωρείται από έναν εκ των πλοιοκτητών, ο οποίος έχει λάβει τον κωδικό από την Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας_ΠΕ που ανήκει το σκάφος τους, μεριμνώντας ώστε να διαθέτει εξουσιοδότηση από τους υπόλοιπους πλοιοκτήτες για την καταχώρηση της μηνιαίας δήλωσης παραγωγής. Η υποβολή της μηνιαίας δήλωσης παραγωγής γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, από τον πλοιοκτήτη, μέσω της εφαρμογής «Μηνιαία Δήλωση Παραγωγής Σκαφών κάτω των 10 μέτρων», του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ), που διατίθεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας (www.alieia.minagric.gr).

       Ναι Ναι


      • 3 Ηλεκτρονική υποβολή Ημερολογίων Αλιείας για σκάφη 10μ. και άνω ή για σκάφη με άδεια αλίευσης ανεξαρτήτου μήκους.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Η συσκευή ηλεκτρονικής καταγραφής και υποβολής των δεδομένων του Ημερολογίου Αλιείας_ΗΑ βρίσκεται στο σκάφος και ο κυβερνήτης μεριμνά για τη λειτουργία της και για την τήρηση και την έγκαιρη υποβολή των δεδομένων των Ημερολογίων Αλιείας_ΗΑ. Τα δεδομένα του Ημερολογίου Αλιείας_ΗΑ τηρούνται στην συσκευή ERS στο σκάφος και υποβάλλονται ηλεκτρονικά για κάθε ημέρα του αλιευτικού ταξιδιού ή α) πριν τον κατάπλου και την εκφόρτωση για τα μονοήμερα ταξίδια ή β) πριν τις 12 τη νύχτα («τέλος ημέρας») για τα πολυήμερα ταξίδια και πριν τον κατάπλου και την εκφόρτωση για την τελευταία ημέρα του πολυήμερου ταξιδιού. Ημερολόγιο Αλιείας_ΗΑ συμπληρώνεται για κάθε ημέρα στη θάλασσα, ακόμη και εάν δεν υπάρχει αλίευση (μόνο πλεύση ή δραστηριότητα χωρίς παραγωγή). Τα δεδομένα του Ημερολόγιου Αλιείας_ΗΑ υποβάλλονται ηλεκτρονικά και στις εξής περιπτώσεις: α) ύστερα από αίτημα αρμόδιας ελεγκτικής αρχής. β) τη στιγμή οποιασδήποτε επιθεώρησης στη θάλασσα.

       Σημειώσεις Το ημερολόγιο αλιείας περιλαμβάνει ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία: α) τον εξωτερικό αριθμό ταυτοποίησης και το όνομα του αλιευτικού σκάφους. β) τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό FAO κάθε είδους και την αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή όπου ελήφθησαν τα αλιεύματα. γ) ημερομηνία των αλιεύσεων. δ) ημερομηνία απόπλου και κατάπλου και διάρκεια του αλιευτικού ταξιδιού. ε) τύπο εργαλείου, μέγεθος ματιών και διαστάσεις. στ) τις κατ’ εκτίμηση ποσότητες κάθε είδους σε χιλιόγραμμα εκφραζόμενες σε ζων βάρος ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τον αριθμό των ατόμων. ζ) τον αριθμό των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

       Ναι Όχι


      • 4 Δήλωση Εκφόρτωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Η Δήλωση Εκφόρτωσης_ΔΕ συμπληρώνεται το συντομότερο δυνατόν και υποβάλλεται ηλεκτρονικά το αργότερο εντός 24 ωρών μετά την εκφόρτωση για κάθε αλιευτικό ταξίδι. Η εκφόρτωση μπορεί να αφορά το σύνολο ή μέρος των αλιευμάτων του σκάφους. i) Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής Ημερολογίου Αλιείας_ΗΑ - Δήλωσης Εκφόρτωσης_ΔΕ όταν το σκάφος είναι ακινητοποιημένο και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν προϊόντα αλιείας πάνω στο σκάφος και έχει υποβληθεί η δήλωση εκφόρτωσης του τελευταίου αλιευτικού ταξιδιού. ii) Για την ορθή καταχώρηση της αλιευτικής προσπάθειας, ο αριθμός προσπαθειών και οι ώρες καταχωρούνται ως σύνολο την ημέρα που ολοκληρώνεται η προσπάθεια δηλ. στην ημέρα που ανασύρονται (μαζεύονται) τα αλιευτικά εργαλεία.

       Σημειώσεις Η Δήλωση Εκφόρτωσης_ΔΕ περιέχει τουλάχιστον τα εξής πληροφοριακά στοιχεία: α) τον εξωτερικό αριθμό ταυτοποίησης και το όνομα του αλιευτικού σκάφους. β) τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό FAO κάθε είδους και την αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή όπου ελήφθησαν τα αλιεύματα. γ) τις ποσότητες κάθε είδους σε χιλιόγραμμα βάρους προϊόντος αναλυτικά ανά τύπο παρουσίασης προϊόντος ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τον αριθμό των ατόμων. δ) τον λιμένα εκφόρτωσης.

       Ναι Ναι


      • 5 Δήλωση Μεταφόρτωσης


       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Η Δήλωση Μεταφόρτωσης_ΔΜ υποβάλλεται το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο 48 ώρες μετά τη μεταφόρτωση. Η συσκευή ηλεκτρονικής καταγραφής και υποβολής των δεδομένων του Ημερολογίου Αλιείας_ΗΑ βρίσκεται στο σκάφος και ο κυβερνήτης μεριμνά για τη λειτουργία της και για την τήρηση και την έγκαιρη υποβολή των δεδομένων των Δηλώσεων Μεταφόρτωσης_ΔΜ. Τα μηνιαία δελτία παραγωγής υποβάλλονται μέχρι τις 12 του μήνα που έπεται του μήνα αναφοράς και επισημαίνεται ότι μηνιαίες δηλώσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά ακόμη και εάν δεν υπάρχει παραγωγή το μήνα αναφοράς.

       Σημειώσεις Η Δήλωση Μεταφόρτωσης_ΔΜ περιέχει τουλάχιστον τα εξής πληροφοριακά στοιχεία: α) τον εξωτερικό αριθμό ταυτοποίησης και το όνομα τόσο του αλιευτικού σκάφους που μεταφορτώνει όσο και του αλιευτικού σκάφους που παραλαμβάνει. β) τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό FAO κάθε είδους και την αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή όπου ελήφθησαν τα αλιεύματα. γ) τις κατ’ εκτίμηση ποσότητες κάθε είδους σε χιλιόγραμμα βάρους προϊόντος, αναλυτικά ανά τύπο παρουσίασης προϊόντος ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τον αριθμό των ατόμων. δ) τον λιμένα προορισμού του παραλαμβάνοντος αλιευτικού σκάφους. ε) τον καθορισμένο λιμένα μεταφόρτωσης.

       Ναι Ναι


      • 6 Προαναγγελία σκαφών άνω των 12μ. που αλιεύουν αποθέματα υπαγόμενα σε πολυετή σχέδια.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Οι πλοίαρχοι αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 12 μέτρων και άνω που αλιεύουν αποθέματα υπαγόμενα σε πολυετές σχέδιο (τόννου, ξιφία, μακρύπτερου τόννου) οι οποίοι υποχρεούνται να καταγράφουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα του Hμερολογίου Aλιείας_HA κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους της σημαίας τους, τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες πριν από την προβλεπόμενη ώρα άφιξης στον λιμένα, τις ακόλουθες πληροφορίες: α) εξωτερικό αριθμό ταυτοποίησης και όνομα του αλιευτικού σκάφους. β) όνομα του λιμένα προορισμού και σκοπός προσέγγισης, όπως εκφόρτωση, μεταφόρτωση ή πρόσβαση σε υπηρεσίες. γ) ημερομηνίες του αλιευτικού ταξιδιού και αντίστοιχες γεωγραφικές περιοχές στις οποίες ελήφθησαν τα αλιεύματα. δ) εκτιμώμενη ημερομηνία και χρόνος άφιξης στον λιμένα. ε) ποσότητες κάθε είδους που καταγράφονται στο Ημερολόγιο Αλιείας_ΗΑ. στ) τις προς εκφόρτωση ή μεταφόρτωση ποσότητες κάθε είδους.

       Ναι Όχι


      • 7 Προαναγγελία Εκφόρτωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Οι πλοίαρχοι των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 12 μέτρων και άνω που αλιεύουν αποθέματα υπαγόμενα σε πολυετές σχέδιο (Ερυθρού τόννου, Ξιφία, Μακρύπτερου τόννου), οι οποίοι υποχρεούνται να καταγράφουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα του Ημερολογίου Αλιείας_ΗΑ κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους της σημαίας τους, τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν από την προβλεπόμενη ώρα άφιξης στον λιμένα, τις ακόλουθες πληροφορίες: α) εξωτερικό αριθμό ταυτοποίησης και όνομα του αλιευτικού σκάφους. β) όνομα του λιμένα προορισμού και σκοπός προσέγγισης, όπως εκφόρτωση, μεταφόρτωση ή πρόσβαση σε υπηρεσίες. γ) ημερομηνίες του αλιευτικού ταξιδιού και αντίστοιχες γεωγραφικές περιοχές στις οποίες ελήφθησαν τα αλιεύματα. δ) εκτιμώμενη ημερομηνία και χρόνος άφιξης στον λιμένα. ε) ποσότητες κάθε είδους που καταγράφονται στο Ημερολόγιο Αλιείας_ΗΑ. στ) τις προς εκφόρτωση ποσότητες κάθε είδους.

       Ναι Όχι


      • 8 Δήλωση Εκφόρτωσης κατόπιν προαναγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα


       Περιγραφή Η Δήλωση Εκφόρτωσης_ΔΕ συμπληρώνεται το συντομότερο δυνατόν και υποβάλλεται ηλεκτρονικά το αργότερο εντός 24 ωρών μετά την εκφόρτωση για κάθε αλιευτικό ταξίδι. Η εκφόρτωση μπορεί να αφορά το σύνολο ή μέρος των αλιευμάτων του σκάφους. i) Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής Ημερολογίου Αλιείας_ΗΑ – Δήλωσης Εκφόρτωσης_ΔΕ όταν το σκάφος είναι ακινητοποιημένο και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν προϊόντα αλιείας πάνω στο σκάφος και έχει υποβληθεί η Δήλωση Εκφόρτωσης_ΔΕ του τελευταίου αλιευτικού ταξιδιού. ii) Για την ορθή καταχώρηση της αλιευτικής προσπάθειας, ο αριθμός προσπαθειών και οι ώρες καταχωρούνται ως σύνολο την ημέρα που ολοκληρώνεται η προσπάθεια δηλ. την ημέρα που ανασύρονται (μαζεύονται) τα αλιευτικά εργαλεία.

       Σημειώσεις Η Δήλωση Εκφόρτωσης_ΔΕ περιέχει τουλάχιστον τα εξής πληροφοριακά στοιχεία: α) τον εξωτερικό αριθμό ταυτοποίησης και το όνομα του αλιευτικού σκάφους. β) τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό FAO κάθε είδους και την αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή όπου ελήφθησαν τα αλιεύματα. γ) τις ποσότητες κάθε είδους σε χιλιόγραμμα βάρους προϊόντος αναλυτικά ανά τύπο παρουσίασης προϊόντος ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τον αριθμό των ατόμων. δ) τον λιμένα εκφόρτωσης.

       Ναι Ναι


      • 9 Προαναγγελία Μεταφόρτωσης


       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Οι πλοίαρχοι των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 12 μέτρων και άνω που αλιεύουν αποθέματα υπαγόμενα σε πολυετές σχέδιο (Ερυθρού τόννου, Ξιφία, Μακρύπτερου τόννου), οι οποίοι υποχρεούνται να καταγράφουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα του Ημερολογίου Αλιείας_ΗΑ κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους της σημαίας τους, τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν από την προβλεπόμενη ώρα άφιξης στον λιμένα, τις ακόλουθες πληροφορίες: α) εξωτερικό αριθμό ταυτοποίησης και όνομα του αλιευτικού σκάφους. β) όνομα του λιμένα προορισμού και σκοπός προσέγγισης, όπως εκφόρτωση, μεταφόρτωση ή πρόσβαση σε υπηρεσίες. γ) ημερομηνίες του αλιευτικού ταξιδιού και αντίστοιχες γεωγραφικές περιοχές στις οποίες ελήφθησαν τα αλιεύματα. δ) εκτιμώμενη ημερομηνία και χρόνος άφιξης στον λιμένα. ε) ποσότητες κάθε είδους που καταγράφονται στο Ημερολόγιο Αλιείας_ΗΑ. στ) τις προς μεταφόρτωση ποσότητες κάθε είδους.

       Ναι Όχι


      • 10 Δήλωση Μεταφόρτωσης κατόπιν προαναγγελίας


       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Η Δήλωση Μεταφόρτωσης_ΔΜ υποβάλλεται το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο 48 ώρες μετά τη μεταφόρτωση. Η συσκευή ηλεκτρονικής καταγραφής και υποβολής των δεδομένων του Ημερολογίου Αλιείας_ΗΑ βρίσκεται στο σκάφος και ο κυβερνήτης μεριμνά για τη λειτουργία της και για την τήρηση και την έγκαιρη υποβολή των δεδομένων των Δηλώσεων Μεταφόρτωσης_ΔΜ.

       Σημειώσεις Η Δήλωση Μεταφόρτωσης_ΔΜ περιέχει τουλάχιστον τα εξής πληροφοριακά στοιχεία: α) τον εξωτερικό αριθμό ταυτοποίησης και το όνομα τόσο του αλιευτικού σκάφους που μεταφορτώνει όσο και του αλιευτικού σκάφους που παραλαμβάνει. β) τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό FAO κάθε είδους και την αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή όπου ελήφθησαν τα αλιεύματα. γ) τις κατ’ εκτίμηση ποσότητες κάθε είδους σε χιλιόγραμμα βάρους προϊόντος, αναλυτικά ανά τύπο παρουσίασης προϊόντος ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τον αριθμό των ατόμων. δ) τον λιμένα προορισμού του παραλαμβάνοντος αλιευτικού σκάφους. ε) τον καθορισμένο λιμένα μεταφόρτωσης.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.