Υποδοχή και ταυτοποίηση πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8ed6cfc7-37e7-43ab-b3fd-db2ac5116768 511484

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Κέντρα Yποδοχής και Tαυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.), Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές Νήσων (Κ.Ε.Δ.Ν.), ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

32

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

25 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποδοχή και ταυτοποίηση υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, που εισέρχονται στη xώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις και διακρίνεται, συνοπτικά, στα εξής στάδια: (Α). Ενημέρωση (για δικαιώματα και υποχρεώσεις),

(Β). Υπαγωγή,

(Γ). Καταγραφή (σε βάση δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ.), Ιατρικός Έλεγχος και παροχή της τυχόν αναγκαίας περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης Ν. 4636/2019,

(Δ). Παραπομπή σε διαδικασία υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς προστασίας,

(Ε). Περαιτέρω παραπομπή και μετακίνηση.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση


Τίτλος

ΥΠΥ13 ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Συνθήκη Γενεύης
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διαδικασίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Εφαρμογή ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΔΟΧΗ
      Μητρώο με ευαίσθητα δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφο 2 εδάφιο ε του Ν.2472/1997

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 ΥΠΥ01 Έντυπο καταγραφής Έγγραφο

       ΥΠΥ01 Έντυπο καταγραφής       Σημειώσεις: [[process_evidence_note::[Καταγραφή προσωπικών στοιχείων - Δήλωση μη εναντίωσης στη γνωστοποίηση στοιχείων]]]

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 2 ΥΠΥ01 0 Καταγραφή συμπληρωματικών στοιχείων Άλλο

       ΥΠΥ01 0 Καταγραφή συμπληρωματικών στοιχείων       Σημειώσεις: Συμπλήρωση ουσιαστικά της φόρμας της πλήρους καταγραφής αιτήματος ασύλου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • 3 ΥΠΥ01 1 Γνωστοποίηση ενδιαφέροντος για αίτηση διεθνούς προστασίας Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       ΥΠΥ01 1 Γνωστοποίηση ενδιαφέροντος για αίτηση διεθνούς προστασίας       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • 4 ΥΠΥ01 2 Γνωστοποίηση ενδιαφέροντος για αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα οικειοθελών επιστροφών Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       ΥΠΥ01 2 Γνωστοποίηση ενδιαφέροντος για αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα οικειοθελών επιστροφών       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 5 ΥΠΥ04 1 Ενημερωτικό περί ευαλωτότητας Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       ΥΠΥ04 1 Ενημερωτικό περί ευαλωτότητας       Σημειώσεις: Ενημερώνεται η όμορη Υπηρεσία Ασύλου για την ευαλωτότητα του/της αιτούντα/ούσης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 6 ΥΠΥ04 Παραπομπή άσυλο Απόφαση

       ΥΠΥ04 Παραπομπή άσυλο       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 7 ΥΠΥ05 Απόφαση παραπομπή ΕΛ.ΑΣ Απόφαση

       ΥΠΥ05 Απόφαση παραπομπή ΕΛ.ΑΣ       Σημειώσεις: Σε περίπτωση περαιτέρω κράτησης συμπληρώνεται το συγκεκριμένο παραγόμενο έγγραφο

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 8 ΥΠΥ06 Παραπομπή υπηρεσία υγείας Άλλο

       ΥΠΥ06 Παραπομπή υπηρεσία υγείας       Σημειώσεις: Συμπληρώνεται σε περίπτωση παραπομπής του πτχ σε Υπηρεσίες Υγείας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • 9 ΥΠΥ07 Παραπομπή πρόνοιας Απόφαση

       ΥΠΥ07 Παραπομπή πρόνοιας       Σημειώσεις: Συμπληρώνεται σε περίπτωση παραπομπής σε Υπηρεσία Πρόνοιας (εν προκειμένω και με την ισχύουσα νομοθεσία στην Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 10 ΥΠΥ08 1 Απόφαση αναχώρησης Απόφαση

       ΥΠΥ08 1 Απόφαση αναχώρησης       Σημειώσεις: Συμπληρώνεται σε περίπτωση αναχώρησης ενήλικου πτχ από το ΚΥΤ/ΚΕΔ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 11 ΥΠΥ08 2 Απόφαση αναχώρησης ασυνόδευτου ανηλίκου Απόφαση

       ΥΠΥ08 2 Απόφαση αναχώρησης ασυνόδευτου ανηλίκου       Σημειώσεις: Συμπληρώνεται σε περίπτωση αναχώρησης ασυνόδευτου ανήλικου πτχ από το ΚΥΤ/ΚΕΔ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 12 ΥΠΥ09 Απόφαση αναχώρησης αιτούντος άσυλο Απόφαση

       ΥΠΥ09 Απόφαση αναχώρησης αιτούντος άσυλο       Σημειώσεις: Συμπληρώνεται σε περίπτωση αναχώρησης ενήλικου πτχ από το ΚΥΤ/ΚΕΔ και αφού έχει προηγηθεί εισήγηση για μη συνέχιση κράτησης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 13 ΥΠΥ10 Ενημερωτικό εισαγγελέα ασυνόδευτο Αποδεικτικό

       ΥΠΥ10 Ενημερωτικό εισαγγελέα ασυνόδευτο       Σημειώσεις: Συμπληρώνεται για την ενημέρωση της Αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής αναφορικά με τον ορισμού επιτρόπου σε ασυνόδευτο ανήλικο

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 14 ΥΠΥ11 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Έγγραφο

       ΥΠΥ11 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ       Σημειώσεις: Συμπληρώνεται για την αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία / Φορέα που διενεργεί εθελούσιες επιστροφές αλλοδαπών

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 15 ΥΠΥ13 ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ Αίτηση

       ΥΠΥ13 ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ       Σημειώσεις: Συμπληρώνεται μόνο από τον πτχ και αφορά την εξέταση / ικανοποίηση οιοδήποτε αιτήματός του από τη Διοίκηση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 16 ΥΠΥ14 Έκθεση εξακρίβωσης Έκθεση

       ΥΠΥ14 Έκθεση εξακρίβωσης       Σημειώσεις: Συμπληρώνεται μονάχα από διαπιστευμένο αστυνομικό προσωπικό του Κλιμακίου Ταυτοποίησης και Εξακρίβωσης Ιθαγένειας προκειμένου για την εξακρίβωση ιθαγένειας του πτχ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 17 ΥΠΥ15 Κάρτα υγείας κυτ Έγγραφο

       ΥΠΥ15 Κάρτα υγείας κυτ       Σημειώσεις: Συμπληρώνεται μονάχα από το αρμόδιο Κλιμάκιο Ιατρικού Ελέγχου και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και αποτυπώνονται τυχόν ιατρικά ευρήματα

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 18 ΥΠΥ16 Ιατρικές επισκέψεις Άλλο

       ΥΠΥ16 Ιατρικές επισκέψεις       Σημειώσεις: Συμπληρώνεται μονάχα από το αρμόδιο Κλιμάκιο Ιατρικού Ελέγχου και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και αποτυπώνονται τυχόν επαναλαμβανόμενες ιατρικές επισκέψεις

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • 19 ΥΠΥ17 Ιατρικός έλεγχος Έγγραφο

       ΥΠΥ17 Ιατρικός έλεγχος       Σημειώσεις: Συμπληρώνεται μονάχα από το αρμόδιο Κλιμάκιο Ιατρικού Ελέγχου και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 20 ΥΠΥ18 Κοινωνικό ιστορικό Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       ΥΠΥ18 Κοινωνικό ιστορικό       Σημειώσεις: Συμπληρώνεται μονάχα από το αρμόδιο Κλιμάκιο Ιατρικού Ελέγχου και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και αποτυπώνεται το κοινωνικό ιστορικό του πτχ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 21 ΥΠΥ19 Ψυχολογικό ιστορικό Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       ΥΠΥ19 Ψυχολογικό ιστορικό       Σημειώσεις: Συμπληρώνεται μονάχα από το αρμόδιο Κλιμάκιο Ιατρικού Ελέγχου και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και αποτυπώνεται το κοινωνικό ιστορικό του πτχ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 22 ΥΠΥ21 Πράξη προσδιορισμού ηλικίας Απόφαση

       ΥΠΥ21 Πράξη προσδιορισμού ηλικίας       Σημειώσεις: Συμπληρώνεται μονάχα από το αρμόδιο Κλιμάκιο Ιατρικού Ελέγχου και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και αποτυπώνεται το τελικό πόρισμα της Πράξης Προσδιορισμού Ηλικίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 23 ΥΠΥ21 1 Απόφαση Παραπομπής σε διαδικασία προσδιορισμού ηλικίας Απόφαση

       ΥΠΥ21 1 Απόφαση Παραπομπής σε διαδικασία προσδιορισμού ηλικίας       Σημειώσεις: Συμπληρώνεται μονάχα από το αρμόδιο Κλιμάκιο Ιατρικού Ελέγχου και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και αποτυπώνεται η εκκίνηση της Πράξης Προσδιορισμού Ηλικίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 24 ΥΠΥ21 1 Α Απόφαση Παραπομπής σε αξιολόγηση σωματικής ανάπτυξης Απόφαση

       ΥΠΥ21 1 Α Απόφαση Παραπομπής σε αξιολόγηση σωματικής ανάπτυξης       Σημειώσεις: Συμπληρώνεται μονάχα από το αρμόδιο Κλιμάκιο Ιατρικού Ελέγχου και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και αποτυπώνεται η Παραπομπή σε αξιολόγηση σωματικής ανάπτυξης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 25 ΥΠΥ21 1 Β Απόφαση Παραπομπής σε ψυχοκοινωνική αξιολόγηση Απόφαση

       ΥΠΥ21 1 Β Απόφαση Παραπομπής σε ψυχοκοινωνική αξιολόγηση       Σημειώσεις: Συμπληρώνεται μονάχα από το αρμόδιο Κλιμάκιο Ιατρικού Ελέγχου και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και αποτυπώνεται η Παραπομπή σε ψυχοκοινωνική αξιολόγηση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 26 ΥΠΥ21 1 Γ Απόφαση Παραπομπής σε ιατρικό έλεγχο Απόφαση

       ΥΠΥ21 1 Γ Απόφαση Παραπομπής σε ιατρικό έλεγχο       Σημειώσεις: Συμπληρώνεται μονάχα από το αρμόδιο Κλιμάκιο Ιατρικού Ελέγχου και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και αποτυπώνεται η Παραπομπή σε ιατρικό έλεγχο

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 27 ΥΠΥ 22 1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ Απόφαση

       ΥΠΥ 22 1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ       Σημειώσεις: Συμπληρώνεται από το Κλιμάκιο Ταυτοποίησης Εξακρίβωσης Ιθαγένειας ή το Κλιμάκιο Διοικητικής Μέριμνας και αφορά στην ατομική απόφαση περιορισμού ελευθερίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 28 ΥΠΥ 22 2 Απόφαση περιορισμού ελευθερίας οικογένεια Απόφαση

       ΥΠΥ 22 2 Απόφαση περιορισμού ελευθερίας οικογένεια       Σημειώσεις: Συμπληρώνεται από το Κλιμάκιο Ταυτοποίησης Εξακρίβωσης Ιθαγένειας ή το Κλιμάκιο Διοικητικής Μέριμνας και αφορά στην οικογενειακή απόφαση περιορισμού ελευθερίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 29 ΥΠΥ 22 3 Τροποποίηση απόφασης περιορισμού ελευθερίας δηλωθέντα στοιχεία Απόφαση

       ΥΠΥ 22 3 Τροποποίηση απόφασης περιορισμού ελευθερίας δηλωθέντα στοιχεία       Σημειώσεις: Συμπληρώνεται από το Κλιμάκιο Ταυτοποίησης Εξακρίβωσης Ιθαγένειας ή το Κλιμάκιο Διοικητικής Μέριμνας και αφορά στην τροποποίηση απόφασης περιορισμού ελευθερίας ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 30 ΥΠΥ 22 4 Τροποποίηση απόφασης περιορισμού ελευθερίας ηλικία Απόφαση

       ΥΠΥ 22 4 Τροποποίηση απόφασης περιορισμού ελευθερίας ηλικία       Σημειώσεις: Συμπληρώνεται από το Κλιμάκιο Ταυτοποίησης Εξακρίβωσης Ιθαγένειας ή το Κλιμάκιο Διοικητικής Μέριμνας και αφορά στην τροποποίηση απόφασης περιορισμού ελευθερίας ως προς την ηλικία (εάν και εφόσον έχει προηγηθεί Πράξη Προσδιορισμού Ηλικίας ή έχει κατατεθεί οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό στοιχείο που αποδεικνύει την αλλαγή ημερομηνία γέννησης)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 31 ΥΠΥ 22 5 Τροποποίηση απόφασης περιορισμού ελευθερίας ταυτότητας υπηκοότητας Απόφαση

       ΥΠΥ 22 5 Τροποποίηση απόφασης περιορισμού ελευθερίας ταυτότητας υπηκοότητας       Σημειώσεις: Συμπληρώνεται από το Κλιμάκιο Ταυτοποίησης Εξακρίβωσης Ιθαγένειας ή το Κλιμάκιο Διοικητικής Μέριμνας και αφορά στην τροποποίηση απόφασης περιορισμού ελευθερίας ως προς την ιθαγένεια / υπηκοότητα / ταυτότητα / διαβατήριο

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 32 ΥΠΥ 23 Αποφαση άρσης περιορισμού κυκλοφορίας ατομική Απόφαση

       ΥΠΥ 23 Αποφαση άρσης περιορισμού κυκλοφορίας ατομική       Σημειώσεις: Συμπληρώνεται από το Κλιμάκιο Διοικητικής Μέριμνας και αφορά στην άρση περιορισμού κυκλοφορίας του πτχ εντός Νομού αρμοδιότητας και παραπέμπεται σε κατάλληλη Δομή Φιλοξενίας (ΕΔΠΦΑΑ) ή σε άλλο κράτος-μέλος

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Νόμος 4375 2016 51 Α

       Περιγραφή Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100051

      • Νόμος 4636 2019 169 Α

       Περιγραφή Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100169

      • Νόμος 4686 2020 96 Α

       Περιγραφή Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A΄ 169), 4375/2016 (A΄ 51), 4251/2014 (Α΄ 80) και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100096

      • Νόμος 3907 2011 7 Α

       Περιγραφή Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη − μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100007

      • Υπουργική Απόφαση 16931 2016 1410 Β

       Περιγραφή Έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και ταυτόχρονη κατάργηση της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160201410

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 17433 2019 2219 Β

       Περιγραφή Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Κινητών Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190202219

      • Νόμος 4624 2019 137 Α

       Περιγραφή Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προ- στασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100137

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3390 2020 3390 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1982/15-02-2016 απόφασης (Β΄ 335) και τροποποίηση της υπό στοιχεία Υ1.Γ.Π.οικ. 92490/04-10-2013 απόφασης (Β΄ 2745).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203390

      • Νόμος 38 - 44 & 69 4939 2022 111 Α

       Περιγραφή Κύρωση Κώδικα Νομοθεσίας για την υποδοχή, τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών και την προσωρινή προστασία σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100111

      • 1 Άφιξη στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) ή στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή (ΚΕΔ) ή στην Κινητή Μονάδα Καταγραφής και Συντονισμού Μετακινήσεων (ΚΜΚΣΜ) και Ενημέρωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΔΥ)

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Οι υπήκοοι τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς ενημερώνονται από το Κλιμάκιο Ενημέρωσης του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή από προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής ή των Ενόπλων Δυνάμεων, σε γλώσσα που κατανοούν, για τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους κατά το στάδιο της υποδοχής. Η Ύπατη Αρμοστεία του O.H.E. για τους Πρόσφυγες και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης δύνανται να παρέχουν πληροφορίες.

       Σημειώσεις Άφιξη στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) ή στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή (ΚΕΔ) ή στην Κινητή Μονάδα Καταγραφής και Συντονισμού Μετακινήσεων (ΚΜΚΣΜ) μετά τη σύλληψη από ΕΛ.ΑΣ. / Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. α. Ενημέρωση β. Υπαγωγή

       Όχι Όχι


      • 2 Υπαγωγή των υπηκόων τρίτης χώρας ή ανιθαγενών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ακολούθως της ενημέρωσης γίνεται η Υπαγωγή των υπηκόων τρίτης χώρας ή ανιθαγενών.

       Όχι Όχι


      • 3 Καταγραφή και Ιατρικός Έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Γίνεται η καταγραφή και Ιατρικός Έλεγχος: α. Καταγραφή προσωπικών βασικών και συμπληρωματικών στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΕΛ.ΑΣ β. Εξακρίβωση Ταυτότητας και Ιθαγένειας, λήψη βιομετρικών στοιχείων για EURODAC I, ΙΙ & III και φωτογραφία προσώπου. Το Κλιμάκιο Ιατρικού Ελέγχου και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης που στελεχώνεται από προσωπικό του ΕΟΔΥ προβαίνει στον αρχικό/προκαταρκτικό ιατρικό έλεγχο και εντοπίζει τους χρήζοντες άμεσης ιατρικής βοήθειας. Για την εκτίμηση και την αντιμετώπιση των ιατρικών αναγκών του πληθυσμού των χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα εισερχόμενων υπηκόων τρίτων χωρών και την αναγνώριση περιστατικών που πιθανά χρήζουν ειδικής αρωγής θα χρησιμοποιείται το σύστημα διάγνωσης και έγκαιρου εντοπισμού ασθενών (triage). (Α). Καταγραφή προσωπικών βασικών και συμπληρωματικών στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΕΛ.ΑΣ. (Εφαρμογή ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΔΟΧΗ). (Β). Εξακρίβωση Ταυτότητας και Ιθαγένειας, λήψη βιομετρικών στοιχείων για EURODAC I, ΙΙ & III και φωτογραφία προσώπου. (Γ). Ιατρικός Έλεγχος – Ιατρικές Εξετάσεις (ιατρική καταγραφή). (Δ). Μέριμνα για Ευάλωτες Ομάδες – Παροχή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης.

       Σημειώσεις Εφαρμογή ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΔΟΧΗ - Χαρτογράφηση Κυκλοφορίας Αλλοδαπών (Police On Line): Το εν λόγω Μητρώο διατηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα της Ελληνικής Αστυνομίας (Police On Line) Μητρώο με ευαίσθητα δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφο 2 εδάφιο ε του Ν. 2472/1997 (αρ. αδείας 1258/21-01-2014 της ΑΠΔΠΧ). Οι πολίτες τρίτων χωρών υπογράφουν ότι: (i). έλαβαν γνώση πως τα στοιχεία τους τηρούνται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων που προβλέπεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΔΠ), και μπορεί να γνωστοποιηθούν σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, ιδίως δε στην περίπτωση υποβολής αιτήματος διεθνούς προστασίας ή σε περίπτωση παραπομπής για στέγαση. (ii) αποδέχονται τους κανόνες υποδοχής και φιλοξενίας όπως αυτοί τους κοινοποιήθηκαν τόσο εγγράφως όσο και προφορικά, και δηλώνουν ότι θα τους τηρούν, σε διαφορετική περίπτωση θα υπόκεινται στις κατά νόμο συνέπειες. (iii) έλαβαν το έντυπο ενημέρωσης αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, με την ενδεχόμενη μεταφορά τους σε άλλες δομές, καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου.

       Όχι Όχι


      • 4 Παραπομπή σε διαδικασία υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς προστασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι υπήκοοι τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς υπάγονται στις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης, τελώντας σε καθεστώς περιορισμού της ελευθερίας τους εντός του Κέντρου, με απόφαση του Διοικητή. Οι πολίτες τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς που επιθυμούν να υπαχθούν σε καθεστώς διεθνούς προστασίας παραπέμπονται στο κατά τόπον αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου (ΠΓΑ) ή Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου (ΑΚΑ).

       Όχι Όχι


      • 5 Περαιτέρω παραπομπή και μετακίνηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή (A). Οι πολίτες τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς που δεν επιθυμούν να υπαχθούν σε καθεστώς διεθνούς προστασίας παραπέμπονται στους αρμόδιους φορείς / υπηρεσίες / οργανισμούς. (B). Οι πολίτες τρίτης χώρας /ανιθαγενείς μετακινούνται σε άλλες Περιφερειακές Υπηρεσίες Υποδοχής ή εντάσσονται σε προγράμματα μετεγκατάστασης (relocation) Κρατών-Μελών της Ε.Ε..

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.