Υπολογισμός και Καταβολή Ασφαλιστικών Εισφορών των Εργοδοτών στο Τ.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2fcfe5ec-338a-4355-b4df-a0b5733f0828 253384

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ταμεία Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης, Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών Τ.Α.Υ.Φ.Ε- Ν.Π.Ι.Δ.

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

30 έως 10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη δημιουργία και αποστολή του αρχείου εισφορών που πρέπει να καταβάλει ο εργοδότης για τους εργαζόμενους που είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο, την τήρηση των προδιαγραφών και τον τρόπο αποστολής του, προκειμένου να δημιουργηθεί η ταυτότητα πληρωμής σύμφωνα με την οποία ο εργοδότης θα προχωρήσει στην πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών σε μηνιαία βάση. Το σχετικό αρχείο αφορά σε όλους τους έμμισθους εργαζόμενους του εργοδότη, τόσο για τις τακτικές αποδοχές καθώς και κάθε άλλου είδους αποδοχές (δώρα, επιδόματα, bonus, ασθένειας κλπ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών Τ.Α.Υ.Φ.Ε- Ν.Π.Ι.Δ.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 μήνας

Τελευταία ενημέρωση

17/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αρχείο εισφορών- κρατήσεων για το Τ.Α.Υ.Φ.Ε. και δημιουργία ταυτότητας πληρωμής εισφορών.

Σημειώσεις

Η εισφορά του ασφαλισμένου υπέρ του ταμείου παρακρατείται υποχρεωτικά από τον εργοδότη κατά την καταβολή των αποδοχών του ασφαλισμένου και αποδίδεται από αυτόν στο Ταμείο, εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του μήνα στον οποίο αντιστοιχούν οι αποδοχές.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

ΑΦΜ και email, Είσοδος με στοιχεία ΑΜΕ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Υπολογισμός και καταβολή εισφορών (ΤΑΥΦΕ - ΝΠΙΔ)

      Επίσημος τίτλος

      Υπολογισμός και καταβολή εισφορών (Τ.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.)


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Ο εργοδότης πρέπει να είναι εγεγραμμένος στο Μητρώο Εργοδοτών του Τ.Α.Υ.Φ.Ε.

       Όχι Όχι

      • 2 Παροχής στοιχείων Ο εργοδότης πρέπει να αποστείλει ηλεκτρονικά και μέσω της σχετικής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ταμείου το αρχείο εισφορών- κρατήσεων (αρχείο μισθοδοσίας) που έχει ήδη δημιουργήσει από το πρόγραμμα μισθοδοσίας που διαθέτει. Το αρχείο πρέπει να έχει τη γραμμογράφηση που απαιτείται από το Ταμείο (σχετικές οδηγίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ταμείου). Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν διαθέτει σχετικό πρόγραμμα μισθοδοσίας και ο εργοδότης απασχολή έως 20 άτομα προσωπικό υποχρεωτικά ασφαλισμένων στο Ταμείο, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας αρχείου μισθοδοσίας με χρήση της σχετικής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ταμείου.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικές Ο εργοδότης πρέπει να υποβάλει το σχετικό αρχείο κρατήσεων- εισφορών και καταβάλει τις εισφορές στο Ταμείο εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του μήνα στον οποίο αντιστοιχούν οι αποδοχές. Οι εισφορές που αντιστοιχούν στο επίδομα αδείας, το Δώρο Πάσχα και το δώρο Χριστουγέννων καταβάλλονται ως εξής: - Εισφορά Δώρου Πάσχα: έως 30 Ιουνίου του ίδιου έτους - Εισφορά Δώρου Χριστουγέννων: έως 28 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους - Εισφορά επιδόματος αδείας: έως 31 Οκτωβρίου του ίδιου έτους.

       Όχι Όχι

      • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την είσοδο στην ειδική εφαρμογή απαιτείται η συμπλήρωση του Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ), του ΑΦΜ και του email αυτού.

       Όχι Όχι

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.30123/οικ.28567/918 2013 3259 Β

       Περιγραφή Μετατροπή του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Π.Υ.Φ.Ε.) του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) σε Ν.Π.Ι.Δ.−Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑ.Υ.Φ.Ε.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203259

      • Κανονισμός 145/330/13-05-2020 2020

       Περιγραφή Κανονισμός Παροχών του Ταμείου- Απόφαση Δ.Σ. του ΤΑ.Υ.Φ.Ε.

       Νομικές παραπομπές https://tayfe.gr/kanonismoi/

      • Κανονισμός 145/330/13-05-2020 2020

       Περιγραφή Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ταμείου- Απόφαση Δ.Σ. του Τ.Α.Υ.Φ.Ε.

       Νομικές παραπομπές https://tayfe.gr/kanonismoi/

      • 1 Εισοδος του χρήστη - εργοδότη στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Ταμείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο χρήστης εισέρχεται στην εφαρμογή μέσω του site του Ταμείου www.tayfe.gr πατώντας την επιλογή «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ». Προκειμένου να μπει στην εφαρμογή, ο χρήστης θα πρέπει να πατήσει το κουμπί "Έναρξη". Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με χρήση του Αριθμού Μητρώου Εργοδότη, του Α.Φ.Μ. του και του e-mail του και σχετική καταχώρηση αυτών στα αντίστοιχα υποχρεωτικά πεδία.

       Σημειώσεις Για την είσοδό του στην εφαρμογή, ο χρήστης απαιτείται να είναι ήδη εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εργοδοτών του Ταμείου και να διαθέτει Αριθμό Μητρώου Εργοδότη. Θα πρέπει η Επωνυμία του Εργοδότη να αντιστοιχεί με τον Αριθμό Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ) ΤΑΥΦΕ που έχει πληκτρολογήσει ο χρήστης. Σε αντίθετη περίπτωση ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την Δ/ση Μητρώου προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά με την Απογραφή Νέου Εργοδότη ή να λάβει τον σωστό Αριθμό Μητρώου Εργοδότη Τ.Α.Υ.Φ.Ε. που ήδη διαθέτει, αλλιώς δεν μπορεί να συνεχίσει την διαδικασία. Σχετικές οδηγίες για χρήση της εφαρμογής υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Ταμείου https://payments.tayfe.gr/step3.jsp .

       Όχι Όχι


      • 2 Περιγραφή αποδοχών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο χρήστης επιλέγει το μήνα, το έτος και το είδος των αποδοχών (π.χ. τακτικές αποδοχές, δώρο Χριστουγέννων, επίδομα αδείας κλπ) για τα οποία θέλει να καταχωρήσει τις σχετικές κρατήσεις- εισφορές. Σε περίπτωση που από το πρόγραμμα μισθοδοσίας που διαθέτει ο εργοδότης εξάγεται ένα και μόνο αρχείο το οποίο περιέχει πέραν των τακτικών αποδοχών των ασφαλισμένων και άλλου είδους αποδοχές (π.χ. δώρο Χριστουγέννων, επίδομα αργίας, bonus κλπ) ο χρήστης επιλέγει ως περιγραφή αποδοχών μόνο τις Τακτικές Αποδοχές. Επιπλέον, δηλώνει το σύνολο του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών (ανεξαρτήτως των επιμέρους τύπων αποδοχών που έχει επιλέξει) που πρέπει να πληρώσει για το Τ.Α.Υ.ΦΕ.. Με την καταχώρηση των σχετικών στοιχείων στα αντίστοιχα υποχρεωτικά πεδία, ο χρήστης επιλέγει το κουμπί "Καταχώρηση".

       Σημειώσεις Για τον ίδιο μήνα-έτος μισθολογικής περιόδου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μέχρι δέκα (10) είδη αποδοχών.

       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή αρχείου μισθοδοσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο χρήστης θα πρέπει να φορτώσει στην εφαρμογή τα ηλεκτρονικά αρχεία εισφορών-κρατήσεων (αρχεία μισθοδοσίας) για κάθε είδος αποδοχών που έχει επιλέξει στο προηγούμενο βήμα. Τα σχετικά αρχεία πρέπει να έχουν ήδη δημιουργηθεί από το πρόγραμμα μισθοδοσίας που διαθέτει και σύμφωνα με τις οδηγίες γραμμογράφησης που έχουν δοθεί από το Ταμείο. Σε περίπτωση που από το πρόγραμμα μισθοδοσίας που διαθέτει ο εργοδότης εξάγεται ένα και μόνο αρχείο το οποίο περιέχει πέραν των τακτικών αποδοχών των ασφαλισμένων και άλλου είδους αποδοχές (π.χ. δώρο Χριστουγέννων, επίδομα αργίας, bonus κλπ) ο χρήστης ανεβάζει μόνο στο πεδίο των Τακτικών Αποδοχών το αρχείο αυτό. Με την ολοκλήρωση της υποβολής των σχετικών αρχείων μισθοδοσίας ο χρήστης πατάει το κουμπί "Ανάλυση Ονομασίας Αρχείου".

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν διαθέτει πρόγραμμα μισθοδοσίας και εφόσον απασχολεί έως είκοσι (20) άτομα προσωπικό υποχρεωτικά ασφαλισμένων στο Ταμείο, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας αρχείου μισθοδοσίας για το Τ.Α.Υ.Φ.Ε. με χρήση της εφαρμογής "Δημιουργία Αρχείου Μισθοδοσίας¨στην ιστοσελίδα του Ταμείου. Οδηγίες σχετικά με τη γραμμογράφηση των αρχείων μισθοδοσίας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ταμείου https://payments.tayfe.gr/step3.jsp .

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος Γραμμογράφησης υποβληθέντων αρχείων μισθοδοσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η εφαρμογή ελέγχει τη γραμμογράφηση της ονομασίας του αρχείου.

       Σημειώσεις Ο έλεγχος των αρχείων αφορά αποκλειστικά και μόνο σε έλεγχο της ορθότητας της γραμμογράφησης της ονομασίας τους, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ταμείου και όχι σε έλεγχο του περιεχομένου τους αναφορικά με τις αποδοχές, κρατήσεις, στοιχεία ασφαλισμένων, κλπ.

       Όχι Όχι


      • 5 Λανθασμένη γραμμογράφηση αρχείου μισθοδοσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση κατά την οποία η ονομασία των υποβληθέντων αρχείων μισθοδοσίας δεν είναι σύμφωνα με τις οδηγίες γραμμογράφησης του Ταμείου και διαφέρει με τα στοιχεία που έχει προηγουμένως δηλώσει (μήνα/έτος κλπ), ο χρήστης λαμβάνει στην οθόνη σχετικό μήνυμα για σχετική διόρθωση των στοιχείων που περιέχουν λάθη.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης επιστρέφει στο βήμα (3) για επανυποβολή των αρχείων μισθοδοσίας, σύμφωνα με τις οδηγίες γραμμογράφησης του Ταμείου.

       Ναι Ναι


      • 6 Ορθή γραμμογράφηση των υποβληθέντων αρχείων μισθοδοσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον τα αρχεία μισθοδοσίας είναι σύμφωνα με τις οδηγίες γραμμογράφησης του Ταμείου, εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη μήνυμα σχετικά με την εγκυρότητα των υποβληθέντων αρχείων και ότι ο χρήστης δύναται να συνεχίσει στην παραγωγή της Ταυτότητας Πληρωμής.

       Σημειώσεις Προκειμένου να συνεχίσει στην παραγωγή της Ταυτότητας Πληρωμής, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει το κουμπί "Συνέχεια". Σε περίπτωση που δεν επιλεγεί, δεν δημιουργείται η Ταυτότητα Πληρωμής.

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση της Ταυτότητας Πληρωμής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αρχείων μισθοδοσίας του προηγούμενου βήματος εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη η Ταυτότητα Πληρωμής για την καταβολή των εισφορών του μήνα και έτους που ο χρήστης έχει επιλέξει.

       Σημειώσεις Με την επιλογή "Εκτύπωση" ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει στο σημείο που ο ίδιος θα υποδείξει ένα αρχείο pdf που αναγράφει την Ταυτότητα Πληρωμής, τα αρχεία που έχουν υποβληθεί στο Ταμείο και όλες τις πληροφορίες για τη διαδικασία πληρωμής των ασφαλιστικών εισοφρών.

       Ναι Όχι


      • 8 Ενημέρωση του εργοδότη με e-mail για το αποτέλεσμα της διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η εφαρμογή αποστέλλει στον εργοδότη και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ηλεκτρονικό μήνυμα με το αποτέλεσμα της διαδικασίας και στο οποίο αναφέρεται η ταυτότητα πληρωμής που έχει δημιουργηθεί με την υποβολή των αρχείων κρατήσεων-εισφορών.

       Ναι Όχι


      • 9 Καταβολή των Ασφαλιστικών Εισφορών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εργοδότης, με βάση την ταυτότητα Πληρωμής που έχει δημιουργηθεί κατά την υποβολή των αρχείων κρατήσεων- εισφορών, οφείλει εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του μήνα στον οποίο αντιστοιχούν τα αρχεία μισθοδοσίας που υπέβαλε, να καταβάλει στο Ταμείο το σύνολο του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών που έχει δηλώσει στο βήμα (2) της διαδικασίας και για το οποίο έχει δημιουργηθεί η Ταυτότητα Πληρωμής.

       Σημειώσεις Ο εργοδότης δύναται να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές είτε μέσω της Εθνικής Τράπεζας με χρήση της επιλογής Πληρωμές- Ασφαλιστικά Ταμεία- Τ.Α.Υ.Φ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ. είτε μέσω οποιασδήποτε άλλης Τράπεζας με αποστολή εμβάσματος. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναγράφεται η Ταυτότητα πληρωμής, διαφορετικά η συναλλαγή δε θα πραγματοποιείται. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ολόκληρο το ποσό των ασφαλστικών εισφορών που έχει δηλωθεί κατά τη διαδικασία δημιουργίας της Ταυτότητας Πληρωμής, ενώ τα έξοδα συναλλαγής/ προμήθειας κλπ βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο. Σε περίπτωση κατά την οποία καταβάλλεται μικρότερο ποσό, το οφειλόμενο ποσό θα βαρύνεται με τόκους υπερημερίας και λοιπά τέλη.

       Ναι Όχι


      • 10 Καταχώρηση και οριστικοποίηση των καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Εσόδων του Ταμείου λαμβάνει ενημέρωση από τις Τράπεζες αναφορικά με τις ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί στους λογαριασμούς που τηρεί το Ταμείο σε αυτές. Με χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής που έχει χρησιμοποιηθεί σε κάθε συναλλαγή και με διασταύρωση με τα σχετικά αρχεία κρατήσεων- εισφορών που έχουν αποσταλεί στο Ταμείο από τους εργοδότες, γίνεται η καταχώρηση και οριστικοποίηση των εισφορών στους Ατομικούς Λογαριασμούς των ασφαλισμένων και τις αντίστοιχες καρτέλες εργοδοτών που τηρούνται στα αντίστοιχα Μητρώα του Ταμείου.

       Ναι Όχι


      • 11 Έλεγχος ισοζυγίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον οριστικοποιηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές από τη Διεύθυνση Εσόδων, γίνεται έλεγχος του ισοζυγίου των εργοδοτών και, εφόσον δεν προκύπτουν λάθη, οι λογιστικές εγγραφές κλειδώνουν και εκτυπώνονται για υπογραφή από το Διευθυντή του Ταμείου.

       Ναι Όχι


      • 12 Υπογραφή λογιστικών εγγραφών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Διευθυντής του Ταμείου υπογράφει τις λογιστικές εγγραφές σε έγχαρτη μορφή.

       Ναι Όχι


      • 13 Οριστικοποίηση των λογιστικών εγγραφών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι λογιστικές εγγραφές προωθούνται στους ορκωτούς λογιστές του Ταμείου για οριστικοποίησή τους.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.