Υπολογισμός και Καταβολή των Ασφαλιστικών Εισφορών από τον Εργοδότη στο Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση293818b1-01cd-45a0-a139-c88334f9ca53 293818

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ταμεία Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.)- Ν.Π.Ι.Δ.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αποστολή στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.) του μηχανογραφικού αρχείου με τις εισφορές που πρέπει να καταβάλει ο κάθε εργοδότης για τους εργαζόμενους που είναι ασφαλισμένοι στο εν λόγω Ταμείο, προκειμένου να δημιουργηθεί η ταυτότητα πληρωμής, σύμφωνα με την οποία ο εργοδότης θα προχωρήσει στην πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών σε μηνιαία βάση.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.)- Ν.Π.Ι.Δ.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 μήνας

Παρατηρήσεις

Το σχετικό αρχείο που αποστέλλουν οι εργοδότες, αφορά σε όλους τους έμμισθους εργαζόμενους του εργοδότη, τόσο για τις τακτικές αποδοχές τους, καθώς και για κάθε άλλου είδους αποδοχές (δώρα, επιδόματα, bonus, επίδομα ασθένειας, κλπ.). Παρόμοια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση κατά την οποία ο ασφαλισμένος είναι υπόχρεος καταβολής ποσού προς το Ταμείο (π.χ. για αναγνώριση χρόνου κλπ.).

Τελευταία ενημέρωση

17/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αρχείο μηνιαίων εισφορών- κρατήσεων ασφαλισμένων για το Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. και δημιουργία ταυτότητας πληρωμής εισφορών.

Σημειώσεις

Ο εργοδότης θα πρέπει να αποστείλει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το ηλεκτρονικό αρχείο μηνιαίων εισφορών- κρατήσεων ασφαλισμένων. Ανάλογα με τον ταχυδρομικό κώδικα της διεύθυνσης έδρας του εργοδότη, υπάρχουν αντίστοιχα emails (όπως αναγράφονται στο αρχείο τεχνικών προδιαγραφών του προηγούμενου βήματος) στα οποία θα πρέπει να αποσταλούν τα αρχεία μηνιαίων εισφορών κρατήσεων ασφαλισμένων και είναι τα ακόλουθα: mix10.15@teayfe.gr, mix16.25@teayfe.gr, mix26.45@teayfe.gr, mix46.61@teayfe.gr, mix62.85@teayfe.gr.

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Υπολογισμός και Καταβολή Ασφαλιστικών Εισφορών στο Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων
      Μητρώο Εργοδοτών/ Κοινών Επιχειρήσεων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Ο εργοδότης πρέπει να είναι εγεγραμμένος στο Μητρώο Εργοδοτών του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικές Ο εργοδότης πρέπει να υποβάλει το σχετικό μηχανογραφικό αρχείο Μηνιαίων Κρατήσεων - Εισφορών Ασφαλισμένων, εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του μήνα, στον οποίο αντιστοιχούν οι αποδοχές. Για τις εισφορές που αντιστοιχούν σε επιδόματα αδείας, δώρα, κλπ. το αντίστοιχο χρονικό διάστημα είναι δυο (2) μήνες.

       Όχι Όχι

      • 3 Παροχής στοιχείων Ο εργοδότης πρέπει να αποστείλει ηλεκτρονικά και μέσω της σχετικής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ταμείου το αρχείο εισφορών- κρατήσεων (αρχείο μισθοδοσίας) που έχει ήδη δημιουργήσει από το πρόγραμμα μισθοδοσίας που διαθέτει. Το αρχείο πρέπει να έχει τη γραμμογράφηση που απαιτείται από το Ταμείο (σχετικές οδηγίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ταμείου).

       Όχι Όχι

      • 4 Οικονομικές Ο εργοδότης πρέπει να καταβάλει τις εισφορές στο Ταμείο, εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του μήνα, στον οποίο αντιστοιχούν οι αποδοχές. Για τις εισφορές που αντιστοιχούν σε επιδόματα αδείας, δώρα, κλπ. το αντίστοιχο χρονικό διάστημα είναι δυο (2) μήνες.

       Όχι Όχι

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ. 51020/5352/121 2013 412 Β

       Περιγραφή Έγκριση Καταστατικού Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.- Ν.Π.Ι.Δ.), σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του Ν. 4052/2012.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200412

      • Κανονισμός 2015
      • 1 Δημιουργία αρχείου Μηνιαίων Εισφορών - Κρατήσεων Ασφαλισμένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εργοδότης δημιουργεί το μηχανογραφικό αρχείο Μηνιαίων Εισφορών Κρατήσεων Ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις οδηγίες γραμμογράφησης που έχουν δοθεί από το Ταμείο (το αρχείο τεχνικών προδιαγραφών είναι διαθέσιμο στη σελίδα του Ταμείου : https://teayfe.gr/wp-content/uploads/2019/07/prodiag_24_01_19_new11.pdf) . Σε κάθε αποστολή αρχείου, θα πρέπει να αποστέλλονται δύο τύποι εγγράφων, ένα για κάθε ασφαλισμένο και ένα στο τέλος του αρχείου. Στα αρχεία δηλώνονται ο μήνας, το έτος και το είδος των αποδοχών (π.χ. τακτικές αποδοχές, δώρο Χριστουγέννων, επίδομα αδείας, κλπ.) για τα οποία θέλει να καταχωρήσει τις σχετικές κρατήσεις - εισφορές.

       Όχι Όχι


      • 2 Αποστολή του αρχείου Μηνιαίων Εισφορών - Κρατήσεων Ασφαλισμένων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εργοδότης θα πρέπει να αποστείλει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το ηλεκτρονικό αρχείο Μηνιαίων Εισφορών - Κρατήσεων Ασφαλισμένων.

       Σημειώσεις Ανάλογα με τον ταχυδρομικό κώδικα της διεύθυνσης έδρας του εργοδότη, υπάρχουν αντίστοιχα emails (όπως αναγράφονται στο αρχείο τεχνικών προδιαγραφών του προηγούμενου βήματος) στα οποία θα πρέπει να αποσταλούν τα αρχεία μηνιαίων εισφορών κρατήσεων ασφαλισμένων. Η υποβολή του αρχείου πρέπει να προηγείται απαραίτητα της πληρωμής των μηνιαίων εισφορών.

       Όχι Όχι


      • 3 Δημιουργία Ταυτότητας Πληρωμής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο εργοδότης δημιουργεί την ταυτότητα πληρωμής με χρήση του εντύπου που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ταμείου (https://teayfe.gr/wp-content/uploads/2020/02TAYTOT_PLHR1_26_02_2020.pdf). Για τη δημιουργία της Ταυτότητας Πληρωμής παράγεται ένας κωδικός 18 ψηφίων, με την ακόλουθη σειρά: - Τα πέντε (5) πρώτα ψηφία είναι ο κωδικός καταβολής, όπως αναφέρονται στο σχετικό έντυπο (π.χ. εισφορές τακτικών αποδοχών, εισφορές επιδόματος αδείας κλπ), - Τα ψηφία 6 και 7 του κωδικού αναφέρονται στο μήνα στον οποίο αναφέρονται τα καταβαλλόμενα ποσά (π.χ. Ιανουάριος με κωδικό 01), - Τα ψηφία 8 και 9 του κωδικού αναφέρονται στα δυο τελευταία ψηφία του έτους στο οποίο αναφέρονται τα καταβαλλόμενα ποσά, - Το ψηφίο 10 αναγράφεται ο αριθμός 2 εάν ο υπόχρεος είναι εργοδότης ή 1 αν ο υπόχρεος είναι ασφαλισμένος, - Τα ψηφία 11-18 αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. του υπόχρεου, συμπληρωμένος με μηδενικά μπροστά προκειμένου να είναι οκταψήφιος.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση ασφαλισμένου που καταβάλει πληρωμές για αναγνώριση βαρέων και ανθυγιεινών ενσήμων, αναγνώριση χρόνου, κα. η Ταυτότητα Πληρωμής αποστέλλεται από το αρμόδιο Τμήμα ηλεκτρονικά.

       Όχι Όχι


      • 4 Καταβολή των Εισφορών από τον εργοδότη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εργοδότης, με βάση την ταυτότητα Πληρωμής που έχει δημιουργηθεί κατά το προηγούμενο βήμα, οφείλει εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του μήνα στον οποίο αντιστοιχούν τα αρχεία μισθοδοσίας που υπέβαλε, να καταβάλει στο Ταμείο το σύνολο του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών που έχει δηλώσει στο βήμα (2) της διαδικασίας και για το οποίο έχει δημιουργηθεί η Ταυτότητα Πληρωμής (βήμα 3). Η πληρωμή του ποσού καταβάλλεται είτε μέσω Εθνικής Τράπεζας μέσω της επιλογής «Πληρωμές προς Ασφαλιστικά Ταμεία» είτε μέσω άλλων τραπεζών με πληρωμή μέσω εμβάσματος.

       Σημειώσεις Αντίστοιχη υποχρέωση καταβολής ισχύει και για τον ασφαλισμένο ο οποίος είναι υπόχρεος καταβολής ποσού προς το Ταμείο.

       Όχι Όχι


      • 5 Καταχώρηση και οριστικοποίηση των καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Μηχανογράφησης του Ταμείου στο τέλος κάθε μήνα λαμβάνει ενημέρωση από τις Τράπεζες αναφορικά με τις ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί στους λογαριασμούς που τηρεί το Ταμείο σε αυτές. Με χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής που έχει χρησιμοποιηθεί σε κάθε συναλλαγή και με διασταύρωση με τα σχετικά αρχεία μηνιαίων εισφορών- κρατήσεων ασφαλισμένων που έχουν αποσταλεί στο Ταμείο από τους εργοδότες, γίνεται η καταχώρηση και οριστικοποίηση των εισφορών στους Ατομικούς Λογαριασμούς των ασφαλισμένων και τις αντίστοιχες καρτέλες εργοδοτών που τηρούνται στα αντίστοιχα Μητρώα του Ταμείου.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος ισοζυγίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον οριστικοποιηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές από το Τμήμα Μηχανογράφησης, γίνεται έλεγχος του ισοζυγίου των εργοδοτών και, εφόσον δεν προκύπτουν λάθη, οι λογιστικές εγγραφές κλειδώνουν.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.