Υπόθεση Δουβλίνο- περίπτωση Eurodac (Εφαρμογή Κανονισμού ΕΚ 604/2013 "Δουβλίνο ΙΙΙ")

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση458205e3-4d9e-428b-937e-ac4a530bb501 458205

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε υποθέσεις αιτούντων διεθνούς προστασίας που υπόκεινται στον Κανονισμό του Δουβλίνου ΙΙΙ (Κανονισμός αριθ. 604/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μερικές φορές αναφέρεται ως Κανονισμός Δουβλίνο) που καθορίζει το κράτος μέλος της Ένωσης που είναι αρμόδιο για την εξέταση της αίτησης για τους αιτούντες άσυλο που αναζητούν διεθνή προστασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όταν κατατεθεί αίτηση διεθνούς προστασίας, θα ληφθούν τα δακτυλικά αποτυπώματα του αιτούντα, καθώς και των μελών της οικογένειάς του που είναι άνω των δεκατεσσάρων (14) ετών. Τα δακτυλικά αποτυπώματα θα εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Βάση EURODAC που αποσκοπεί στην αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ». Στόχος της βάσης δεδομένων Eurodac είναι η καθιέρωση ενός συστήματος για τη σύγκριση των δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων άσυλο και ορισμένων κατηγοριών παράνομων μεταναστών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η ύπαρξη δακτυλικών αποτυπωμάτων του αιτούντος άσυλο σε ένα Κράτος- Μέλος καταδεικνύει πως στο Κράτους αυτό εισήλθε για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεπώς είναι αρμόδιο για την εξέταση της αίτησής του. Τα κράτη που εφαρμόζουν τον Κανονισμό «Δουβλίνο ΙΙΙ» είναι τα 27 κράτη της ΕΕ (η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Δανία, η Ελλάδα, η Εσθονία, , η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Κροατία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Ολλανδία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Σουηδία, η Τσεχία και η Φινλανδία. Καθώς και 4 συνεργαζόμενα κράτη (Ελβετία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία).

Το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το BREXIT δεσμεύεται πλέον μόνο για όσα αιτήματα αναδοχής υποβλήθηκαν έως 31/12/2020. Η αποστολή νέων αιτημάτων αναδοχής στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον δυνατή.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Υπηρεσία Ασύλου.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

- Εάν, πριν έρθετε στην Ελλάδα, είχατε εισέλθει σε ένα άλλο Κράτος-Μέλος παράνομα, το κράτος αυτό είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή σας για διεθνή προστασία, εφόσον δεν έχετε εγκαταλείψει το έδαφος των κρατών μελών στο μεσοδιάστημα. Η αρμοδιότητα αυτή δεν υφίσταται δώδεκα (12) μήνες μετά την παράνομη είσοδο.

- Σε περίπτωση που πριν από την υποβολή της αίτησής σας ζούσατε σε άλλο Κράτος-Μέλος για πέντε (5) συνεχόμενους μήνες, υπεύθυνο κράτος να εξετάσει την αίτησή σας για διεθνή προστασία είναι αυτό. - Εάν εισήλθατε νόμιμα σε ένα Κράτος-Μέλος για το οποίο δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου, το κράτος αυτό είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή σας για διεθνή προστασία. -Εάν υποβάλατε αίτηση σε χώρο διεθνούς διέλευσης αερολιμένα κάποιου Κράτους-Μέλους, το κράτος αυτό είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή σας για διεθνή προστασία.

- Εάν έχετε ήδη υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας σε άλλο Κράτος-Μέλος, το κράτος αυτό είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή σας, εφόσον δεν έχετε εγκαταλείψει το έδαφος των κρατών μελών για διάστημα άνω των 3 μηνών και εφόσον το αίτημα σας δεν έχει απορριφθεί οριστικά και δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες από το εν λόγω κράτος.

Τελευταία ενημέρωση

11/10/2023

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Ο αιτών δικαιούται να υποβάλλει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της αρχής προσφυγών κατά απόφασης που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας ως απαράδεκτη όταν άλλο Κράτος Μέλος έχει αναλάβει την ευθύνη εξέτασης της αίτησης βάσει της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 84, εντός δεκαπέντε (15) ημερών κατ’ εφαρμογή Κανονισμού (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, λογιζόμενης ότι στρέφεται και κατά της σχετικής πράξης μεταφοράς .

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Υπόθεση Δουβλίνο- περίπτωση Eurodac (Εφαρμογή Κανονισμού ΕΚ 604/2013 "Δουβλίνο ΙΙΙ")

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Υπηκοότητας Οι αιτούντες διεθνή προστασία είναι Υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που ζητούν να μην απελαθούν γιατί φοβούνται δίωξη λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων, ή γιατί κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρή βλάβη στη χώρα καταγωγής ή προηγούμενης διαμονής του, ιδίως γιατί κινδυνεύουν με θανατική ποινή ή εκτέλεση, με βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή κινδυνεύει η ζωή ή η ακεραιότητά τους λόγω διεθνούς ή εμφύλιας σύρραξης.

       Όχι Όχι

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός άρθρο 4, 21, 22, 24, 25, 604 2013

       Περιγραφή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 604/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση).

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32013R0604

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2725 2000

       Περιγραφή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2725/2000 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης του Δουβλίνου

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/ALL/?uri=celex:32000R2725

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 407 2002

       Περιγραφή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 407/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Φεβρουαρίου 2002που θεσπίζει ορισμένους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2725/2000 σχετικά με τη θέσπιση του «Εurodac»για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης του Δουβλίνου

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002R0407&from=EN

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 14, 15 παρ. 2 603 2013

       Περιγραφή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 603/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 2013

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0603

      • Νόμος 84 παρ. 1 (β) 4636 2019 169 Α

       Περιγραφή Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100169

      • 1 Έλεγχος των δακτυλικών αποτυπωμάτων του αιτούντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Μετά την κατάθεση αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας γίνεται έλεγχος των δακτυλικών αποτυπωμάτων του αιτούντος για να διαπιστωθεί αν έχουν καταχωριστεί ήδη τα αποτυπώματά του στην βάση δεδομένων Eurodac, γεγονός που σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν είναι το Κράτος μέσω του οποίου ο αιτών άσυλο εισήλθε για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεπώς δεν είναι αρμόδιο για την εξέταση της αίτησής του.

       Σημειώσεις Eurodac: Κεντρική ευρωπαϊκή βάση δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων, που στόχο έχει την καθιέρωση ενός συστήματος για τη σύγκριση των δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων άσυλο και ορισμένων κατηγοριών παράνομων μεταναστών. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Βάση EURODAC που αποσκοπεί στην αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ».

       Όχι Όχι


      • 2 Διαπίστωση ύπαρξης δακτυλικών αποτυπωμάτων στην βάση Eurodac

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με τη διαπίστωση ύπαρξη δακτυλικών αποτυπωμάτων στη βάση Eurodac o αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει τον καταγραφέα.

       Σημειώσεις Καταγραφέας: Υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου, ειδικά εκπαιδευμένος και καταρτισμένος, με κύρια αρμοδιότητα την καταγραφή αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας.

       Όχι Όχι


      • 3 Συμπλήρωση φόρμας καταγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον συντρέχει υπόθεση ¨Δουβλίνο" ο καταγραφέας συμπληρώνει τη φόρμα καταγραφής επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία.

       Σημειώσεις Φόρμα καταγραφής: Φόρμα που συμπληρώνεται από καταγραφέα της Υπηρεσία στα πλαίσια της εξέτασης του αιτούντος για παροχή διεθνούς προστασίας και περιλαμβάνει εκτός από τα στοιχεία ταυτότητας, επικοινωνίας κ.τ.λ. και πλήρη αναφορά των λόγων για τους οποίους ο αιτών ζητά διεθνή προστασία, καθώς και άλλες πληροφορίες κρίσιμες για όλα τα επόμενα στάδια της διαδικασίας.

       Όχι Όχι


      • 4 Ενημέρωση της Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου της Υπηρεσίας Ασύλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εν συνεχεία ο καταγραφέας ενημερώνει το τμήμα της Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου που είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων "Δουβλίνο" περίπτωση Eurodac.

       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή αιτήματος αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης ευθύνης στο αρμόδιο Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Εθνική Μονάδα Δουβλίνου αποστέλλει το αίτημα αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης ευθύνης στο αρμόδιο κατά την κρίση του κράτος -μέλος που έχει την ευθύνη να εξετάσει την αίτηση για παροχή διεθνούς προστασίας του αιτούντα. Το Κράτος - Μέλος οφείλει να απαντήσει σχετικά με τον αν αποδέχεται η απορρίπτει την ευθύνη να εξετάσει την αίτηση για παροχή διεθνούς προστασίας εντός δυο (2) μηνών από την παραλαβή της αίτησης.

       Σημειώσεις - Εάν είστε κάτοχος άδειας διαμονής (εν ισχύ ή που έχει λήξει ήδη από διάστημα μικρότερο των 2 χρόνων), υπεύθυνο κράτος να εξετάσει την αίτησή σας για διεθνή προστασία είναι, βάσει του Κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ», το κράτος που εξέδωσε την άδεια διαμονής. - Εάν είστε κάτοχος θεώρησης εισόδου (visa), (εν ισχύ ή που έχει λήξει ήδη από διάστημα μικρότερο των 6 μηνών), υπεύθυνο κράτος να εξετάσει την αίτησή σας για διεθνή προστασία είναι βάσει του Κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ», το κράτος που εξέδωσε τη θεώρηση εισόδου. - Εάν έχετε πάνω από μία άδειες διαμονής ή θεωρήσεις, το ποιο κράτος είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή σας για διεθνή προστασία, σύμφωνα με τον κανονισμό «Δουβλίνο ΙΙΙ», θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και την ημερομηνία λήξης των αδειών διαμονής ή θεωρήσεων εισόδου. - Εάν, πριν έρθετε στην Ελλάδα, είχατε εισέλθει σε ένα άλλο Κράτος-Μέλος παράνομα, το κράτος αυτό είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή σας για διεθνή προστασία, εφόσον δεν έχετε εγκαταλείψει το έδαφος των κρατών μελών στο μεσοδιάστημα. Η αρμοδιότητα αυτή δεν υφίσταται δώδεκα (12) μήνες μετά την παράνομη είσοδο. Σε περίπτωση που πριν από την υποβολή της αίτησής σας ζούσατε σε άλλο Κράτος-Μέλος για πέντε (5) συνεχόμενους μήνες, υπεύθυνο κράτος να εξετάσει την αίτησή σας για διεθνή προστασία είναι αυτό. - Εάν εισήλθατε νόμιμα σε ένα Κράτος-Μέλος για το οποίο δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου, το κράτος αυτό είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή σας για διεθνή προστασία. -Εάν υποβάλατε αίτηση σε χώρο διεθνούς διέλευσης αερολιμένα κάποιου Κράτους-Μέλους, το κράτος αυτό είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή σας για διεθνή προστασία. - Εάν έχετε ήδη υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας σε άλλο Κράτος-Μέλος, το κράτος αυτό είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή σας, εφόσον δεν έχετε εγκαταλείψει το έδαφος των κρατών μελών για διάστημα άνω των 3 μηνών και εφόσον το αίτημα σας δεν έχει απορριφθεί οριστικά και δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες από το εν λόγω κράτος.

       Όχι Όχι


      • 6 Προγραμματισμός ημερομηνίας συνέντευξης αιτούντα παροχής διεθνούς προστασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που η υπόθεση Δουβλίνου στηρίζεται σε θετική απάντηση από το Eurodac, η συνέντευξη του αιτούντος προγραμματίζεται κανονικά.

       Όχι Όχι


      • 7 Διεξαγωγή συνέντευξης αιτούντα παροχής διεθνούς προστασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η συνέντευξη που πραγματοποιείται, θα πρέπει να περιέχει τις απαραίτητες ερωτήσεις για τη στοιχειοθέτηση του εξερχόμενου αιτήματος από το τμήμα της Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου της Υπηρεσίας Ασύλου. Δηλαδή, ο χειριστής που πραγματοποιεί τη συνέντευξη ενημερώνει τον αιτούντα για το ενδεχόμενο να αναληφθεί η εξέταση της αίτησης ασύλου του από άλλο κράτος, στο πλαίσιο του Κανονισμού 604/2013.

       Σημειώσεις Χειριστής: Κατάλληλα εκπαιδευμένος υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου με κύρια αρμοδιότητα την εξέτασης αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας

       Όχι Όχι


      • 8 Ενημέρωση του τμήματος Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο χειριστής ενημερώνει το τμήμα της Εθνικής Μονάδα Δουβλίνου σχετικά με την πορεία της συνέντευξης.

       Όχι Όχι


      • 9 Απάντηση του Κράτους-Μέλους στο αίτημα αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης ευθύνης της Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το κράτος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα προβαίνει σε οποιεσδήποτε αναγκαίες επαληθεύσεις, ώστε να εξετάσει τους επικαλούμενους ανθρωπιστικούς λόγους, και απαντάει στο αιτούν κράτος μέλος εντός δύο μηνών από την παραλαβή του αιτήματος, χρησιμοποιώντας το δίκτυο ηλεκτρονικής επικοινωνίας σχετικά με τον αν αποδέχεται ή απορρίπτει το αίτημα για εξέταση της αίτησης για παροχής διεθνούς προστασίας από το ίδιο. Η απάντηση που απορρίπτει το αίτημα αναφέρει τους λόγους στους οποίους βασίζεται η άρνηση.

       Σημειώσεις Η Εθνική Μονάδα Δουβλίνου μόλις ενημερωθεί από το κράτος στο οποίο είχε αποστείλει αίτημα αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης ευθύνης ότι αποδέχεται ή απορρίπτει την ευθύνη, ενημερώνει άμεσα με ηλεκτρονική αλληλογραφία τον χειριστή που ασχολείται με την υπόθεση ασύλου του συγκεκριμένου αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • 10 Αποδοχή ευθύνης για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας από Κράτος-Μέλος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που το Κράτος - Μέλος προς το οποίο απευθύνθηκε το αίτημα αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης ευθύνης της Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου αποδεχτεί την ευθύνη για την εξέταση της αίτησης περί παροχής διεθνούς προστασίας α) ο χειριστής εκδίδει απόφαση με την οποία κρίνει την αίτηση απαράδεκτη και αποφασίζει τη μεταφορά του αιτούντος στο κράτος που έχει αποδεχτεί την ευθύνη εξέτασης, ή β) Σε περίπτωση που ο αιτών κατά τη συνέντευξη προβάλλει ισχυρισμούς κατά της μεταφοράς (ή ενδεχόμενης μεταφοράς του) σε άλλο κράτος μέλος που μπορούν να θεωρηθούν ως εξαιρετικές περιστάσεις που επιβάλουν την εξέταση της αίτησης από την Ελλάδα (π.χ. σοβαροί ανθρωπιστικοί λόγοι, σοβαροί λόγοι υγείας, ενότητα οικογένειας), ο χειριστής οφείλει να εξετάσει τους ισχυρισμούς αυτούς. Σε περίπτωση που ο χειριστής θεωρεί ότι υπάρχουν λόγοι για τους οποίους δεν θα πρέπει να εκτελεστεί η μεταφορά, ενημερώνει σχετικά τον Προϊστάμενο του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου ή Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου, ο οποίος θα πρέπει να διαβουλευτεί σχετικά με την Εθνική Μονάδα Δουβλίνου.

       Σημειώσεις Κατά την επίδοση της απόφασης στον αιτούντα, ο υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου τον ενημερώνει για τη δυνατότητα υποβολής προσφυγής κατά της απόφασης που έκρινε την αίτησή του απαράδεκτη, καθώς και για τη δυνατότητα υποβολής δήλωσης ότι δεν επιθυμεί να ασκήσει προσφυγή, ώστε να κινηθεί άμεσα η διαδικασία μεταφοράς του στο κράτος που ανέλαβε την ευθύνη για την εξέταση της αίτησής του.

       Ναι Όχι


      • 11 Απόρριψη ευθύνης για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας από Κράτος-Μέλος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που το Κράτος - Μέλος προς το οποίο απευθύνθηκε το αίτημα αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης ευθύνης της Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου απορρίπτει την ευθύνη για την εξέταση της αίτησης περί παροχής διεθνούς προστασίας ο χειριστής εκδίδει απόφαση περί χορήγησης ή μη καθεστώτος διεθνούς προστασίας.

       Ναι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.