Φορολογική απαλλαγή σε τεχνικές εταιρείες για εισόδημα από έργα στην αλλοδαπή

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση68d78eb9-e7db-4b61-add6-9107956a9f9b 220903

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα Α΄Εταιρειών ενδοομιλικών υπηρεσιών και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

(
50.000
) €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απαλλαγή τεχνικών εταιρειών από την φορολόγηση των εισοδημάτων που αποκτώνται από εργασίες στην αλλοδαπή.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Α΄Εταιρειών ενδοομιλικών υπηρεσιών και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Αλλοδαπές Τεχνικές εταιρείες υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4171/1961 προκειμένου να απαλλάσσονται από φόρο εισοδήματος για τα εισοδήματα που αποκτούν από εργασίες στο εξωτερικό.

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρου 9 του ν 4171/1961

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Φορολογική απαλλαγή σε τεχνικές εταιρείες για εισόδημα από έργα στην αλλοδαπή

      Επίσημος τίτλος

      Υπαγωγή Τεχνικών Εταιρειών στις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4171/1961

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Επαγγελματικές Αλλοδαπές τεχνικές εταιρείες που πραγματοποιούν έργα στο εξωτερικό.

       Όχι Όχι

      • 1 Εγγυητική επιστολή. (Το ποσό είναι σε δολάρια ΗΠΑ) 50000 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Εγγυητική επιστολή

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.ependyseis.gr/sub/nomos4171/n4171.htm

       Όχι

      • 1 Καταστατικό και βεβαίωση νόμιμης σύστασης και λειτουργίας από οικείο Επιμελητήριο ή Μητρώο. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Καταστατικό και βεβαίωση νόμιμης σύστασης και λειτουργίας από οικείο Επιμελητήριο ή Μητρώο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ependyseis.gr/sub/nomos4171/n4171.htm

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 2 Υπεύθυνη Δήλωση ότι το αντικείμενο δραστηριότητας θα βρίσκεται αποκλειστικά εκτός Ελληνικής Επικράτειας. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση ότι το αντικείμενο δραστηριότητας θα βρίσκεται αποκλειστικά εκτός Ελληνικής Επικράτειας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 9 4171 1961 93 Α
      • Νόμος 23 1262 1982 70 Α

       Περιγραφή Αντικατάσταση του άρθρου 9 του ν 4171/1961.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19820100070

      • Νόμος 18 2093 1992 181 Α

       Περιγραφή Διεύρυνση αντικειμένου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19920100181

      • Υπουργική Απόφαση ΔΙΟΝΟΣΕ 1490 1986 843 Β

       Περιγραφή Παρ. 4 και 5: απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19860200843

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Εξέταση πληρότητας αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχονται τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για την πληρότητά τους.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος ορθότητας δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχεται η ορθότητα των δικαιολογητικών ως προς την κάλυψη των προϋποθέσεων του νομικού πλαισίου.

       Όχι Όχι


      • 4 Αναζήτηση συμπληρωματικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 5 Έλεγχος συμπληρωματικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Όχι


      • 6 Διαπίστωση ελλειψης δικαιολογητικών- απόρριψη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • 7 Έκδοση εγκριτικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.