Χορήγηση Βεβαίωσης Ταυτοπροσωπίας Ανηλίκου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe47dca30-17b9-4e43-a96c-a9299974bae1 892158

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, Διευθύνσεις Αστυνομίας Χώρας, ΚΕΠ


Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  2 +
  (1)

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  15
  Λεπτά

  Περιγραφή

  Είναι η διαδικασία βεβαίωσης-πιστοποίησης από την αρμόδια αρχή, ότι το εικονιζόμενο σε μονογραφημένη και σφραγισμένη πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του που είναι επικολλημένη σε Πιστοποιητικό εγγραφής του ανηλίκου προσώπου στο δημοτολόγιο που είναι ηλικίας κάτω των 12 ετών, είναι ένα και το αυτό πρόσωπο.

  Εκδίδεται α)για την έκδοση διαβατηρίου

  β)για οποιαδήποτε άλλη νόμιμη χρήση

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση του ενδιαφερόμενου γονέα


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό, Είσοδος σε άλλη διαδικασία

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Βεβαίωση ταυτοπροσωπίας ανηλίκου

       Επίσημος τίτλος

       Χορήγηση βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας ανηλίκου


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Ηλικιακές Προϋπόθεση για την διεκπεραίωση αυτής της διαδικασίας είναι οι ανήλικοι να μην είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (πλέον είναι υποχρεωτική η έκδοση ταυτότητας με τη συμπλήρωση του 12ου έτους της ηλικίας).

        Όχι Όχι

       • 2 Ταυτοπροσωπίας Απαιτείται να προσέλθει το ίδιο το παιδί, μαζί με έναν από τους γονείς ή τον ασκούντα τη γονική μέριμνα.

        Όχι Όχι

       • 3 Ταυτοπροσωπίας Σε περίπτωση που ο ανήλικος δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως, απαιτείται η παρουσία δύο μαρτύρων (με την επίδειξη του πρωτότυπου δελτίου ταυτότητάς τους), εκ των οποίων ο ένας να είναι ο γονέας

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 2

        Ναι Ναι

       • 1 Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας του γονέα Ταυτοποιητικό έγγραφο

        Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας του γονέα

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Φωτογραφία του ανηλίκου Φωτογραφίες

        Φωτογραφία του ανηλίκου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Πρόσφατη φωτογραφία ανηλίκου

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Αυτοπρόσωπη παρουσία μάρτυρα, όταν δεν είχε προσέλθει ο ανήλικος που χορηγείται η βεβαίωση Υπεύθυνη Δήλωση

        Αυτοπρόσωπη παρουσία μάρτυρα, όταν δεν είχε προσέλθει ο ανήλικος που χορηγείται η βεβαίωση

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: όταν δεν είχε προσέλθει ο ανήλικος που χορηγείται η βεβαίωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Ναι

       • 4 Πιστοποιητικό εγγραφής ανηλίκου στα δημοτολόγια Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό εγγραφής ανηλίκου στα δημοτολόγια

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


        Σημειώσεις: Δυνατότητα αυτεπάγγελτης έκδοσης από την υπηρεσία

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 3021 2005 932 Β
       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3021 2015 2702 Β
       • Νόμος 16 3345 2005 138 Α

        Περιγραφή Ο Ν.3345/2005 - ΦΕΚ Α/138/16-6-2005 άρθρο 16 παρ.1 ορίζει: «Βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας ανηλίκων κάτω των δεκατεσσάρων ετών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου εγγράφου, επειδή δεν έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη από το νόμο ηλικία και για τους οποίους απαιτείται βεβαίωση των στοιχείων της ταυτότητάς τους για έκδοση διαβατηρίου ή για άλλο νόμιμο λόγο χορηγείται και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)»

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHrZvzjsKBkq3dtvSoClrL8aRmGcrk2DyZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZ6TW1ft8soR0q7nSBkCfYpKJ5lHq4UlAhSHBnrnU3KG

       • 1 Υποβολη αιτηματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο πολίτης προσέρχεται στην αρμόδια υπηρεσία και υποβάλει το σχετικό αίτημα

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος ταυτοπροσωπίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Έλεγχος ταυτοπροσωπίας γονέα και μάρτυρα κατά περίπτωση

        Όχι Ναι


       • 3 Κατάθεση δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Κατάθεση φωτογραφίας ανηλίκου

        Όχι Όχι


       • 4 Έκδοση Πιστοποιητικού

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος εκδίδει το πιστοποιητικό του ανηλίκου

        Όχι Όχι


       • 5 Βεβαίωση μάρτυρα σε περίπτωση που ο ανήλικος δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως


        Περιγραφή Βεβαίωση μάρτυρα εκτός του γονέα σε περίπτωση που ο ανήλικος δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως

        Όχι Όχι


       • 6 Βεβαίωση ταυτοπροσωπίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Επικολλάται πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του ανηλίκου και τίθεται πράξη βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας από έναν γονέα του ανηλίκου ή αυτόν που έχει την επιτροπεία του ή το δικαστικό συμπαραστάτη του

        Όχι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.