Χορήγηση Βεβαίωσης Ταυτοπροσωπίας Ανηλίκου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe47dca30-17b9-4e43-a96c-a9299974bae1 892158

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, ΚΕΠ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη βεβαίωση και πιστοποίηση από αρμόδια διοικητική αρχή, ότι το εικονιζόμενο σε μονογραφημένη και σφραγισμένη πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του που είναι επικολλημένη σε Πιστοποιητικό εγγραφής του ανηλίκου προσώπου στο δημοτολόγιο που είναι ηλικίας κάτω των 12 ετών, είναι ένα και το αυτό πρόσωπο. Εκδίδεται για την έκδοση διαβατηρίου ή για οποιαδήποτε άλλη νόμιμη χρήση.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερόμενου γονέα


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποίηση με gov.gr Wallet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Βεβαίωση ταυτοπροσωπίας ανηλίκου

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας ανηλίκου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Ηλικιακές Προϋπόθεση για την διεκπεραίωση αυτής της διαδικασίας είναι οι ανήλικοι να μην είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (πλέον είναι υποχρεωτική η έκδοση ταυτότητας με τη συμπλήρωση του 12ου έτους της ηλικίας).

       Όχι Όχι

      • 2 Ταυτοπροσωπίας Απαιτείται να προσέλθει το ίδιο το παιδί, μαζί με έναν από τους γονείς ή τον ασκούντα τη γονική μέριμνα.

       Όχι Όχι

      • 3 Ταυτοπροσωπίας Σε περίπτωση που ο ανήλικος δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως, απαιτείται η παρουσία δύο μαρτύρων (με την επίδειξη του πρωτότυπου δελτίου ταυτότητάς τους), εκ των οποίων ο ένας να είναι ο γονέας

       Ναι Ναι

      • 1 Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας του γονέα Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας του γονέα

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Φωτογραφία του ανηλίκου Φωτογραφία

       Φωτογραφία του ανηλίκου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρόσφατη φωτογραφία ανηλίκου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 3 Αυτοπρόσωπη παρουσία μάρτυρα, όταν δεν είχε προσέλθει ο ανήλικος που χορηγείται η βεβαίωση Υπεύθυνη Δήλωση

       Αυτοπρόσωπη παρουσία μάρτυρα, όταν δεν είχε προσέλθει ο ανήλικος που χορηγείται η βεβαίωση

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: όταν δεν είχε προσέλθει ο ανήλικος που χορηγείται η βεβαίωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Πιστοποιητικό εγγραφής ανηλίκου στα δημοτολόγια Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό εγγραφής ανηλίκου στα δημοτολόγια

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Δυνατότητα αυτεπάγγελτης έκδοσης από την υπηρεσία

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3021 2015 2702 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3021/22/10/28-06-2005 απόφασης «Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου» (Β΄ 932), (https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20050200932) όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθ. 3021/22/10-στ΄/26-07-2007 όμοια (Β΄ 1503) (https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20070201503)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150202702

      • Νόμος 13 Παρ. 3 και Άρθρο 16 3345 2005 138 Α

       Περιγραφή α) Ο Ν.3345/2005 – ΦΕΚ 138/Α/16-06-2005 άρθρο 13 παρ. 3 τροποποίηση του Ν.127/1969 – ΦΕΚ 29/Α/1969 παρ. 1(https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=19690100029) ορίζει: "Έλληνες πολίτες που κατοικούν ή διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους υποχρεούνται να εφοδιαστούν με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εκδίδεται ατελώς, κατά τις διατάξεις του παρόντος νομοθετικού διατάγματος…” β) Ο Ν.3345/2005 - ΦΕΚ Α/138/16-6-2005 άρθρο 16 παρ.1 ορίζει: «Βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας ανηλίκων κάτω των δεκατεσσάρων ετών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου εγγράφου, επειδή δεν έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη από το νόμο ηλικία και για τους οποίους απαιτείται βεβαίωση των στοιχείων της ταυτότητάς τους για έκδοση διαβατηρίου ή για άλλο νόμιμο λόγο χορηγείται και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100138

      • 1 Υποβολή αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο πολίτης προσέρχεται στην αρμόδια υπηρεσία και υποβάλει το σχετικό αίτημα

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος ταυτοπροσωπίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος ταυτοπροσωπίας γονέα και μάρτυρα κατά περίπτωση

       Όχι Ναι


      • 3 Κατάθεση δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατάθεση φωτογραφίας ανηλίκου

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση Πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος εκδίδει το πιστοποιητικό του ανηλίκου

       Όχι Όχι


      • 5 Βεβαίωση μάρτυρα σε περίπτωση που ο ανήλικος δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως


       Περιγραφή Βεβαίωση μάρτυρα εκτός του γονέα σε περίπτωση που ο ανήλικος δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως

       Όχι Όχι


      • 6 Βεβαίωση ταυτοπροσωπίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επικολλάται πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του ανηλίκου και τίθεται πράξη βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας από έναν γονέα του ανηλίκου ή αυτόν που έχει την επιτροπεία του ή το δικαστικό συμπαραστάτη του

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.