Χορήγηση Κτηνιατρικής Έγκρισης Λειτουργίας Συλλογής ή Αποθήκευσης Σπέρματος Βοοειδών, Αιγοπροβάτων, Ιπποειδών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση17a8b0cb-74b4-4430-be14-89de48e0f4fc 749664 Veterinary Approval and of Operation Code Number for Sperm Storage / Collection Centers

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

200 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση Κέντρων Συλλογής/Αποθήκευσης Σπέρματος, στα οποία οι ενδιαφερόμενοι συλλέγουν/αποθηκεύουν σπέρμα υψηλών προδιαγραφών με σκοπό την εμπορία και διακίνηση αυτού και απώτερο στόχο την αναβάθμιση του γενετικού υλικού του ζωικού κεφαλαίου της χώρας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για την έγκριση Κέντρων Αποθήκευσης Σπέρματος.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική Προσφυγή / Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, η αίτηση του ενδιαφερομένου εγκρίνεται σιωπηρώς και θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του νόμου 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/ 03-05-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του νόμου 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-02-2004).

    NACE

    • 1.62 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη ζωική παραγωγή

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση Κτηνιατρικής Έγκρισης και Κωδικού Αριθμού Λειτουργίας σε Κέντρο Συλλογής / Αποθήκευσης Σπέρματος

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση Κέντρων Αποθήκευσης Σπέρματος

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο εγκεκριμένων κέντρων αποθήκευσης & παραγωγής σπέρματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Τα κέντρα αποθήκευσης σπέρματος (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 130/2006) πρέπει: - να είναι κατασκευασμένα ή απομονωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίζεται οποιαδήποτε επαφή με ζώα έξω από το κέντρο. - να είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης να μπορούν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Τα ΚΑΣ θα πρέπει να βρίσκονται υπό τη συνεχή επίβλεψη κτηνιάτρου του κέντρου, εξουσιοδοτημένου από την αρμόδια αρχή (Π.Δ. 45 ΦΕΚ Α’ 111/13.5.2011 «Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις συναλλαγές με άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/158/ΕΚ του Συμβουλίου»).

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο υπέρ του ταμείου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (Κατατίθεται κατά την υποβολή των δικαιολογητικών αποδεικτικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την κατάθεση του παράβολου). 200 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Γενικό Σχεδιάγραμμα (Κάτοψη) των εγκαταστάσεων με λεπτομερή απεικόνιση και καταγραφή χώρων. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Γενικό Σχεδιάγραμμα (Κάτοψη) των εγκαταστάσεων με λεπτομερή απεικόνιση και καταγραφή χώρων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 2 Πίνακας απαρίθμησης και περιγραφής του τεχνικού εξοπλισμού των ειδικών συσκευών και οργάνων του κέντρου με σχεδιάγραμμα τοποθέτησής τους στον χώρο. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Πίνακας απαρίθμησης και περιγραφής του τεχνικού εξοπλισμού των ειδικών συσκευών και οργάνων του κέντρου με σχεδιάγραμμα τοποθέτησής τους στον χώρο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 3 Δήλωση του υπευθύνου κτηνιάτρου του κέντρου συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα, ότι είναι υπεύθυνος για την καθημερινή τήρηση εντός του κέντρου των όρων που προβλέπονται στο Π.Δ. 130/2006 (Α΄ 142). Βιογραφικό σημείωμα

       Δήλωση του υπευθύνου κτηνιάτρου του κέντρου συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα, ότι είναι υπεύθυνος για την καθημερινή τήρηση εντός του κέντρου των όρων που προβλέπονται στο Π.Δ. 130/2006 (Α΄ 142).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100142

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • Νόμος 4235 2014 32 Α

       Περιγραφή Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100032

      • Προεδρικό Διάταγμα 130 2006 142 Α

       Περιγραφή Υγειονομικός έλεγχος σπέρματος βοοειδών σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 88/407/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2003/43/ΕΚ του Συμβουλίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100142

      • Προεδρικό Διάταγμα 3 115 2010 196 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 130/2006 (Α΄ 142).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100196

      • Υπουργική Απόφαση 304382 2004 1755 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Τεχνητής Σπερματέγχυσης (Τ/Σ) και συγχρονισμού οίστρου (Σ/Ο) στα παραγωγικά ζώα της χώρας, καθώς και της διακίνησης του σπέρματος στην Ελληνική Επικράτεια. Τροποποιήθηκε από την παρ. 30 του άρθρου 64 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α 32).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040201755

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Αιτών προσέρχεται στα Γραφεία των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των αρμόδιων Περιφερειακών Ενοτήτων στην περιοχή που ανήκει η έδρα της εγκατάστασης, ή στα ΚΕΠ – ΕΚΕ και υποβάλει την Αίτηση - Δήλωση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (εις διπλούν). Στην περίπτωση υποβολής σε ΚΕΠ-ΕΚΕ, τα δικαιολογητικά προωθούνται μέσω αυτού στην οικεία ΔΑΟΚ.

       Σημειώσεις Αρμόδιος Φορεάς Διεκπεραίωσης: Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει την αίτηση με τα συνοδευόμενα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις Αρμόδιος Φορεάς Διεκπεραίωσης: Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος και αξιολόγηση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αίτηση και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν ελέγχονται και αξιολογούνται από Τριμελή Επιτροπή.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διενέργειας της αυτοψίας είναι η Τριμελής Επιτροπή.

       Όχι Όχι


      • 6 Διενέργειας αυτοψίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενέργεια αυτοψίας στις εγκαταστάσεις του κέντρου.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διενέργειας της αυτοψίας είναι η Τριμελής Επιτροπή.

       Όχι Όχι


      • 7 Γνωμοδότηση Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη λεπτομερούς έκθεσης αξιολόγησης και γνωμοδότησης.

       Σημειώσεις Αρμόδια είναι η Τριμελής Επιτροπή.

       Όχι Όχι


      • 8 Κοινοποίηση γνωμοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κοινοποίηση (εγγράφως) της γνωμοδότησης της επιτροπής στον ενδιαφερόμενο εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης – δήλωσης.

       Σημειώσεις Αρμόδια είναι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

       Ναι Όχι


      • 9 Αρνητική Γνωμοδότηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Κοινοποίηση (εγγράφως) της γνωμοδότησης της επιτροπής στον ενδιαφερόμενο εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης – δήλωσης.

       Σημειώσεις Αρμόδια είναι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

       Ναι Ναι


      • 10 Αποστολή φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν η γνωμοδότηση της Επιτροπής είναι θετική, το ένα αντίγραφο του φακέλου (αίτηση με τα συνοδευόμενα δικαιολογητικά) αποστέλλεται στην Διεύθυνση ΠΖΦΚΕ του ΥΠΑΑΤ.

       Σημειώσεις Αρμόδιος Φορέας Διεκπεραίωσης: Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

       Όχι Όχι


      • 11 Χορήγηση έγκρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με απόφαση του προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ χορηγείται η κτηνιατρική έγκριση και ο κωδικός αριθμός λειτουργίας των κέντρων συλλογής / αποθήκευσης σπέρματος ανάλογης διάρκειας, τα οποία κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό παραλαβής, και ενημερώνεται σχετικά η Διεύθυνση ΠΖΦΚΕ.

       Σημειώσεις Αρμόδιος Φορέας Διεκπεραίωσης: Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

       Όχι Όχι


      • 12 Καταγραφή σε Μητρώο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Καταγραφή Κέντρου Αποθήκευσης Σπέρματος σε ειδικό μητρώο που τηρείται για το σκοπό αυτό.

       Σημειώσεις Αρμόδιος Φορέας Διεκπεραίωσης: Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.